Historia

9 november 2021

Stockholm

Ny konferens för dig som undervisar i historia på högstadiet och gymnasiet! Under en heldag fördjupar vi oss i aktuell forskning och intressanta exempel från praktiken som vi hoppas kan inspirera dig i din undervisning.

Observera att lokalen är ändrad till Wenner-Gren Center, Sveavägen 166. Har du frågor, kontakta projektledare Åsa Lasson.

 • Plats
  Stockholm
 • Datum
  9 november 2021
 • Tid
  09:30–16:00
 • Pris
  3295 kr

Konferensen berör bland annat:

 • Elever med extrema åsikter i klassrummet – hur kan vi bemöta dem?
 • Historiebruk i praktiken – konkreta exempel på hur du kan arbeta med historiebruk i undervisningen.
 • Att arbeta med historiska källor som utgångspunkt.
 • Kvinnans plats i historien – så kan du lyfta fram kvinnor och kvinnohistoria i undervisningen.

På konferensen medverkar:

Mikael Bruér, doktorand, Malmö universitet

Christer Mattsson, fil.dr i pedagogik, Segerstedtinstitutet

Katarina Kvennberg, gymnasielärare i historia och samhällskunskap, Katedralskolan

Åsa Björkman, gymnasielärare i historia och svenska, Katedralskolan

8.40 Registreringen öppnar. Kaffe och smörgås.

 

9.20 Skolporten hälsar välkommen

 

9.30 Att arbeta med historiska källor som utgångspunkt
Den historiska källan är central för historieämnet och för att förstå historia som något annat än årtal och händelser. Att arbeta med ett historiskt källmaterial kan innebära att eleverna både lär sig mer om historien och får ett tydligare sammanhang av den historiska utvecklingen. 

Ta del av en föreläsning som tar upp grundläggande didaktiska frågor, och få metodiska tips som kan ge dig stöd i att utveckla din undervisning med historiska källor som utgångspunkt.

Mikael Bruér är doktorand vid Malmö universitet samt föreläsare och författare. Han har tidigare arbetat länge som högstadie- och gymnasielärare i SO-ämnen.

 

10.30 Kaffe

 

11.00 Historiebruk i praktiken
Historia används, medvetet och omedvetet, i många olika sammanhang och för många olika syften. Sedan 2011 har studiet om hur och varför historia används, historiebruk, varit en del av historieundervisningen i svensk skola och är därför en central historiedidaktisk fråga. Ta del av en föreläsning som behandlar ämnet historiebruk utifrån ett klassrumsperspektiv. 

 • Hur kan du som lärare göra för att eleverna inte bara ska lära om historia utan också lära av historia?
 • Konkreta exempel på hur du kan arbeta med historiebruk i undervisningen.
 • Presentation av en didaktisk modell som förenklar arbetet för lärare och elever.

Mikael Bruér fortsätter.

 

12.00 Lunch

 

13.00 Kvinnans plats i historien
Inom historiekurserna på såväl högstadiet som gymnasieskolan finns en stor stoffträngsel – mycket ska hinnas med på lite tid. Under många år har ambitionen från styrdokumentsförfattare, forskare och aktiva lärare varit att vi inte bara ska undervisa i ”his-story” utan även i ”her-story”. Ta del av två lärares arbete med att på olika sätt att låta kvinnors erfarenheter och historia bli en del av undervisningen. Föreläsningen utgår från konkreta lektionsexempel från deras egna klassrum, och från deras bidrag till antologin ”Kvinnans plats i historien”.

 • Hur kan sådana undervisningsupplägg se ut?
 • Hur hinner vi med det?
 • Ska vi undervisa i kvinnohistoria, kvinnors historia och/eller genushistoria?

Katarina Kvennberg och Åsa Björkman är gymnasielärare i historia och samhällskunskap respektive historia och svenska, och arbetar sedan tjugo år tillbaka vid Katedralskolan i Lund.

 

14.00 Eftermiddagskaffe

 

14.30 Att bemöta elever med extrema åsikter i klassrummet
Vi lever i ett demokratiskt samhälle där alla åsikter är tillåtna, med undantag av hets mot folkgrupp, hot och förtal. Skolan ska verka för tolerans, och även om det inte finns nedtecknat i några styrdokument uppmuntras ett normkritiskt förhållningssätt. Men hur ska vi hantera ungdomar med extrema åsikter i klassrummet? Forskning visar att skolan oavsiktligt kan bidra till radikalisering genom sitt förhållningssätt till dessa elever. 

 • Hur hanterar skolan kontroversiella frågor?
 • Konfrontation och exkludering, eller empatisk nyfikenhet och inkludering?
 • Är kontroversiella frågor ett problem, och i så fall för vem?

Christer Mattson är fil.dr i pedagogik och föreståndare för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet. Han har 20 års erfarenhet som lärare och är upphovsman till Toleransprojektet, som syftar till att förebygga rekrytering av unga människor till nazism- och vitmaktgrupperingar.

 

16.00 Konferensen avslutas

Vill du hellre delta online? Boka här!

Avbokning och byte fram till 30 dagar innan konferensstart.*

*Adminstrationsavgift 500 kr.


Pris: 3 295 kr exkl. moms.

Missa inte! Undervisar du i både historia och religion? 15 % rabatt på konferenserna 9–10 november. Bokningskod: HisRel
(Koden anges på båda bokningarna)

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Läs Intervjun med föreläsaren!

Mikael Bruér ska föreläsa om historiska källor och historiebruk i undervisningen.

Mikael Bruér

Läs vår intervju med föreläsaren.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Om du inte kan boka en plats på någon av våra konferenser eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: kompetens@skolporten.se så hjälper vi dig. Notera gärna att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Du kan avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt på grund av restriktioner gällande corona. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas.

Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att t ex frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

Wenner-Gren Center Sveavägen 166, Stockholm

Kommunikationer: Närmaste T-banestation är Odenplan (grön linje). Det tar ca 30 minuter att promenera från centralen.

I dagsläget planerar vi för att kunna arrangera konferensen på ett coronasäkert sätt, med deltagare på plats. På grund av rådande läge reserverar vi oss dock för eventuella förändringar. Det betyder att delar av programmet kan ändras eller bytas ut. Vid restriktioner som begränsar antalet deltagare på plats tillämpar vi först-till-kvarn-principen, vilket innebär att anmälda deltagare istället kan erbjudas att delta på webbkonferensen. Konferensen kan även helt övergå till webbkonferens. Om något av detta sker, behåller du givetvis din plats och meddelas omgående. Vår ambition är att informera med god marginal, men förändrade restriktioner kan göra att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt. Har du frågor, kontakta Åsa Lasson.


Frågor om programmet
Åsa Lasson: 0704-262827
asa.lasson@skolporten.se