Hoppa till sidinnehåll

Matematik för högstadiet och gymnasiet

Webbkonferens

Matematik för högstadiet och gymnasiet

Välkommen till Skolportens webbkonferens för dig som undervisar i matematik på högstadiet eller gymnasiet! . Ta del av aktuell forskning om matematikundervisning bekvämt hemifrån, och få praktiska exempel till din undervisning. Dessutom kan du kommunicera med föreläsarna och nätverka med kollegor från hela landet. Innehållet kan även vara av intresse för dig som arbetar inom vuxenutbildningen

Med deltagarlicens och lösenord tar du del av sju föreläsningar när det passar dig under konferensperioden. Föreläsningarna är ca 60 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning.

Det finns möjlighet att pausa och fundera lite, spola tillbaka och få höra resonemang och fakta igen. Superbra tycker jag!

Sagt av tidigare deltagare

Konferensen berör:

 • Att tolka statistik – möjligheter och svårigheter.  
 • Sammantagen bedömning och ämnesbetyg – så påverkas matematikämnet.
 • Ökat lärande med täta avstämningar av elevernas kunskaper.
 • Matematikångest – orsaker och framgångsrikt bemötande.
 • Matematisk dialog för aktiva elever – aktuell forskning och verktyg för klassrummet.
 • Responsiv matematikundervisning – så bemöter du elevernas svar.

På konferensen medverkar:

Craig Barton

Tom Britton. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet

Tom Britton

PROFESSOR I MATEMATISK STATISTIK

Helena Kvarnsell

LÄRARE I MATEMATIK, NO OCH TEKNIK

Peter Nyström

UNIVERSITETSLEKTOR

Marie Sjöblom

Marie Sjöblom

UNIVERSITETSLEKTOR I MATEMATIKENS DIDAKTIK

Kenny Skagerlund

DOCENT I PSYKOLOGI

Föreläsningar

Logga in via länken som mejlas kl 08.00 på konferensens första dag. Du kan välja fritt bland föreläsningarna och titta när du vill samt så många gånger du vill.

1.Bedömning – ett verktyg för lärande

Bedömningspraktiken i matematik ska inte enbart vara en värdering av elevernas slutresultat, utan leda deras utveckling framåt. Till vår hjälp har vi centralt innehåll, förmågor och betygskriterier, men de har sina begränsningar och kan tolkas och användas på olika sätt. Vi behöver också vara medvetna om hur de nya bestämmelserna om sammantagen bedömning samt kommande ämnesbetyg på gymnasiet påverkar matematikundervisningen. Ta del av en föreläsning som diskuterar de möjligheter och utmaningar som betygssättande matematiklärare på högstadiet och gymnasiet ställs inför.

Peter Nyström

UNIVERSITETSLEKTOR

Peter Nyström är universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet, och föreståndare för Nationellt centrum för matematikutbildning. Han har arbetat med nationella prov i matematik för gymnasieskolan i många år och forskat och föreläst om bedömningsfrågor.

2. Ökat lärande med täta avstämningar

Frågan om hur vi på bästa sätt följer upp elevernas kunskapsutveckling regelbundet, utan att drunkna i rättningshögar, är under ständig diskussion. Ta del av en föreläsning där en erfaren matematiklärare berättar hur hon under flera år i årskurs 7–9 har arbetat med avstämningar av elevernas kunskaper genom veckovisa, digitala läxförhör i stället för prov. Arbetssättet ger nöjda elever och läraren får snabbt en uppfattning om vad som behöver repeteras i klassrummet. Du får en presentation av metoden och praktiska idéer till ditt klassrum.

 • Hur skapar du en struktur för täta avstämningar?
 • Hur planerar du undervisningen?
 • Hur hanterar du resultaten?
 • Vad tycker eleverna om upplägget?
 • Vilka fördelar och nackdelar finns med arbetssättet?

Helena Kvarnsell

LÄRARE I MATEMATIK, NO OCH TEKNIK

Helena Kvarnsell är legitimerad lärare i matematik, NO och teknik, förstelärare, författare och föreläsare. Hon arbetar på Björknässkolan högstadium i Nacka kommun. Helena har skrivit Jobba smart – din vägledning som lärare (2017) och är medförfattare till Digitalisering som lyfter skolan – teori möter praktik (2015) samt Digitala verktyg i matematikundervisningen (2020).

