Hoppa till sidinnehåll

Matematik för högstadiet och gymnasiet

Konferens i Stockholm

Matematik för högstadiet och gymnasiet

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i matematik på högstadiet eller gymnasiet! Ta del av den senaste forskningen gällande matematikundervisning, få praktiska exempel för din undervisning och utbyt tankar och idéer med kollegor från hela Sverige. Programmet kan även passa dig som arbetar inom vuxenutbildningen.

Så bra! Fantastiska lokaler och en mycket god mat. Bra medarbetare som fixade allt som hörde till. Jag är mycket nöjd med dagarna. Klart den bästa konferensen jag deltagit på. Stor eloge!

Sagt av tidigare deltagare

Konferensen berör:

 • Att tolka statistik – möjligheter och svårigheter.  
 • Ökat lärande med täta avstämningar av elevernas kunskaper.
 • Sammantagen bedömning och ämnesbetyg – så påverkas matematikämnet.
 • Matematikångest – orsaker och framgångsrikt bemötande.
 • Matematisk dialog för aktiva elever – aktuell forskning och verktyg för klassrummet.
 • Responsiv matematikundervisning – så bemöter du elevernas svar.
 • Workshop om bedömning av nationella prov. (Endast fysisk konferens. Ingår ej i webbkonferensen)

På konferensen medverkar:

Craig Barton

Agnes Bergbom

PROVUTVECKLARE

Tom Britton. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet

Tom Britton

PROFESSOR I MATEMATISK STATISTIK

Helena Kvarnsell

LÄRARE I MATEMATIK, NO OCH TEKNIK

Peter Nyström

UNIVERSITETSLEKTOR

Marie Sjöblom

Marie Sjöblom

UNIVERSITETSLEKTOR I MATEMATIKENS DIDAKTIK

Kenny Skagerlund

DOCENT I PSYKOLOGI

Peder Öberg

PROVUTVECKLARE

Program, dag 1

08.40 Registrering med kaffe och smörgås

09.20 Skolporten hälsar välkommen

09.30 Bedömning – ett verktyg för lärande

Bedömningspraktiken i matematik ska inte enbart vara en värdering av elevernas slutresultat, utan leda deras utveckling framåt. Till vår hjälp har vi centralt innehåll, förmågor och betygskriterier, men de har sina begränsningar och kan tolkas och användas på olika sätt. Vi behöver också vara medvetna om hur de nya bestämmelserna om sammantagen bedömning samt kommande ämnesbetyg på gymnasiet påverkar matematikundervisningen. Ta del av en föreläsning som diskuterar de möjligheter och utmaningar som betygssättande matematiklärare på högstadiet och gymnasiet ställs inför.

Peter Nyström

UNIVERSITETSLEKTOR

Peter Nyström är universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet, och föreståndare för Nationellt centrum för matematikutbildning. Han har arbetat med nationella prov i matematik för gymnasieskolan i många år och forskat och föreläst om bedömningsfrågor.

10.30 Kaffe

11.00 Ökat lärande med täta avstämningar

Frågan om hur vi på bästa sätt följer upp elevernas kunskapsutveckling regelbundet, utan att drunkna i rättningshögar, är under ständig diskussion. Ta del av en föreläsning där en erfaren matematiklärare berättar hur hon under flera år i årskurs 7–9 har arbetat med avstämningar av elevernas kunskaper genom veckovisa, digitala läxförhör i stället för prov. Arbetssättet ger nöjda elever och läraren får snabbt en uppfattning om vad som behöver repeteras i klassrummet. Du får en presentation av metoden och praktiska idéer till ditt klassrum.

 • Hur skapar du en struktur för täta avstämningar?
 • Hur planerar du undervisningen?
 • Hur hanterar du resultaten?
 • Vad tycker eleverna om upplägget?
 • Vilka fördelar och nackdelar finns med arbetssättet?

Helena Kvarnsell

LÄRARE I MATEMATIK, NO OCH TEKNIK

Helena Kvarnsell är legitimerad lärare i matematik, NO och teknik, förstelärare, författare och föreläsare. Hon arbetar på Björknässkolan högstadium i Nacka kommun. Helena har skrivit Jobba smart – din vägledning som lärare (2017) och är medförfattare till Digitalisering som lyfter skolan – teori möter praktik (2015) samt Digitala verktyg i matematikundervisningen (2020).

