Källkritik

13 oktober 2022

Stockholm


Välkommen till Skolportens fortbildning om källkritik. Under en heldag får du ta del av den senaste forskningen som rör källkritik, få användbara praktiska metoder och utvecklas i din yrkesroll. Dessutom kommer du att möta och nätverka med kollegor från hela landet. Konferensen vänder sig till lärare och skolbibliotekarier i alla ämnen där källkritik är ett viktigt verktyg, och kan även vara intressant för rektorer.

 • Plats
  Stockholm
 • Datum
  13 oktober 2022
 • Tid
  08:50–16:15
 • Pris
  3295 kr

Konferensen berör:

 • Orsaker, konsekvenser och motmedel till kunskapsresistens – hur går vi vidare?
 • Digital källkritik innebär olika saker i olika ämnen – vad skiljer sig åt och vad har de gemensamt?
 • Väck intresse och engagemang för källkritik med hjälp av kreativa och producerande arbetssätt. 
 • Hur arbetar vi med källkritik i samband med multimodala produkter? Verktyg och råd.
 • Metoder för att skapa samarbete, samtal och ett bättre debattklimat på din skola.


På konferensen medverkar:

Åsa Wikforss, Stockholms universitet

Navid Modiri, författare, samtalsledare

Pontus Ström, Mediekompass

Elin Jönsson, Medioteket Stockholm


Elisabet Jonsved, Medioteket Stockholm

Thomas Nygren, Uppsala universitet 

08.20 Registrering med kaffe och smörgås

 

08.50 Skolporten hälsar välkommen

 

09.00 Kunskapsmotstånd: Vad är det och vad får det för konsekvenser?

Vi lever i en tid där kunskap om världen har demokratiserats och blivit tillgänglig för allt större grupper. Men delar av denna kunskap stöter också på motstånd, till exempel när det gäller vaccin- och klimatfrågor. Föreläsningen reder ut vad kunskapsmotstånd är och hur det fungerar ­– vilka är de psykologiska mekanismerna och hur samverkar de med det omgivande samhället? Vi diskuterar även kunskapens avgörande betydelse för demokratin, och varför hoten mot kunskapen i förlängningen utgör ett hot mot det demokratiska samhället. 

 

Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Sedan 2019 leder hon ett tvärvetenskapligt forskningsprogram om kunskapsmotstånd, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Åsa är författare till Alternativa fakta. Om kunskapen och dess fiender (2017) och till Därför Demokrati. Om kunskapen och folkstyret (2021). Hon är ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien och i Svenska Akademien.

 

10.00 Förmiddagskaffe

 

10.30 Digital källkritik – en ämnesspecifik förmåga

Ofta talas det om källkritik som en allmän förmåga, som om den vore ett eget ämne. Men källkritik och kritiskt tänkande omfattar i själva verket ett brett spektrum av kunskaper och färdigheter och kan innebära helt olika saker i olika skolämnen – både i teori och praktik. Formuleringar i kursplaner, vad som mäts på nationella prov, vad vi undervisar om i klassrummet och vad eleverna lär sig, visar på denna bredd och det är viktigt att känna till både vad som är gemensamt och vad som skiljer sig åt. Vad är det till exempel som krävs för att förstå desinformationen som sprids i samband med kriget i Ukraina, eller debatten om Carl von Linné var rasist?

I den här föreläsningen presenteras den senaste forskningen som synliggör och ger exempel på generella och ämnesspecifika innehåll inom området digital källkritik. Vi tittar också på vilka metoder som kan hjälpa elever att bli bättre på källkritik i olika ämnen, såsom biologi, bild, samhällskunskap, historia och psykologi.  

 

Thomas Nygren är professor i didaktik med inriktning mot historia och samhällskunskap vid Uppsala universitet. Han leder forskningsprojekten Nyhetsvärderaren och GÄCKA och är expert i EU-kommissionens arbetsgrupp för digital litteracitet mot desinformation. Thomas är aktuell med böckerna Fakta, fejk och fiktion: Ämnesdidaktik, källkritik och digital kompetens och Vetenskapsteori och forskningsmetoder i utbildningsvetenskap.

 

11.30 Lunch

 

12.30 Det räcker inte att tänka kritiskt kring text – om multimodala uttryckssätt och källkritik

Genom lättillgängliga teknologiska redskap kan vi med några knapptryck formulera och publicera multimodala uttrycksformer. Att tolka budskap som består av kombinationer av bild, ljud och text kräver andra förhållningssätt än de som används i den traditionella källkritiken. Multimodala produkter behöver förstås både i relation till sitt innehåll och till sitt visuella uttryck.

Den här föreläsningen kommer att rikta strålkastaren mot själva gestaltningen av ett budskap och du får konkreta tips på hur du kan arbeta praktiskt i klassrummet med kritisk granskning av bild och film.

 

Elisabet Jonsved och Elin Jönsson har mångårig erfarenhet av att jobba med lärarfortbildning inom skolans digitalisering och MIK, kopplat till multimodala uttryck. De har tillsammans tagit fram flera pedagogiska material för Statens medieråd. Idag jobbar de båda på Medioteket i Stockholm stad och driver ideellt Bildpodden, en podcast om visuell kultur. Elin och Elisabet är i grunden bild- och medielärare på grund- och gymnasienivå.

 

13.30 Kort paus

 

13.45 Nyhetsmedier i skolan – kreativ källkritik med journalistiska verktyg

Hur ska vi förstå det nya medielandskapet och den föränderliga medielogiken? Hur kan vi lära eleverna att se skillnad på reklam och journalistik? Och kan vi hitta sätt att arbeta mer kreativt med källkritik för att väcka elevernas intresse och engagemang? 

Under föreläsningen tittar vi på hur skolan kan skapa förutsättningar för journalistiskt skapande och lära ut källkritik på köpet. Via multimodalt arbete med nyhetsmedier ges eleverna möjlighet att uttrycka sig, integrera ett källkritiskt förhållningssätt och stimuleras att skapa något som är på riktigt – samtidigt. Utgångspunkt för presentationen är den kostnadsfria digitala lärresursen Mediekompass och dess skrivarskola Publicistguiden.   

 

Pontus Ström är mediepedagog och ansvarig för Mediekompass, som är en del av Tidningsutgivarna. Mediekompass gör klassrumsbesök i skolor över hela Sverige och tar kontinuerligt fram nytt undervisningsmaterial, samt erbjuder nutidskryss och nyhetsbrev på Mediekompass.se.

 

14.45 Eftermiddagsfika

 

15.15 Samtal för bättre samarbete – att våga mötas trots olikheter

Ett ”vi” är en grupp människor som man känner sig trygg med, litar på och därför kan samarbeta med. Det kan vara en klass, ett fotbollslag eller en lärargrupp. Men för att kunna samarbeta behöver vi först kunna samtala. Ett gott samtalsklimat mellan elever och i undervisningen är grundläggande för demokrati, och den digitala utvecklingen ställer nya krav på hur vi relaterar till och uttrycker oss mot varandra. Kritiskt tänkande, tolerans och mod är viktigare än någonsin. 

Ta del av en föreläsning som rör samtalsmetodik, samarbete och att prata med de som tycker annorlunda. 

 

Navid Modiri är poddare, samtalsledare och föreläsare som har arbetat med samtal i över 15 år. Han har drivit poddarna “Hur kan vi?” och “Björn & Navid”, lett radio- och TV-program samt föreläst om rasism och mångfald på ett stort antal skolor runt om i landet.

 

16.15 Konferensen avslutas

Föredrar du att delta på webbkonferensen? Boka här!


Avbokning och byte fram till 30 dagar före konferensstart!*

*Administrationsavgift 500 kr


Pris: 3 295 kr exkl. moms

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Läs intervjun med föreläsaren!

Läs vår intervju med Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, som ska föreläsa på Skolportens konferens Källkritik. Hon kommer att tala om kunskapsmotstånd.

Åsa Wikforss

Skolportens intervju med föreläsaren hittar du här!

Skolporten anpassar sig efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande de fysiska konferenserna. I nuläget finns inga restriktioner, men vi reserverar oss för förändringar.

Vår ambition är att informera i god tid, men en förändrad situation kan innebära att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. 

 

Vid sjukdomssymptom uppmanar vi dig att byta till webbkonferens. Vid sjukdomssymptom hos föreläsare kan delar av programmet behöva ändras eller bytas ut.

 

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: asa.gustafsson@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Du kan avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt på grund av restriktioner gällande corona. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas.

Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att t ex frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

IVA Konferenscenter Grev Turegatan 16, Stockholm

Kommunikationer: Närmaste T-banestation är Östermalmstorg (röd linje). Det tar ca 15 minuter att promenera från centralen.


Frågor om programmet
Åsa Gustafsson: 070-384 44 25
asa.gustafsson@skolporten.se