Källkritik i fokus Webbkonferens

27 april – 11 maj 2021

Online


I takt med att samhället förändras behöver också den källkritiska kompetensen utvecklas. Välkommen till Skolportens årliga fortbildning för dig som vill fördjupa dig inom källkritik – ta del av den senaste forskningen och aktuella vinklar som vässar ditt och elevernas kritiska förhållningssätt!


Konferensen riktar sig till lärare, skolbibliotekarier och skolledare i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Med deltagarlicens och lösenord kan du ta del av konferensens fyra föreläsningar när det passar dig, under två veckor. Föreläsningarna är 40-60 minuter långa. Totalt motsvarar detta en dags fortbildning. Har du frågor, kontakta projektledare Åsa Gustafsson.

 • Plats
  Online
 • Datum
  27 april – 11 maj 2021
 • Tid
  00:00–00:00
 • Pris
  2295 kr

Konferensen berör:

 • Hur bra är det med källkritik i skolan egentligen? Kan undervisningen riskera att få motsatt effekt?
 • Vilken roll spelar digitala plattformar och deras algoritmer när vi talar om källkritik och källtillit?
 • Den rörliga bildens sanningsanspråk – lär eleverna att reflektera aktivt över sin egen och andras produktion.
 • Hitta de logiska luckorna och argumentera på ett hederligt sätt – ytterligare en aspekt av ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Yttrandefrihet och upphovsrätt på nätet – vilka är våra rättigheter och skyldigheter?

På konferensen medverkar:

Olof Sundin, professor, Lunds universitet

Miriam von Schantz, universitetslektor, Örebro universitet

Gunilla Almström Persson, universitetslektor, Stockholms universitet

Kristina Alexanderson, projektledare, InternetstiftelsenCirka en vecka innan konferensen får du ett informationsmail och kl. 8.00 på konferensens första dag får du inloggningsuppgifter. Föreläsningarna finns tillgängliga senast 09.00.

1. Hur står det till med källkritiken och källtilliten i skolan?

Ingen har väl missat alla diskussioner om källkritikens betydelse, inte minst i skolan, och de senaste åren har också vikten av källtillit lyfts fram. Men kan det bli för mycket kritik i källkritiken? Kan det bli för mycket tillit i källtilliten? Vilken roll spelar digitala plattformar och deras algoritmer när vi talar om källkritik och källtillit? Hur kan vi undervisa om detta, och kan undervisningen till och med riskera att få motsatt effekt? I föreläsningen får du ta del av rykande aktuell forskning om det som av många lyfts fram som inte bara en stor utmaning för skolan, utan även för vår demokrati.

 

Olof Sundin är professor vid Lunds universitet. Han har under många år forskat om källkritik, algoritmer och tillit. Han skrivit flera publikationer på ämnet, bland annat för Skolverket i Lärportalen och är även en flitigt anlitad föreläsare på skolor och bibliotek.

 

2. Multimodal källkritik – medie- och filmkunnighet i praktiken

Traditionellt fokuserar skolans källkritikarbete ofta på text. Men när den rörliga bildtekniken finns i var persons ficka och distributionsmöjligheter är ett knapptryck bort, är det av ökad vikt att även lära sig att förhålla sig kritiskt och reflektera aktivt över sin egen och andras produktion av rörlig bild. 

Med förankring i forskningen erbjuder den här föreläsningen konkreta arbetssätt för att arbeta med film- och mediepedagogik inom olika ämnen i skolan. Fokus ligger på att få syn på hur den rörliga bildens sanningsanspråk konstrueras, samt hur ett arbete med samtida medieteknologi, såsom exempelvis s.k. ”deep fakes” , kan användas för att utveckla medie- och informationskunnighet hos eleverna.

 

Miriam von Schantz är lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet samt gästlärare i medieteori på bild- och medielärarprogrammet på Konstfack. I sin forskning intresserar hon sig för hur åskådaren förhåller sig till gränsen mellan det dokumentära och det fiktiva. Miriam studerar också hur vi, med filmen som utgångspunkt, kan utveckla didaktiska metoder för att träna det kritiska tänkandet kring den rörliga bildens sanningsanspråk.

 

3. Yttrandefrihet och upphovsrätt – vad får vi säga, sprida och använda på nätet?

Det är inte lätt att hålla reda på vilka rättigheter och skyldigheter vi har när vi använder och sprider bilder och annan information på nätet, och ibland beter vi oss fortfarande som att allt är ”fritt” att använda. Att få kunskap om detta är dock viktigt, både i skolsammanhang och för att höja elevernas MIK-kompetens som samhällsmedborgare. Ta del av en föreläsning som ger konkret information och exempel på hur du kan närma dig frågor som rör rättigheter och skyldigheter på nätet tillsammans med dina elever.

 • Vad är upphovsrätt och vad skyddar upphovsrätten?
 • Hur får bilder, filmer, texter och musik från nätet användas, och i vilka sammanhang?
 • Vad innebär ”fritt” material?
 • Var går gränserna för yttrandefrihet på nätet och hur kan vi förmedla dem till våra elever?

 

Kristina Alexanderson är ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar och har mer än tio års erfarenhet av att arbetmed digital kompetensutveckling för lärare. Idag arbetar hon bland annat med Internetstiftelsens lärresurs Digitala lektioner. Kristina är i grunden gymnasielärare i samhällskunskap och även författare till boken Källkritik på internet.

 

4. Argumentationsfel och bedrägliga sanningar 

Vi argumenterar ständigt: på skolgården, i politiken och i medierna. Ibland utgörs argumentationen av en egenupplevd berättelse; ibland av en hänvisning till vad ”alla vet”, eller vad statistiken visar. Alla har vi nog upplevt argument som känns irrelevanta, ologiska eller leder till felaktiga slutsatser, och en viktig aspekt av ett källkritiskt förhållningssätt är att öva sig att kritiskt granska argumentationen. Lyckligtvis är det förhållandevis enkelt att lära sig hitta och sortera bort argument som saknar faktisk beviskraft. Den här föreläsningen exemplifierar och diskuterar den ohederliga argumentationen.

 • Vilka typer av bedrägliga argument finns?
 • Vilka hederliga kusiner har de?
 • Hur kan vi bemöta argument som saknar beviskraft?

 

Gunilla Almström Persson är filosofie doktor i nordiska språk samt lektor i svenska och retorik vid Stockholms universitet. Hon forskar om propaganda, berättelser och det senaste amerikanska valet. Gunilla undervisar även i retorik på lärarutbildningen.

Föredrar du att delta i Stockholm?
Boka här

Avbokning fram till 30 dagar före konferensstart!*

*Administrationsavgift 500 kr

Boka-tidigt-pris:
2 295 kr exkl. moms
(gäller t.o.m. 9 april 2021)
Ord. pris: 2 895 kr exkl. moms

I priset ingår dokumentation.

Den rådande situationen innebär att talare kan bli sjuka eller få reseförbud. Det betyder att delar av programmet kan förändras eller bytas ut. Vår ambition är att informera med god marginal, men förändrade restriktioner kan göra att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Ytterligare information om konferensen skickas ut via mail ca 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på konferensens första dag.

För att underlätta kommunikationen på konferensens plattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: nina.fahlen@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

 

Licensen för webbkonferensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Du kan byta eller avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning.

Om konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Cirka en vecka innan konferensen startar får du ett informationsmail. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.
8.00 på konferensens första dag får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är Invite people.
Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare.
Föreläsningarna finns tillgängliga senast kl. 9.00 konferensens första dag och stänger kl. 24.00 konferensens sista dag.
Föreläsningarna är förinspelade och finns publicerade under 14 dagar.
Konferenserna innehåller 4-8 föreläsningar á 40-60 minuter. Tillsammans med tid för reflektion motsvarar detta 1-2 dagars fortbildning.
Du kan stoppa filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se samma film flera gånger.
Föreläsningarna finns tillgängliga dygnet runt och du kan se dem när det passar dig.
Åhörarkopior och annat material finns på konferensens webbsida och kan skrivas ut.
Du kan kommunicera med andra deltagare, utställare och talare via en chatt samt en meddelandefunktion.
Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.
Utvärdera föreläsningarna direkt på webbplattformen.


Frågor om programmet
Åsa Gustafsson: 070-384 44 25
asa.gustafsson@skolporten.se