Hoppa till sidinnehåll

Matematiksvårigheter i högstadiet och gymnasiet

Konferens i Stockholm

Matematiksvårigheter i högstadiet och gymnasiet

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i matematikundervisningen. Ta del av föreläsningar som ger ökad kunskap om olika slags matematiksvårigheter, vad de kan bero på och hur du kan stötta eleverna på bästa sätt.

Konferensen vänder sig främst till matematiklärare, speciallärare och specialpedagoger på högstadiet och gymnasiet, men kan även passa för vuxenutbildningen.

Fantastiska lokaler och en mycket god mat. Bra medarbetare som fixade allt som hörde till. Jag är mycket nöjd med dagarna. Klart den bästa konferensen jag deltagit på.

Sagt av tidigare deltagare

Konferensen berör:

 • Stödmaterial Matematiksvårigheter – presentation av ett webbaserat material från SPSM.
 • Strukturerad intensivundervisning i matematik – forskning och praktiska förslag på genomförande.
 • Kreativa resonemang och testbaserat lärande – en metod för ökat lärande i matematik.
 • Dyskakyli – definition av diagnosen och förslag på åtgärder.


På konferensen medverkar

Jessica Borglund

RÅDGIVARE SPSM

Ulrica Dahlberg

GYMNASIELÄRARE OCH PEDAGOGISK UTVECKLARE

Jan Olsson

UNIVERSITETSLEKTOR

Ann-Sofie Persberg

GRUNDSKOLLÄRARE

Heléne Slivka

RÅDGIVARE SPSM

Jonas Walfridsson

LOGOPED

Annalena Önnhed

SPECIALPEDAGOG OCH PEDAGOGISK UTVECKLARE

Program

08.30 Registrering med kaffe och smörgås

09.20 Skolporten hälsar välkommen

09.30 Stödmaterial Matematiksvårigheter – ett webbaserat material från SPSM

Som matematiklärare i stora klasser med många elever, kan det vara svårt att veta hur du på bästa sätt kan möta elevernas olika behov och utmaningar. Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder ett webbaserat, kostnadsfritt stödmaterial som utgår från aktuell forskning. Föreläsningen presenterar materialet och ger dig konkreta exempel på hur du kan utforma undervisningen för elever i matematiksvårigheter.

 • Så kan matematiksvårigheter upptäckas.
 • Exempel på stödjande strukturer.
 • Lärverktyg som stöd i matematik.
 • Organisera för stöd i matematik.
 • Så kan intensiva insatser utformas.

Heléne Slivka

RÅDGIVARE SPSM

Heléne Slivka är rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten och författare till stödmaterialet. Hon är lärare och specialpedagog. Heléne har arbetat många år med elever i behov av stöd och har specialiserat sig inom matematiksvårigheter och NPF-problematik.

Jessica Borglund

RÅDGIVARE SPSM

Jessica Borglund är rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten och författare till stödmaterialet. Hon är lärare, specialpedagog och speciallärare i matematikutveckling och har lång erfarenhet av undervisning av elever på både högstadiet, gymnasiet och inom vuxenutbildning.

10.30 Kaffe

11.00 Strukturerad intensivundervisning i matematik

Att erbjuda intensivundervisning i matematik är en metod för att stötta elever i matematiksvårigheter och ge dem ökad tilltro till sin egen förmåga. Men för att insatsen ska ge de resultat som önskas behöver intensivundervisningen struktureras och utvärderas på ett effektivt sätt, på individ-, grupp- och organisationsnivå. Ta del av två erfarna lärares erfarenheter av hur de har arbetat med intensivundervisning på högstadiet och gymnasiet. Föreläsningen presenterar forskning och bakgrund till vad intensivundervisning innebär, samt ger praktiska förslag på hur insatsen kan organiseras och genomföras på din arbetsplats.

Ulrica Dahlberg

GYMNASIELÄRARE OCH PEDAGOGISK UTVECKLARE

Ulrica Dahlberg är gymnasielärare i matematik och fysik och har på Lerums Gymnasium bedrivit vanlig klassundervisning samt intensivundervisning i matematik. Hon arbetar som pedagogisk utvecklare vid Nationellt centrum för matematikutbildning vid Göteborgs universitet, NCM.

 

Annalena Önnhed

SPECIALPEDAGOG OCH PEDAGOGISK UTVECKLARE

Annalena Önnhed är gymnasielärare i matematik och kemi, specialpedagog samt speciallärare med inriktning mot matematikutveckling vid Lerums Gymnasium. Hon arbetar också som pedagogisk utvecklare vid Nationellt centrum för matematikutbildning vid Göteborgs universitet, NCM.

12.00 Gemensam lunch

13.00 Kreativa matematiska resonemang och testbaserat lärande 

Ett pågående forskningsprojekt har undersökt matematikundervisning där elever lär sig genom kreativa resonemang, och resultaten ser lovande ut. Många elever i matematiksvårigheter har klarat de nationella proven efter att ha arbetat med metoden. En möjlig förklaring kan vara att eleverna när de resonerar behöver hämta användbara förkunskaper ur minnet. De behöver själva konstruera lösningar och formulera egna argument för att lösa uppgifterna. I kognitiv forskning finns stöd för detta sätt att lära i begreppet testbaserat lärande. Ta del av en föreläsning med handfasta exempel på hur planering, genomförande och utvärdering av matematikundervisning med kreativa resonemang och testbaserat lärande kan gå till.

Ann-Sofie Persberg

GRUNDSKOLLÄRARE

Ann-Sofie Persberg är 1–9 lärare i matematik och NO vid Lerbergsskolan i Höganäs kommun. Hon har arbetat 27 år som lärare varav största delen på högstadiet. Ann-Sofie driver nätverk och utvecklingsgrupper för matematiklärare på både skol- och kommunnivå.

 

Jan Olsson

UNIVERSITETSLEKTOR

Jan Olsson är lektor i matematikdidaktik vid Högskolan Dalarna och Mälardalens universitet. Han har under flera år arbetat med praktiknära forskning som undersöker matematiklärande genom resonemang.

14.00 Eftermiddagsfika

14.30 Dyskalkyli – forskningsläge, utredning, diagnostik och åtgärder 

Forskningen om dyskalkyli har under flera decennier varit väsentligt eftersatt, men har på allvar börjat ta fart under de senaste 10-15 åren. Diagnosen börjar också bli mer känd i samhället och i våra skolor, vilket avspeglas i ett ökande antal remisser med dyskalkylifrågeställning till de logopedkliniker där matematiksvårigheter utreds. Under föreläsningen kommer du att få fördjupad kunskap om dyskalkyli samt förslag på hur du som matematiklärare kan stötta elever med diagnosen.

 • Så definieras diagnosen dyskalkyli.
 • En översiktlig bild av forskningsläget idag.
 • Så går en dyskalkyliutredning till.
 • Åtgärdsförslag efter en utredning.

Jonas Walfridsson

LOGOPED

Jonas Walfridsson är logoped på Logopedkliniken, Danderyds sjukhus och har närmare tolv års erfarenhet av dyskalkyliutredningar. Han är nationell faktagranskare för diagnosen på Vårdguiden/1177 och har under senare år medverkat i ett flertal inslag om räknesvårigheter i media. Jonas samarbetar också med forskare inom specialpedagogisk matematikdidaktik kring framtagande av åtgärder och anpassningar för elever med dyskalkyli.

16.00 Konferensen avslutas

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post kompetens@skolporten.se.

 • Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas. Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

  Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

 • Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan komma på den fysiska konferensen flyttar vi över dig till webbkonferensen utan kostnad, om du vill. Kontakta konferensens projektledare!

 • Ja, det går bra att en kollega ersätter. Ange namnet på den person som står på bokningen vid registreringen på plats och uppge namn och e-post för ersättaren.

 • På en tvådagarskonferens går det bra att du och kollega deltar var sin dag. Bokningen sker då i namnet på den deltagare som deltar dag 1. Kom ihåg att anmäla om ersättaren önskar specialkost!

 • Nej, webbkonferensen är ett separat evenemang. För att få tillgång till de inspelade föreläsningarna behöver du boka plats på webbkonferensen.

 • Alla fysiska konferenser filmas för att kunna erbjudas som webbkonferens. Kamerorna är riktade mot scenen, så du kommer inte att synas i bild. Däremot kan din röst höras på filmen om du ställer en fråga under föreläsningen. Efter varje föreläsning erbjuds en frågestund som klipps bort från filmen.

 • Cirka en vecka innan konferensen får du ett mejl med åhörarkopior för presentationerna, som du själv kan skriva ut och ta med till konferensen. Vi delar inte ut kopior på plats.

 • Ja, du anger önskemål om specialkost vid bokning. Specialkost betyder kost som är medicinskt motiverad, exempelvis gluten, laktos, fisk- och nötallergi eller annan överkänslighet, samt vegetarisk/vegankost och religiöst/etisk motiverad specialkost. Vi kan inte erbjuda alternativ för olika former av dieter, exempelvis LCHF, GI, Atkins, etc. Senast två dagar före konferensen behöver vi ha din anmälan om specialkost.

 • Skolportens konferenser äger rum i olika lokaler i Stockholm, Göteborg och Malmö. Hör av dig till konferensens projektledare för att få information om vilka anpassningar som finns i den lokal du ska besöka.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Plats
  Stockholm
 • Lokal
  IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
  Hitta hit
 • Datum
  4 okt 2024
 • Tid
  09:20–15:45
 • Pris (exkl. moms)
  2 995,00 kr

Prisnivåer

 • Boka-tidigt-pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-09-04
  2 995,00 kr
 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-10-03
  3 745,00 kr

I priset ingår 4 föreläsningar, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev