Modersmål Webbkonferens

26 januari – 8 februari 2021

Webbkonferens

På grund av rådande omständigheter övergår Modersmål helt till webbkonferens. Du som är anmäld till den fysiska konferensen behåller din plats och blir kontaktad personligen.


Välkommen till en konferens där vi fördjupar oss i flerspråkighet och modersmålsundervisningens komplexitet! Ta del av aktuell forskning och praktiska metoder med fokus på möjligheter och utveckling. 


Konferensen vänder sig till dig som undervisar i modersmål eller arbetar som studiehandledare. Med deltagarlicens och lösenord tar du del av konferensens fyra föreläsningar när det passar dig, under 14 dagar. Föreläsningarna är 40-60 minuter långa. Totalt motsvarar detta en dags fortbildning. Har du frågor? Kontakta gärna Nina Fahlén

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  26 januari – 8 februari 2021
 • Tid
  00:00–00:00
 • Pris
  2895 kr

Konferensen berör:

 • Varför ska vi undervisa i modersmål? Så påverkar undervisningen elevens skolframgångar. 
 • Digitala verktyg i modersmålsundervisningen – en praktiknära föreläsning för ökad elevaktivitet. 
 • Effektiv studiehandledning på modersmålet – hur bör den organiseras? 
 • Rätten till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk – Skolinspektionens tillsyn presenteras. 

På konferensen medverkar:

Robert Östberg, Skolinspektionen

Kenneth Hyltenstam, Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet

Linda Andersson, Alvesta kommun

Madeleine Médoc, Linnéuniversitetet

Patricia Diaz, Kungliga Tekniska högskolan

Föreläsningarna publiceras senast kl 09.00. Logga in via länken och lösenordet i det mail du får kl 8.00 konferensens första dag.

1. Varför ska vi undervisa i modersmål?

Ta del av en föreläsning där en av Sveriges främsta språkforskare förklarar varför det är så viktigt att stärka elevernas modersmål. Mot bakgrund av hur tvåspråkighet utvecklas hos barn och ungdomar diskuteras modersmålsundervisningens roll. 

 • Vilken betydelse har undervisning i modersmål för barns och ungdomars språkliga och sociala utveckling?
 • Hur påverkar modersmålsundervisningens elevens skolframgångar?
 • I vilken mån är undervisning i modersmål relevant för interaktionen mellan hem och skola?

 

Kenneth Hyltenstam är professor emeritus i tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet. Hans huvudsakliga forskningsområde är andraspråksinlärning med fokus på startålderns betydelse och polyglotters unika förmåga att lära sig språk, men han har även publicerat sig om Sveriges och Norges officiella minoritetsspråk, samt språk- och utbildningsfrågor i Norden och i utvecklingsländer.

 

 2. Digitala verktyg i modersmålsundervisningen

2020 har många lärare fått utveckla sin förmåga att undervisa på distans, men för ett stort antal modersmålslärare har detta arbetssätt länge varit en del av vardagen. I den här föreläsningen beskrivs varför, men framför allt hur du kan använda digitala verktyg för att stimulera och engagera eleverna, dels via fjärrundervisning men också för att höja elevaktiviteten i det fysiska klassrummet. Du får insikter om hur digitala responssystem, olika videoresurser och spelifierande inslag kan bidra till att synliggöra lärande, göra snabba avstämningar och ge effektiv återkoppling. 

 

Patricia Diaz är i grunden gymnasielärare i engelska och spanska och har de senaste 10 åren föreläst och skrivit böcker om hur formativa och språkutvecklande strategier kan kombineras med digitala verktyg. Hon är idag doktorand på forskarskolan Upgrade (KTH) och bedriver forskning kopplad till lärarutbildning och skolans digitalisering.

 

3. Effektiv studiehandledning på modersmålet

Alla elever bör få möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, och för nyanlända elever kan studiehandledning på modersmålet vara avgörande för att målen i skolans olika ämnen ska uppnås. Välfungerande studiehandledning är viktig för eleven, skolan och samhället, men hur kan denna stödåtgärd effektiviseras? 

 • Huvudmannens, rektors, lärares och studiehandledarens ansvar.
 • Hur kan samarbetet med ämneslärare och klasslärare se ut?
 • Studiehandledning och modersmålsundervisning – likheter och skillnader.
 • Regeringens utredning om modersmål och studiehandledning (SOU 2019:18) – vad tar vi med oss inför framtidens studiehandledning?

 

Linda Andersson har arbetat många år i skolan med språk och nyanlända i fokus, bland annat som lärare, med skolutveckling och integration. Hon arbetar nu som integrationssamordnare i Alvesta kommun där hon är chef för studiehandledare och modersmålslärare. Madeleine Médoc har arbetat med nyanländas lärande som förskollärare, rektor och undervisningsråd på Skolverket. Numera är hon doktorand vid Linnéuniversitetet och verksamhetsutvecklare i Växjö kommun. Linda och Madeleine har tillsammans skrivit boken En handbok för studiehandledare (2019).

 

4. Rätten till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk årskurs 7-9

Skolinspektionen har genomfört en tillsyn av om huvudmän erbjuder och anordnar modersmålsundervisning i de fem nationella minoritetsspråken för elever i årskurs 7-9. Rapporten publicerades i januari 2020, och föreläsningen presenterar resultaten av tillsynen.

 

Robert Östberg är utredare på Skolinspektionen. Han är projektledare och rapportskribent för Skolinspektionens tematiska tillsyn av rätten till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk i årskurserna 7-9. Han har tidigare deltagit i granskningar av såväl nyanländas lärande som SFI samt svenska som andraspråk i vuxenutbildningen. Robert Östberg arbetade tidigare vid Universitetskanslersämbetet där han bland annat granskade lärar- och psykologutbildningarna vid Sveriges högskolor och universitet.

 

 

 

 

 

 

 

Avbokning fram till 30 dagar före konferensstart!*

* Administrativ avgift 500 kr


Pris: 2 895 kr exklusive moms.

I priset ingår fyra föreläsningar á 40-60 minuter samt dokumentation.

Träffa föreläsaren

Kenneth Hyltenstam

Kenneth Hyltenstam ska föreläsa om varför det är så viktigt att undervisa i modersmål.

Läs mer

Den rådande situationen innebär att talare kan bli sjuka eller få reseförbud. Det betyder att delar av programmet kan förändras eller bytas ut. Vår ambition är att informera med god marginal, men förändrade restriktioner kan göra att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Ytterligare information om konferensen skickas ut via mail ca 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på konferensens första dag.

För att underlätta kommunikationen på konferensens plattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in. 

Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: nina.fahlen@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Licensen för webbkonferensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Du kan byta eller avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning. 

Om konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Cirka en vecka innan konferensen startar får du ett informationsmail. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.
 • 8.00 på konferensens första dag får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är Invite people.
 • Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga senast kl. 9.00 konferensens första dag och stänger kl. 24.00 konferensens sista dag.
 • Föreläsningarna är förinspelade och finns publicerade under 14 dagar.
 • Konferenserna innehåller 4-8 föreläsningar á 40-60 minuter. Tillsammans med tid för reflektion motsvarar detta 1-2 dagars fortbildning.
 • Du kan stoppa filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se samma film flera gånger.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga dygnet runt och du kan se dem när det passar dig.
 • Åhörarkopior och annat material finns på konferensens webbsida och kan skrivas ut.
 • Du kan kommunicera med andra deltagare, utställare och talare via en chatt samt en meddelandefunktion.
 • Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.
 • Utvärdera föreläsningarna direkt på webbplattformen.


Frågor om programmet
Nina Fahlén: 076 – 32 16 299
nina.fahlen@skolporten.se