Hoppa till sidinnehåll

Historia

Webbkonferens

Historia

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i historia! Här kan du ta del av den senaste forskningen som rör historiedidaktik, samt få ämnesfördjupning, praktiska verktyg och utvecklas i din yrkesroll. Konferensen vänder sig främst till lärare på högstadiet och gymnasiet men kan även passa för vuxenutbildningen.

Med deltagarlicensen för webbkonferens tar du del av 4 föreläsningar när det passar dig under konferensperioden. Föreläsningarna är 60–90 minuter långa. Totalt motsvarar detta en dags fortbildning

Missa inte! Undervisar du i både historia och religion? 20% rabatt om du bokar båda konferenserna. Bokningskod: RelHis (Koden anges på båda bokningarna). Programmet för Religionskunskapen hittar du här!

Jag är gärna med igen om upplägget blir detsamma. Allt kändes relevant och intressant. Tekniken fungerade över förväntan.

Sagt av tidigare deltagare

Konferensen berör:

 • Reviderade kursplaner, ämnesbetyg och nationella prov – så kan historielärare förhålla sig.
 • Historiebruk, historiekultur och berättelsens plats i undervisningen.
 • Ämnesförjupning: Rysslands historia och relationen till Sverige.
 • Konkreta modeller för käll- och frågebaserad undervisning.

På konferensen medverkar:

Dick Harrison

PROFESSOR

Jessica Jarhall

UNDERVISNINGSRÅD, SKOLVERKET

Anders Nersäter

LEKTOR

Hans Olofsson

UNIVERSITETSADJUNKT, LÄRARE

Föreläsningar

Logga in via länken som mejlas kl 08.00 på konferensens första dag. Du kan välja fritt bland föreläsningarna och titta när du vill samt så många gånger du vill.

1. Historia från kursplan till klassrum (ca 60 min)

Historieämnet bygger på både tradition och förändring. För lärare är utgångspunkten för undervisningen de aktuella styrdokumenten, men samtidigt finns ett professionellt friutrymme att planera, genomföra och följa upp undervisningen efter eget huvud. I föreläsningen diskuteras hur lärare kan utforma historieundervisningen, vad som påverkar de didaktiska och ämnesmässiga val som görs och vilka kunskaper som därigenom blir möjliga för elever att utveckla. Föreläsningen baseras på forskningsresultat från två studier med historielärare, samt den reviderade kursplanen i historia (Lgr22) och den kommande ämnesplanen i historia för gymnasiet. 

Områden som berörs är bland annat:

 • historieämnets innehåll och lärares friutrymme att tolka kurs- och ämnesplanerna
 • aktuella förändringar för ämnet på högstadiet och på gymnasiets olika program
 • nationella prov och andra faktorer som kan påverka historieundervisningen.

Jessica Jarhall

UNDERVISNINGSRÅD, SKOLVERKET

Jessica JarhallJessica Jarhall är fil.dr. i historia och historiedidaktik vid Malmö universitet och arbetar nu som undervisningsråd på Skolverkets läroplansavdelning. Hon har tidigare arbetat som forsknings- och utvecklingschef i Norrköpings kommun samt lektor och lärare i SO-ämnen på högstadiet och gymnasiet.

2. Historiebruk och historiekultur i klassrummet – berättelser, analyser, värderingar (ca 60 min)

Vi omges av berättelser om det förflutna och intresset för historiska filmer, böcker, poddar och evenemang har varit stort i decennier. Vår dramatiska samtid ger oss ofta anledning att söka historiska spår och paralleller. Men hur ser förhållandet ut mellan alla dessa historiekulturella yttringar och den undervisning eleverna möter i klassrummet? Hur kan historiskt berättande och historiebruk bli en tillgång för historielärare? 

Med utgångspunkt i historiedidaktisk forskning och lärarpraktik ger föreläsningen olika perspektiv på begreppet historiekultur. Du får också konkreta exempel på undervisningsupplägg där historiskt berättande och historiebruk blir integrerade delar av en helhet. 

Hans Olofsson

UNIVERSITETSADJUNKT, LÄRARE

Hans Olofsson har över 20 års erfarenhet som lärare i svenska, religionskunskap och historia, främst på högstadiet men även på komvux. Han är fil. dr i historia och har varit lärarutbildare vid Stockholms och Karlstads universitet och är verksam som läromedelsförfattare. Som forskare intresserar Hans sig särskilt för utvecklingen av elevers historiemedvetande.

3. Fråge- och källbaserad historieundervisning (ca 60 min)

Hur kan lärare utforma en fråge- och källbaserad historieundervisning som utgår ifrån elevernas lärandebehov? Med utgångspunkt i forskningsresultat får du information om vad elever behöver lära sig gällande historiska källor och disciplinära begrepp. Föreläsningen kommer att belysa flera historiedidaktiska frågor kopplade till forskning och styrdokument samt visa hur fråge- och källbaserade undervisningsmoment kan designas utifrån lärandebehov, där eleverna får konstruera historia i relation till specifika frågeställningar.

Anders Nersäter

LEKTOR

Anders Nersäter är lektor i historia, verksam vid Per Brahegymnasiet. Han har disputerat vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Anders forskningsintresse rör undervisning och lärande kopplat till historiska källor och disciplinära begrepp. Anders har även arbetat med att konstruera gymnasiets nationella kursprov i historia samt varit ämnesexpert för Skolverket i framtagandet av de nya ämnesbetygen.

4. Sverige och Ryssland genom tiderna (ca 90 min)
Trots att Sverige och Ryssland har varit grannar i ett millennium har Sverige lånat ytterst lite från rysk kultur och ryskt språk, och i århundraden har landet betraktats som en fiende, varigenom både skräck och förakt har frodats. Ta del av en föreläsning som beskriver bakgrund och anledningar till denna relation, förklarar hur historien har brukats, samt ger en analys av Rysslands eget agerande genom tiderna och fram till idag.

 • Hur har Sveriges relation till Ryssland målats upp i skönlitteratur, politiska skrifter och historieböcker, och hur har den utvecklats egentligen?
 • Hur har de ryska statsledningarna sett på sitt land, sina krig och sina grannar?
 • Är invasionen av Ukraina ett särfall, eller gjorde tsarerna och sovjetledarna på samma sätt?

Dick Harrison

PROFESSOR

Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet. Han är författare till ett hundratal böcker, varav den senaste, Fienden (2023), beskriver Sveriges relation till Ryssland från vikingatiden till idag.

 

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Ytterligare information skickas ut via e-post cirka 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på den första dagen.

  Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: kompetens@skolporten.se. Notera att utbildningsplattformen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

 • Licensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega. För att underlätta kommunikationen på vår utbildningsplattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

  Om tillfället ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • Cirka en vecka innan föreläsningen/föreläsningarna startar får du ett informationsmejl. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.

   

  Kl. 08.00 på den första dagen får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är InvitePeople. Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare. Du kan inte logga in från flera olika enheter med samma lösenord. Föreläsningen/föreläsningarna finns tillgänglig senast kl. 08.00 den första dagen och stänger kl. 24.00 den sista dagen.

   

  Föreläsningen/föreläsningarna är förinspelad och finns publicerad under hela perioden. Du kan stoppa filmen/filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se dem flera gånger om. Föreläsningen/föreläsningarna finns tillgänglig dygnet runt och du kan titta när det passar dig.

   

  Åhörarkopior och diskussionsfrågor finns på din inloggning och kan skrivas ut. Du kan kommunicera med andra deltagare och talare via en chatt samt en meddelandefunktionen. Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.

   

  Utvärdera föreläsningen/föreläsningarna direkt på webbplattformen.

   

 • Ja, programmet är detsamma på webbkonferensen som på den fysiska konferensen. Vissa undantag kan förekomma, exempelvis om en föreläsning innehåller bilder eller material som inte får riskera att spridas. Information om detta anges i dessa fall i programmet.

 • Nej, vi spelar in föreläsningarna under den fysiska konferensen och redigerar dem innan vi publicerar dem på webbportalen. Därför öppnar webbkonferensen någon vecka senare. Du kan se filmerna när det passar dig under hela webbkonferensens öppettid.

 • Licensen är individuell och gäller för en deltagare. Det är inte möjligt att logga in från flera enheter samtidigt på samma lösenord.

 • I mån av plats kan vi flytta dig till den fysiska konferensen. Då mat och fika ingår i det fysiska evenemanget tillkommer en kostnad för detta, samt en administrativ avgift på 500 kr. 

 • Kl 08.00 på webbkonferensens första dag får du ett mejl med en inloggningslänk. Notera att mejlet kommer från avsändaren InvitePeople, inte från Skolporten. Du väljer själv lösenord när du loggar in första gången.

 • Webbkonferensen stänger kl 24.00 på konferensens sista dag.

 • Skolporten skriver ett avtal med talarna som ger oss tillåtelse att visa deras föreläsningar under en begränsad tid. Vi kan inte förlänga konferensens öppettid utan talarnas godkännande.

 • Nej, filmerna är inte textade. Eftersom vi vill ha ett aktuellt innehåll även för webbpubliken, är tiden mellan fysisk konferens och webbkonferens för kort för att hinna lägga text på alla föreläsningar.

 • Du kan kommunicera med talare och övriga deltagare via en chatt eller privata meddelanden. I undantagsfall kan talaren ha avböjt att svara på frågor på grund av tidsbrist.

 • Om du inte gör några ändringar i dina inställningar syns ditt namn i deltagarlistan, men du kan enkelt gå in under Mina Verktyg och ändra så att du blir anonym.

 • Chrome fungerar bäst för att spela upp filmerna. Om du har någon annan webbläsare, exempelvis Safari, föreslår vi att du byter till Chrome inför konferensen.

 • Titta i skräpposten – ibland hamnar utskicket där. Hittar du det inte där kan du kontakta konferensens projektledare, så skickar vi ett nytt mejl.

 • Du väljer själv lösenord när du loggar in första gången. Om du glömmer bort det, hör av dig till projektledaren, så skickar vi en ny länk.

 • Ja, det går bra att pausa och spola.

 • Ja, du kan se föreläsningarna så många gånger du vill under perioden.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Datum
  28 nov – 19 dec 2023
 • Tid
  08:00–23:59
 • Pris (exkl. moms)
  2 455,00 kr

Prisnivåer

 • Boka-tidigt-pris (exkl. moms)
  Till och med 2023-10-23
  2 455,00 kr
 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2023-12-19
  3 095,00 kr

I priset ingår 4 föreläsningar samt dokumentation.

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev