Geografi Webbkonferens

30 mars – 26 april 2023

Webbkonferens


Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i geografi på högstadiet och gymnasiet! Innehållet kan även passa för vuxenutbildningen. Via filmade föreläsningar kan du ta del av aktuell forskning, få ämnesfördjupning och utvecklas i din yrkesroll. Dessutom kommer du att kunna möta och nätverka med kollegor från hela landet. 

Konferensen ges endast som webbkonferens. Med deltagarlicensen för webbkonferensen får du ta del av fyra intressanta föreläsningar när det passar dig, under tre veckor. Föreläsningarna är 40–60 minuter långa. Totalt motsvarar detta en dags fortbildning.

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  30 mars – 26 april 2023
 • Tid
  00:00–00:00
 • Pris
  3095 kr

Konferensen berör:

 • Att bedöma geografi – fokus på det nationella provet
 • Den nya ämnesplanen för gymnasiet ­– hur påverkas undervisningen?
 • Undervisning om komplexa hållbarhetsfrågor
 • Grundskolans kursplan i geografi – från Lgr 11 till Lgr 22
 • Geografiskt tänkande och frågedriven undervisning som didaktisk potential för lärares planering

På konferensen medverkar:

David Örbring, Malmö universitet
Kajsa Kramming, Uppsala universitet
Lotta Dessen Jankell, Stockholms universitet och Globala gymnasiet
Sofie Nilsson, Karlstads universitet, Karlstad kommun och Vålbergsskolan

Logga in via länken som mailas kl 08.00 på konferensens första dag. Föreläsningarna publiceras kl 09.00. Du kan välja fritt bland föreläsningarna och titta när du vill samt så många gånger du vill.

 

1. Grundskolans kursplan i geografi – från Lgr 11 till Lgr 22
I 2011 års läroplan introducerades en ny kursplan i geografi med förmågor i fokus, och under 2022 har en reviderad version av denna kursplan tagits i bruk. I den här föreläsningen diskuteras hur kursplanerna blivit till och förändrats, samt hur kursplanen blir till verklighet i geografiundervisningen. 

 

 • Vilka kunskaper i geografi lyfts fram i kursplanerna?
 • Hur blir en kursplan till, vilka aktörer är inblandade i processen samt vilka konflikter och spänningar finns i denna process?
 • Vad händer när lärare transformerar kursplanerna från styrdokument till undervisning?

 

David Örbring är lektor i utbildningsvetenskap med inriktning mot geografiämnets didaktik vid Malmö universitet.

 

2. Att bedöma geografi – fokus på det nationella provet
Det nationella provet i geografi i årskurs 9 ska ge lärare stöd för en likvärdig och rättvis bedömning, och provresultatet ska särskilt beaktas vid betygssättningen. I den här föreläsningen ligger fokus på hur de nationella proven i geografi påverkas av den reviderade kursplanen i ämnet, och på vilket sätt de visar elevers kunnande i geografi utifrån såväl konstruktion som bedömningskriterier.

 

Kajsa Kramming är fil.dr i kulturgeografi med inriktning mot miljögeografi. Hon arbetar som provkonstruktör för de nationella proven i geografi vid Uppsala universitet och är även författare. Kajsa har deltagit i Skolverkets arbete med grundskolans reviderade kursplaner och som expert i framtagandet av nya ämnesplanen i geografi för gymnasiet.

 

3. Den nya ämnesplanen för gymnasiet – hur påverkas undervisningen?
Från och med 1 juli 2025 planeras de nya ämnesplanerna för gymnasieskolan träda i kraft, och ett av alla ämnen som innefattas av reformen är geografi. Ta del av en föreläsning om geografiämnet utifrån den nya ämnesplanen. 

 

 • Vilka är de föreslagna förändringarna?
 • På vilket sätt kan förändringarna påverka geografiundervisningen?

 

Speciellt fokus kommer att läggas på frågor om hur man kan bemöta svåra problem som klimatförändringar i klassrummet.  

 

Kajsa Kramming är fil.dr i kulturgeografi med inriktning mot miljögeografi. Hon arbetar som provkonstruktör för de nationella proven i geografi vid Uppsala universitet och är även författare. Kajsa har deltagit i Skolverkets arbete med grundskolans reviderade kursplaner och som expert i framtagandet av nya ämnesplanen i geografi för gymnasiet.

