Modersmål Webbkonferens

26 januari – 4 februari 2021

Webbkonferens


Välkommen till en webbsänd konferens där vi fördjupar oss i flerspråkighet och modersmålsundervisningens komplexitet! Under tio dagar har du tillgång till förinspelade föreläsningar, som låter dig ta del av aktuell forskning och praktiska metoder med fokus på möjligheter och utveckling. Programmet är detsamma som om du deltar på plats i Malmö.

Konferensen vänder sig till dig som undervisar i modersmål eller arbetar som studiehandledare. Konferens på distans – med deltagarlicens och lösenord kan du ta del av konferensens 4 föreläsningar när det passar dig, under 10 dagar. Föreläsningarna är 40-60 minuter långa. Totalt motsvarar detta en dags fortbildning.

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  26 januari – 4 februari 2021
 • Tid
  09:00–17:00
 • Pris
  1995 kr

Konferensen berör:

 • Varför ska vi undervisa i modersmål? Så påverkar undervisningen elevens skolframgångar. 
 • Digitala verktyg i modersmålsundervisningen – en praktiknära föreläsning för ökad elevaktivitet. 
 • Effektiv studiehandledning på modersmålet – hur bör den organiseras? 
 • Rätten till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk – Skolinspektionens tillsyn presenteras. 

På konferensen medverkar:

Robert Östberg, Skolinspektionen

Kenneth Hyltenstam, Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet

Linda Andersson, Alvesta kommun

Madeleine Médoc, Linnéuniversitetet

Patricia Diaz, Kungliga Tekniska högskolan

Föreläsningarna publiceras senast kl 09.00. Logga in via länken och lösenordet i det informationsmail du får cirka 10 dagar före konferensen.

1. Varför ska vi undervisa i modersmål?

Ta del av en föreläsning där en av Sveriges främsta språkforskare förklarar varför det är så viktigt att stärka elevernas modersmål. Mot bakgrund av hur tvåspråkighet utvecklas hos barn och ungdomar diskuteras modersmålsundervisningens roll. 

 

 • Vilken betydelse har undervisning i modersmål för barns och ungdomars språkliga och sociala utveckling?
 • Hur påverkar modersmålsundervisningens elevens skolframgångar?
 • I vilken mån är undervisning i modersmål relevant för interaktionen mellan hem och skola?

 

Kenneth Hyltenstam är professor emeritus i tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet. Hans huvudsakliga forskningsområde är andraspråksinlärning med fokus på startålderns betydelse och polyglotters unika förmåga att lära sig språk, men han har även publicerat sig om Sveriges och Norges officiella minoritetsspråk, samt språk- och utbildningsfrågor i Norden och i utvecklingsländer.

 

 2. Digitala verktyg i modersmålsundervisningen

Våren 2020 har många lärare fått utveckla sin förmåga att undervisa på distans, men för ett stort antal modersmålslärare har detta arbetssätt länge varit en del av vardagen. I den här föreläsningen beskrivs varför, men framför allt hur du kan använda digitala verktyg för att stimulera och engagera eleverna, dels via fjärrundervisning men också för att höja elevaktiviteten i det fysiska klassrummet. Du får insikter om hur digitala responssystem, olika videoresurser och spelifierande inslag kan bidra till att synliggöra lärande, göra snabba avstämningar och ge effektiv återkoppling. 

 

Patricia Diaz är i grunden gymnasielärare i engelska och spanska och har de senaste 10 åren föreläst och skrivit böcker om hur formativa och språkutvecklande strategier kan kombineras med digitala verktyg. Hon är idag doktorand på forskarskolan Upgrade (KTH) och bedriver forskning kopplad till lärarutbildning och skolans digitalisering.

 

3. Effektiv studiehandledning på modersmålet

Alla elever bör få möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, och för nyanlända elever kan studiehandledning på modersmålet vara avgörande för att målen i skolans olika ämnen ska uppnås. Välfungerande studiehandledning är viktig för eleven, skolan och samhället, men hur kan denna stödåtgärd effektiviseras? 

 • Huvudmannens, rektors, lärares och studiehandledarens ansvar.
 • Hur kan samarbetet med ämneslärare och klasslärare se ut?
 • Studiehandledning och modersmålsundervisning – likheter och skillnader.
 • Regeringens utredning om modersmål och studiehandledning (SOU 2019:18) – vad tar vi med oss inför framtidens studiehandledning?

 

Linda Andersson har arbetat många år i skolan med språk och nyanlända i fokus, bland annat som lärare, med skolutveckling och integration. Hon arbetar nu som integrationssamordnare i Alvesta kommun där hon är chef för studiehandledare och modersmålslärare. Madeleine Médoc har arbetat med nyanländas lärande som förskollärare, rektor och undervisningsråd på Skolverket. Numera är hon doktorand vid Linnéuniversitetet och verksamhetsutvecklare i Växjö kommun. Linda och Madeleine har tillsammans skrivit boken En handbok för studiehandledare (2019).

 

4. Rätten till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk årskurs 7-9

Skolinspektionen har genomfört en tillsyn av om huvudmän erbjuder och anordnar modersmålsundervisning i de fem nationella minoritetsspråken för elever i årskurs 7-9. Rapporten publicerades i januari 2020, och föreläsningen presenterar resultaten av tillsynen.

 

Robert Östberg är utredare på Skolinspektionen. Han är projektledare och rapportskribent för Skolinspektionens tematiska tillsyn av rätten till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk i årskurserna 7-9. Han har tidigare deltagit i granskningar av såväl nyanländas lärande som SFI samt svenska som andraspråk i vuxenutbildningen. Robert Östberg arbetade tidigare vid Universitetskanslersämbetet där han bland annat granskade lärar- och psykologutbildningarna vid Sveriges högskolor och universitet.

 

 

 

 

 

 

 

Föredrar du att delta på plats i Malmö? Boka här!

Fri avbokning fram till 30 dagar före konferensstart!

Boka-nu-pris: 1995 kr kr exkl. (Gäller fram till 30 september)
Boka-tidigt-pris: 2495 kr (Gäller fram till 30 november)
Ordinarie pris: 2995 kr

I priset ingår fyra föreläsningar á 40-60 minuter samt dokumentation.

Boka din individuella licens, betala mot faktura och få inloggningsuppgifter, åhörarkopior och instruktioner via mail i god tid före konferensen. Du kan byta eller avboka fritt fram till 30 dagar före konferensstart.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Om du inte kan boka en plats på någon av våra konferenser eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: kompetens@skolporten.se så hjälper vi dig. Notera gärna att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Vi reserverar oss för eventuella programändringar.


Frågor om programmet
Nina Fahlén: 076 – 32 16 299
nina.fahlen@skolporten.se