Geografi

24 mars 2023

Stockholm


Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i geografi på högstadiet och gymnasiet! Innehållet kan även passa för vuxenutbildningen. Under en heldag kan du ta del av aktuell forskning som rör geografiundervisning, få ämnesfördjupning och utvecklas i din yrkesroll. Dessutom kommer du att kunna möta och nätverka med kollegor från hela landet. 

 • Plats
  Stockholm
 • Datum
  24 mars 2023
 • Tid
  09:20–15:45
 • Pris
  2895 kr

Konferensen berör:

 • Att bedöma geografi – fokus på det nationella provet
 • Den nya ämnesplanen för gymnasiet ­– hur påverkas undervisningen?
 • Grundskolans kursplan i geografi – från Lgr 11 till Lgr 22
 • Undervisning om komplexa hållbarhetsfrågor
 • Geografiskt tänkande och frågedriven undervisning som didaktisk potential för lärares planering


På konferensen medverkar:

David Örbring, Malmö universitet
Kajsa Kramming, Uppsala universitet
Lotta Dessen Jankell, Stockholms universitet och Globala gymnasiet
Sofie Nilsson, Karlstads universitet, Karlstad kommun och Vålbergsskolan

08.40 Registrering med kaffe och smörgås

 

09.20 Skolporten hälsar välkommen

 

09.30 Grundskolans kursplan i geografi  – från Lgr 11 till Lgr 22
I 2011 års läroplan introducerades en ny kursplan i geografi med förmågor i fokus, och under 2022 har en reviderad version av denna kursplan tagits i bruk. I den här föreläsningen diskuteras hur kursplanerna blivit till och förändrats, samt hur kursplanen blir till verklighet i geografiundervisningen. 

 

 • Vilka kunskaper i geografi lyfts fram i kursplanerna? 
 • Hur blir en kursplan till, vilka aktörer är inblandade i processen samt vilka konflikter och spänningar finns i denna process? 
 • Vad händer när lärare transformerar kursplanerna från styrdokument till undervisning?

 

David Örbring är lektor i utbildningsvetenskap med inriktning mot geografiämnets didaktik vid Malmö universitet.

 

10.30 Förmiddagskaffe

 

11.00 Att bedöma geografi – fokus på det nationella provet
Det nationella provet i geografi i årskurs 9 ska ge lärare stöd för en likvärdig och rättvis bedömning, och provresultatet ska särskilt beaktas vid betygssättningen. I den här föreläsningen ligger fokus på hur de nationella proven i geografi påverkas av den reviderade kursplanen i ämnet, och på vilket sätt de visar elevers kunnande i geografi utifrån såväl konstruktion som bedömningskriterier.

 

11.30 Kort paus

 

Den nya ämnesplanen för gymnasiet – hur påverkas undervisningen?
Från och med 1 juli 2025 planeras de nya ämnesplanerna för gymnasieskolan träda i kraft, och ett av alla ämnen som innefattas av reformen är geografi. Ta del av en föreläsning om geografiämnet utifrån den nya ämnesplanen. 

 

 • Vilka är de föreslagna förändringarna?
 • På vilket sätt kan förändringarna påverka geografiundervisningen? 

 

Speciellt fokus kommer att läggas på frågor om hur man kan bemöta svåra problem som klimatförändringar i klassrummet.  

 

Kajsa Kramming är fil.dr i kulturgeografi med inriktning mot miljögeografi. Hon arbetar som provkonstruktör för de nationella proven i geografi vid Uppsala universitet och är även författare. Kajsa har deltagit i Skolverkets arbete med grundskolans reviderade kursplaner och som expert i framtagandet av nya ämnesplanen i geografi för gymnasiet.

 

12.15 Lunch

 

13.15 Undervisning om komplexa hållbarhetsfrågor
Geografiämnet har fått ett allt större ansvar för att hantera ämnesinnehåll som berör komplexa hållbarhetsfrågor, som bland annat handlar om systemförändringar. Forskare menar att ett sätt att lära elever att förstå komplexiteten i frågorna är att utveckla deras systemförståelse. Frågor som då uppstår är:

 

 • Vad innebär systemförståelse i en geografikontext i skolan, vad ska eleverna lära sig?
 • Hur kan en undervisning utformas som tränar denna förståelse?

 

Under föreläsningen får du testa att använda en systemgeografisk sambandsvävs-modell, som utarbetats av geografilärare och forskare, och som har prövats i undervisning på gymnasiet. Du skapar en modell som passar något innehåll som du arbetar med, eller vill arbeta med. Modellen har utvecklats under ett och ett halvt år och resultaten visar att den kan bli ett redskap som elever kan använda för att ta sig an komplexa frågor. 

 

Lotta Dessen Jankell är doktorand i geografididaktik vid Stockholms universitet, samt lärarutbildare och lärare i geografi.

 

14.15 Eftermiddagskaffe

 

14.45 Undervisning med geografiskt tänkande och geografiska frågor i fokus
Den här föreläsningen fokuserar på potentialen med geografiskt tänkande och geografiska frågor i undervisningen, med avstamp i de nya kursplanerna. Med hjälp av didaktiska modeller och (digitala) verktyg får du exempel på hur du kan använda metoden i din undervisning. 

 

 • Vad kan geografididaktisk forskning berätta om geografiundervisningen i grundskolan? 
 • Vilka geografiska kunskaper är utmanande för elever? 
 • Hur kan geografiskt tänkande och frågedriven undervisning fungera som en didaktisk potential för lärares planering?

 

Sofie Nilsson är doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Hennes forskningsintresse handlar om geografididaktik, med särskilt fokus på geografiskt tänkande, wicked problems och frågedriven undervisning. Utöver doktorandstudierna är Sofie lektor i Karlstad kommun och undervisar i SO och engelska på Vålbergsskolan i Karlstad.

 

15.45 Konferensen avslutas

Föredrar du att delta på webbkonferensen? Boka här!

Avbokning och byte fram till 30 dagar före konferensstart!*

*Administrationsavgift 500 kr


Boka tidigt-pris: 2 895 kr ex moms, gäller t.o.m. 24 februari 2023

Ordinarie pris: 3 495 kr ex moms

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe, samt dokumentation.

Läs intervju med föreläsare!

Läs vår intervju med Lotta Dessen Jankell som är doktorand i geografididaktik och lärare i geografi. Hon ska föreläsa på Skolportens konferens Geografi och kommer att tala om hur man kan undervisa om komplexa hållbarhetsfrågor.

Lotta Dessen Jankell
Lotta Dessen Jankell

Skolportens intervju med föreläsaren hittar du här!

Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal.

Vår ambition är att informera i god tid, men en förändrad situation kan innebära att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. 

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: asa.lasson@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Du kan avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Vid sjukdomssymptom uppmanar vi dig att stanna hemma. Kontakta Skolporten så flyttas du utan kostnad över till webbkonferensen.

Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas.

Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att t ex frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

IVA Konferenscenter Grev Turegatan 16, Stockholm

Kommunikationer: Närmaste T-banestation är Östermalmstorg (röd linje). Det tar ca 15 minuter att promenera från centralen.


Frågor om programmet
Åsa Lasson: 070-426 28 27
asa.lasson@skolporten.se