3. Matematikångest – orsaker och framgångsrikt bemötande

För en liten grupp elever är det extra svårt att tillgodogöra sig grundläggande matematik, trots normal begåvning inom andra områden. Att lära sig matematik kan påverkas av specifika inlärningssvårigheter, men också av elevens känslor inför ämnet. Ämnet kan upplevas som jobbigt och svårt, och i värsta fall kan eleven uppleva det som kallas matematikångest, vilket kan skapa blockeringar i lärandet. Föreläsningen presenterar den senaste forskningen om matematiksvårigheter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv, samt hur matematikångest hänger ihop med matematikförmågor. Vi diskuterar också hur du som lärare kan bemöta matematikångest. 

Kenny Skagerlund

DOCENT I PSYKOLOGI

Kenny Skagerlund är docent i psykologi vid Linköpings universitet. Hans forskning fokuserar på att studera de kognitiva förmågor som ligger till grund för matematikinlärning, samt vad som karaktäriserar elever med specifika inlärningssvårigheter i matematik (dyskalkyli).

  

4. Att främja matematisk dialog

Genom att ställa specifika frågor med matematiskt innehåll kan lärare inkludera alla elever och göra dem mer aktiva i matematikundervisningen. Det visar ett aktuellt forsknings- och skolutvecklingsprojekt där fyra gymnasielärare samarbetade med en forskare i en cyklisk process under ett läsår. Första cykeln fokuserade på lyssnande, andra cykeln på frågande (både från lärare och elever) och tredje cykeln på elevers deltagande i matematiska samtal. Föreläsningen beskriver studiens resultat, och ger dig verktyg för att förstå och främja elevers matematiska dialog.

Marie Sjöblom

Marie Sjöblom

UNIVERSITETSLEKTOR I MATEMATIKENS DIDAKTIK

Marie Sjöblom är universitetslektor i matematikens didaktik vid Malmö universitet. Hennes forskning handlar främst om hur lärare kan främja matematisk dialog bland elever. Marie har en bakgrund som gymnasielärare i matematik och programmering, och har också arbetat med skolutveckling kring kollegialt lärande som kommunlektor i Malmö stad. Hon disputerade vid Malmö universitet 2022 med avhandlingen Promoting mathematical dialogue – students’ and teachers’ listening, questioning and participation.

5. Responsive teaching, del 1

Att kontrollera att eleverna har förstått är bara en halv strategi – den andra halvan är att följa upp dessa avstämningar. Hur bemöter vi olika slags svar från eleverna, inklusive det klassiska ”jag vet inte”? Föreläsningen ger dig förslag på hur du på bästa sätt hanterar det vanliga scenariot att vissa elever i klassen har förstått din genomgång och andra inte. Vi diskuterar också hur du kan få dina elever att delta i stimulerande och avancerade klassrumsdiskussioner, snarare än att bara kopiera en räknemetod. 

Föreläsningen ges på engelska.

Craig Barton

Craig Barton är en av Storbritanniens mest framgångsrika matematiklärare. Han har undervisat i matematik på högstadiet och gymnasiet i 15 år och är nu utbildningsansvarig på den digitala matematikplattformen Eedi. Craig har skrivit flera bästsäljare om matematikundervisning, bland annat Hjärnan i matematikundervisningen (2018), Reflect, Expect, Check, Explain (2020) och Tips for Teachers (2023). Craig driver två podcasts, The Mr Barton Maths podcast och Tips for Teachers. Han har också skapat flera omtyckta webbsidor för matematiklärare, bland annat mrbartonmaths.com och diagnosticquestions.com. Craig har föreläst för och inspirerat matematiklärare i hela världen.

 

6. Responsive teaching, del 2

Craig Barton fortsätter

Craig Barton

Craig Barton är en av Storbritanniens mest framgångsrika matematiklärare. Han har undervisat i matematik på högstadiet och gymnasiet i 15 år och är nu utbildningsansvarig på den digitala matematikplattformen Eedi. Craig har skrivit flera bästsäljare om matematikundervisning, bland annat Hjärnan i matematikundervisningen (2018), Reflect, Expect, Check, Explain (2020) och Tips for Teachers (2023). Craig driver två podcasts, The Mr Barton Maths podcast och Tips for Teachers. Han har också skapat flera omtyckta webbsidor för matematiklärare, bland annat mrbartonmaths.com och diagnosticquestions.com. Craig har föreläst för och inspirerat matematiklärare i hela världen.

 

7. Statistik – bruk och missbruk 

Mängden digitala datakällor ökar explosionsartat, och hänvisning till och illustrationer med statistik blir allt vanligare i media. Detta blev extra tydligt under pandemin. Föreläsningen kommer att presentera ett antal verkliga exempel som illustrerar möjligheter att dra nytta av statistik, men också svårigheter att tolka den. Hur upptäcker vi när statistiken vilseleder?

Tom Britton. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet

Tom Britton

PROFESSOR I MATEMATISK STATISTIK

Tom Britton är professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet där han undervisar och forskar, framför allt inom smittspridningsmodellering. Under pandemin blev han ett bekant ansikte i media där han försökte förklara smittspridningens olika skeenden. Under hösten 2022 ledde Tom radioprogrammet ”Vilse i statistiken” som sändes i P1.

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret på din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Ytterligare information skickas ut via e-post cirka 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på den första dagen.

  Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: kompetens@skolporten.se. Notera att utbildningsplattformen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

 • Licensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega. För att underlätta kommunikationen på vår utbildningsplattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

  Om tillfället ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • Cirka en vecka innan föreläsningen/föreläsningarna startar får du ett informationsmejl. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.

   

  Kl. 08.00 på den första dagen får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är InvitePeople. Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare. Du kan inte logga in från flera olika enheter med samma lösenord. Föreläsningen/föreläsningarna finns tillgänglig senast kl. 08.00 den första dagen och stänger kl. 24.00 den sista dagen.

   

  Föreläsningen/föreläsningarna är förinspelad och finns publicerad under hela perioden. Du kan stoppa filmen/filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se dem flera gånger om. Föreläsningen/föreläsningarna finns tillgänglig dygnet runt och du kan titta när det passar dig.

   

  Åhörarkopior och diskussionsfrågor finns på din inloggning och kan skrivas ut. Du kan kommunicera med andra deltagare och talare via en chatt samt en meddelandefunktionen. Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.

   

  Utvärdera föreläsningen/föreläsningarna direkt på webbplattformen.

   

 • Ja, programmet är detsamma på webbkonferensen som på den fysiska konferensen. Vissa undantag kan förekomma, exempelvis om en föreläsning innehåller bilder eller material som inte får riskera att spridas. Information om detta anges i dessa fall i programmet.

 • Nej, vi spelar in föreläsningarna under den fysiska konferensen och redigerar dem innan vi publicerar dem på webbportalen. Därför öppnar webbkonferensen någon vecka senare. Du kan se filmerna när det passar dig under hela webbkonferensens öppettid.

 • Licensen är individuell och gäller för en deltagare. Det är inte möjligt att logga in från flera enheter samtidigt på samma lösenord.

 • I mån av plats kan vi flytta dig till den fysiska konferensen. Då mat och fika ingår i det fysiska evenemanget tillkommer en kostnad för detta, samt en administrativ avgift på 500 kr. 

 • Kl 08.00 på webbkonferensens första dag får du ett mejl med en inloggningslänk. Notera att mejlet kommer från avsändaren InvitePeople, inte från Skolporten. Du väljer själv lösenord när du loggar in första gången.

 • Webbkonferensen stänger kl 24.00 på konferensens sista dag.

 • Skolporten skriver ett avtal med talarna som ger oss tillåtelse att visa deras föreläsningar under en begränsad tid. Vi kan inte förlänga konferensens öppettid utan talarnas godkännande.

 • Nej, filmerna är inte textade. Eftersom vi vill ha ett aktuellt innehåll även för webbpubliken, är tiden mellan fysisk konferens och webbkonferens för kort för att hinna lägga text på alla föreläsningar.

 • Du kan kommunicera med talare och övriga deltagare via en chatt eller privata meddelanden. I undantagsfall kan talaren ha avböjt att svara på frågor på grund av tidsbrist.

 • Om du inte gör några ändringar i dina inställningar syns ditt namn i deltagarlistan, men du kan enkelt gå in under Mina Verktyg och ändra så att du blir anonym.

 • Chrome fungerar bäst för att spela upp filmerna. Om du har någon annan webbläsare, exempelvis Safari, föreslår vi att du byter till Chrome inför konferensen.

 • Titta i skräpposten – ibland hamnar utskicket där. Hittar du det inte där kan du kontakta konferensens projektledare, så skickar vi ett nytt mejl.

 • Du väljer själv lösenord när du loggar in första gången. Om du glömmer bort det, hör av dig till projektledaren, så skickar vi en ny länk.

 • Ja, det går bra att pausa och spola.

 • Ja, du kan se föreläsningarna så många gånger du vill under perioden.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Datum
  20 sep – 11 okt 2023
 • Tid
  08:00–23:59
 • Pris (exkl. moms)
  4 295,00 kr

Intervju med en föreläsare

Läs Skolportens intervju med Tom Britton, professor i matematisk statistik. Han ska föreläsa på konferensen och kommer att tala om nytta och fallgropar med statistik.

Skolportens intervju med föreläsaren hittar du här!

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev