Matematik för låg- och mellanstadiet Webbkonferens

3–24 februari 2022

Webbkonferens


Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i matematik på låg- och mellanstadiet! Under två dagar får du ta del av aktuell forskning och intressanta praktikfall.


Med deltagarlicensen för webbkonferens tar du del av åtta spännande föreläsningar när det passar dig, under tre veckor. Föreläsningarna är 40-60 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning.

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  3–24 februari 2022
 • Tid
  00:00–00:00
 • Pris
  3395 kr

Konferensen berör:

 • Språkstörning och matematik – hur kan vi minimera de språkliga hindren?
 • Så kan grundskolans aritmetik kopplas till ett algebraiskt tänkande.
 • Programmering som verktyg för att utveckla matematiska förmågor.
 • Multiplikativa strukturer – konkreta undervisningsupplägg.
 • Så kan algebra stärka matematiska förmågor hos yngre elever.
 • Undervisning om tal i bråkform – vad ges eleverna möjlighet att lära?
 • Språkstödjande undervisning för flerspråkiga elever.
 • Femstegsmodellen – för ökad förståelse och bättre resultat.

På konferensen medverkar:

Sofia Nyman, lärare och specialpedagog

Annelie Westlund, specialpedagog

Maria Lindholm, lärare

Ann-Sofie Berg, lärare och biträdande rektor

Lars Madej, universitetsadjunkt

Helena Eriksson, lektor och adjunkt

Ola Helenius, professor

Carolina Öystilä, lärare

Maria Engmark, lärare

Maria Lindholm, lärare

Eva Norén, docent

Cecilia Sveider, universitetsadjunkt

Cecilia Björkhammer, doktorand

Christer Sjöberg, lärare

Logga in via länken som mailas kl 08.00 på konferensens första dag. Föreläsningarna publiceras kl 08.00. Du kan välja fritt bland föreläsningarna och titta när du vill samt så många gånger du vill.

 

1. Arbeta med språkstörning i matematikundervisningen
Matematik är ett språkintensivt ämne med flera språkliga nivåer att förhålla sig till, vilket kan medföra att elever med språkstörning får problem. Ta del av en föreläsning där rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten presenterar hur man kan ge stöd till dessa elever.

 

 • Vad kan vara särskilt problematiskt i matematikundervisningen för elever med språkstörning?
 • Hur ökar vi förutsättningarna för lärande och utveckling för eleverna?
 • Hur kan matematikundervisningen anpassas för att minimera hindren som språket utgör?
 • Hur kan vi göra matematikundervisningen mer språkutvecklande?

 

Sofia Nyman är lärare i matematik och specialpedagog med många års erfarenhet av arbete med elever med språkstörning. Sofia har bland annat arbetat som matematiklärare på Hällsboskolan, en statlig specialskola för elever med språkstörning. I dag arbetar hon som rådgivare på Resurscenter tal och språk.

 

Annelie Westlund är specialpedagog med fördjupad kompetens inom området språkstörning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Annelie är projektledare för Strategi språkstörning som syftar till att öka kunskapen om språkstörning och dess konsekvenser hos förskolor, skolor och skolhuvudmän.

 

2. Effektiv matematikundervisning för ökad förståelse och bättre resultat
Efter att ha genomfört en forskningsstudie i matematik har två lärare tillsammans utvecklat femstegsmodellen, en strukturerad modell som matematiklärare kan använda i undervisningen. Forskningsstudien gav en ökad förståelse för hur elever kan nå högre resultat i matematik och lärarna har besökt och inspirerats av Japan, ett av de länder som lyckas bäst vid internationella undersökningar. Föreläsningen presenterar studien och hur lärarna arbetar för att skapa en lustfylld matematikundervisning med utgångspunkt i problemlösning.

 

Ann-Sofie Berg är förstelärare i matematik och biträdande rektor på Neglinge skola i Nacka. Maria Lindholm är förstelärare i matematik på Saltsjöbadens samskola i Nacka.

 

3. Tidig algebra är inte lika med algebra tidigt
Algebra är en del av matematiken som många elever har svårt för och genom åren har det genomförts ett flertal åtgärder för att förbättra elevers kunskaper i ämnet. En av dessa åtgärder är att införa algebra tidigt i skolmatematiken. Föreläsningen fokuserar på att synliggöra hur grundskolans aritmetik kan kopplas till ett algebraiskt tänkande, vilket kan underlätta för eleverna när de möter den mer formella algebran under skolans senare år. Under föreläsningen kommer vi bland annat diskutera:

 

 • Hur aritmetiska situationer kan användas för att införa ett algebraiskt tänkande i grundskolan.
 • Hur svenska elever beskriver likhetstecknets betydelse och hur de använder likhetstecknet i praktiken.
 • Hur generaliseringar kan användas för att knyta samman olika matematiska områden och därigenom repetera elevernas kunskaper samtidigt som dessa kunskaper används i en ny situation.

 

Lars Madej är universitetsadjunkt vid Uppsala universitet. Han disputerade januari 2021 med avhandlingen X – men sen då? Algebrans stora idéer från första klass till högre matematik. I sin forskning har han intresserat sig för vilka möjligheter till tidig algebra som finns i den svenska läroplanen och i läroböcker.

 

4. Algebra som stärker matematiska förmågor hos yngre elever
Kan elever på lågstadiet ha nytta av algebra för att utveckla olika förmågor i matematik? Den frågan uppstod under ett utvecklingsarbete på en skola med många flerspråkiga elever där lärarna upplevde att vissa delar inom matematiken var särskilt svåra att undervisa om. Ett resultat av arbetet blev att eleverna, tillsammans med lärarna och med hjälp av ett algebraiskt tänkande, kunde utveckla kollektiva resonemang där de också reflekterade över olika matematiska begrepp. Ta del av en föreläsning där utvecklingsarbetet presenteras.  

 

Helena Eriksson är fil.dr i matematikämnets didaktik och anställd i en kombinerad tjänst som kommunal lektor i Borlänge kommun och klinisk adjunkt i lärarprogrammen på Högskolan Dalarna. Helena disputerade i april 2021. Hon har en bakgrund som grundskollärare i Ma/No i grundskolans alla stadier och är legitimerad specialpedagog.

 

5. Multiplikativa strukturer i grundskolan – undervisningsupplägg för de tidiga skolåren
I slutet av grundskolan har många elever stora svårigheter att arbeta med problem som kräver multiplikativt tänkande som till exempel procent, skalningar, proportioner, likformighet, skala och linjäritet. Kan orsakerna till de mest fundamentala problemen stå att finna i hur grundläggande multiplikativa begrepp introduceras i de tidiga skolåren?

Ta del av en föreläsning där de grundläggande principerna för en alternativ undervisning om multiplikativa strukturer presenteras. Dessutom ges många exempel på konkreta undervisningsupplägg. Föreläsningen tar utgångspunkt i projektet Tänka, räkna och resonera F-3 där detaljerade undervisningssekvenser inom området aritmetik utvecklas och testas med hjälp av över 1000 lärare och deras elever. 

Ola Helenius är doktor i abstrakt algebra och professor i didaktik med inriktning matematik vid Göteborgs universitet.

 

6. Flerspråkiga elever, textuppgifter och begrepp i matematik
Varför har elever svårt att förstå och lösa textrika uppgifter? Vilka hinder är det som uppstår och hur kan man undervisa för att undanröja dessa i matematikundervisningen? Under föreläsningen presenteras exempel på hur två matematiklärare har arbetat med språkstödjande undervisning i matematik för flerspråkiga elever. I undervisningen har de fokuserat på stöttning på olika sätt genom att arbeta med

 

 • matematiska begrepp
 • textuppgifters kontext och innehåll
 • att uppmuntra eleverna till att använda modersmål i resonerandet kring textuppgifter.

 

Carolina Öystilä och Maria Engmark arbetar båda som förstelärare på Hjulsta grundskola i Stockholm och undervisar i matematik på mellanstadiet. De har ett pågående ämnesdidaktiskt FoU-projekt inom Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS). Sedan flera år tillbaka samarbetar de också med Eva Norén, docent vid Stockholms universitet, som deltar i föreläsningen.

 

7. Undervisning om tal i bråkform – vad ges eleverna möjlighet att lära?
Tal i bråkform är ofta komplicerat och utmanande att lära för elever. Komplexiteten beror bland annat på att tal i bråkform kan uppfattas på olika sätt såsom bråk som helhet, antal och tal. Svårigheter med att förstå tal i bråkform kvarstår ofta under hela skolgången upp till gymnasiet och kan komma att påverka andra områden i matematik. Ta del av en föreläsning som fokuserar på elevers uppfattningar om tal i bråkform och på hur lärare kan skapa gynnsamma förutsättningar i syfte att utveckla elevers uppfattning om dem.

 

Cecilia Sveider och Cecilia Björkhammer arbetar båda vid Linköpings universitet. Deras forskning handlar om lärares undervisning om tal i bråkform och elevers möjliga lärande. Båda har en bakgrund som lärare i matematik och NO.

 

8. Programmering för att utveckla matematiska förmågor
Programmering ingår i grundskolans läroplan i matematik sedan 2018. Under den här föreläsningen får du ta del av praktiska upplägg och konkreta exempel på hur du kan arbeta med programmering i undervisningen på mellanstadiet. 

 

 • Hur kan man använda programmering som verktyg för att utveckla matematiska förmågor?
 • Hur kan man arbeta ämnesövergripande med programmering för att inkludera delar av centrala innehållet i flera ämnen?

På föreläsningen presenteras också ett ämnesövergripande projekt i idrott och hälsa, slöjd och matematik där eleverna fick bygga och programmera egna stegräknare.

 

Christer Sjöberg är mellanstadielärare på Sigfridsborgsskolan i Nacka.


Föredrar du att delta på plats i Stockholm? Boka här!

Avbokning fram till 30 dagar före konferensstart!*

*Administrationsavgift 500 krBoka-tidigt-pris: 3 395 kr ex moms, gäller t.o.m. 31 december 2021

Ordinarie pris: 3 995 kr exkl. moms

I priset ingår 8 föreläsningar à 40-60 minuter samt dokumentation.

Läs Intervjun med föreläsaren!

Ola Helenius ska föreläsa om undervisningen av multiplikation och bråk.

Läs vår intervju med föreläsaren!

Den rådande situationen innebär att talare kan bli sjuka eller få reseförbud. Det betyder att delar av programmet kan förändras eller bytas ut. Vår ambition är att informera med god marginal, men förändrade restriktioner kan göra att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Ytterligare information om konferensen skickas ut via mail ca 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på konferensens första dag.

För att underlätta kommunikationen på konferensens plattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: asa.gustafsson@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Licensen för webbkonferensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens och licensen kan enbart användas på 1 enhet.

Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Du kan byta eller avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning.

Om konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Cirka en vecka innan konferensen startar får du ett informationsmail. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.
 • 8.00 på konferensens första dag får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är Invite people.
 • Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga senast kl. 9.00 konferensens första dag och stänger kl. 24.00 konferensens sista dag.
 • Föreläsningarna är förinspelade och finns publicerade under 14 dagar.
 • Konferenserna innehåller 4-8 föreläsningar á 40-60 minuter. Tillsammans med tid för reflektion motsvarar detta 1-2 dagars fortbildning.
 • Du kan stoppa filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se samma film flera gånger.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga dygnet runt och du kan se dem när det passar dig.
 • Åhörarkopior och annat material finns på konferensens webbsida och kan skrivas ut.
 • Du kan kommunicera med andra deltagare, utställare och talare via en chatt samt en meddelandefunktion.
 • Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.
 • Utvärdera föreläsningarna direkt på webbplattformen.


Frågor om programmet
Åsa Lasson: 070-426 28 27
asa.lasson@skolporten.se