Matematik för högstadiet och gymnasiet Webbkonferens

20 september – 11 oktober 2023

Webbkonferens


Välkommen till Skolportens webbkonferens för dig som undervisar i matematik på högstadiet eller gymnasiet! Innehållet kan även vara av intresse för dig som arbetar inom vuxenutbildningen. Ta del av aktuell forskning om matematikundervisning bekvämt hemifrån, och få praktiska exempel till din undervisning. Dessutom kan du kommunicera med föreläsarna och nätverka med kollegor från hela landet. 


Med deltagarlicensen för webbkonferensen tar du del av sju spännande föreläsningar när det passar dig, under tre veckor. Föreläsningarna är 60–90 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning.

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  20 september – 11 oktober 2023
 • Tid
  00:00–00:00
 • Pris
  3645 kr

Konferensens berör:

 • Att tolka statistik – möjligheter och svårigheter.  
 • Sammantagen bedömning och ämnesbetyg – så påverkas matematikämnet.
 • Ökat lärande med täta avstämningar av elevernas kunskaper.
 • Matematikångest – orsaker och framgångsrikt bemötande.
 • Matematisk dialog för aktiva elever – aktuell forskning och verktyg för klassrummet.
 • Responsiv matematikundervisning – så bemöter du elevernas svar.

Medverkande:

Craig Barton, Leg. matematiklärare, debattör och författare

Tom Britton, Professor i matematisk statistik

Marie Sjöblom, Universitetslektor i matematikens didaktik

Kenny Skagerlund, Docent i psykologi

Helena Kvarnsell, Leg. matematiklärare och författare

Peter Nyström, Universitetslektor i matematikens didaktik

 1. Bedömning – ett verktyg för lärande

Bedömningspraktiken i matematik ska inte enbart vara en värdering av elevernas slutresultat, utan leda deras utveckling framåt. Till vår hjälp har vi centralt innehåll, förmågor och betygskriterier, men de har sina begränsningar och kan tolkas och användas på olika sätt. Vi behöver också vara medvetna om hur de nya bestämmelserna om sammantagen bedömning samt kommande ämnesbetyg på gymnasiet påverkar matematikundervisningen. Ta del av en föreläsning som diskuterar de möjligheter och utmaningar som betygssättande matematiklärare på högstadiet och gymnasiet ställs inför.

 

Peter Nyström är universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet, och föreståndare för Nationellt centrum för matematikutbildning. Han har arbetat med nationella prov i matematik för gymnasieskolan i många år och forskat och föreläst om bedömningsfrågor.

 

 

2. Ökat lärande med täta avstämningar

Frågan om hur vi på bästa sätt följer upp elevernas kunskapsutveckling regelbundet, utan att drunkna i rättningshögar, är under ständig diskussion. Ta del av en föreläsning där en erfaren matematiklärare berättar hur hon under flera år i årskurs 7–9 har arbetat med avstämningar av elevernas kunskaper genom veckovisa, digitala läxförhör i stället för prov. Arbetssättet ger nöjda elever och läraren får snabbt en uppfattning om vad som behöver repeteras i klassrummet. Du får en presentation av metoden och praktiska idéer till ditt klassrum.

 • Hur skapar du en struktur för täta avstämningar?
 • Hur planerar du undervisningen?
 • Hur hanterar du resultaten?
 • Vad tycker eleverna om upplägget?
 • Vilka fördelar och nackdelar finns med arbetssättet?

 

Helena Kvarnsell är legitimerad lärare i matematik, NO och teknik, förstelärare, författare och föreläsare. Hon arbetar på Björknässkolan högstadium i Nacka kommun. Helena har skrivit Jobba smart – din vägledning som lärare (2017) och är medförfattare till Digitalisering som lyfter skolan – teori möter praktik (2015) samt Digitala verktyg i matematikundervisningen (2020).

 

 

3. Matematikångest – orsaker och framgångsrikt bemötande

För en liten grupp elever är det extra svårt att tillgodogöra sig grundläggande matematik, trots normal begåvning inom andra områden. Att lära sig matematik kan påverkas av specifika inlärningssvårigheter, men också av elevens känslor inför ämnet. Ämnet kan upplevas som jobbigt och svårt, och i värsta fall kan eleven uppleva det som kallas matematikångest, vilket kan skapa blockeringar i lärandet. Föreläsningen presenterar den senaste forskningen om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv, samt hur matematikångest hänger ihop med matematikförmågor. Vi diskuterar också hur du som lärare kan bemöta matematikångest. 

 

Kenny Skagerlund är fil.dr. och docent i psykologi vid Linköpings universitet. Hans forskning fokuserar på att studera de kognitiva förmågor som ligger till grund för matematikinlärning, samt vad som karaktäriserar elever med specifika inlärningssvårigheter i matematik (dyskalkyli).

