Historia

23 november 2023

Stockholm


Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i historia! Under en heldag kan du ta del av den senaste forskningen, få ämnesfördjupning, pedagogiska verktyg och utvecklas i din yrkesroll. Dessutom kommer du att möta och nätverka med kollegor från hela landet. Konferensen vänder sig främst till högstadiet och gymnasiet, men kan även passa för vuxenutbildningen.

 • Plats
  Stockholm
 • Datum
  23 november 2023
 • Tid
  08:50–15:45
 • Pris
  2895 kr

Konferensens föreläsare:

Dick Harrison, Lunds universitet

Jessica Jarhall, Norrköpings kommun

Anders Nersäter, Jönköpings universitet

Hans Olofsson, Karlstads universitet

Konferensen berör:

 • Reviderade kursplaner, ämnesbetyg och nationella prov – så kan historielärare förhålla sig.
 • Historiebruk, historiekultur och berättelsens plats i undervisningen.
 • Ämnesförjupning: Rysslands historia och relationen till Sverige.
 • Konkreta modeller för käll- och frågebaserad undervisning.

08.00 Registrering med kaffe och smörgås

 

08.50 Skolporten hälsar välkommen

 

09.00 Historia från kursplan till klassrum

Historieämnet bygger på både tradition och förändring. För lärare är utgångspunkten för undervisningen de aktuella styrdokumenten, men samtidigt finns ett professionellt friutrymme att planera, genomföra och följa upp undervisningen efter eget huvud. I föreläsningen diskuteras hur lärare kan utforma historieundervisningen, vad som påverkar de didaktiska och ämnesmässiga val som görs och vilka kunskaper som därigenom blir möjliga för elever att utveckla. Föreläsningen baseras på forskningsresultat från två studier med historielärare, samt den reviderade kursplanen i historia (Lgr22) och den kommande ämnesplanen i historia för gymnasiet. 

Områden som berörs är bland annat:

 • historieämnets innehåll och lärares friutrymme att tolka kurs- och ämnesplanerna
 • aktuella förändringar för ämnet på högstadiet och på gymnasiets olika program
 • nationella prov och andra faktorer som kan påverka historieundervisningen.

 

Jessica Jarhall är fil.dr. i historia och historiedidaktik vid Malmö universitet och arbetar nu som biträdande forsknings- och utvecklingschef i Norrköpings kommun. Hon har tidigare arbetat som lärare i SO-ämnen på högstadiet och gymnasiet samt som undervisningsråd på Skolverkets läroplansavdelning.

 

10.00 Paus

 

10.30 Historiebruk och historiekultur i klassrummet – berättelser, analyser, värderingar 

Vi omges av berättelser om det förflutna och intresset för historiska filmer, böcker, poddar och evenemang har varit stort i decennier. Vår dramatiska samtid ger oss ofta anledning att söka historiska spår och paralleller. Men hur ser förhållandet ut mellan alla dessa historiekulturella yttringar och den undervisning eleverna möter i klassrummet? Hur kan historiskt berättande och historiebruk bli en tillgång för historielärare? 

 

Med utgångspunkt i historiedidaktisk forskning och lärarpraktik ger föreläsningen olika perspektiv på begreppet historiekultur. Du får också konkreta exempel på undervisningsupplägg där historiskt berättande och historiebruk blir integrerade delar av en helhet. 

 

Hans Olofsson har över 20 års erfarenhet som lärare i svenska, religionskunskap och historia, främst på högstadiet men även på komvux. Han är fil. dr i historia och har varit lärarutbildare vid Stockholms och Karlstads universitet och är verksam som läromedelsförfattare. Som forskare intresserar Hans sig särskilt för utvecklingen av elevers historiemedvetande.

 

11.45 Lunch

 

12.45 Fråge- och källbaserad historieundervisning

Hur kan lärare utforma en fråge- och källbaserad historieundervisning som utgår ifrån elevernas lärandebehov? Med utgångspunkt i forskningsresultat får du information om vad elever behöver lära sig gällande historiska källor och disciplinära begrepp. Föreläsningen kommer att belysa flera historiedidaktiska frågor kopplade till forskning och styrdokument samt visa hur fråge- och källbaserade undervisningsmoment kan designas utifrån lärandebehov, där eleverna får konstruera historia i relation till specifika frågeställningar.

 

Anders Nersäter är lektor i historia, verksam vid Per Brahegymnasiet och Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Hans forskningsintresse rör undervisning och lärande kopplat till historiska källor och disciplinära begrepp. Anders har även arbetat med att konstruera gymnasiets nationella kursprov i historia samt varit ämnesexpert för Skolverket i framtagandet av de nya ämnesbetygen.

 

13.45 Paus

 

14.15 Sverige och Ryssland genom tiderna
Trots att Sverige och Ryssland har varit grannar i ett millennium har Sverige lånat ytterst lite från rysk kultur och ryskt språk, och i århundraden har landet betraktats som en fiende, varigenom både skräck och förakt har frodats. Ta del av en föreläsning som beskriver bakgrund och anledningar till denna relation, förklarar hur historien har brukats, samt ger en analys av Rysslands eget agerande genom tiderna och fram till idag.

 

 • Hur har Sveriges relation till Ryssland målats upp i skönlitteratur, politiska skrifter och historieböcker, och hur har den utvecklats egentligen?
 • Hur har de ryska statsledningarna sett på sitt land, sina krig och sina grannar?
 • Är invasionen av Ukraina ett särfall, eller gjorde tsarerna och sovjetledarna på samma sätt?

 

Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet. Han är författare till ett hundratal böcker, varav den senaste, Fienden (2023), beskriver Sveriges relation till Ryssland från vikingatiden till idag.

 

15.45 Konferensen avslutas

Sagt av tidigare deltagare:

Det bästa jag någonsin varit på, toppbetyg från mig.

”Fantastiska lokaler och en mycket god mat. Bra medarbetare som fixade allt som hörde till. Jag är mycket nöjd med dagarna. Klart den bästa konferensen jag deltagit på.”

Underbar!!! Jag vill ha mer. Jag hoppas jag får åka nästa gång ni arrangerar något liknande.

Föredrar du att delta på webbkonferensen? Boka här!


Missa inte! Undervisar du i både historia och religion? 20% rabatt om du bokar båda konferenserna 22–23 november. Bokningskod: RelHis
(Koden anges på båda bokningarna)

Programmet för Religionskunskap hittar du här!


Boka tidigt-pris: 2895 kr ex moms, gäller t.o.m. 22 oktober 2023

Ordinarie pris: 3 495 kr ex. moms

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Avbokning fram till 30 dagar före konferensstart!
Administrationsavgift 500 kr

Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal.

Vår ambition är att informera i god tid, men en förändrad situation kan innebära att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta.

 

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: asa.gustafsson@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Du kan avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Vid sjukdomssymptom uppmanar vi dig att stanna hemma. Kontakta Skolporten så flyttas du utan kostnad över till webbkonferensen.

Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas.

Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att t ex frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

IVA Konferenscenter Grev Turegatan 16, Stockholm

Kommunikationer: Närmaste T-banestation är Östermalmstorg (röd linje). Det tar ca 15 minuter att promenera från centralen.


Frågor om programmet
Åsa Gustafsson: 070-384 44 25
asa.gustafsson@skolporten.se