12.00 Gemensam lunch

13.00 Likvärdig bedömning av den skriftliga kommunikationsförmågan – verklighet eller utopi?
Det huvudsakliga syftet med de nationella proven är att främja likvärdig bedömning. I några uppgifter i proven för gymnasiets matematik 2–4 testas elevens skriftliga kommunikationsförmåga, men tolkar lärare bedömningsanvisningarna på samma sätt? Är du överens med dina kollegor från andra skolor, i andra delar av Sverige, om var gränsen går för poäng? Ta del av en workshop där du får titta på autentiska elevlösningar från det nationella provet i matematik 2 och diskutera hur du skulle ha bedömt dessa.

OBS! Workshopen ingår endast på den fysiska konferensen, ej webbkonferensen.

Agnes Bergbom

PROVUTVECKLARE

Agnes Bergbom arbetar med att utveckla nationella prov i matematik, kurs 2–4, på Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå Universitet. Agnes arbetar främst med med proven i matematik 2abc.

Peder Öberg

PROVUTVECKLARE

Peder Öberg arbetar med att utveckla nationella prov i matematik, kurs 2–4, på Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå Universitet. Peder är projektsamordnare för provutvecklargruppen.

14.00  Fika

14.30 Matematikångest – orsaker och framgångsrikt bemötande

För en liten grupp elever är det extra svårt att tillgodogöra sig grundläggande matematik, trots normal begåvning inom andra områden. Att lära sig matematik kan påverkas av specifika inlärningssvårigheter, men också av elevens känslor inför ämnet. Ämnet kan upplevas som jobbigt och svårt, och i värsta fall kan eleven uppleva det som kallas matematikångest, vilket kan skapa blockeringar i lärandet. Föreläsningen presenterar den senaste forskningen om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv, samt hur matematikångest hänger ihop med matematikförmågor. Vi diskuterar också hur du som lärare kan bemöta matematikångest. 

Kenny Skagerlund

DOCENT I PSYKOLOGI

Kenny Skagerlund är docent i psykologi vid Linköpings universitet. Hans forskning fokuserar på att studera de kognitiva förmågor som ligger till grund för matematikinlärning, samt vad som karaktäriserar elever med specifika inlärningssvårigheter i matematik (dyskalkyli).

  


15.30 Avslutning dag 1

Program, dag 2

09.00 Att främja matematisk dialog

Genom att ställa specifika frågor med matematiskt innehåll kan lärare inkludera alla elever och göra dem mer aktiva i matematikundervisningen. Det visar ett aktuellt forsknings- och skolutvecklingsprojekt där fyra gymnasielärare samarbetade med en forskare i en cyklisk process under ett läsår. Första cykeln fokuserade på lyssnande, andra cykeln på frågande (både från lärare och elever) och tredje cykeln på elevers deltagande i matematiska samtal. Föreläsningen beskriver studiens resultat, och ger dig verktyg för att förstå och främja elevers matematiska dialog.

Marie Sjöblom

Marie Sjöblom

UNIVERSITETSLEKTOR I MATEMATIKENS DIDAKTIK

Marie Sjöblom är universitetslektor i matematikens didaktik vid Malmö universitet. Hennes forskning handlar främst om hur lärare kan främja matematisk dialog bland elever. Marie har en bakgrund som gymnasielärare i matematik och programmering, och har också arbetat med skolutveckling kring kollegialt lärande som kommunlektor i Malmö stad. Hon disputerade vid Malmö universitet 2022 med avhandlingen Promoting mathematical dialogue – students’ and teachers’ listening, questioning and participation.

10.10 Kaffe och smörgås

10.40 Responsive teaching, del 1

Att kontrollera att eleverna har förstått är bara en halv strategi – den andra halvan är att följa upp dessa avstämningar. Hur bemöter vi olika slags svar från eleverna, inklusive det klassiska ”jag vet inte”? Föreläsningen ger dig förslag på hur du på bästa sätt hanterar det vanliga scenariot att vissa elever i klassen har förstått din genomgång och andra inte. Vi diskuterar också hur du kan få dina elever att delta i stimulerande och avancerade klassrumsdiskussioner, snarare än att bara kopiera en räknemetod. 

Föreläsningen ges på engelska.

Craig Barton

Craig Barton är en av Storbritanniens mest framgångsrika matematiklärare. Han har undervisat i matematik på högstadiet och gymnasiet i 15 år och är nu utbildningsansvarig på den digitala matematikplattformen Eedi. Craig har skrivit flera bästsäljare om matematikundervisning, bland annat Hjärnan i matematikundervisningen (2018), Reflect, Expect, Check, Explain (2020) och Tips for Teachers (2023). Craig driver två podcasts, The Mr Barton Maths podcast och Tips for Teachers. Han har också skapat flera omtyckta webbsidor för matematiklärare, bland annat mrbartonmaths.com och diagnosticquestions.com. Craig har föreläst för och inspirerat matematiklärare i hela världen.

 

11.40 Gemensam lunch

12.40 Responsive teaching, del 2

Craig Barton fortsätter.

Craig Barton

Craig Barton är en av Storbritanniens mest framgångsrika matematiklärare. Han har undervisat i matematik på högstadiet och gymnasiet i 15 år och är nu utbildningsansvarig på den digitala matematikplattformen Eedi. Craig har skrivit flera bästsäljare om matematikundervisning, bland annat Hjärnan i matematikundervisningen (2018), Reflect, Expect, Check, Explain (2020) och Tips for Teachers (2023). Craig driver två podcasts, The Mr Barton Maths podcast och Tips for Teachers. Han har också skapat flera omtyckta webbsidor för matematiklärare, bland annat mrbartonmaths.com och diagnosticquestions.com. Craig har föreläst för och inspirerat matematiklärare i hela världen.

 

13.40 Fika

14.10 Statistik – bruk och missbruk 

Mängden digitala datakällor ökar explosionsartat, och hänvisning till och illustrationer med statistik blir allt vanligare i media. Detta blev extra tydligt under pandemin. Föreläsningen kommer att presentera ett antal verkliga exempel som illustrerar möjligheter att dra nytta av statistik, men också svårigheter att tolka den. Hur upptäcker vi när statistiken vilseleder?

Tom Britton. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet

Tom Britton

PROFESSOR I MATEMATISK STATISTIK

Tom Britton är professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet där han undervisar och forskar, framför allt inom smittspridningsmodellering. Under pandemin blev han ett bekant ansikte i media där han försökte förklara smittspridningens olika skeenden. Under hösten 2022 ledde Tom radioprogrammet ”Vilse i statistiken” som sändes i P1.

15.10 Konferensen avslutas

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret på din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post kompetens@skolporten.se.

 • Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas. Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

  Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

 • Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan komma på den fysiska konferensen flyttar vi över dig till webbkonferensen utan kostnad, om du vill. Kontakta konferensens projektledare!

 • Ja, det går bra att en kollega ersätter. Ange namnet på den person som står på bokningen vid registreringen på plats och uppge namn och e-post för ersättaren.

 • På en tvådagarskonferens går det bra att du och kollega deltar var sin dag. Bokningen sker då i namnet på den deltagare som deltar dag 1. Kom ihåg att anmäla om ersättaren önskar specialkost!

 • Nej, webbkonferensen är ett separat evenemang. För att få tillgång till de inspelade föreläsningarna behöver du boka plats på webbkonferensen.

 • Alla fysiska konferenser filmas för att kunna erbjudas som webbkonferens. Kamerorna är riktade mot scenen, så du kommer inte att synas i bild. Däremot kan din röst höras på filmen om du ställer en fråga under föreläsningen. Efter varje föreläsning erbjuds en frågestund som klipps bort från filmen.

 • Cirka en vecka innan konferensen får du ett mejl med åhörarkopior för presentationerna, som du själv kan skriva ut och ta med till konferensen. Vi delar inte ut kopior på plats.

 • Ja, du anger önskemål om specialkost vid bokning. Specialkost betyder kost som är medicinskt motiverad, exempelvis gluten, laktos, fisk- och nötallergi eller annan överkänslighet, samt vegetarisk/vegankost och religiöst/etisk motiverad specialkost. Vi kan inte erbjuda alternativ för olika former av dieter, exempelvis LCHF, GI, Atkins, etc. Senast två dagar före konferensen behöver vi ha din anmälan om specialkost.

 • Skolportens konferenser äger rum i olika lokaler i Stockholm, Göteborg och Malmö. Hör av dig till konferensens projektledare för att få information om vilka anpassningar som finns i den lokal du ska besöka.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Plats
  Stockholm
 • Lokal
  IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
  Hitta hit
 • Datum
  13–14 sep 2023
 • Tid
  09:00–15:10
 • Pris (exkl. moms)
  5 795,00 kr

Intervju med en föreläsare

Läs Skolportens intervju med Tom Britton, professor i matematisk statistik. Han ska föreläsa på konferensen och kommer att tala om nytta och fallgropar med statistik.

Skolportens intervju med föreläsaren hittar du här!

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev