Grund- och gymnasiesärskolan

19–20 oktober 2021

Stockholm


Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som arbetar i grund- och gymnasiesärskolan, inriktning ämnen och ämnesområden. På konferensen får du ta del av aktuell forskning och exempel från praktiken som vi hoppas kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll.


Observera att lokalen är ändrad till IVA Konferenscenter Grev Turegatan 16. Vi hoppas kunna genomföra fortbildningen på plats, annars kan du ta del av den digitalt. Läs mer under fliken Anpassningar gällande covid 19, eller fråga projektledare Åsa Lasson.


 • Plats
  Stockholm
 • Datum
  19–20 oktober 2021
 • Tid
  10:00–15:00
 • Pris
  5595 kr

Konferensen berör:

 • Hur kan vi stödja språkutvecklingen hos elever som läser med inriktning ämnesområden?
 • Inkluderande undervisningsmiljöer för elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. 
 • Hur främjar vi närvaro i grund- och gymnasiesärskolan?
 • Kommunikationsstödd läs- och skrivundervisning i särskolan. 
 • Hur ser internetanvändning och digital delaktighet ut hos ungdomar och unga vuxna med IF?
 • Varför undervisa eleverna i hem- och konsumentkunskap? 
 • På vilket sätt kan fysisk aktivitet bidra till att förbättra elevernas lärande?
 • Träna och stötta vardagsplanering – vad fungerar?

På konferensen medverkar:

Anna-Lena Andersson, fil.dr, Mälardalens högskola

Hannah Nordén, speciallärare och specialpedagog, Brickebackens grundsärskola

Kristin Alfredsson Ågren, adjunkt, Linköpings universitet

Caroline Olsen, grundskollärare i idrott och hälsa, Grundsärskolan Villan

Jenny Samuelsson, logoped och doktorand, DART och Göteborgs universitet

Lisa Palmqvist, fil.dr, Linköpings universitet.

Sara McGarvie, adjunkt, Göteborgs universitet

Malin Gren Landell, leg. psykolog, Gren Landell i skolan

09.15 Registrering med kaffe och smörgås

 

09.50 Skolporten hälsar välkommen

 

10.00 Pedagogiska övergångar och inkluderande undervisningsmiljöer
Pedagogiska övergångar mellan grundskola och grundsärskola innebär en förändring för både lärare, elev och familj. Ta del av en föreläsning baserad på en avhandling om utbildningssituationen för elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning, ur lärares och vårdnadshavares perspektiv.

 • Hur kan utbildningssituationen för elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning bli mer tillgänglig?
 • Hur kan vi skapa förutsättningar för social delaktighet och gemenskap med jämnåriga, för elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning?
 • På vilket sätt påverkar den pedagogiska övergången elevers lärande och vårdnadshavares roll som talesperson?


Anna-Lena Andersson
är fil.dr i didaktik och arbetar som universitetsadjunkt vid Mälardalens högskola. Hennes undervisning och forskning rör bland annat den pedagogiska utmaningen att möta hinder och möjligheter som skapas i utbildningssituationen kring barn och unga med olika förutsättningar.

 

11.00 Förmiddagskaffe

 

11.30 Språkutveckling hos elever som läser med inriktning ämnesområden
Tillsammans med en forskare genomfördes 2019–2020 en kartläggning av den språkliga nivån hos de barn som läser enligt grundsärskolans kursplan med inriktning ämnesområden i Örebro kommun. Resultaten var nedslående och nu pågår ett utvecklingsprojekt på Brickebackens grundsärskola i Örebro, med fokus på att stödja språkutvecklingen hos eleverna och höja personalens kompetens om hur språkutveckling sker. Ta del av en föreläsning om kartläggningen samt det pågående språkutvecklingsprojektet.


Hannah Nordén
är projektledare för språkutvecklingsprojektet på Brickebackens grundsärskola. Hon är utbildad musiklärare, RGRM-terapeut, speciallärare och specialpedagog. Hannah är också handledare i Karlstadmodellen samt driver företaget Northern Voice, som erbjuder specialpedagogisk kompetensutveckling, handledning, föreläsningar och workshops.

 

12.30 Lunch

 

13.30 Internetanvändning och delaktighet för unga med IF
Hur ser internetanvändning och digital delaktighet ut hos ungdomar och unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF)? Ta del av en föreläsning baserad på en aktuell avhandling där de ungas egna perspektiv på detta har utforskats i olika vardagsmiljöer. Ungdomarna är mellan 13 och 20 år och återfinns i samtliga skolformer.

 • Vilka internetaktiviteter gör unga med IF i jämförelse med unga generellt?
 • På vilket sätt är tillgången till digitala enheter relaterad till användningen av internet?
 • Hur uppfattar föräldrar till unga med IF risker och möjligheter med internet?


Kristin Alfredsson Ågren
är adjunkt i arbetsterapi vid Linköpings universitet. Hon har en mångårig bakgrund som vårdare och arbetsterapeut inom verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Kristins undervisning och forskning rör delaktighet för personer med IF samt insatser för delaktighet och sysselsättning för gruppen.

 

14.30 Eftermiddagskaffe

 

15.00 Fysisk aktivitet ett sätt att stärka elevernas tilltro till den egna förmågan
På Vällingbyskolans grundsärskola är fysisk aktivitet en viktig del av skoldagen. Ta del av erfarenheterna från deras arbete med att stärka elevernas tilltro till den egna förmågan med hjälp av fysisk aktivitet.

 • På vilket sätt kan fysisk aktivitet bidra till att förbättra elevernas lärande?
 • Hur kan du öka självförtroendet och självkänslan hos eleverna genom utmaning och uppmuntran?
 • Så anpassar du fysisk aktivitet efter elevernas egen förmåga.


Caroline Olsen
är grundskole- och idrottslärare med specialpedagogisk kompetens på Vällingbyskolans rörelsegrupp, samt arbetslagsledare på Grundsärskolan Villan i Vällingby i Stockholms stad

16.00 Avslutning dag 1

09.00 Kommunikationsstödd läs- och skrivundervisning i särskolan
Alla har rätt att lära sig att läsa men för elever med intellektuell funktionsnedsättning kan detta mål vara svårt att uppnå. Än större utmaning blir det om eleven har begränsad förmåga att förstå och uttrycka sig med tal. Den digitala utvecklingen erbjuder nya spännande möjligheter, men även utmaningar. För att säkerställa att de pedagogiska verktygen utvecklar läsförmågan är det viktigt att de utvärderas.

I forskningsprojektet KomLoss undersöker man om anpassade digitala hjälpmedel kan hjälpa elever med kommunikativ och kognitiv funktionsnedsättning, som är i behov av AKK, att utveckla sin läsförmåga. I den här presentationen får ni ta del av erfarenheter och resultat från projektet.


Jenny Samuelsson
är logoped på DART och doktorand vid Göteborgs Universitet.

 

10.00 Förmiddagskaffe

 

10.30 Träna och stötta vardagsplanering – vad fungerar?
Barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning har svårt med sina exekutiva funktioner och dagliga planeringsuppgifter. Det finns en uppsjö med planeringshjälpmedel och appar för att stötta planeringsförmågan – men fungerar de?

Ta del av en föreläsning om vilka styrkor, men också utmaningar, som finns med hjälpmedlen – och varför det är viktigt att förhålla sig kritiskt till dem.


Lisa Palmqvist
är fil.dr. i handikappvetenskap vid Linköpings universitet. Hon disputerade 2020 med avhandlingen Time to Plan. How to support everyday planning in adolescents with intellectual disability.

 

11.30 Lunch

 

12.30 Varför undervisa eleverna i hem- och konsumentkunskap?
Varför är ämnet hem- och konsumentkunskap viktigt för elever på grund- och gymnasiesärskolan? Föreläsningen tar upp relevansen med undervisning i ämnet och varför det är angeläget för att förbereda elever på gymnasiesärskolan för ett hållbart vuxenliv. Hela ämnet kommer att beröras, men särskild uppmärksamhet ägnas åt det centrala innehåll som gäller konsumentkunskap och konsumentekonomisk medvetenhet.


Sara McGarvie
är adjunkt vid institutionen för kost och idrott vid Göteborgs universitet. Hon är hem- och konsumentkunskapslärare samt speciallärare med inriktning utvecklingsstörning och har arbetat som ämnesexpert under författandet av den nuvarande kursplanen i hem- och konsumentkunskap för gymnasiesärskolan. Efter många år som undervisande lärare på gymnasiesärskolan arbetar hon idag med lärarutbildning.

 

13.30 Eftermiddagskaffe 

 

14.00 Hur främjar vi närvaro i grund- och gymnasiesärskolan?
Skolfrånvaro är ett symtom på andra problem hos barn och unga. Vi behöver därför uppmärksamma frånvaro tidigt och ta reda på orsakerna. Rutiner och riktlinjer för skolnärvaro är ofta utformade för grundskolan och gymnasiet utan hänsyn till utmaningar som är specifika för särskolans skolformer. Föreläsningen tar upp forskning på området och hur pedagoger och elevhälsa kan främja elevers närvaro i grund- och gymnasiesärskola.

 Malin Gren Landell är leg psykolog, forskare och författare. Hon har tidigare lett en statlig utredning om skolfrånvaro.

 

15.00 Konferensen avslutas

Föredrar du att delta på webbkonferensen?
Boka här!

Avbokning och byte fram till 30 dagar före konferensstart!*

*Administrationsavgift 500 kr


Ord. pris: 5 595 kr exkl. moms

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe i två dagar samt dokumentation.

I dagsläget planerar vi för att kunna arrangera konferensen på ett coronasäkert sätt, med deltagare på plats. På grund av rådande läge reserverar vi oss dock för eventuella förändringar. Det betyder att delar av programmet kan ändras eller bytas ut. Vid restriktioner som begränsar antalet deltagare på plats tillämpar vi först-till-kvarn-principen, vilket innebär att anmälda deltagare istället kan erbjudas att delta på webbkonferensen. Konferensen kan även helt övergå till webbkonferens. Om något av detta sker, behåller du givetvis din plats och meddelas omgående. Vår ambition är att informera med god marginal, men förändrade restriktioner kan göra att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt. Har du frågor, kontakta asa.lasson@skolporten.se.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: asa.lasson@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Du kan avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt på grund av restriktioner gällande corona. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas.

Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att t ex frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

IVA Konferenscenter,  Grev Turegatan 16, Stockholm

Kommunikationer: Närmaste T-banestation är Östermalmstorg (röd linje). Det tar ca 20 minuter att promenera från centralen.

Hallå där, Jenny Samuelsson, du ska föreläsa om digitala verktyg på konferensen…


Läs mer här!

Frågor om programmet
Åsa Lasson: 070-426 28 27
asa.lasson@skolporten.se