Matematik för högstadiet och gymnasiet

13–14 september 2023

Stockholm


Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i matematik på högstadiet eller gymnasiet! Ta del av den senaste forskningen gällande matematikundervisning, få praktiska exempel till din undervisning och utbyt tankar och idéer med kollegor från hela Sverige.

 • Plats
  Stockholm
 • Datum
  13–14 september 2023
 • Tid
  09:20–15:10
 • Pris
  4295 kr

Konferensen berör:

 • Att tolka statistik – möjligheter och svårigheter.  
 • Ökat lärande med täta avstämningar av elevernas kunskaper.
 • Sammantagen bedömning och ämnesbetyg – så påverkas matematikämnet.
 • Matematikångest – orsaker och framgångsrikt bemötande.
 • Matematisk dialog för aktiva elever – aktuell forskning och verktyg för klassrummet.
 • Responsiv matematikundervisning – så bemöter du elevernas svar.
 • Workshop om bedömning av nationella prov. (Endast fysisk konferens. Ingår ej i webbkonferensen)


Medverkande:

Craig Barton, Leg. matematiklärare, debattör och författare

Tom Britton, Professor i matematisk statistik

Agnes Bergbom, Provutvecklare

Peder Öberg, Provutvecklare

Marie Sjöblom, Universitetslektor i matematikens didaktik

Kenny Skagerlund, Docent i psykologi

Helena Kvarnsell, Leg. matematiklärare och författare

Peter Nyström, Universitetslektor i matematikens didaktik


08.40 Registrering med kaffe och smörgås

 

09.20 Skolporten hälsar välkommen

 

09.30 Bedömning – ett verktyg för lärande

Bedömningspraktiken i matematik ska inte enbart vara en värdering av elevernas slutresultat, utan leda deras utveckling framåt. Till vår hjälp har vi centralt innehåll, förmågor och betygskriterier, men de har sina begränsningar och kan tolkas och användas på olika sätt. Vi behöver också vara medvetna om hur de nya bestämmelserna om sammantagen bedömning samt kommande ämnesbetyg på gymnasiet påverkar matematikundervisningen. Ta del av en föreläsning som diskuterar de möjligheter och utmaningar som betygssättande matematiklärare på högstadiet och gymnasiet ställs inför.

 

Peter Nyström är universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet, och föreståndare för Nationellt centrum för matematikutbildning. Han har arbetat med nationella prov i matematik för gymnasieskolan i många år och forskat och föreläst om bedömningsfrågor.

 

10.30 Kaffe

 

11.00 Ökat lärande med täta avstämningar

Frågan om hur vi på bästa sätt följer upp elevernas kunskapsutveckling regelbundet, utan att drunkna i rättningshögar, är under ständig diskussion. Ta del av en föreläsning där en erfaren matematiklärare berättar hur hon under flera år i årskurs 7–9 har arbetat med avstämningar av elevernas kunskaper genom veckovisa, digitala läxförhör i stället för prov. Arbetssättet ger nöjda elever och läraren får snabbt en uppfattning om vad som behöver repeteras i klassrummet. Du får en presentation av metoden och praktiska idéer till ditt klassrum.

 • Hur skapar du en struktur för täta avstämningar?
 • Hur planerar du undervisningen?
 • Hur hanterar du resultaten?
 • Vad tycker eleverna om upplägget?
 • Vilka fördelar och nackdelar finns med arbetssättet?

 

Helena Kvarnsell är legitimerad lärare i matematik, NO och teknik, förstelärare, författare och föreläsare. Hon arbetar på Björknässkolan högstadium i Nacka kommun. Helena har skrivit Jobba smart – din vägledning som lärare (2017) och är medförfattare till Digitalisering som lyfter skolan – teori möter praktik (2015) samt Digitala verktyg i matematikundervisningen (2020).

 

12.00 Lunch

 

13.00 Likvärdig bedömning av den skriftliga kommunikationsförmågan – verklighet eller utopi?
Det huvudsakliga syftet med de nationella proven är att främja likvärdig bedömning. I några uppgifter i proven för gymnasiets matematik 2–4 testas elevens skriftliga kommunikationsförmåga, men tolkar lärare bedömningsanvisningarna på samma sätt? Är du överens med dina kollegor från andra skolor, i andra delar av Sverige, om var gränsen går för poäng? Ta del av en workshop där du får titta på autentiska elevlösningar från det nationella provet i matematik 2 och diskutera hur du skulle ha bedömt dessa.

OBS! Workshopen ingår endast i fysisk konferens, ej webbkonferens.

 

Agnes Bergbom och Peder Öberg arbetar med att utveckla nationella prov i matematik, kurs 2–4, på Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå Universitet.  Agnes arbetar med proven i matematik 2abc och Peder arbetar som projektsamordnare för provutvecklargruppen.

 

.

14.00  Eftermiddagsfika

 

14.30 Matematikångest – orsaker och framgångsrikt bemötande

För en liten grupp elever är det extra svårt att tillgodogöra sig grundläggande matematik, trots normal begåvning inom andra områden. Att lära sig matematik kan påverkas av specifika inlärningssvårigheter, men också av elevens känslor inför ämnet. Ämnet kan upplevas som jobbigt och svårt, och i värsta fall kan eleven uppleva det som kallas matematikångest, vilket kan skapa blockeringar i lärandet. Föreläsningen presenterar den senaste forskningen om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv, samt hur matematikångest hänger ihop med matematikförmågor. Vi diskuterar också hur du som lärare kan bemöta matematikångest. 

 

Kenny Skagerlund är fil.dr. och docent i psykologi vid Linköpings universitet. Hans forskning fokuserar på att studera de kognitiva förmågor som ligger till grund för matematikinlärning, samt vad som karaktäriserar elever med specifika inlärningssvårigheter i matematik (dyskalkyli).

  

15.30 Avslutning dag 1

09.00 Att främja matematisk dialog

Genom att ställa specifika frågor med matematiskt innehåll kan lärare inkludera alla elever och göra dem mer aktiva i matematikundervisningen. Det visar ett aktuellt forsknings- och skolutvecklingsprojekt där fyra gymnasielärare samarbetade med en forskare i en cyklisk process under ett läsår. Första cykeln fokuserade på lyssnande, andra cykeln på frågande (både från lärare och elever) och tredje cykeln på elevers deltagande i matematiska samtal. Föreläsningen beskriver studiens resultat, och ger dig verktyg för att förstå och främja elevers matematiska dialog.

 

Marie Sjöblom är universitetslektor i matematikens didaktik vid Malmö universitet. Hennes forskning handlar främst om hur lärare kan främja matematisk dialog bland elever. Marie har en bakgrund som gymnasielärare i matematik och programmering, och har också arbetat med skolutveckling kring kollegialt lärande som kommunlektor i Malmö stad. Hon disputerade vid Malmö universitet 2022 med avhandlingen Promoting mathematical dialogue – students’ and teachers’ listening, questioning and participation.

 

 

10.10 Kaffe och smörgås

 

 

10.40 Responsive teaching

Att kontrollera att eleverna har förstått är bara en halv strategi – den andra halvan är att följa upp dessa avstämningar. Hur bemöter vi olika slags svar från eleverna, inklusive det klassiska ”jag vet inte”? Föreläsningen ger dig förslag på hur du på bästa sätt hanterar det vanliga scenariot att vissa elever i klassen har förstått din genomgång och andra inte. Vi diskuterar också hur du kan få dina elever att delta i stimulerande och avancerade klassrumsdiskussioner, snarare än att bara kopiera en räknemetod. 

Föreläsningen ges på engelska.

 

Craig Barton är en av Storbritanniens mest framgångsrika matematiklärare. Han har undervisat i matematik på högstadiet och gymnasiet i 15 år och är nu utbildningsansvarig på den digitala matematikplattformen Eedi. Craig har skrivit flera bästsäljare om matematikundervisning, bland annat Hjärnan i matematikundervisningen (2018), Reflect, Expect, Check, Explain (2020) och Tips for Teachers (2023). Craig driver två podcasts, The Mr Barton Maths podcast och Tips for Teachers. Han har också skapat flera omtyckta webbsidor för matematiklärare, bland annat mrbartonmaths.com och diagnosticquestions.com. Craig har föreläst för och inspirerat matematiklärare i hela världen.

 

11.40 Lunch

 

12.40 Responsive teaching

Craig Barton fortsätter

 

13.40 Eftermiddagsfika

 

14.10 Statistik – bruk och missbruk 

Mängden digitala datakällor ökar explosionsartat, och hänvisning till och illustrationer med statistik blir allt vanligare i media. Detta blev extra tydligt under pandemin. Föreläsningen kommer att presentera ett antal verkliga exempel som illustrerar möjligheter att dra nytta av statistik, men också svårigheter att tolka den. Hur upptäcker vi när statistiken vilseleder?

 

Tom Britton är professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet där han undervisar och forskar, framför allt inom smittspridningsmodellering. Under pandemin blev han ett bekant ansikte i media där han försökte förklara smittspridningens olika skeenden. Under hösten 2022 ledde Tom radioprogrammet ”Vilse i statistiken” som sändes i P1.

 

15.10 Konferensen avslutas

 

 

 

”Så bra! Fantastiska lokaler och en mycket god mat. Bra medarbetare som fixade allt som hörde till. Jag är mycket nöjd med dagarna. Klart den bästa konferensen jag deltagit på. Stor eloge!”


”Bra arrangerat med tydlig struktur och tidsplan.”

Sagt av tidigare deltagare

Föredrar du att delta på webbkonferensen? Boka här!Boka-tidigt-pris: 4 295 kr ex moms
(gäller t.o.m. 14 juni 2023)

Ordinarie pris: 5 795 kr ex moms


I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe i två dagar samt dokumentation.

Avbokning och byte fram till 30 dagar före konferensstart!*

*Administrativ avgift 500 kr

Läs intervju med föreläsare!

Läs Skolportens intervju med Tom Britton, professor i matematisk statistik. Han ska föreläsa på Skolportens konferens Matematik på högstadiet och gymnasiet och kommer att tala om nytta och fallgropar med statistik.

Tom Britton. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet
Tom Britton. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet

Skolportens intervju med föreläsaren hittar du här!

Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal.

Vår ambition är att informera i god tid, men en förändrad situation kan innebära att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta.

 

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: nina.fahlen@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Du kan avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Vid sjukdomssymptom uppmanar vi dig att stanna hemma. Kontakta Skolporten så flyttas du utan kostnad över till webbkonferensen.

Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas.

Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att t ex frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

IVA konferenscenter

Grev Turegatan 16, Stockholm

Kommunikationer: Närmaste T-banestation är Östermalmstorg (röd linje). Det tar ca 15 minuter att promenera från centralen.


Frågor om programmet
Nina Fahlén: 076-321 62 99 nina.fahlen@skolporten.se