Historia Webbkonferens

15–29 november 2021

Webbkonferens


Ny konferens för dig som undervisar i historia på högstadiet och gymnasiet! Under en heldag fördjupar vi oss i aktuell forskning och intressanta exempel från praktiken som vi hoppas kan inspirera dig i din undervisning.

Ta del av fyra förinspelade föreläsningar när det passar dig, under två veckor. Nätverka med föreläsare och kollegor från hela Sverige online! Föreläsningarna är ca 60 minuter långa. Totalt motsvarar detta en dags fortbildning.

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  15–29 november 2021
 • Tid
  00:00–00:00
 • Pris
  2895 kr

Konferensen berör bland annat:

 • Elever med extrema åsikter i klassrummet – hur kan vi bemöta dem?
 • Historiebruk i praktiken – konkreta exempel på hur du kan arbeta med historiebruk i undervisningen.
 • Att arbeta med historiska källor som utgångspunkt.
 • Kvinnans plats i historien – så kan du lyfta fram kvinnor och kvinnohistoria i undervisningen.

På konferensen medverkar:

Mikael Bruér, doktorand, Malmö universitet

Christer Mattsson, fil.dr i pedagogik, Segerstedtinstitutet

Katarina Kvennberg, gymnasielärare i historia och samhällskunskap, Katedralskolan

Åsa Björkman, gymnasielärare i historia och svenska, Katedralskolan

Cirka en vecka innan konferensen får du ett informationsmail och kl. 8.00 på konferensens första dag får du inloggningsuppgifter. Föreläsningarna finns tillgängliga senast 09.00.

 

1. Att arbeta med historiska källor som utgångspunkt
Den historiska källan är central för historieämnet och för att förstå historia som något annat än årtal och händelser. Att arbeta med ett historiskt källmaterial kan innebära att eleverna både lär sig mer om historien och får ett tydligare sammanhang av den historiska utvecklingen. 

Ta del av en föreläsning som tar upp grundläggande didaktiska frågor, och få metodiska tips som kan ge dig stöd i att utveckla din undervisning med historiska källor som utgångspunkt.

 

Mikael Bruér är doktorand vid Malmö universitet samt föreläsare och författare. Han har tidigare arbetat länge som högstadie- och gymnasielärare i SO-ämnen.

 

2. Historiebruk i praktiken
Historia används, medvetet och omedvetet, i många olika sammanhang och för många olika syften. Sedan 2011 har studiet om hur och varför historia används, historiebruk, varit en del av historieundervisningen i svensk skola och är därför en central historiedidaktisk fråga. Ta del av en föreläsning som behandlar ämnet historiebruk utifrån ett klassrumsperspektiv. 

 • Hur kan du som lärare göra för att eleverna inte bara ska lära om historia utan också lära av historia?
 • Konkreta exempel på hur du kan arbeta med historiebruk i undervisningen.
 • Presentation av en didaktisk modell som förenklar arbetet för lärare och elever.

 

Mikael Bruér fortsätter.

 

3. Kvinnans plats i historien
Inom historiekurserna på såväl högstadiet som gymnasieskolan finns en stor stoffträngsel – mycket ska hinnas med på lite tid. Under många år har ambitionen från styrdokumentsförfattare, forskare och aktiva lärare varit att vi inte bara ska undervisa i ”his-story” utan även i ”her-story”. Ta del av två lärares arbete med att på olika sätt att låta kvinnors erfarenheter och historia bli en del av undervisningen. Föreläsningen utgår från konkreta lektionsexempel från deras egna klassrum, och från deras bidrag till antologin ”Kvinnans plats i historien”.

 • Hur kan sådana undervisningsupplägg se ut?
 • Hur hinner vi med det?
 • Ska vi undervisa i kvinnohistoria, kvinnors historia och/eller genushistoria?

 

Katarina Kvennberg och Åsa Björkman är gymnasielärare i historia och samhällskunskap respektive historia och svenska, och arbetar sedan tjugo år tillbaka vid Katedralskolan i Lund.

 

4. Att bemöta elever med extrema åsikter i klassrummet
Vi lever i ett demokratiskt samhälle där alla åsikter är tillåtna, med undantag av hets mot folkgrupp, hot och förtal. Skolan ska verka för tolerans, och även om det inte finns nedtecknat i några styrdokument uppmuntras ett normkritiskt förhållningssätt. Men hur ska vi hantera ungdomar med extrema åsikter i klassrummet? Forskning visar att skolan oavsiktligt kan bidra till radikalisering genom sitt förhållningssätt till dessa elever. 

 • Hur hanterar skolan kontroversiella frågor?
 • Konfrontation och exkludering, eller empatisk nyfikenhet och inkludering?
 • Är kontroversiella frågor ett problem, och i så fall för vem?

 

Christer Mattson är fil.dr i pedagogik och föreståndare för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet. Han har 20 års erfarenhet som lärare och är upphovsman till Toleransprojektet, som syftar till att förebygga rekrytering av unga människor till nazism- och vitmaktgrupperingar.


Föredrar du att delta på plats i Stockholm? Boka här!

Avbokning fram till 30 dagar innan konferensstart.*

*Administrationsavgift 500 kr.


Pris: 2 895 kr exkl. moms.

Missa inte! Undervisar du i både historia och religion? 15 % rabatt på konferenserna 9–10 november. Bokningskod: HisRel
(Koden anges på båda bokningarna)

I priset ingår 4 föreläsningar à 60 minuter samt dokumentation


Läs Intervjun med föreläsaren!

Mikael Bruér ska föreläsa om historiska källor och historiebruk i undervisningen.

Mikael Bruér

Läs vår intervju med föreläsaren.

Den rådande situationen innebär att talare kan bli sjuka eller få reseförbud. Det betyder att delar av programmet kan förändras eller bytas ut. Vår ambition är att informera med god marginal, men förändrade restriktioner kan göra att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Ytterligare information om konferensen skickas ut via mail ca 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på konferensens första dag.

För att underlätta kommunikationen på konferensens plattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: asa.lasson@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Licensen för webbkonferensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Du kan byta eller avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning.

Om konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Cirka en vecka innan konferensen startar får du ett informationsmail. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.
 • 8.00 på konferensens första dag får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är Invite people.
 • Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare. Du kan inte logga in från flera olika enheter med samma lösenord.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga senast kl. 9.00 konferensens första dag och stänger kl. 24.00 konferensens sista dag.
 • Föreläsningarna är förinspelade och finns publicerade under tre veckor.
 • Konferensen innehåller 4 föreläsningar à 45-60 minuter. Tillsammans med tid för reflektion motsvarar detta 1 dags fortbildning.
 • Du kan stoppa filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se samma film flera gånger.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga dygnet runt och du kan se dem när det passar dig.
 • Åhörarkopior och annat material finns på konferensens webbsida och kan skrivas ut.
 • Du kan kommunicera med andra deltagare, utställare och talare via en chatt samt en meddelandefunktion.
 • Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.
 • Utvärdera föreläsningarna direkt på webbplattformen.Frågor om programmet
Åsa Lasson: 0704-262827
asa.lasson@skolporten.se