Franska

18–19 april 2023

Stockholm


Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i franska på högstadiet och gymnasiet. Innehållet kan även passa dig som arbetar inom vuxenutbildningen. Den första dagen är gemensam för tysk- och fransklärare. Under två dagar får du ta del den senaste forskningen som rör franskundervisning, få ämnesfördjupning och utvecklas i din yrkesroll. Dessutom kommer du att kunna möta och nätverka med kollegor från hela landet. 

 • Plats
  Stockholm
 • Datum
  18–19 april 2023
 • Tid
  09:00–15:30
 • Pris
  3995 kr

Konferensen berör:

 • Skolinspektionen granskar: Skolans arbete för kvalitet i undervisningen i moderna språk
 • Att bedöma kommunikativa färdigheter i språk
 • Vad kan fransk- och tyskundervisningen lära av sfi?
 • Ta ut språkklassrummet i världen!
 • Les textes littéraires dans la classe de français
 • Transmettre « l’esprit à la française »
 • L’élitisme républicain fonctionne-t-il encore?


På konferensen medverkar

Anna Wide, projektledare och undervisningsråd

Maria Håkansson Ramberg, fil.dr

Emelie Hahn, lärare

Sara Lövestam, författare och språkvetare


Malin Isaksson, universitetslektor

Christophe Premat, docent och universitetslektor

Alla föreläsare presenteras inom kort

08.40 Registrering med kaffe och smörgås

 

09.20 Skolporten hälsar välkommen

 

09.30 Skolinspektionen granskar: Skolans arbete för kvalitet i undervisningen i moderna språk
Skolinspektionen har nyligen genomfört en granskning av kvaliteten i några delar av undervisningen i moderna språk inom ramen för språkval i grundskolan. Genom att peka på utvecklingsområden kan granskningen bidra till ökad kvalitet i undervisningen. Ett fokusområde är att bedöma och belysa kvaliteten i undervisningen av de kommunikativa förmågorna (produktion och interaktion). Ett annat fokus är att titta på rektors och lärares arbete med att säkerställa att studier i moderna språk förblir attraktiva, och hur man uppmuntrar eleverna att fullfölja sina språkstudier. Ta del av underlaget för den rapport som kommer att publiceras i februari 2023.

 

Anna Wide arbetar som projektledare och undervisningsråd på Skolinspektionen. Hon leder granskningen och har också skrivit rapporten Skolans arbete för kvalitet i undervisningen i moderna språk – undervisning för kommunikativ förmåga. 

 

10.30 Förmiddagskaffe

 

11.00 Att bedöma kommunikativa färdigheter i språk
En alltmer globaliserad värld har ökat behovet av kommunikativa färdigheter, särskilt inom främmande språk. Språkundervisningen inom svensk skola utgår ifrån ett kommunikativt förhållningssätt och en handlingsorienterad språksyn. Ta del av en praktiknära föreläsning med innovativa metoder och konkreta exempel på bedömning av de kommunikativa färdigheterna, som kan användas i språkundervisningen.

 

 • Hur går vi till väga när vi bedömer kommunikativa färdigheter i språk?
 • Vilka aspekter tar språklärare särskild hänsyn till i denna bedömning?
 • Vilka konsekvenser får detta för elevers inlärning och för den fortsatta undervisningen?
 • Hur kan vi anpassa vår bedömning till yngre inlärare?

 

Maria Håkansson Ramberg är fil.dr i tyska och verksam inom lärarutbildningen samt Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (FBA) vid Uppsala universitet. Hennes forskningsintressen ligger inom språkinlärning och språkundervisning, särskilt bedömning av inlärares kompetenser i främmande språk. Maria är också utbildad språklärare med mångårig erfarenhet av språkundervisning inom grundskola och gymnasium.

 

12.00 Lunch

 

13.00 Ta ut språkklassrummet i världen!
Internationella samarbeten kan tillföra ett mervärde till språkundervisningen och ge eleverna en ökad omvärldsförståelse, interkulturell och digital kompetens, samtidigt som de får nya vänner. I det digitala nätverket eTwinning deltar lärare från 44 olika länder. Eleverna får möjlighet att samarbeta med jämnåriga i ett målspråksland och de får även möjlighet att dela sina uppgifter och arbeten med andra, utanför klassrummets väggar. Genom digitaliseringens möjligheter, där klassrum kopplas upp mot varandra, får eleverna också autentisk språklig input i realtid. Ta del av en föreläsning om hur du kan arbeta med eTwinning, samt exempel på konkreta uppgifter och projekt att använda i språkundervisningen. 

 

Emelie Hahn är förstelärare och legitimerad lärare i tyska och SO-ämnena. Hon är eTwinningambassadör för UHR (Universitets- och högskolerådet), och har mångårig erfarenhet av att driva internationella projekt inom eTwinning och Erasmus+. För sitt arbete har hon bland annat vunnit Guldäpplet och European Language Label. Emelie har tillsammans med Charlotta Granath skrivit boken Världen i klassrummet – från det lokala till det globala.

 

14.00 Eftermiddagskaffe

 

14.30 Vad kan fransk- och tyskundervisningen lära av sfi?
Alla språk är olika, men goda metoder för språkundervisning är ofta likartade, oavsett språk. I Sverige har vi lång erfarenhet av den andraspråksundervisning som bedrivs inom sfi, dit vuxna invandrare kommer för att lära sig svenska – vissa utan att till en början alls kunna förstå vad läraren säger.

 

 • Hur fungerar det att alltid använda målspråket i klassrummet?
 • Vilka metoder som utvecklats inom sfi skulle kunna användas för att utveckla fransk- och tyskundervisningen?

 

Ta del av en praktiknära föreläsning om framgångsrika undervisningsidéer inom sfi, som alla språklärare kan ha nytta och glädje av.

 

Sara Lövestam är författare och språkvetare. Hon syns regelbundet i TV4 Nyhetsmorgon, Svenska Dagbladet och Lantzkampen i P1. Sara är också utbildad sfi-lärare med många års erfarenhet av språkundervisning för nybörjare.

 

 15.30 Konferensens första dag avslutas

09.00 Les textes littéraires dans la classe de français
Est-il possible d’utiliser des textes littéraires dans la classe de français à d’autres fins que l’apprentissage de vocabulaire et de syntaxe ? Un survol des recherches scandinaves en didactique de langues étrangères donnera des éléments de réponse, ainsi que des pistes méthodologiques. Quels textes choisir ? Discussion à partir d’un échantillon littéraire.

 

Malin Isaksson est maître de conférences et enseigne le français à l’Université d’Umeå et s’intéresse entre autres à l’enseignement de la littérature en langues étrangères.

 

10.00 Förmiddagskaffe

 

10.30 Mer information om föreläsningen kommer inom kort

 

11.30 Lunch

 

12.30 Transmettre « l’esprit à la française »
Pourquoi la culture a-t-elle une place si particulière en France ? Pourquoi est-il important d’avoir une bonne culture générale pour réussir en France ? La présentation reviendra sur cet idéal de l’honnête homme cher au philosophe René Descartes et qui a marqué l’avènement de l’esprit républicain en France.

 

Christophe Premat est maître de conférences habilité en français avec pour spécialité études culturelles à l’Université de Stockholm. Il est également professeur certifié en histoire, philosophie et sciences sociales dans le secondaire en Suède.

 

13.15 Eftermiddagskaffe

 

13.45 L’élitisme républicain fonctionne-t-il encore?
La France demeure le théâtre des passions révolutionnaires avec une culture politique de la crise (Bonnets Rouges, Gilets Jaunes, grèves…). L’une des réponses du Président Emmanuel Macron à la crise des Gilets Jaunes a été de supprimer l’ENA (École Nationale d’Administration), symbole d’une forme de népotisme républicain. La question est de savoir si la méritocratie fonctionne encore dans ce pays ou bien si chacun est condamné à s’enfermer dans sa classe sociale.

 

Christophe Premat est maître de conférences habilité en français avec pour spécialité études culturelles à l’Université de Stockholm. Il est également professeur certifié en histoire, philosophie et sciences sociales dans le secondaire en Suède.

 

14.30 Konferensen avslutas

Föredrar du att delta på webbkonferensen? Boka här!

Avbokning och byte fram till 30 dagar före konferensstart!*

*Administrationsavgift 500 kr

Välj att få fakturan 2022 eller 2023!

Boka-nu-pris: 3 995 kr ex moms (gäller t.o.m. 30 november)

Boka-tidigt-pris: 4 295 kr ex moms (gäller t.o.m. 18 mars 2023)

Ordinarie pris: 5 795 kr ex moms

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe i två dagar samt dokumentation.

Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal.

Vår ambition är att informera i god tid, men en förändrad situation kan innebära att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. 

 

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: asa.lasson@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Du kan avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Vid sjukdomssymptom uppmanar vi dig att stanna hemma. Kontakta Skolporten så flyttas du utan kostnad över till webbkonferensen.

Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt på grund av restriktioner gällande corona. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas.

Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att t ex frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

Hotell Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 70, Stockholm.

Läs mer här

Kommunikationer: Närmaste T-banestation är Rådmansgatan. Det tar ca 20 minuter att promenera från centralen.

Konferensens deltagare får 15% på rumspriset på Hotell Birger Jarl. Boka via hotellets hemsida och ange kod SKOL.


Frågor om programmet
Åsa Lasson: 070-426 28 27
asa.lasson@skolporten.se