Hoppa till sidinnehåll

Matematiksvårigheter i högstadiet och gymnasiet

Webbkonferens

Matematiksvårigheter i högstadiet och gymnasiet

Välkommen till Skolportens webbfortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i matematikundervisningen. Ta del av föreläsningar som ger ökad kunskap om olika slags matematiksvårigheter, vad de kan bero på och hur du kan stötta eleverna på bästa sätt.

Konferensen vänder sig främst till matematiklärare, speciallärare och specialpedagoger på högstadiet och gymnasiet, men kan även passa för vuxenutbildningen.

Med deltagarlicens och lösenord kan du ta del av 4 föreläsningar när det passar dig under konferensperioden. Föreläsningarna är cirka 60 minuter långa. Totalt motsvarar detta en dags fortbildning.

Det finns möjlighet att pausa och fundera lite, spola tillbaka och få höra resonemang och fakta igen. Superbra tycker jag!

Sagt av tidigare deltagare

Konferensen berör:

 • Stödmaterial Matematiksvårigheter – ett webbaserat material från SPSM.
 • Strukturerad intensivundervisning i matematik – forskning och praktiska förslag på genomförande.
 • Kreativa resonemang och testbaserat lärande – en metod för ökat lärande i matematik.
 • Dyskakyli – definition av diagnosen och förslag på åtgärder.

På konferensen medverkar:

Jessica Borglund

RÅDGIVARE SPSM

Ulrica Dahlberg

GYMNASIELÄRARE OCH PEDAGOGISK UTVECKLARE

Jan Olsson

UNIVERSITETSLEKTOR

Ann-Sofie Persberg

GRUNDSKOLLÄRARE

Heléne Slivka

RÅDGIVARE SPSM

Jonas Walfridsson

LOGOPED

Annalena Önnhed

SPECIALPEDAGOG OCH PEDAGOGISK UTVECKLARE

Föreläsningar

Logga in via länken som mejlas kl 08.00 på konferensens första dag. Du kan välja fritt bland föreläsningarna och titta när du vill samt så många gånger du vill.

1. Stödmaterial Matematiksvårigheter – ett webbaserat material från SPSM

Som matematiklärare i stora klasser med många elever, kan det vara svårt att veta hur du på bästa sätt kan möta elevernas olika behov och utmaningar. Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder ett webbaserat, kostnadsfritt stödmaterial som utgår från aktuell forskning. Föreläsningen presenterar materialet och ger dig konkreta exempel på hur du kan utforma undervisningen för elever i matematiksvårigheter.

 • Så kan matematiksvårigheter upptäckas.
 • Exempel på stödjande strukturer.
 • Lärverktyg som stöd i matematik.
 • Organisera för stöd i matematik.
 • Så kan intensiva insatser utformas.

Heléne Slivka

RÅDGIVARE SPSM

Heléne Slivka är rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten och författare till stödmaterialet. Hon är lärare och specialpedagog. Heléne har arbetat många år med elever i behov av stöd och har specialiserat sig inom matematiksvårigheter och NPF-problematik.

Jessica Borglund

RÅDGIVARE SPSM

Jessica Borglund är rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten och författare till stödmaterialet. Hon är lärare, specialpedagog och speciallärare i matematikutveckling och har lång erfarenhet av undervisning av elever på både högstadiet, gymnasiet och inom vuxenutbildning.

2. Strukturerad intensivundervisning i matematik

Att erbjuda intensivundervisning i matematik är en metod för att stötta elever i matematiksvårigheter och ge dem ökad tilltro till sin egen förmåga. Men för att insatsen ska ge de resultat som önskas behöver intensivundervisningen struktureras och utvärderas på ett effektivt sätt, på individ-, grupp- och organisationsnivå. Ta del av två erfarna lärares erfarenheter av hur de har arbetat med intensivundervisning på högstadiet och gymnasiet. Föreläsningen presenterar forskning och bakgrund till vad intensivundervisning innebär, samt ger praktiska förslag på hur insatsen kan organiseras och genomföras på din arbetsplats.

Annalena Önnhed

SPECIALPEDAGOG OCH PEDAGOGISK UTVECKLARE

Annalena Önnhed är gymnasielärare i matematik och kemi, specialpedagog samt speciallärare med inriktning mot matematikutveckling vid Lerums Gymnasium. Hon arbetar också som pedagogisk utvecklare vid Nationellt centrum för matematikutbildning vid Göteborgs universitet, NCM.

Ulrica Dahlberg

GYMNASIELÄRARE OCH PEDAGOGISK UTVECKLARE

Ulrica Dahlberg är gymnasielärare i matematik och fysik och har på Lerums Gymnasium bedrivit vanlig klassundervisning samt intensivundervisning i matematik. Hon arbetar som pedagogisk utvecklare vid Nationellt centrum för matematikutbildning vid Göteborgs universitet, NCM.

 

3. Kreativa matematiska resonemang och testbaserat lärande 

Ett pågående forskningsprojekt har undersökt matematikundervisning där elever lär sig genom kreativa resonemang, och resultaten ser lovande ut. Många elever i matematiksvårigheter har klarat de nationella proven efter att ha arbetat med metoden. En möjlig förklaring kan vara att eleverna när de resonerar behöver hämta användbara förkunskaper ur minnet. De behöver själva konstruera lösningar och formulera egna argument för att lösa uppgifterna. I kognitiv forskning finns stöd för detta sätt att lära i begreppet testbaserat lärande. Ta del av en föreläsning med handfasta exempel på hur planering, genomförande och utvärdering av matematikundervisning med kreativa resonemang och testbaserat lärande kan gå till.

Ann-Sofie Persberg

GRUNDSKOLLÄRARE

Ann-Sofie Persberg är 1–9 lärare i matematik och NO vid Lerbergsskolan i Höganäs kommun. Hon har arbetat 27 år som lärare varav största delen på högstadiet. Ann-Sofie driver nätverk och utvecklingsgrupper för matematiklärare på både skol- och kommunnivå.

 

Jan Olsson

UNIVERSITETSLEKTOR

Jan Olsson är lektor i matematikdidaktik vid Högskolan Dalarna och Mälardalens universitet. Han har under flera år arbetat med praktiknära forskning som undersöker matematiklärande genom resonemang.

4. Dyskalkyli – forskningsläge, utredning, diagnostik och åtgärder 

Forskningen om dyskalkyli har under flera decennier varit väsentligt eftersatt, men har på allvar börjat ta fart under de senaste 10-15 åren. Diagnosen börjar också bli mer känd i samhället och i våra skolor, vilket avspeglas i ett ökande antal remisser med dyskalkylifrågeställning till de logopedkliniker där matematiksvårigheter utreds. Under föreläsningen kommer du att få fördjupad kunskap om dyskalkyli samt förslag på hur du som matematiklärare kan stötta elever med diagnosen.

 • Så definieras diagnosen dyskalkyli.
 • En översiktlig bild av forskningsläget idag.
 • Så går en dyskalkyliutredning till.
 • Åtgärdsförslag efter en utredning.

Jonas Walfridsson

LOGOPED

Jonas Walfridsson är logoped på Logopedkliniken, Danderyds sjukhus och har närmare tolv års erfarenhet av dyskalkyliutredningar. Han är nationell faktagranskare för diagnosen på Vårdguiden/1177 och har under senare år medverkat i ett flertal inslag om räknesvårigheter i media. Jonas samarbetar också med forskare inom specialpedagogisk matematikdidaktik kring framtagande av åtgärder och anpassningar för elever med dyskalkyli.

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret på din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Ytterligare information skickas ut via e-post cirka 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på den första dagen.

  Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: kompetens@skolporten.se. Notera att utbildningsplattformen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

 • Licensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega. För att underlätta kommunikationen på vår utbildningsplattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

  Om tillfället ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • Cirka en vecka innan föreläsningen/föreläsningarna startar får du ett informationsmejl. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.

   

  Kl. 08.00 på den första dagen får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är InvitePeople. Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare. Du kan inte logga in från flera olika enheter med samma lösenord. Föreläsningen/föreläsningarna finns tillgänglig senast kl. 08.00 den första dagen och stänger kl. 24.00 den sista dagen.

   

  Föreläsningen/föreläsningarna är förinspelad och finns publicerad under hela perioden. Du kan stoppa filmen/filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se dem flera gånger om. Föreläsningen/föreläsningarna finns tillgänglig dygnet runt och du kan titta när det passar dig.

   

  Åhörarkopior och diskussionsfrågor finns på din inloggning och kan skrivas ut. Du kan kommunicera med andra deltagare och talare via en chatt samt en meddelandefunktionen. Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.

   

  Utvärdera föreläsningen/föreläsningarna direkt på webbplattformen.

   

 • Ja, programmet är detsamma på webbkonferensen som på den fysiska konferensen. Vissa undantag kan förekomma, exempelvis om en föreläsning innehåller bilder eller material som inte får riskera att spridas. Information om detta anges i dessa fall i programmet.

 • Nej, vi spelar in föreläsningarna under den fysiska konferensen och redigerar dem innan vi publicerar dem på webbportalen. Därför öppnar webbkonferensen någon vecka senare. Du kan se filmerna när det passar dig under hela webbkonferensens öppettid.

 • Licensen är individuell och gäller för en deltagare. Det är inte möjligt att logga in från flera enheter samtidigt på samma lösenord.

 • I mån av plats kan vi flytta dig till den fysiska konferensen. Då mat och fika ingår i det fysiska evenemanget tillkommer en kostnad för detta, samt en administrativ avgift på 500 kr. 

 • Kl 08.00 på webbkonferensens första dag får du ett mejl med en inloggningslänk. Notera att mejlet kommer från avsändaren InvitePeople, inte från Skolporten. Du väljer själv lösenord när du loggar in första gången.

 • Webbkonferensen stänger kl 24.00 på konferensens sista dag.

 • Skolporten skriver ett avtal med talarna som ger oss tillåtelse att visa deras föreläsningar under en begränsad tid. Vi kan inte förlänga konferensens öppettid utan talarnas godkännande.

 • Nej, filmerna är inte textade. Eftersom vi vill ha ett aktuellt innehåll även för webbpubliken, är tiden mellan fysisk konferens och webbkonferens för kort för att hinna lägga text på alla föreläsningar.

 • Du kan kommunicera med talare och övriga deltagare via en chatt eller privata meddelanden. I undantagsfall kan talaren ha avböjt att svara på frågor på grund av tidsbrist.

 • Om du inte gör några ändringar i dina inställningar syns ditt namn i deltagarlistan, men du kan enkelt gå in under Mina Verktyg och ändra så att du blir anonym.

 • Chrome fungerar bäst för att spela upp filmerna. Om du har någon annan webbläsare, exempelvis Safari, föreslår vi att du byter till Chrome inför konferensen.

 • Titta i skräpposten – ibland hamnar utskicket där. Hittar du det inte där kan du kontakta konferensens projektledare, så skickar vi ett nytt mejl.

 • Du väljer själv lösenord när du loggar in första gången. Om du glömmer bort det, hör av dig till projektledaren, så skickar vi en ny länk.

 • Ja, det går bra att pausa och spola.

 • Ja, du kan se föreläsningarna så många gånger du vill under perioden.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Datum
  10–31 okt 2024
 • Tid
  08:00–23:59
 • Pris (exkl. moms)
  2 545,00 kr

Prisnivåer

 • Boka-tidigt-pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-09-04
  2 545,00 kr
 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-10-31
  3 195,00 kr

I priset ingår 4 föreläsningar à 60 minuter samt dokumentation.

 

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev