Källkritik Webbkonferens

18 oktober – 4 november 2022

Webbkonferens


Välkommen till Skolportens fortbildning om källkritik. Via inspelade föreläsningar får du ta del av den senaste forskningen som rör källkritik, få användbara praktiska metoder och utvecklas i din yrkesroll. Dessutom kan du kommunicera med föreläsarna. Konferensen vänder sig till lärare och skolbibliotekarier i alla ämnen där källkritik är ett viktigt verktyg, och kan även vara intressant för rektorer.


Med deltagarlicensen för webbkonferens tar du del av fem föreläsningar när det passar dig, under två veckor. Föreläsningarna är 45-60 minuter långa. Totalt motsvarar detta en dags fortbildning.

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  18 oktober – 4 november 2022
 • Tid
  00:00–00:00
 • Pris
  2895 kr

Konferensen berör:

 • Orsaker, konsekvenser och motmedel till kunskapsresistens – hur går vi vidare?
 • Digital källkritik innebär olika saker i olika ämnen – vad skiljer sig åt och vad har de gemensamt?
 • Ta del av bevisat effektiva metoder för att arbeta med digitala resurser, inlärning och källkritik i klassrummet.
 • Hur arbetar vi med källkritik i samband med multimodala produkter? Verktyg och råd.
 • Förhållningssätt för goda samtal och ett bättre debattklimat på din skola.

På konferensen medverkar:

Åsa Wikforss, Stockholms universitet

Christer Mattsson, Segerstedtinsitutet, Göteborgs universitet

Elin Jönsson, Medioteket Stockholm

Elisabet Jonsved, Medioteket Stockholm

Thomas Nygren, Uppsala universitet

Logga in via länken som mailas kl 08.00 på konferensens första dag. Föreläsningarna publiceras kl 08.00. Du kan välja fritt bland föreläsningarna och titta när du vill samt så många gånger du vill.

 

1. Kunskapsmotstånd: Vad är det och vad får det för konsekvenser?

Vi lever i en tid där kunskap om världen har demokratiserats och blivit tillgänglig för allt större grupper. Men delar av denna kunskap stöter också på motstånd, till exempel när det gäller vaccin- och klimatfrågor. Föreläsningen reder ut vad kunskapsmotstånd är och hur det fungerar ­– vilka är de psykologiska mekanismerna och hur samverkar de med det omgivande samhället? Vi diskuterar även kunskapens avgörande betydelse för demokratin, och varför hoten mot kunskapen i förlängningen utgör ett hot mot det demokratiska samhället. 

 

Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Sedan 2019 leder hon ett tvärvetenskapligt forskningsprogram om kunskapsmotstånd, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Åsa är författare till Alternativa fakta. Om kunskapen och dess fiender (2017) och till Därför Demokrati. Om kunskapen och folkstyret (2021). Hon är ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien och i Svenska Akademien.

 

2. Digital källkritik – en ämnesspecifik förmåga

Ofta talas det om källkritik som en allmän förmåga, som om den vore ett eget ämne. Men källkritik och kritiskt tänkande omfattar i själva verket ett brett spektrum av kunskaper och färdigheter och kan innebära helt olika saker i olika skolämnen – både i teori och praktik. Formuleringar i kursplaner, vad som mäts på nationella prov, vad vi undervisar om i klassrummet och vad eleverna lär sig, visar på denna bredd och det är viktigt att känna till både vad som är gemensamt och vad som skiljer sig åt. Vad är det till exempel som krävs för att förstå desinformationen som sprids i samband med kriget i Ukraina, eller debatten om Carl von Linné var rasist?

I den här föreläsningen presenteras den senaste forskningen som synliggör och ger exempel på generella och ämnesspecifika innehåll inom området digital källkritik. Vi tittar också på vilka metoder som kan hjälpa elever att bli bättre på källkritik i olika ämnen, såsom biologi, bild, samhällskunskap, historia och psykologi.  

 

Thomas Nygren är professor i didaktik med inriktning mot historia och samhällskunskap vid Uppsala universitet. Han leder forskningsprojekten Nyhetsvärderaren och GÄCKA och är expert i EU-kommissionens arbetsgrupp för digital litteracitet mot desinformation. Thomas är aktuell med böckerna Fakta, fejk och fiktion: Ämnesdidaktik, källkritik och digital kompetens och Vetenskapsteori och forskningsmetoder i utbildningsvetenskap.

 

3. Det räcker inte att tänka kritiskt kring text – om multimodala uttryckssätt och källkritik

Genom lättillgängliga teknologiska redskap kan vi med några knapptryck formulera och publicera multimodala uttrycksformer. Att tolka budskap som består av kombinationer av bild, ljud och text kräver andra förhållningssätt än de som används i den traditionella källkritiken. Multimodala produkter behöver förstås både i relation till sitt innehåll och till sitt visuella uttryck.

Den här föreläsningen kommer att rikta strålkastaren mot själva gestaltningen av ett budskap och du får konkreta tips på hur du kan arbeta praktiskt i klassrummet med kritisk granskning av bild och film.

 

Elisabet Jonsved och Elin Jönsson har mångårig erfarenhet av att jobba med lärarfortbildning inom skolans digitalisering och MIK, kopplat till multimodala uttryck. De har tillsammans tagit fram flera pedagogiska material för Statens medieråd. Idag jobbar de båda på Medioteket i Stockholm stad och driver ideellt Bildpodden, en podcast om visuell kultur. Elin och Elisabet är i grunden bild- och medielärare på grund- och gymnasienivå.

 

4. Digitala resurser i undervisningen

(Föreläsningen ersätter Pontus Ström pga sjukdom)

Vilka metoder för undervisning med digitala verktyg är bevisligen effektiva? När och hur bidrar digitala verktyg till en bättre undervisning och ökat lärande? Och vilka resurser gör eleverna bättre på källkritik? Ta del av en föreläsning som konkret beskriver vilka undervisningsmetoder som har vetenskapligt stöd, och vilka som inte har det.

 

Thomas Nygren är professor i didaktik med inriktning mot historia och samhällskunskap vid Uppsala universitet. Han leder forskningsprojekten Nyhetsvärderaren och GÄCKA och är expert i EU-kommissionens arbetsgrupp för digital litteracitet mot desinformation. Thomas är aktuell med böckerna Fakta, fejk och fiktion: Ämnesdidaktik, källkritik och digital kompetens och Vetenskapsteori och forskningsmetoder i utbildningsvetenskap.

 

5. Extremisten i klassrummet/Empatisk nyfikenhet

(Föreläsningen ersätter Navid Modiri pga sjukdom)

Vi lever i ett demokratiskt samhälle där alla åsikter är tillåtna, med undantag av hets mot folkgrupp, hot och förtal. Skolan ska verka för tolerans, och även om det inte finns nedtecknat i några styrdokument uppmuntras ett normkritiskt förhållningssätt. Men hur ska vi hantera ungdomar med extrema åsikter i klassrummet? Forskning visar att skolan oavsiktligt kan bidra till radikalisering genom sitt förhållningssätt till dessa elever. 

 • Hur hanterar skolan kontroversiella frågor?
 • Konfrontation och exkludering, eller empatisk nyfikenhet och inkludering?
 • Är kontroversiella frågor ett problem, och i så fall för vem?

Christer Mattson är fil.dr i pedagogik och föreståndare för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet. Han har 20 års erfarenhet som lärare och är upphovsman till Toleransprojektet, som syftar till att förebygga rekrytering av unga människor till nazism- och vitmaktgrupperingar.

 

 

 


Föredrar du att delta på plats i Stockholm? Boka här!


Avbokning fram till 30 dagar före konferensstart!*

*Administrationsavgift 500 kr


Pris: 2 895 kr exkl. moms

I priset ingår 5 föreläsningar à 45–60 minuter samt dokumentation.

Läs intervjun med föreläsaren!

Läs vår intervju med Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, som ska föreläsa på Skolportens konferens Källkritik. Hon kommer att tala om kunskapsmotstånd.

Åsa Wikforss

Skolportens intervju med föreläsaren hittar du här!

Den rådande situationen innebär att talare kan bli sjuka eller få reseförbud. Det betyder att delar av programmet kan förändras eller bytas ut. Vår ambition är att informera med god marginal, men förändrade restriktioner kan göra att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Ytterligare information om konferensen skickas ut via mail ca 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på konferensens första dag.

För att underlätta kommunikationen på konferensens plattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: asa.gustafsson@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Licensen för webbkonferensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens och licensen kan enbart användas på 1 enhet.

Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Du kan byta eller avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning.

Om konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Cirka en vecka innan konferensen startar får du ett informationsmail. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.
 • 8.00 på konferensens första dag får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är Invite people.
 • Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga senast kl. 9.00 konferensens första dag och stänger kl. 24.00 konferensens sista dag.
 • Föreläsningarna är förinspelade och finns publicerade under 14 dagar.
 • Konferenserna innehåller 4-8 föreläsningar á 40-60 minuter. Tillsammans med tid för reflektion motsvarar detta 1-2 dagars fortbildning.
 • Du kan stoppa filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se samma film flera gånger.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga dygnet runt och du kan se dem när det passar dig.
 • Åhörarkopior och annat material finns på konferensens webbsida och kan skrivas ut.
 • Du kan kommunicera med andra deltagare, utställare och talare via en chatt samt en meddelandefunktion.
 • Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.
 • Utvärdera föreläsningarna direkt på webbplattformen.


Frågor om programmet
Åsa Gustafsson: 070-384 44 25
asa.gustafsson@skolporten.se