Hoppa till sidinnehåll

Hem- och konsumentkunskap

Konferens i Stockholm

Hem- och konsumentkunskap

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i hem- och konsumentkunskap! Under två dagar får du ta del av den senaste forskningen som rör ditt ämne, utvecklas i din yrkesroll och möta kollegor från hela landet. 

Tycker det är så bra att ni söker upp doktorander och aktuell forskning.

Sagt av tidigare deltagare

Konferensen berör:

 • Skönlitteratur i hem- och konsumentkunskap – hur kan noveller användas i undervisningen?
 • MatGlad – appar som gör det enklare för alla att laga mat.
 • Metodträningslektioner i stället för matlagningslektioner – varför och hur?
 • Gaming- och influencerbranschernas affärsmodeller – så påverkar de ungdomars konsumtionsval.
 • Att bemöta elever med ätstörning i hem- och konsumentkunskapsundervisningen.
 • Skuldsättningsproblem bland unga – vilken kunskap behövs?
 • Hur inspirerar vi eleverna att äta mer baljväxter?

På konferensen medverkar:

Ingela Bohm

UNIVERSITETSLEKTOR

Tobias Davidsson

DOKTOR I SOCIALT ARBETE

Jenny Edvardsson

DOKTORAND

Erik Eriksson

DOKTOR I SOCIALT ARBETE

Olle Forsén

LÄRARE OCH FÖRELÄSARE

Johan Holmberg

FILM- OCH MEDIEPEDAGOG

Karin Höijer

UNIVERSITETSLEKTOR

Hanna Olvenmark

DIETIST OCH MATINSPIRATÖR

Eleonor Schütt

Program, dag 1

08.30 Registrering med kaffe och smörgås

09.20 Skolporten hälsar välkommen

09.30 Metodträning i hem- och konsumentkunskap

En grundläggande aspekt av att lära sig laga mat är att träna på matlagningsmetoder. Tidigare studier i hem- och konsumentkunskap visar dock att långt ifrån alla elever faktiskt tränar på metoder i det praktiska arbetet. De som är mest vana i köket får ofta utföra moment som andra elever tycker är svåra, eftersom fokus ligger på att skapa en lyckad måltid. I en pågående forskningsstudie undersöks hur det fungerar att byta ut några matlagningslektioner mot rena metodträningslektioner som inte utmynnar i en måltid. Föreläsningen beskriver studien och de preliminära resultaten.

 • Hur upplever elever och lärare rena metodlektioner?
 • Hur påverkas tidsåtgång, sociala interaktioner och möjlighet till individuell träning?
 • Kan metodlektioner användas för att utveckla elevernas förståelse för recept, matkemi och sensorik?

Ingela Bohm

UNIVERSITETSLEKTOR

Ingela Bohm är universitetslektor vid Umeå universitet och arbetar med lärarutbildning och forskning inom hem- och konsumentkunskap. Hon har skrivit ett kapitel om mat och psykosocial hälsa i boken Didaktik för hem- och konsumentkunskap (2019) och arbetar för närvarande på en metodikbok i hem- och konsumentkunskap.

10.30 Kaffe

11.00 Familjen MatGlad hjälper alla att lyckas i köket

Att vara lärare i hem- och konsumentkunskap innebär att du ofta undervisar elever i anpassad skola, och även i grundskolan finns det behov av pedagogiska och enkla hjälpmedel vid de praktiska momenten. Hushållningssällsskapet Västra har tagit fram kostnadsfria, digitala verktyg för att inspirera barn och ungdomar till bra mat och måltider, ökad självständighet, gemenskap och rörelseglädje. Föreläsningen presenterar konceptet ”Familjen MatGlad”, en samling appar som gör det enklare för alla att följa recept på egen hand. Materialet innehåller också en rörelseapp, en kokbok och ett utbildningsmaterial som stöttar eleverna i att bjuda hem vänner på en bit mat.

Eleonor Schütt

Eleonor Schütt är matkonsult på Hushålllningssällskapet Västra och arbetar med utbildningar, föreläsningar och olika utvecklingsprojekt inom mat, miljö och hälsa.

12.00 Gemensam lunch

13.00 Att bemöta elever med ätstörningar

En del av kursplanen i hem- och konsumentkunskap innebär att diskutera hälsosamma matvanor med eleverna. De förväntas även laga och smaka på olika slags mat under lektionstid, och för elever med ätstörningar kan det vara en jobbig situation. Det kan också vara utmanande för dig som lärare att bemöta dessa elever på rätt sätt. Ta del av en föreläsning som svarar på dina frågor och funderingar kring ätstörningar kopplat till skolans värld i allmänhet, och till hem- och konsumentkunskap i synnerhet. Föreläsningen ger dig bland annat:

 • Redskap för tidig upptäckt av ätstörningar.
 • Kunskap om bemötande vid misstanke om ätstörningar.
 • Förslag på förebyggande arbete för att minska risken att någon drabbas.

Olle Forsén

LÄRARE OCH FÖRELÄSARE

Olle Forsén arbetar som förstelärare i pedagogisk utveckling och lärare i idrott och hälsa på Nälstaskolan i Stockholm. Han är också föreläsare på Frisk och Fri, riksföreningen mot ätstörningar. Olle har många års erfarenhet av ätstörningar som anhörig.

14.30 Fika

15.00 Hur inspirerar vi eleverna att äta mer baljväxter?

Vi rekommenderas att äta baljväxter, både av klimat- och hälsoskäl. Dessutom är de riktigt billiga. Trots sina fördelar är baljväxter fortfarande en grupp livsmedel som många väljer bort när de står i mataffären, och eleverna kan ibland vara misstänksamma mot att smaka på bönor och linser. Det behöver vi ändra på!

Föreläsningen går igenom fakta om baljväxter och ger dig inspiration till hur du genom smakrika recept och goda argument kan uppmuntra eleverna att inkludera dem i sin kost. 

 • Vilka näringsämnen innehåller baljväxter?
 • Varför är baljväxter klimatsmarta?
 • Hur kan vi äta baljväxter till frukost, lunch, mellanmål och middag? Förslag på goda recept!

Hanna Olvenmark

DIETIST OCH MATINSPIRATÖR

Hanna Olvenmark är leg. dietist och grundare till instagramkontot och böckerna Portionen under tian, där hon inspirerar och guidar till en hållbar livsstil. Hanna brinner för att visa hur vi kan sänka vårt klimatavtryck i de val vi gör, inte minst genom maten där hon vill visa att det finns så mycket som är gott, klimatsmart, näringsrikt och billigt!

16.00 Avslutning dag 1

Program, dag 2

09.00 Skönlitterär läsning + hem- och konsumentkunskap = sant
Har den skönlitterära texten en plats i hem- och konsumentkunskapsundervisningen? Vad kan den i så fall bidra med och hur kan undervisning med inslag av skönlitteratur se ut? Dessa frågor var grunden i ett projekt vid Högskolan Kristianstad, där lärarstudenter i hem- och konsumentkunskap fick träna på att undervisa om jämställdhet med hjälp av noveller. Föreläsningen beskriver arbetssättet och ger dig förslag på texter att använda i undervisningen. 

Jenny Edvardsson

DOKTORAND

Jenny Edvardsson är adjunkt i utbildningsvetenskap och doktorand i pedagogiskt arbete vid Högskolan Kristianstad. Hennes forskning rör skönlitteratur som didaktiskt verktyg inom naturvetenskap.

Karin Höijer

UNIVERSITETSLEKTOR

Karin Höijer är lektor i mat- och måltidsvetenskap vid Högskolan Kristianstad. Hennes undervisning och forskning handlar främst om hem- och konsumentkunskap och ämnesdidaktik.

10.00 Kaffe och smörgås

10.30 Skuldsättningsproblem bland unga – vilken kunskap behövs?
Överskuldsättning bland unga framstår allt mer som ett samhällsproblem, och i debatten höjs röster kring att det behövs mer – eller bättre – undervisning kring privatekonomi i grundskolan. Kunskapsbrist framställs som en central orsak till att unga hamnar i en ohållbar skuldsättning. Samtidigt är unga som belånar sig ofta väl medvetna om riskerna med exempelvis snabblån. Så exakt vilken kunskap är det som behövs? Varför uppstår skuldsättningsproblem bland unga, och hur kan ämnet hem- och konsumentkunskap bidra till att motverka att unga skuldsätter sig?

Erik Eriksson

DOKTOR I SOCIALT ARBETE

Erik Eriksson är doktor i socialt arbete vid Lunds universitet. Hans forskning handlar om delaktighet och inflytandefrågor, och just nu driver han tillsammans med Tobias Davidsson forskningsprojektet Skuldtyngd, om överskuldsättning bland unga vuxna.

Tobias Davidsson

DOKTOR I SOCIALT ARBETE

Tobias Davidsson är doktor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, forskare och studierektor för Socionomprogrammet. Hans forskning berör frågor om arbete och arbetsmarknad, exkluderingsprocesser och skuldsättning bland unga vuxna. Just nu driver han tillsammans med Erik Eriksson forskningsprojektet Skuldtyngd, om överskuldsättning bland unga vuxna.

11.30 Gemensam lunch

12.30 Gaming- och influencerbranschernas affärsmodeller – hur påverkar de ungdomars konsumtionsval?
Influencerbranschen omsätter 1,5 miljarder per år bara i Sverige, och spelföretagen omsätter mer än all världens sport. Som lärare i hem- och konsumentkunskap behöver du ha koll på den reklam som barn och ungdomar dagligen möter via sociala medier och dataspel, och hur den påverkar deras konsumtionsval. Ta del av en föreläsning med många användbara filmklipp som visar hur affärsmodellerna fungerar och ger dig konkreta exempel att diskutera med dina elever.

 • Vad är influencers och hur fungerar deras samarbeten?
 • Hur lockas vi att tillbringa mycket tid på sociala medier?
 • Hur kan vi triggas till köp inuti dataspel?
 • Hur påverkas vi av spelförebilder?
 • Vad behöver vi tänka på för att vara medvetna konsumenter när vi spelar dataspel?

Johan Holmberg

FILM- OCH MEDIEPEDAGOG

Johan Holmberg är utbildad hem- och konsumentkunskapslärare men har under många år arbetat som film- och mediepedagog. Han har även producerat undervisningsfilmer, bland annat Reklamfilmens fantastiska värld, skrivit läroböcker och producerat radioprogram.

13.30 Fika

14.00 Johan Holmberg fortsätter

Johan Holmberg

FILM- OCH MEDIEPEDAGOG

Johan Holmberg är utbildad hem- och konsumentkunskapslärare men har under många år arbetat som film- och mediepedagog. Han har även producerat undervisningsfilmer, bland annat Reklamfilmens fantastiska värld, skrivit läroböcker och producerat radioprogram.

15.00 Konferensen avslutas

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret på din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post kompetens@skolporten.se.

 • Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas. Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

  Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

 • Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan komma på den fysiska konferensen flyttar vi över dig till webbkonferensen utan kostnad, om du vill. Kontakta konferensens projektledare!

 • Ja, det går bra att en kollega ersätter. Ange namnet på den person som står på bokningen vid registreringen på plats och uppge namn och e-post för ersättaren.

 • På en tvådagarskonferens går det bra att du och kollega deltar var sin dag. Bokningen sker då i namnet på den deltagare som deltar dag 1. Kom ihåg att anmäla om ersättaren önskar specialkost!

 • Nej, webbkonferensen är ett separat evenemang. För att få tillgång till de inspelade föreläsningarna behöver du boka plats på webbkonferensen.

 • Alla fysiska konferenser filmas för att kunna erbjudas som webbkonferens. Kamerorna är riktade mot scenen, så du kommer inte att synas i bild. Däremot kan din röst höras på filmen om du ställer en fråga under föreläsningen. Efter varje föreläsning erbjuds en frågestund som klipps bort från filmen.

 • Cirka en vecka innan konferensen får du ett mejl med åhörarkopior för presentationerna, som du själv kan skriva ut och ta med till konferensen. Vi delar inte ut kopior på plats.

 • Ja, du anger önskemål om specialkost vid bokning. Specialkost betyder kost som är medicinskt motiverad, exempelvis gluten, laktos, fisk- och nötallergi eller annan överkänslighet, samt vegetarisk/vegankost och religiöst/etisk motiverad specialkost. Vi kan inte erbjuda alternativ för olika former av dieter, exempelvis LCHF, GI, Atkins, etc. Senast två dagar före konferensen behöver vi ha din anmälan om specialkost.

 • Skolportens konferenser äger rum i olika lokaler i Stockholm, Göteborg och Malmö. Hör av dig till konferensens projektledare för att få information om vilka anpassningar som finns i den lokal du ska besöka.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Plats
  Stockholm
 • Lokal
  IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
  Hitta hit
 • Datum
  9–10 nov 2023
 • Tid
  09:20–15:30
 • Pris (exkl. moms)
  4 295,00 kr

Prisnivåer

 • Boka-tidigt-pris (exkl. moms)
  Till och med 2023-10-09
  4 295,00 kr
 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2023-11-08
  5 795,00 kr

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe i två dagar samt dokumentation.

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev