Hoppa till sidinnehåll

Fysik

Webbkonferens

Fysik

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i fysik! Här kan du ta del av den senaste forskningen, få praktiska verktyg för undervisningen och utvecklas i din yrkesroll. Konferensen vänder sig främst till lärare på högstadiet och gymnasiet, men kan även passa för vuxenutbildningen.

Med deltagarlicensen för webbkonferens tar du del av åtta spännande föreläsningar när det passar dig under konferensens öppettid. Föreläsningarna är cirka 60-75 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning. 

Sista-minuten-pris! 30% rabatt på fysiska konferensen, 15% rabatt på webbkonferensen till och med 24 januari. Ange koden Januari30 för bokning av fysisk konferens, Januari15 för webbkonferens.

Den här typen av fortbildning är ovärderlig. Snälla fortsätt i samma stil!

Sagt av tidigare deltagare

Konferensen berör:

 • Rymdforskning och erfarenheter från Sveriges ende astronaut.
 • Laborationer och experiment med små resurser som ökar förståelsen.
 • Hur kan fysiken bli mer tillgänglig för elever från underrepresenterade grupper?
 • Digitalisering av NP – så ligger de till och så kan du förbereda dig.
 • AI i fysikundervisningen – risker och möjligheter.
 • Bemöt elever med npf och särskild begåvning i fysikundervisningen.
 • Vad gör de på MAX IV och hur fungerar synkotronljus?
 • Värmekamerans många användningsområden i undervisningen.

På konferensen medverkar:

Yngve Cerenius

BITR. DIREKTÖR MAX IV

Anna T. Danielsson

PROFESSOR

Dan Englundh

GYMNASIELÄRARE

Joakim Flink

GYMNASIELÄRARE

Christer Fuglesang

PROFESSOR

Jesper Haglund

UNIVERSITETSLEKTOR

Anna Lind Pantzare

PROJEKTLEDARE

Pia Rehn

SPECIALPEDAGOG

Föreläsningar

Logga in via länken som mejlas kl 08.00 på konferensens första dag. Du kan välja fritt bland föreläsningarna och titta när du vill samt så många gånger du vill. Passen presenteras här under hösten.

1. Digitalisering av de nationella proven i fysik för åk 9 och bedömningsstöden på gymnasiet – lägesrapport

Nationella provgruppen vid Umeå universitet arbetar på uppdrag av Skolverket med att digitalisera proven i fysik för åk 9 och bedömningsstöden på gymnasiet. Digitaliseringen erbjuder både utmaningar och möjligheter. Utmaningar med att pröva den laborativa förmågan på ett bra sätt och för gymnasieproven även hur längre lösningar ska redovisas. Samtidigt skapas nya möjligheter med de uppgiftsformat och digitala verktyg som finns i provplattformen Assessment Master.  

Ta del av en föreläsning som ger inblick i det pågående digitaliseringsarbetet och en diskussion om hur det kan bidra till likvärdig bedömning och rättvis betygssättning i fysik. 

Anna Lind Pantzare

PROJEKTLEDARE

Anna Lind Pantzare, är fil. dr i beteendevetenskapliga mätningar. Hon är projektledare för de nationella proven och bedömningsstöden i fysik vid Umeå universitet och har drygt 20 års erfarenhet av provutveckling.

2. AI i fysikundervisningen 

AI påverkar redan alla delar av samhället och säkert ser du både risker och möjligheter med AI, i din undervisning och på fysikområdet i allmänhet. Ta del av en föreläsning som dels berör AI som undervisningsverktyg, med praktiska förslag på hur du kan dra nytta av AI i planering och genomförande. Vi tittar också på hur vi kan hantera AI som samhällsfenomen och hur vi kan integrera etiska frågor om till exempel ansvar och datainsamling i fysikundervisningen.

 • Vilka  varianter av AI är mest användbara i fysikklassrummet?
 • Hur kan ChatGPT effektivisera dina administrativa uppgifter och skapa lektionsplaneringar?
 • Vilka utmaningar kring etik och moral i fysiken innebär AI, och hur kan man diskutera dessa med eleverna?
 • Hur kan du tänka kring fusk och rättvis bedömning i den digitala skolan?

Joakim Flink

GYMNASIELÄRARE

Joakim Flink är lärare med bakgrund som programmerare. Han undervisar i AI och programmering på Hitachi-gymnasiet i Västerås, där han har startat en framgångsrik spetsutbildning inom AI. Han ligger också bakom en nationell vuxenutbildning för AI Sweden. 2022 var han en av finalisterna för TechSveriges utmärkelser Årets AI svensk och Årets kompetensbildare.

3. Extra lätt och extra svårt – och ibland på samma gång 

I fysikämnet möter vi både de elever som upplever stora svårigheter med koncentration och samspel, och de med ovanligt hög förmåga att förstå samband och göra beräkningar. En del elever befinner sig  dessutom i båda lägren samtidigt, och ingår då i gruppen 2E. 2E är en förkortning av ”twice exceptional” och syftar på en individ som både har starka resurser på det intellektuella planet och en funktionsnedsättning som inverkar begränsande. Ta del av en föreläsning om hur du kan bemöta elever med NPF-diagnos, särskilt begåvade elever och elever med 2E, i ditt ämne.

Pia Rehn

SPECIALPEDAGOG

Pia Rehn har en magister i pedagogik vid Åbo Akademi, med biämnesstudier i specialpedagogik. Hon har lång erfarenhet från skolverksamhet som bland annat lärare, specialpedagog och rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten. Idag arbetar hon som verksamhetsstödjande specialpedagog inom utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun. Pia har skrivit boken När det enkla ändå blir svårt (2021).

4. Ökad förståelse och motivation med elevaktiva experiment och laborationer

Många fysiklärare har en önskan om att kunna genomföra enkla men inspirerande demonstrationer och laborationer, gärna med klassuppsättningar av material utan att det behöver kosta för mycket.

Vi vet också att det är mycket viktigt för elevernas förståelse och motivation att demonstrationer genomförs på plats och inte enbart digitalt via exempelvis youtube-klipp, samt att eleverna själva får vara delaktiga i laborationerna. Hur får man då ihop planeringen och arbetet med laborationer och demonstrationer på bästa sätt?

Ta del av en föreläsning som visar hur du med enkla medel och grundläggande utrustning kan skapa praktiska laborationer som engagerar eleverna och ökar deras förståelse för fysiken.

Dan Englundh

GYMNASIELÄRARE

Dan Englundh är leg. gymnasielärare i matematik och fysik och arbetar på Martin Koch-gymnasiet i Hedemora. Han har representerat Sverige två gånger på Science On Stage-festivalen och 2022 mottog han Ingvar Lindqvistpriset av Kungliga Vetenskapsakademien, med motiveringen ”Dan är en nationellt och internationellt engagerad lärare som med inspirerande demonstrationer och laborationer, ofta av egen konstruktion, underlättar förståelsen av teorin och engagerar eleverna”.

5. Värmekameror för ökad förståelse i fysikundervisningen

När elever utforskar omgivningen med en värmekamera brukar de upptäcka saker de fascineras och undrar över, och förståelsen av områden som värmelära, mekanik och kretslära underlättas.

Med hjälp av värmekameror kan vi synliggöra annars osynliga fenomen, som värmeledning genom metall och temperaturökning på grund av friktion eller kollisioner. Tekniken är användbar både i systematiska undersökningar och mer öppna laborationer inom många delar av fysiken, och kan även tillämpas i ämnen som teknik, kemi och biologi. 

I föreläsningen får du praktiska exempel på hur värmekameror kan användas i undervisningen och erfarenheter av hur tekniken kan stödja elevers lärande i fysik.

Jesper Haglund

UNIVERSITETSLEKTOR

Jesper Haglund är docent och lektor i fysikdidaktik vid Karlstads universitet. Han undervisar på lärarutbildningen och har en bakgrund som gymnasielärare i matematik och fysik. I sin forskning studerar Jesper bland annat kroppens betydelse för lärandet och användning av digital teknik i undervisningen.

6. Studiebakgrund, genus och identitet: ”oväntade naturvetares” väg till fysiken

Varför väljer inte fler ungdomar naturvetenskapliga och tekniska utbildningar? Hur kan vi få fler ungdomar med varierande bakgrund att intressera sig för fysik? Måste fysiken göras vardaglig för att locka? Det här är frågor som har engagerat forskare och lärare under lång tid.

I föreläsningen ges nya perspektiv på frågorna med utgångspunkt i en studie om studenter från underrepresenterade grupper och deras vägar till högre utbildning i fysik. Föreläsningen använder begrepp som identitet, genus och naturvetenskapligt kapital för att diskutera inkluderings- och exkluderingsprocesser i fysikundervisningen.

Anna T. Danielsson

PROFESSOR

Anna T. Danielsson är professor i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Institutionen för ämnesdidaktik, Stockholms universitet. Hon har disputerat i fysik med inriktning mot fysikens didaktik. Anna har tidigare varit verksam vid Uppsala universitet, King’s College London och University of Cambridge och är ledamot i Sveriges Unga Akademi.

7. MAX IV – att göra det osynliga synligt

I en källare på den fysiska institutionen vid Lunds universitet någon gång i mitten av 50-talet, byggdes en accelerator för kärnfysikforskning. Via MAX I–III-acceleratorerna fortsatte utvecklingen sedan till Sveriges största och mest ambitiösa satsning på forskningsinfrastruktur, och en av världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggningar, MAX IVsom invigdes 2016. Synkrotronljuset låter oss ta reda på hur de minsta beståndsdelarna i materia fungerar, och undersöka strukturer och ytor oerhört detaljrikt. Laboratoriet tar idag emot ca 1300 forskare årligen från hela världen, inom allt från biologi och fysik till medicin och arkeologi. 

Ta del av en ämnesfördjupande föreläsning som beskriver principerna för synkrotroner i allmänhet och MAX IV i synnerhet. Vi diskuterar vad som gör just MAX IV helt unikt jämfört med liknande anläggningar runt om i världen, och vilken typ av forskning som därmed möjliggörs.

Yngve Cerenius

BITR. DIREKTÖR MAX IV

Yngve Cerenius är biträdande direktör på MAX IV-laboratoriet, som har Lunds universitet som värd. 1997 började han arbeta på dåvarande MAX-lab, med att först bygga upp och sedan ta emot forskare på ett av strålrören på MAX II-ringen. Sedan 2010 har Yngve deltagit i utvecklingen av MAX IV.

8. Fysik i rymden – astronautik, raketfysik och rymdmiljö

Christer Fuglesang blev uttagen till Europeiska astronautkåren 1992 och deltog i uppdrag till ISS under 2006 och 2009, där han utförde fem rymdpromenader. Ta del av en föreläsning där Christer, med utgångspunkt i dessa resor, beskriver pågående forskning och fysikexperiment på rymdstationen ISS och vilka framtida rymdfärder som planeras. Han ger också en beskrivning av raketfysik, och rymdmiljö, med fokus på kosmisk strålning och möjligheten att placera parasoll i rymden för att kontrollera den globala temperaturen.

Christer Fuglesang

PROFESSOR

Christer Fuglesang är professor vid KTH i Stockholm och föreståndare för KTH Rymdcenter. Han undervisar om bemannade rymdfärder samt forskar inom astronautik, partiklar i rymden, strålning på rymdstationen ISS och studier av ultra-högenergetisk kosmisk strålning. Christer är ledamot av Kungliga Vetenskaps-, ingenjörsvetenskaps- och krigsvetenskapsakademierna.

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret på din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Ytterligare information skickas ut via e-post cirka 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på den första dagen.

  Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: kompetens@skolporten.se. Notera att utbildningsplattformen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

 • Licensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega. För att underlätta kommunikationen på vår utbildningsplattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

  Om tillfället ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • Cirka en vecka innan föreläsningen/föreläsningarna startar får du ett informationsmejl. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.

   

  Kl. 08.00 på den första dagen får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är InvitePeople. Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare. Du kan inte logga in från flera olika enheter med samma lösenord. Föreläsningen/föreläsningarna finns tillgänglig senast kl. 08.00 den första dagen och stänger kl. 24.00 den sista dagen.

   

  Föreläsningen/föreläsningarna är förinspelad och finns publicerad under hela perioden. Du kan stoppa filmen/filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se dem flera gånger om. Föreläsningen/föreläsningarna finns tillgänglig dygnet runt och du kan titta när det passar dig.

   

  Åhörarkopior och diskussionsfrågor finns på din inloggning och kan skrivas ut. Du kan kommunicera med andra deltagare och talare via en chatt samt en meddelandefunktionen. Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.

   

  Utvärdera föreläsningen/föreläsningarna direkt på webbplattformen.

   

 • Ja, programmet är detsamma på webbkonferensen som på den fysiska konferensen. Vissa undantag kan förekomma, exempelvis om en föreläsning innehåller bilder eller material som inte får riskera att spridas. Information om detta anges i dessa fall i programmet.

 • Nej, vi spelar in föreläsningarna under den fysiska konferensen och redigerar dem innan vi publicerar dem på webbportalen. Därför öppnar webbkonferensen någon vecka senare. Du kan se filmerna när det passar dig under hela webbkonferensens öppettid.

 • Licensen är individuell och gäller för en deltagare. Det är inte möjligt att logga in från flera enheter samtidigt på samma lösenord.

 • I mån av plats kan vi flytta dig till den fysiska konferensen. Då mat och fika ingår i det fysiska evenemanget tillkommer en kostnad för detta, samt en administrativ avgift på 500 kr. 

 • Kl 08.00 på webbkonferensens första dag får du ett mejl med en inloggningslänk. Notera att mejlet kommer från avsändaren InvitePeople, inte från Skolporten. Du väljer själv lösenord när du loggar in första gången.

 • Webbkonferensen stänger kl 24.00 på konferensens sista dag.

 • Skolporten skriver ett avtal med talarna som ger oss tillåtelse att visa deras föreläsningar under en begränsad tid. Vi kan inte förlänga konferensens öppettid utan talarnas godkännande.

 • Nej, filmerna är inte textade. Eftersom vi vill ha ett aktuellt innehåll även för webbpubliken, är tiden mellan fysisk konferens och webbkonferens för kort för att hinna lägga text på alla föreläsningar.

 • Du kan kommunicera med talare och övriga deltagare via en chatt eller privata meddelanden. I undantagsfall kan talaren ha avböjt att svara på frågor på grund av tidsbrist.

 • Om du inte gör några ändringar i dina inställningar syns ditt namn i deltagarlistan, men du kan enkelt gå in under Mina Verktyg och ändra så att du blir anonym.

 • Chrome fungerar bäst för att spela upp filmerna. Om du har någon annan webbläsare, exempelvis Safari, föreslår vi att du byter till Chrome inför konferensen.

 • Titta i skräpposten – ibland hamnar utskicket där. Hittar du det inte där kan du kontakta konferensens projektledare, så skickar vi ett nytt mejl.

 • Du väljer själv lösenord när du loggar in första gången. Om du glömmer bort det, hör av dig till projektledaren, så skickar vi en ny länk.

 • Ja, det går bra att pausa och spola.

 • Ja, du kan se föreläsningarna så många gånger du vill under perioden.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Datum
  1–29 feb 2024
 • Tid
  08:00–23:59
 • Pris (exkl. moms)
  4 295,00 kr

Prisnivåer

 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-02-29
  4 295,00 kr

I priset ingår 8 föreläsningar samt dokumentation.

 

Intervju med en föreläsare

Läs Skolportens intervju med Christer Fuglesang, professor vid Kungliga Tekniska Högskolan. Han ska föreläsa på Skolportens konferens Fysik och kommer att tala om raketfysik och rymdmiljö.

Christer Fuglesang.

Skolportens intervju med föreläsaren hittar du här!

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev