Hoppa till sidinnehåll

Källkritik i fokus

Konferens i Stockholm

Källkritik i fokus

Välkommen till Skolportens fortbildning med fokus på källkritik i undervisningen! Källkritik är ett område i ständig förändring och nya aspekter tillkommer kontinuerligt, till exempel med AI:s inträde. Under en heldag kan du ta del av den senaste forskningen, uppdatera dina kunskaper och få pedagogiska verktyg för att utveckla elevernas källkritiska kompetenser. Dessutom kommer du att möta och nätverka med kollegor från hela landet.

Konferensen vänder sig till lärare, skolbibliotekarier och rektorer i grundskolans senare år och gymnasiet, men kan även passa för vuxenutbildningen. 

Fantastiska föreläsare med ett mycket intressant och åhöraranpassat innehåll.

Sagt av tidigare deltagare

Konferensen berör:

 • Använd nyheter på arabiska för källkritik och demokratiarbete i tider av politisk och religiös oro.
 • Praktiska råd för att låta AI bli ett redskap för källkritiskt arbete, istället för ett hot.
 • Tiktok, Instagram och Facebook i undervisningen – så kan eleverna göra research med hjälp av sociala medier.
 • Verktyg för att se igenom bedrägliga argument och främja hederlig argumentation och ett gott samtalsklimat i klassrummet.

På konferensen medverkar:

Julia Agha

VD ALKOMPIS

Barbro Fällman

SPRÅKFORSKARE, RETORIKER

Ola Nilsson

REDAKTÖR, SKRIBENT, LÄRARE

Jack Werner

JOURNALIST, FÖRFATTARE

Program

08.20 Registrering med kaffe och smörgås

09.10 Skolporten hälsar välkommen

09.20 AI – hot eller verktyg för källkritik? 

AI och dess kapacitet för massproduktion av bild, text, film och ljud lyfts ibland som en av de stora utmaningarna för vår samtid. Hur ska vi nu kunna avgöra huruvida något är sant eller falskt, eller vara säkra på vad som är genuint och äkta? Å andra sidan utvecklas även AI-baserade verktyg som kan hjälpa oss att orientera i informationsmängden och underlätta källkritisk granskning. 

Föreläsningen behandlar några olika AI-baserade källkritiktjänster, samt beskriver hur lärare kan använda sig av AI-teknik för att arbeta med och illustrera till exempel bias, retorik och olika metoder för att luras och påverka på nätet.   

Ola Nilsson

REDAKTÖR, SKRIBENT, LÄRARE

Ola Nilsson arbetar på folkbibliotekens digitala bildningsplattform, Digiteket. Där är han redaktör och skribent med särskilt fokus på medie- och informationskunnighet. Ola har även bakgrund som gymnasielärare och medie- och IKT-pedagog i skolan. 

10.20 Kaffe

10.50Kritiskt tänkande och förbättrat samtalsklimat genom kunskaper om retorik

I en demokratisk värld vill vi undvika att bli manipulerade i diskussioner, vare sig det är på nätet, vid köksbordet eller i klassrummet. Som en del i det kritiska tänkandet bör både elever och lärare öva sig att känna igen logiska fällor och att argumentera på ett hederligt sätt, för att få gehör för sina åsikter och samtidigt visa respekt för andras.

Ta del av en föreläsning som ger exempel på hur bedräglig argumentation kan se ut och erbjuder verktyg för att hantera den. Du får också retoriska modeller för hederligt argumenterande i muntliga och skriftliga sammanhang.  

 • Hur yttrar sig whataboutism, cherry-picking, hundvissla och andra bedrägliga tekniker?
 • Vad är sakliga argument och hur ska de användas?
 • Hur ska vi betrakta känsloargument?
 • Hur når vi varandra i klassrumsdiskussioner, trots olika åsikter?

Barbro Fällman

SPRÅKFORSKARE, RETORIKER

Barbro Fällman är språkforskare och retoriker. Hon driver företaget Retorikcentrum, har initierat Stora Retorikpriset, samt driver podden Retoriskt. Barbro har skrivit ett tiotal böcker inom retorik, däribland flera läroböcker för skolan. 

11.50 Gemensam lunch

12.50 Nyheter på arabiska – media för källkritik och integration 

Förutom svenska behöver den som kommer till Sverige från ett auktoritärt land också lära sig hur en demokrati fungerar. Hur lär man sig om yttrandefrihet och kritiskt tänkande om man aldrig upplevt det tidigare? Hur bygger man tillit till staten och media, när dessa styrts av regimen i hemlandet? Vad händer med barn som växer upp med föräldrar som är isolerade från det svenska samhället? Ta del av en föreläsning från Alkompis, ett mediehus som publicerar svenska nyheter och samhällsinformation på arabiska. Du får råd och exempel på hur tjänsten kan användas för att:

 • motverka spridning av desinformation i tider av religiös och politisk oro
 • arbeta aktivt med källkritik och integration i klassrummet
 • skapa ett bättre debattklimat bland elever med olika bakgrund
 • låta elever föra vidare det källkritiska synsättet till sina familjer.

Julia Agha

VD ALKOMPIS

Julia Agha är VD för Alkompis. Hon fick utmärkelsen Årets hederspris av Stora Kommunikationspriset, 2023, tack vare sitt engagemang i frågor om desinformation.  Alkompis når hundratusentals arabisktalande i Sverige varje månad och 2023 mottog de Källkritikbyråns utmärkelse Det gyllene förstoringsglaset för sitt källkritiska arbete.

13.50 Fika

14.20 Research på sociala medier – lustfyllda verktyg på elevernas arena

I debatten framstår sociala medier ofta som naturkrafter, omöjliga att förstå, förutsäga eller kontrollera. Algoritmerna styr och vi är dess offer. Men den som har koll på de grundläggande förutsättningarna kan i själva verket bli sitt eget flödes herre. Algoritmerna kan arbeta åt oss, bilder kan spåras till sina källor, falska användare kan avslöjas och rykten kan motarbetas. 

Ta del av en föreläsning som, via exempel från Tiktok, Flashback och andra sociala plattformar där skolelever befinner sig, visar hur de kan användas för research och kreativt arbete med källkritik i flera av skolans ämnen. 

Jack Werner

JOURNALIST, FÖRFATTARE

Jack Werner är frilansjournalist och författare. 2014 var han medgrundare till faktagranskarsatsningen Viralgranskaren på tidningen Metro, och 2018 kom han ut med boken ”Jag skiter i att det är fejk, det är för jävligt ändå”. Jack är en ofta anlitad föreläsare om källkritik på sociala medier och tillsammans med kollegor driver han projektet Källkritikbyrån, med syfte att hjälpa människor att bli självsäkra och medvetna nätanvändare. 

15.40 Konferensen avslutas

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post kompetens@skolporten.se.

 • Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas. Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

  Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

 • Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan komma på den fysiska konferensen flyttar vi över dig till webbkonferensen utan kostnad, om du vill. Kontakta konferensens projektledare!

 • Ja, det går bra att en kollega ersätter. Ange namnet på den person som står på bokningen vid registreringen på plats och uppge namn och e-post för ersättaren.

 • På en tvådagarskonferens går det bra att du och kollega deltar var sin dag. Bokningen sker då i namnet på den deltagare som deltar dag 1. Kom ihåg att anmäla om ersättaren önskar specialkost!

 • Nej, webbkonferensen är ett separat evenemang. För att få tillgång till de inspelade föreläsningarna behöver du boka plats på webbkonferensen.

 • Alla fysiska konferenser filmas för att kunna erbjudas som webbkonferens. Kamerorna är riktade mot scenen, så du kommer inte att synas i bild. Däremot kan din röst höras på filmen om du ställer en fråga under föreläsningen. Efter varje föreläsning erbjuds en frågestund som klipps bort från filmen.

 • Cirka en vecka innan konferensen får du ett mejl med åhörarkopior för presentationerna, som du själv kan skriva ut och ta med till konferensen. Vi delar inte ut kopior på plats.

 • Ja, du anger önskemål om specialkost vid bokning. Specialkost betyder kost som är medicinskt motiverad, exempelvis gluten, laktos, fisk- och nötallergi eller annan överkänslighet, samt vegetarisk/vegankost och religiöst/etisk motiverad specialkost. Vi kan inte erbjuda alternativ för olika former av dieter, exempelvis LCHF, GI, Atkins, etc. Senast två dagar före konferensen behöver vi ha din anmälan om specialkost.

 • Skolportens konferenser äger rum i olika lokaler i Stockholm, Göteborg och Malmö. Hör av dig till konferensens projektledare för att få information om vilka anpassningar som finns i den lokal du ska besöka.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Plats
  Stockholm
 • Lokal
  IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
  Hitta hit
 • Datum
  7 feb 2024
 • Tid
  09:10–15:40
 • Pris (exkl. moms)
  2 145,00 kr

Prisnivåer

 • Boka-nu-pris (exkl. moms)
  Till och med 2023-10-30
  2 145,00 kr
 • Boka-tidigt-pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-01-07
  2 895,00 kr
 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-02-07
  3 495,00 kr

I priset ingår 4 föreläsningar, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev