Hoppa till sidinnehåll

Historia

Konferens i Stockholm

Historia

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i historia! Under en heldag kan du ta del av den senaste forskningen som rör historiedidaktik, samt få ämnesfördjupning, praktiska verktyg och utvecklas i din yrkesroll. Dessutom kommer du att möta och nätverka med kollegor från hela landet. Konferensen vänder sig främst till lärare på högstadiet och gymnasiet men kan även passa för vuxenutbildningen.

Missa inte! Undervisar du i både historia och religion? 20% rabatt om du bokar båda konferenserna. Bokningskod: RelHis (Koden anges på båda bokningarna). Programmet för Religionskunskapen hittar du här!

Fantastiska lokaler och en mycket god mat. Bra medarbetare som fixade allt som hörde till. Jag är mycket nöjd med dagarna. Klart den bästa konferensen jag deltagit på.

Sagt av tidigare deltagare

Konferensen berör:

 • Reviderade kursplaner, ämnesbetyg och nationella prov – så kan historielärare förhålla sig.
 • Historiebruk, historiekultur och berättelsens plats i undervisningen.
 • Ämnesförjupning: Rysslands historia och relationen till Sverige.
 • Konkreta modeller för käll- och frågebaserad undervisning.

På konferensen medverkar:

Dick Harrison

PROFESSOR

Jessica Jarhall

UNDERVISNINGSRÅD, SKOLVERKET

Anders Nersäter

LEKTOR

Hans Olofsson

UNIVERSITETSADJUNKT, LÄRARE

Program

08.00 Registrering med kaffe och smörgås

08.50 Skolporten hälsar välkommen

09.00 Historia från kursplan till klassrum

Historieämnet bygger på både tradition och förändring. För lärare är utgångspunkten för undervisningen de aktuella styrdokumenten, men samtidigt finns ett professionellt friutrymme att planera, genomföra och följa upp undervisningen efter eget huvud. I föreläsningen diskuteras hur lärare kan utforma historieundervisningen, vad som påverkar de didaktiska och ämnesmässiga val som görs och vilka kunskaper som därigenom blir möjliga för elever att utveckla. Föreläsningen baseras på forskningsresultat från två studier med historielärare, samt den reviderade kursplanen i historia (Lgr22) och den kommande ämnesplanen i historia för gymnasiet. 

Områden som berörs är bland annat:

 • historieämnets innehåll och lärares friutrymme att tolka kurs- och ämnesplanerna
 • aktuella förändringar för ämnet på högstadiet och på gymnasiets olika program
 • nationella prov och andra faktorer som kan påverka historieundervisningen.

Jessica Jarhall

UNDERVISNINGSRÅD, SKOLVERKET

Jessica JarhallJessica Jarhall är fil.dr. i historia och historiedidaktik vid Malmö universitet och arbetar nu som undervisningsråd på Skolverkets läroplansavdelning. Hon har tidigare arbetat som forsknings- och utvecklingschef i Norrköpings kommun samt lektor och lärare i SO-ämnen på högstadiet och gymnasiet.

10.00 Kaffe

10.30 Historiebruk och historiekultur i klassrummet – berättelser, analyser, värderingar 

Vi omges av berättelser om det förflutna och intresset för historiska filmer, böcker, poddar och evenemang har varit stort i decennier. Vår dramatiska samtid ger oss ofta anledning att söka historiska spår och paralleller. Men hur ser förhållandet ut mellan alla dessa historiekulturella yttringar och den undervisning eleverna möter i klassrummet? Hur kan historiskt berättande och historiebruk bli en tillgång för historielärare? 

Med utgångspunkt i historiedidaktisk forskning och lärarpraktik ger föreläsningen olika perspektiv på begreppet historiekultur. Du får också konkreta exempel på undervisningsupplägg där historiskt berättande och historiebruk blir integrerade delar av en helhet. 

Hans Olofsson

UNIVERSITETSADJUNKT, LÄRARE

Hans Olofsson har över 20 års erfarenhet som lärare i svenska, religionskunskap och historia, främst på högstadiet men även på komvux. Han är fil. dr i historia och har varit lärarutbildare vid Stockholms och Karlstads universitet och är verksam som läromedelsförfattare. Som forskare intresserar Hans sig särskilt för utvecklingen av elevers historiemedvetande.

11.45 Gemensam lunch

12.45 Fråge- och källbaserad historieundervisning

Hur kan lärare utforma en fråge- och källbaserad historieundervisning som utgår ifrån elevernas lärandebehov? Med utgångspunkt i forskningsresultat får du information om vad elever behöver lära sig gällande historiska källor och disciplinära begrepp. Föreläsningen kommer att belysa flera historiedidaktiska frågor kopplade till forskning och styrdokument samt visa hur fråge- och källbaserade undervisningsmoment kan designas utifrån lärandebehov, där eleverna får konstruera historia i relation till specifika frågeställningar.

Anders Nersäter

LEKTOR

Anders Nersäter är lektor i historia, verksam vid Per Brahegymnasiet. Han har disputerat vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Anders forskningsintresse rör undervisning och lärande kopplat till historiska källor och disciplinära begrepp. Anders har även arbetat med att konstruera gymnasiets nationella kursprov i historia samt varit ämnesexpert för Skolverket i framtagandet av de nya ämnesbetygen.

13.45 Fika

14.15 Sverige och Ryssland genom tiderna
Trots att Sverige och Ryssland har varit grannar i ett millennium har Sverige lånat ytterst lite från rysk kultur och ryskt språk, och i århundraden har landet betraktats som en fiende, varigenom både skräck och förakt har frodats. Ta del av en föreläsning som beskriver bakgrund och anledningar till denna relation, förklarar hur historien har brukats, samt ger en analys av Rysslands eget agerande genom tiderna och fram till idag.

 • Hur har Sveriges relation till Ryssland målats upp i skönlitteratur, politiska skrifter och historieböcker, och hur har den utvecklats egentligen?
 • Hur har de ryska statsledningarna sett på sitt land, sina krig och sina grannar?
 • Är invasionen av Ukraina ett särfall, eller gjorde tsarerna och sovjetledarna på samma sätt?

Dick Harrison

PROFESSOR

Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet. Han är författare till ett hundratal böcker, varav den senaste, Fienden (2023), beskriver Sveriges relation till Ryssland från vikingatiden till idag.

 

15.45 Konferensen avslutas

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post kompetens@skolporten.se.

 • Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas. Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

  Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

 • Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan komma på den fysiska konferensen flyttar vi över dig till webbkonferensen utan kostnad, om du vill. Kontakta konferensens projektledare!

 • Ja, det går bra att en kollega ersätter. Ange namnet på den person som står på bokningen vid registreringen på plats och uppge namn och e-post för ersättaren.

 • På en tvådagarskonferens går det bra att du och kollega deltar var sin dag. Bokningen sker då i namnet på den deltagare som deltar dag 1. Kom ihåg att anmäla om ersättaren önskar specialkost!

 • Nej, webbkonferensen är ett separat evenemang. För att få tillgång till de inspelade föreläsningarna behöver du boka plats på webbkonferensen.

 • Alla fysiska konferenser filmas för att kunna erbjudas som webbkonferens. Kamerorna är riktade mot scenen, så du kommer inte att synas i bild. Däremot kan din röst höras på filmen om du ställer en fråga under föreläsningen. Efter varje föreläsning erbjuds en frågestund som klipps bort från filmen.

 • Cirka en vecka innan konferensen får du ett mejl med åhörarkopior för presentationerna, som du själv kan skriva ut och ta med till konferensen. Vi delar inte ut kopior på plats.

 • Ja, du anger önskemål om specialkost vid bokning. Specialkost betyder kost som är medicinskt motiverad, exempelvis gluten, laktos, fisk- och nötallergi eller annan överkänslighet, samt vegetarisk/vegankost och religiöst/etisk motiverad specialkost. Vi kan inte erbjuda alternativ för olika former av dieter, exempelvis LCHF, GI, Atkins, etc. Senast två dagar före konferensen behöver vi ha din anmälan om specialkost.

 • Skolportens konferenser äger rum i olika lokaler i Stockholm, Göteborg och Malmö. Hör av dig till konferensens projektledare för att få information om vilka anpassningar som finns i den lokal du ska besöka.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Plats
  Stockholm
 • Lokal
  IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
  Hitta hit
 • Datum
  23 nov 2023
 • Tid
  08:50–15:45
 • Pris (exkl. moms)
  2 895,00 kr

Prisnivåer

 • Boka-tidigt-pris (exkl. moms)
  Till och med 2023-10-23
  2 895,00 kr
 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2023-11-23
  3 495,00 kr

I priset ingår 4 föreläsningar, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev