Historia Webbkonferens

28 november – 19 december 2023

Webbkonferens


Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i historia! Under en heldag kan du ta del av den senaste forskningen, få ämnesfördjupning, pedagogiska verktyg och utvecklas i din yrkesroll. Dessutom kommer du att möta och nätverka med kollegor från hela landet. Konferensen vänder sig främst till högstadiet och gymnasiet, men kan även passa för vuxenutbildningen.


Med deltagarlicensen för webbkonferens tar du del av 4 föreläsningar när det passar dig, under tre veckor. Föreläsningarna är 50–90 minuter långa. Totalt motsvarar detta en dags fortbildning.

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  28 november – 19 december 2023
 • Tid
  00:00–00:00
 • Pris
  2455 kr

Konferensens föreläsare

 • Dick Harrison, Lunds universitet
 • Jessica Jarhall, Norrköpings kommun
 • Anders Nersäter, Jönköpings universitet
 • Hans Olofsson, Karlstads universitet

Konferensen berör

 • Reviderade kursplaner, ämnesbetyg och nationella prov – så kan historielärare förhålla sig.
 • Historiebruk, historiekultur och berättelsens plats i undervisningen.
 • Ämnesförjupning: Rysslands historia och relationen till Sverige.
 • Konkreta modeller för käll- och frågebaserad undervisning.

 Logga in via länken som mailas kl 08.00 på konferensens första dag. Föreläsningarna publiceras kl 08.00. Du kan välja fritt bland föreläsningarna och titta när du vill samt så många gånger du vill.

 

1. Historia från kursplan till klassrum

Historieämnet bygger på både tradition och förändring. För lärare är utgångspunkten för undervisningen de aktuella styrdokumenten, men samtidigt finns ett professionellt friutrymme att planera, genomföra och följa upp undervisningen efter eget huvud. I föreläsningen diskuteras hur lärare kan utforma historieundervisningen, vad som påverkar de didaktiska och ämnesmässiga val som görs och vilka kunskaper som därigenom blir möjliga för elever att utveckla. Föreläsningen baseras på forskningsresultat från två studier med historielärare, samt den reviderade kursplanen i historia (Lgr22) och den kommande ämnesplanen i historia för gymnasiet. 

Områden som berörs är bland annat:

 • historieämnets innehåll och lärares friutrymme att tolka kurs- och ämnesplanerna
 • aktuella förändringar för ämnet på högstadiet och på gymnasiets olika program
 • nationella prov och andra faktorer som kan påverka historieundervisningen.

 

Jessica Jarhall är fil.dr. i historia och historiedidaktik vid Malmö universitet och arbetar nu som biträdande forsknings- och utvecklingschef i Norrköpings kommun. Hon har tidigare arbetat som lärare i SO-ämnen på högstadiet och gymnasiet samt som undervisningsråd på Skolverkets läroplansavdelning.

 

2. Historiebruk och historiekultur i klassrummet – berättelser, analyser, värderingar 

Vi omges av berättelser om det förflutna och intresset för historiska filmer, böcker, poddar och evenemang har varit stort i decennier. Vår dramatiska samtid ger oss ofta anledning att söka historiska spår och paralleller. Men hur ser förhållandet ut mellan alla dessa historiekulturella yttringar och den undervisning eleverna möter i klassrummet? Hur kan historiskt berättande och historiebruk bli en tillgång för historielärare? 

 

Med utgångspunkt i historiedidaktisk forskning och lärarpraktik ger föreläsningen olika perspektiv på begreppet historiekultur. Du får också konkreta exempel på undervisningsupplägg där historiskt berättande och historiebruk blir integrerade delar av en helhet. 

 

Hans Olofsson har över 20 års erfarenhet som lärare i svenska, religionskunskap och historia, främst på högstadiet men även på komvux. Han är fil. dr i historia och har varit lärarutbildare vid Stockholms och Karlstads universitet och är verksam som läromedelsförfattare. Som forskare intresserar Hans sig särskilt för utvecklingen av elevers historiemedvetande.

 

3. Fråge- och källbaserad historieundervisning

Hur kan lärare utforma en fråge- och källbaserad historieundervisning som utgår ifrån elevernas lärandebehov? Med utgångspunkt i forskningsresultat får du information om vad elever behöver lära sig gällande historiska källor och disciplinära begrepp. Föreläsningen kommer att belysa flera historiedidaktiska frågor kopplade till forskning och styrdokument samt visa hur fråge- och källbaserade undervisningsmoment kan designas utifrån lärandebehov, där eleverna får konstruera historia i relation till specifika frågeställningar.

 

Anders Nersäter är lektor i historia, verksam vid Per Brahegymnasiet och Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Hans forskningsintresse rör undervisning och lärande kopplat till historiska källor och disciplinära begrepp. Anders har även arbetat med att konstruera gymnasiets nationella kursprov i historia samt varit ämnesexpert för Skolverket i framtagandet av de nya ämnesbetygen.

 

4. Sverige och Ryssland genom tiderna
Trots att Sverige och Ryssland har varit grannar i ett millennium har Sverige lånat ytterst lite från rysk kultur och ryskt språk, och i århundraden har landet betraktats som en fiende, varigenom både skräck och förakt har frodats. Ta del av en föreläsning som beskriver bakgrund och anledningar till denna relation, förklarar hur historien har brukats, samt ger en analys av Rysslands eget agerande genom tiderna och fram till idag.

 

 • Hur har Sveriges relation till Ryssland målats upp i skönlitteratur, politiska skrifter och historieböcker, och hur har den utvecklats egentligen?
 • Hur har de ryska statsledningarna sett på sitt land, sina krig och sina grannar?
 • Är invasionen av Ukraina ett särfall, eller gjorde tsarerna och sovjetledarna på samma sätt?

 

Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet. Han är författare till ett hundratal böcker, varav den senaste, Fienden (2023), beskriver Sveriges relation till Ryssland från vikingatiden till idag.

 

Sagt av tidigare deltagare:

”Riktigt bra bredd, intressanta föreläsningar i aktuella ämnen.”

”Jag är gärna med igen om upplägget blir detsamma. Allt kändes relevant och intressant. Tekniken fungerade över förväntan.”

”Jättebra att man inte behöver åka iväg. Så här års är det mycket i skolan så det var perfekt att ha föreläsningarna som ett avbrott mellan alla rättningar och bedömningar.”


Föredrar du att delta på plats i Stockholm? Boka här!


Missa inte! Undervisar du i både historia och religion? 20% rabatt om du bokar båda konferenserna 22–23 november. Bokningskod: RelHis
(Koden anges på båda bokningarna)

Programmet för Religionskunskap hittar du här!


Boka tidigt-pris: 2 455 kr ex moms, gäller t.o.m. 22 oktober 2023

Ordinarie pris: 3 095 kr exkl. moms

I priset ingår 4 föreläsningar à 50–90 minuter samt dokumentation.

Avbokning fram till 30 dagar före konferensstart!
Administrationsavgift 500 kr

Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Ytterligare information om konferensen skickas ut via mail ca 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på konferensens första dag.

För att underlätta kommunikationen på konferensens plattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: asa.gustafsson@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Licensen för webbkonferensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens och licensen kan enbart användas på 1 enhet.

Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Du kan byta eller avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning.

Om konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Cirka en vecka innan konferensen startar får du ett informationsmail. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.
 • 8.00 på konferensens första dag får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är Invite people.
 • Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga senast kl. 8.00 konferensens första dag och stänger kl. 24.00 konferensens sista dag.
 • Föreläsningarna är förinspelade och finns publicerade under hela perioden.
 • Konferenserna innehåller 4-8 föreläsningar à 40-60 minuter. Tillsammans med tid för reflektion motsvarar detta 1-2 dagars fortbildning.
 • Du kan stoppa filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se samma film flera gånger.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga dygnet runt och du kan se dem när det passar dig.
 • Åhörarkopior och annat material finns på konferensens webbsida och kan skrivas ut.
 • Du kan kommunicera med andra deltagare, utställare och talare via en chatt samt en meddelandefunktion.
 • Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.
 • Utvärdera föreläsningarna direkt på webbplattformen.


Frågor om programmet
Åsa Gustafsson: 070-384 44 25
asa.gustafsson@skolporten.se