Modersmål

27 januari 2023

Malmö


Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i modersmål! Under en heldag kan du ta del av den senaste forskningen som rör modersmålsundervisning, få ämnesfördjupning och utvecklas i din yrkesroll. Dessutom kommer du att möta och nätverka med kollegor från hela landet. 


Nyhet! Bjud in din rektor gratis! För att ge större möjligheter till samarbete och ökad insyn i modersmålslärarnas arbete erbjuder vi dig att bjuda in din rektor till webbkonferensen utan kostnad. Skriv rektors namn och e-post i kommentarsfältet för din bokning.

 • Plats
  Malmö
 • Datum
  27 januari 2023
 • Tid
  08:20–16:15
 • Pris
  3495 kr

Konferensen berör:

 • Undervisa effektivt i grupper med blandade nivåer.
 • Så använder du transspråkande som en resurs i klassrummet.
 • De nya kursplanernas påverkan på modersmålsundervisningen.
 • Organisera och genomför studiehandledning utifrån en forskningsbaserad modell.
 • Ökad språkutveckling och motivation med digitala arbetsformer och projekt.
 • Elever med språkstörning och dyslexi – så hittar och stöttar du dem i modersmålsundervisningen.
 • Modersmål i centrum – bygg starka relationer med elever, föräldrar och kollegor.


Medverkande:

Åsa Wedin, professor, lärarutbildare

Anne Reath Warren, lektor, forskare

Hülya Basaran, projektledare

Eva-Kristina Salameh, leg. logoped, forskare

Abdul Masih Aphrem, modersmålslärare, studiehandledare


08.15 Registrering med kaffe och smörgås

 

08. 50 Skolporten hälsar välkommen

 

09.00 Modersmålsundervisning i nivåblandade grupper

Modersmålslärare har stora utmaningar när det gäller heterogena grupper och det krävs god kompetens för att arbeta effektivt med elever på olika språkliga nivåer, i olika åldrar och med olika lång skolbakgrund. Men olikheterna kan också bli en resurs. I föreläsningen får du konkreta verktyg och råd som hämtas både från praktiska erfarenheter och från pågående forskning som genomförs tillsammans med verksamma modersmålslärare. 

 • Transspråkande som pedagogiskt verktyg
 • Arbete med färdigheterna tala, läsa, skriva, lyssna och tänka
 • De förändringar som de nya kursplanerna innebär för ämnet
 • Vanliga didaktiska frågor kopplade till modersmålsundervisning.

 

Åsa Wedin är professor i pedagogiskt arbete och lärarutbildare vid Högskolan Dalarna. Hon arbetar med forskning med inriktning mot flerspråkighet och litteracitet, och har publicerat flera böcker inom dessa områden.

 

10.00 Kaffepaus

 

10.30 Studiehandledning på modersmålet – organisering, genomförande och samarbete

Elever som ännu inte har utvecklat tillräcklig kompetens i svenska för att kunna tillgodogöra sig undervisningen, kan genom studiehandledning få möjlighet att använda och ta stöd av språk som de redan kan. Forskning visar att skolan ofta brister i kunskap om vad studiehandledning är, hur det kan stötta lärande bland nyanlända elever och hur det kan organiseras på bästa sätt. 

I föreläsningen presenteras bland annat 

 • vad forskningen säger om hur man organiserar och genomför studiehandledning av god kvalitet
 • vikten av samarbete mellan lärare, studiehandledare och rektor
 • en konkret modell för hur studiehandledning kan organiseras.

 

Anne Reath Warren är lektor i didaktik med inriktning mot flerspråkighet och nyanländas lärande vid Uppsala universitet. Hon arbetar med fortbildning om flerspråkighet i skolan med särskilt fokus på studiehandledning på modersmålet och modersmålsundervisning.

 

11.30 Gemensam lunch

 

12.30 Elever med språkstörning och dyslexi i modersmålsundervisningen

Att byta skriftspråk eller att lära sig läsa på ett språk man inte behärskar orsakar ofta problem som felaktigt kan tolkas som läs- och skrivsvårigheter. Likaså kan svårigheter i nyanländas språkutveckling felaktigt tolkas som en språkstörning. För en elev som faktiskt har dyslexi och/eller språkstörning, är dessa problem dock inte övergående, utan måste utredas så att rätt hjälp sätts in. Modersmålslärare och studiehandledare har en viktig roll för att resultatet av en utredning ska bli rättvisande och för att stötta elevens vidare skolgång.

