Musik för grundskolan

24–25 mars 2022

Stockholm


Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i musik i grundskolan! Under två dagar får du ta del av den senaste forskningen kring musikundervisning, samt lyssna på kollegor från andra skolor som berättar om spännande projekt och nya arbetssätt. Konferensen innehåller också en workshop där vi sjunger tillsammans!
 • Plats
  Stockholm
 • Datum
  24–25 mars 2022
 • Tid
  09:30–15:15
 • Pris
  3795 kr

Konferensen berör:

 • Positionering i musikklassrummet – utmana normer och traditionella könsmönster!
 • Att arbeta med digital audio workstation, DAW, i klassrummet.
 • Inkludering för att möta alla elever i musikundervisningen.
 • Sjung igång – workshop i sång!
 • Jojk – lär dig mer om samisk musikkultur.
 • Vad och hur sjunger vi egentligen med eleverna, och varför?
 • Så vårdar du lärarrösten – logopedens bästa verktyg.
 • Digitalt musikskapande som en del av elevhälsoarbetet.

På konferensen medverkar:

Klas Mattiasson, leg. musiklärare och läromedelsförfattare

Ann-Sofie Levén, leg. musiklärare och läromedelsförfattare

Tove Ekelund, leg. logoped och författare

Bo Rosenkull, lektor och sångare


David Johnson, fil.dr

Jörgen Stenberg, jojkare

Per Nylén, förskollärare och låtskrivare

Mikael Persson, lektor

 

8.45 Registrering med kaffe och smörgås

 

09.30 Skolporten hälsar välkommen

 

09.35 Digitala verktyg – inte bara att dra loopar!

Digitala verktyg har förändrat såväl musikkonsumtion som musikproduktion och har blivit centrala i musikindustrin. Idag går vi runt med miljoner låtar i fickan och det är möjligt att med enkel och billig utrustning producera en världshit i sovrummet. Ta del av en föreläsning om hur en DAW (digital audio workstation) kan användas på ett mångfacetterat sätt som centralt verktyg i musikundervisningen när det gäller sång, instrumentspel och musikteori.

 

Klas Mattiasson är musiklärare på Kungshögsskolan i Ljungby. Han undervisar också i didaktik och musikskapande vid Linnéuniversitetet och är huvudförfattare till det nya, digitala läromedlet NE Musik 7-9.

 

10.30 Kaffe

 

11.00 Digitalt låtskapande som verktyg för elevers hälsa och måluppfyllelse

Som en del av elevhälsans extra anpassningar har Sjöstadsskolan i Stockholm sedan 2014 på ett framgångsrikt sätt använt digitalt låtskapande för att stärka självkänsla och engagemang hos elever med särskilda behov. Eleverna får, med stöd av en musikpedagog, skriva egen musik och sedan spela in den med digitala verktyg. För många elever är det första gången de får känna att de kan lyckas och vara bra på någonting i skolan. Med hjälp av medel från SPSM har projektets grundare Per Nylén kunnat fördjupa och knyta musikprojektets modell till vetenskapliga grunder. Föreläsningen beskriver projektet med syfte att inspirera fler skolor att använda musik i elevhälsans arbete.

 

Per ”Pelle” Nylén är leg. förskollärare och professionell låtskrivare som skrivit hits till bland annat Westlife, Carrie Underwood och American Idol. Han arbetar nu på Sjöstadsskolan där han använder sina kompetenser för att bjuda in elever i musikskapandets värld. Pelle är även kursledare på Mediotekets kurs ”Digitalt Musikskapande” sedan 2018.

 

11.50 Lunch

 

13.00 Mer än musik på spel – positionerande i musikklassrummet

Musik är en aktivitet som bygger på interaktioner mellan musiker och publik. I detta samspel finns olika typer av normer som kan påverka elevernas förmåga att musicera. I ett klassrum där sång förknippas med femininitet måste exempelvis en pojke som vill sjunga navigera mellan att bli accepterad av sina klasskamrater och samtidigt prestera i enlighet med lärarens förväntningar. På motsvarande sätt kan prestationsinriktade flickor behöva tona ned sin förmåga för att inte verka skrytsamma. Hur kan du som lärare skapa utrymme för eleverna att hantera dessa potentiella konflikter, och skapa utrymme att bryta mot traditionella könsmönster och därmed öka förutsättningarna för alla elever att delta på likvärdiga villkor i musikundervisningen? 

 

Mikael Persson har doktorerat i musikpedagogik och är nu lektor i pedagogik vid Stockholms universitet. Mikaels forskning intresserar sig för olika typer av maktspel i musikklassrummet, och hur detta påverkar elevers förutsättningar till delaktighet i undervisningen.

 

14.00 Eftermiddagsfika

 

14.30 Inkludering i musikklassrummet

Som musiklärare har du ofta stora, heterogena elevgrupper där eleverna har olika behov. Ta del av en föreläsning där du får konkreta förslag på hur du kan arbeta inkluderande, det vill säga hur du kan förbereda, förekomma och undervisa för att kunna möta alla elever så att de kan delta efter sin förmåga.

 

 • Hur kan du på bästa sätt stötta elever med NPF?
 • Hur kan du arbeta med ett flippat klassrum?
 • Hur kan minnesstöd och bildstöd användas i musikundervisningen?
 • Hur kan digitala verktyg hjälpa dig att nå alla elever?

 

Ann-Sofie Levén är förstelärare i musik och har undervisat elever från förskoleklass upp till högstadiet. Hon arbetar för att inspirera utvecklingsarbetet för inkluderande lektioner, den digitala utvecklingen och det tematiska arbetet utifrån musikämnet. Ann-Sofie har skrivit lärarhandledningen Lärarens guide till musik åk 4-6 (2021), samt Lärarhandning Stories#ForABetterDay på NE.

 

15.30 Avslutning dag 1

 

9.00 Sång i svensk skola – då, nu och i framtiden

Sångens plats i grundskolan är ett aktuellt och omdiskuterat ämne. Vad och hur sjunger vi egentligen med eleverna, och varför? 2020 lanserade Kungliga Musikaliska Akademien (KMA) initiativet Sjungande barn för att stödja och utveckla sångundervisningen i skolan och ge alla barn rätt att använda sin sångröst. Föreläsningen presenterar en landsomfattande kartläggning av sång i den svenska grundskolan och diskuterar resultatet utifrån ett historiskt perspektiv.

 

David Johnson, fil.dr, ingår i forskargruppen Sånghälsa i skolan, som är ett delprojekt inom KMA:s projekt Sjungande barn. Han leder också det nordiska projektet Singing Map of Scandinavia, ett samarbete som syftar till att främja samiska och andra nordiska sångtraditioner. David disputerade i maj 2021 från Musikhögskolan i Malmö med sin avhandling Raising voices: singing repertoire and practices in Swedish schools.

 

 

10.00 Kaffe med smörgås

 

10.30 En jojk är inte bara en jojk
Alla kulturer i hela världen har haft och har ett behov av att uttrycka sig kulturellt, gestalta sin omvärld och förmedla sina känslor. Inom den samiska kulturen är jojken traditionellt medlet för detta. Jojken har sina egna dialekter, olika uppbyggnader och tekniker, men för en okunnig åhörare är mångfalden och djupet svårt att greppa. Föreläsningen belyser jojkens inre delar, där du släpper fokus på det egna jaget och hittar ditt eget musikaliska uttryck. Förutom att få lyssna till och prova på jojk, får du fördjupad kunskap gällande den del av kursplanen som handlar om att analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, historiska och kulturella sammanhang.

 

Jörgen Stenberg är en samisk renskötare från Malå, som brinner för att föra jojken vidare till den yngre generationen. Han vann den samiska melodifestivalen Sami Grand Prix 2014, och kom på fjärde plats i samma tävling 2021. Jörgen har lett barnkörer och workshops i jojk, och medverkar även som jojkare i spelfilmen Sameblod från 2017.

 

11.30 Lunch

 

12.30 Vårda din lärarröst
Enligt aktuell forskning överväger så många som 18 procent av Sveriges lärare att byta yrke på grund av röstproblem, och lärare är en överrepresenterad yrkesgrupp bland de som söker logopedvård. Som musiklärare vistas du dagligen i ett klassrum med högljudda elever, vilket kan slita på ditt viktigaste instrument om du inte lär dig att vårda din röst. Ta del av en föreläsning som ökar ditt medvetande om röstproblem, beskriver de risker som finns i röstyrken samt ger dig förebyggande verktyg för att bevara din rösthälsa.

 

Tove Ekelund är leg. logoped, leg. lärare, specialpedagog och författare. Hon har även arbetat som skolledare. Tove har lång erfarenhet av utrednings- och behandlingsarbete inom sjukvården som verksam logoped, och har skrivit boken En logopeds 10 tips till en bättre röst (2020).

 

13.30 Eftermiddagsfika

 

14.00 Sjung igång! En workshop i sång
I mötet med barn och ungdomar vars röster är i utveckling har du som musiklärare ett stort ansvar. Fördjupa dina kunskaper och få praktiska exempel på hur du kan arbeta med sång i klassrummet för att stärka elevernas röstutveckling och sångteknik. Välkommen till en workshop där sång, rörelse och glädje står i centrum! Vi sjunger enstämmigt, flerstämmigt och kanons . Sångerna vi sjunger kommer från olika genrer och kulturer och vänder sig till grundskolans samtliga stadier.

 

Bo Rosenkull är lektor i sång och sångmetodik vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och lektor i sång med musikdramatisk inriktning på Högskolan för Scen och Musik i Göteborg. Bo har en bakgrund som musiklärare i grundskolan och gymnasiet och har arbetat med privatundervisning i sång i över trettio år. Han har även lång erfarenhet som sångare och har främst ägnat sig åt opera med roller på bland annat Kungliga Operan, Folkoperan och Riksteatern. Bo är aktuell med boken Sjung igång! 33 kör- och solosånger (2021).

 

15.15 Konferensen avslutasAvbokning och byte fram till 30 dagar före konferensstart!

*Administrationsavgift 500 kr


Boka-nu-pris: 3 795 kr ex moms, gäller t.o.m. 30 nov 2021

Boka-tidigt-pris: 3 995 kr ex moms, gäller t.o.m. 28 feb 2022

Ordinarie pris: 5 595 kr exkl. moms

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe i två dagar samt dokumentation.

I dagsläget planerar vi för att kunna arrangera konferensen på ett coronasäkert sätt, med deltagare på plats. På grund av rådande läge reserverar vi oss dock för eventuella förändringar. Det betyder att delar av programmet kan ändras eller bytas ut. Vid restriktioner som begränsar antalet deltagare på plats tillämpar vi först-till-kvarn-principen, vilket innebär att anmälda deltagare istället kan erbjudas att delta på webbkonferensen. Konferensen kan även helt övergå till webbkonferens. Om något av detta sker, behåller du givetvis din plats och meddelas omgående. Vår ambition är att informera med god marginal, men förändrade restriktioner kan göra att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt. Har du frågor, kontakta asa.gustafsson@skolporten.se.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: asa.gustafsson@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

 

Du kan avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt på grund av restriktioner gällande corona. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas.

Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att t ex frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

IVA Konferenscenter Grev Turegatan 16, Stockholm

Kommunikationer: Närmaste T-banestation är Östermalmstorg (röd linje). Det tar ca 15 minuter att promenera från centralen.


Frågor om programmet:
Nina Fahlén 076-321 62 99
nina.fahlen@skolporten.se