 

4. Undervisning om komplexa hållbarhetsfrågor
Geografiämnet har fått ett allt större ansvar för att hantera ämnesinnehåll som berör komplexa hållbarhetsfrågor, som bland annat handlar om systemförändringar. Forskare menar att ett sätt att lära elever att förstå komplexiteten i frågorna är att utveckla deras systemförståelse. Frågor som då uppstår är:

 

 • Vad innebär systemförståelse i en geografikontext i skolan, vad ska eleverna lära sig?
 • Hur kan en undervisning utformas som tränar denna förståelse?

 

Under föreläsningen får du testa att använda en systemgeografisk sambandsvävs-modell, som utarbetats av geografilärare och forskare, och som har prövats i undervisning på gymnasiet. Du skapar en modell som passar något innehåll som du arbetar med, eller vill arbeta med. Modellen har utvecklats under ett och ett halvt år och resultaten visar att den kan bli ett redskap som elever kan använda för att ta sig an komplexa frågor. 

 

Lotta Dessen Jankell är doktorand i geografididaktik vid Stockholms universitet, samt lärarutbildare och lärare i geografi.

 

5. Undervisning med geografiskt tänkande och geografiska frågor i fokus
Den här föreläsningen fokuserar på potentialen med geografiskt tänkande och geografiska frågor i undervisningen, med avstamp i de nya kursplanerna. Med hjälp av didaktiska modeller och (digitala) verktyg får du exempel på hur du kan använda metoden i din undervisning. 

 

 • Vad kan geografididaktisk forskning berätta om geografiundervisningen i grundskolan?
 • Vilka geografiska kunskaper är utmanande för elever?
 • Hur kan geografiskt tänkande och frågedriven undervisning fungera som en didaktisk potential för lärares planering?

 

Sofie Nilsson är doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Hennes forskningsintresse handlar om geografididaktik, med särskilt fokus på geografiskt tänkande, wicked problems och frågedriven undervisning. Utöver doktorandstudierna är Sofie lektor i Karlstad kommun och undervisar i SO och engelska på Vålbergsskolan i Karlstad.

 


Avbokning fram till 30 dagar före konferensstart!*

*Administrationsavgift 500 kr

Pris: 3 095 kr ex moms

I priset ingår 4 föreläsningar à 40–60 minuter samt dokumentation.

Läs intervju med föreläsare!

Läs vår intervju med Lotta Dessen Jankell som är doktorand i geografididaktik och lärare i geografi. Hon ska föreläsa på Skolportens konferens Geografi och kommer att tala om hur man kan undervisa om komplexa hållbarhetsfrågor.

Lotta Dessen Jankell
Lotta Dessen Jankell

Skolportens intervju med föreläsaren hittar du här!

Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Ytterligare information om konferensen skickas ut via mail ca 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på konferensens första dag.

För att underlätta kommunikationen på konferensens plattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: asa.lasson@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Licensen för webbkonferensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens och licensen kan enbart användas på 1 enhet.

Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Du kan byta eller avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning.

Om konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Cirka en vecka innan konferensen startar får du ett informationsmail. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.
 • 8.00 på konferensens första dag får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är Invite people.
 • Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga senast kl. 9.00 konferensens första dag och stänger kl. 24.00 konferensens sista dag.
 • Föreläsningarna är förinspelade och finns publicerade under 14 dagar.
 • Konferenserna innehåller 4-8 föreläsningar á 40-60 minuter. Tillsammans med tid för reflektion motsvarar detta 1-2 dagars fortbildning.
 • Du kan stoppa filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se samma film flera gånger.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga dygnet runt och du kan se dem när det passar dig.
 • Åhörarkopior och annat material finns på konferensens webbsida och kan skrivas ut.
 • Du kan kommunicera med andra deltagare, utställare och talare via en chatt samt en meddelandefunktion.
 • Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.
 • Utvärdera föreläsningarna direkt på webbplattformen.


Frågor om programmet
Åsa Lasson: 070-426 28 27
asa.lasson@skolporten.se