I föreläsningen förklaras

 • vad dyslexi och språkstörning innebär
 • hur modersmålslärare kan undersöka förutsättningarna för en elevs läs- och språkutveckling
 • vilka insatser i modersmål och svenska som ska göras för att stötta eleven.

 

Eva-Kristina Salameh, forskare och leg. logoped, har forskat om språkutveckling och språkstörning i kombination med flerspråkighet. Hon har deltagit i skolprojekt kring undervisning på både svenska och arabiska. Eva-Kristina har även skrivit läroböcker om flerspråkighet samt skapat språkliga bedömningsmaterial för flerspråkiga barn.

 

13.30 Paus

 

13.50 Stärkt undervisning och framtidstro genom engagemang och samarbete

Rågsveds grundskola i Stockholm byggt upp en miljö som synliggör modersmålslärarna och stärker samarbetet med skolans övriga lärare. Genom att arbeta aktivt med elevernas självbild och etablera en tydlig struktur för samverkan med hemmet, har ämnet fått en mer självklar roll och högre status än på många andra skolor. Ta del av föreläsning av den drivande personen bakom arbetet, som beskriver hur man genom hårt arbete, kunskap, erfarenhet och goda kollegor kan få en hel skola att samlas kring ämnet modersmål och ge eleverna framtidshopp. Föreläsningen visar hur du kan

 • förtydliga modersmålslärarnas/studiehandledarnas roll på skolan
 • stärka elevernas självförtroende och bygga goda relationer
 • samarbeta med vårdnadshavarna
 • skapa inspirerande lektioner med sång, litteratur och film.

 

Abdul Masih (”Abboud”) Aphrem arbetar som modersmålslärare och studiehandledare i arabiska på Rågsveds grundskola (F–9) i Stockholm. Han är även samordnare för alla modersmålslärare och studiehandledare på skolan och ansvarar för utbildningar om föräldraskap för vårdnadshavare. 2019 tilldelades Abboud priset Årets språkliga eldsjäl av Lärarnas Riksförbund och Inläsningstjänst.

 

14.50 Eftermiddagsfika

 

15.15 Motivera dina elever med digitala resurser

Forskning visar att elever utvecklar sitt språk och är mer motiverade i sina studier när de får använda sig av tidsenliga verktyg och får tillgång till autentiskt material på sitt modersmål. Som lärare utökar du också dina möjligheter att variera undervisningen med hjälp av digital teknik, exempelvis genom att låta eleverna kommunicera på distans med andra som talar språket.

Föreläsningen utgår från kursplanerna i modersmål i Lgr 22 och ger konkreta förslag och verktyg för att använda digitala resurser som stimulerar elevernas intresse och stärker deras förmåga att använda modersmålet i tal och skrift. 

 

Hülya Basaran är lärare i svenska som andraspråk och har tilldelats Guldäpplets särskilda pris för att ha förnyat språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med digitala verktyg. Under de senaste åren har hon haft uppdrag för att fortbilda lärare inom samma område. Idag är Hülya verksam som projektledare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet.

 

16.15 Konferensen avslutas

Föredrar du att delta på webbkonferensen? Boka här!


Avbokning och byte fram till 30 dagar före konferensstart!*

*Administrationsavgift 500 kr

Pris: 3 495 kr ex. moms


I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe, samt dokumentation.

Läs intervju med föreläsare!

Läs vår intervju med Anne Reath Warren, lektor i didaktik, som ska föreläsa på Skolportens konferens Modersmål. Hon kommer att tala om studiehandledning på modersmålet.

Ann Reath Warren Foto. Mikael Wallerstedt

Skolportens intervju med föreläsaren hittar du här!

Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal.

Vår ambition är att informera i god tid, men en förändrad situation kan innebära att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. 

 

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: asa.gustafsson@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Du kan avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Vid sjukdomssymptom uppmanar vi dig att stanna hemma. Kontakta Skolporten så flyttas du utan kostnad över till webbkonferensen.

Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas.

Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att t ex frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

Sankt Gertrud konferens

Östergatan 7B, Malmö

Hitta hit


Frågor om programmet
Åsa Gustafsson: 070-384 44 25
asa.gustafsson@skolporten.se