 

4. Att främja matematisk dialog

Genom att ställa specifika frågor med matematiskt innehåll kan lärare inkludera alla elever och göra dem mer aktiva i matematikundervisningen. Det visar ett aktuellt forsknings- och skolutvecklingsprojekt där fyra gymnasielärare samarbetade med en forskare i en cyklisk process under ett läsår. Första cykeln fokuserade på lyssnande, andra cykeln på frågande (både från lärare och elever) och tredje cykeln på elevers deltagande i matematiska samtal. Föreläsningen beskriver studiens resultat, och ger dig verktyg för att förstå och främja elevers matematiska dialog.

 

Marie Sjöblom är universitetslektor i matematikens didaktik vid Malmö universitet. Hennes forskning handlar främst om hur lärare kan främja matematisk dialog bland elever. Marie har en bakgrund som gymnasielärare i matematik och programmering, och har också arbetat med skolutveckling kring kollegialt lärande som kommunlektor i Malmö stad. Hon disputerade vid Malmö universitet 2022 med avhandlingen Promoting mathematical dialogue – students’ and teachers’ listening, questioning and participation.

 

5. Responsive teaching, del 1

Att kontrollera att eleverna har förstått är bara en halv strategi – den andra halvan är att följa upp dessa avstämningar. Hur bemöter vi olika slags svar från eleverna, inklusive det klassiska ”jag vet inte”? Föreläsningen ger dig förslag på hur du på bästa sätt hanterar det vanliga scenariot att vissa elever i klassen har förstått din genomgång och andra inte. Vi diskuterar också hur du kan få dina elever att delta i stimulerande och avancerade klassrumsdiskussioner, snarare än att bara kopiera en räknemetod. 

Föreläsningen ges på engelska.

 

Craig Barton är en av Storbritanniens mest framgångsrika matematiklärare. Han har undervisat i matematik på högstadiet och gymnasiet i 15 år och är nu utbildningsansvarig på den digitala matematikplattformen Eedi. Craig har skrivit flera bästsäljare om matematikundervisning, bland annat Hjärnan i matematikundervisningen (2018), Reflect, Expect, Check, Explain (2020) och Tips for Teachers (2023). Craig driver två podcasts, The Mr Barton Maths podcast och Tips for Teachers. Han har också skapat flera omtyckta webbsidor för matematiklärare, bland annat mrbartonmaths.com och diagnosticquestions.com. Craig har föreläst för och inspirerat matematiklärare i hela världen.

 

 

6. Responsive teaching del 2

Craig Barton fortsätter

 

 

7. Statistik – bruk och missbruk 

Mängden digitala datakällor ökar explosionsartat, och hänvisning till och illustrationer med statistik blir allt vanligare i media. Detta blev extra tydligt under pandemin. Föreläsningen kommer att presentera ett antal verkliga exempel som illustrerar möjligheter att dra nytta av statistik, men också svårigheter att tolka den. Hur upptäcker vi när statistiken vilseleder?

 

Tom Britton är professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet där han undervisar och forskar, framför allt inom smittspridningsmodellering. Under pandemin blev han ett bekant ansikte i media där han försökte förklara smittspridningens olika skeenden. Under hösten 2022 ledde Tom radioprogrammet ”Vilse i statistiken” som sändes i P1.

 

 


Föredrar du att delta på plats i Stockholm? Boka här!Boka-tidigt-pris: 3 645 kr ex moms (gäller t.o.m. 14 juni 2023)

Ordinarie pris: 4 295 kr ex moms

I priset ingår 7 föreläsningar à 60–70 minuter samt dokumentation.

Avbokning och byte fram till 30 dagar före konferensstart!*

*Administrativ avgift 500 kr

Läs intervju med föreläsare!

Läs Skolportens intervju med Tom Britton, professor i matematisk statistik. Han ska föreläsa på Skolportens konferens Matematik på högstadiet och gymnasiet och kommer att tala om nytta och fallgropar med statistik.

Tom Britton. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet
Tom Britton. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet

Skolportens intervju med föreläsaren hittar du här!

Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal.

Vår ambition är att informera i god tid, men en förändrad situation kan innebära att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Ytterligare information om konferensen skickas ut via mail ca 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på konferensens första dag.

För att underlätta kommunikationen på konferensens plattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: nina.fahlen@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Licensen för webbkonferensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens och licensen kan enbart användas på 1 enhet.

Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Du kan byta eller avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning.

Om konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Cirka en vecka innan konferensen startar får du ett informationsmail. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.
 • 08.00 på konferensens första dag får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är Invite people.
 • Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga senast kl. 08.00 konferensens första dag och stänger kl. 24.00 konferensens sista dag.
 • Föreläsningarna är förinspelade och finns publicerade under tre veckor.
 • Konferenserna innehåller 4-8 föreläsningar á 60-90 minuter. Tillsammans med tid för reflektion motsvarar detta 1-2 dagars fortbildning.
 • Du kan stoppa filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se samma film flera gånger.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga dygnet runt och du kan se dem när det passar dig.
 • Åhörarkopior och annat material finns på konferensens webbsida och kan skrivas ut.
 • Du kan kommunicera med andra deltagare, utställare och talare via en chatt samt en meddelandefunktion.
 • Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.
 • Utvärdera föreläsningarna direkt på webbplattformen.


Frågor om programmet
Nina Fahlén:  076-321 62 99 nina.fahlen@skolporten.se