Hoppa till sidinnehåll

Musik

Webbkonferens

Musik

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i musik! Via inspelade föreläsningar får du ta del av den senaste forskningen som rör ditt ämne, utvecklas i din yrkesroll och nätverka med kollegor från hela landet. Konferensen är aktuell för dig som undervisar i musik på grundskolan eller gymnasiet.

Med deltagarlicens och lösenord kan du ta del av 8 föreläsningar när det passar dig under konferensperioden. Föreläsningarna är cirka 60 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning.

Mycket lättare att hitta tid för fortbildning när man slipper restid och inte behöver närvara en specifik tid.

Sagt av tidigare deltagare

Konferensen berör:

 • Svensk gangsterrap – så kan vi förhålla vi oss till genren i skolan.
 • Interaktionens betydelse för musikundervisningen – aktuell, praktiknära forskning.
 • Handfasta förslag på hur du undervisar om folk- och världsmusik.
 • Helklass eller halvklass? Gruppstorlekens inverkan på undervisningen.
 • Så kan rytmikpedagogik användas i olika åldersgrupper.
 • Få fler elever att närma sig musiken med hjälp av AI.
 • Körsång i ovana grupper – så får du det att låta bra!

På konferensen medverkar:

Emil Arvidsson

JOURNALIST OCH FÖRFATTARE

Carolina DiMaria

MUSIKLÄRARE OCH LÄROMEDELSFÖRFATTARE

Karolina Fredriksson

FORSKARE OCH PROJEKTLEDARE

Daniel Johansson

MUSIKBRANSCHFORSKARE

Annette Mars

UNIVERSITETSLEKTOR

Alexandra Myllenberg

UNIVERSITETSADJUNKT OCH RYTMIKLÄRARE

Putte Nelsson

KÖRLEDARE

Hannah Sundkvist

MUSIKLÄRARE, MUSIKER OCH FÖRFATTARE

Ketil Thorgersen

DOCENT

Föreläsningar

Logga in via länken som mejlas kl 08.00 på konferensens första dag. Du kan välja fritt bland föreläsningarna och titta när du vill samt så många gånger du vill.

1. Att stödja elevers musikaliska lärande 

I interaktionen mellan lärare och elever i musikundervisningen skapas möjligheter för elevers musikaliska lärande, men vilka aspekter av interaktion har betydelse och på vilket sätt? Ta del av en sammanställning av internationell och nationell praktiknära forskning om undervisning och lärande i musik. Resultaten presenteras och diskuteras utifrån autentiska exempel från observerade undervisningssituationer. Dessa ger idéer om utmaningar i undervisningen, och vad du som musiklärare behöver vara medveten om och uppmärksam på.

Karolina Fredriksson

FORSKARE OCH PROJEKTLEDARE

Karolina Fredriksson har doktorerat i pedagogik och arbetar sedan 2015 som forskare på Skolforskningsinstitutet. Karolina har projektlett forskningssammanställningen Att stödja elevers lärande i musikundervisning i grund- och gymnasieskolan (2023), som genomfördes i nära samarbete med Cecilia Wallerstedt, professor i pedagogik, och Olle Zandén, docent i musikpedagogik, båda vid Göteborgs universitet.

2. Att undervisa om folk- och världsmusik 

Begreppet världsmusik kan förklaras som en blandning av folkmusik och populärmusik, och det används också för att beskriva all folkmusik som finns i världen. Med ett begränsat antal lektionstimmar behöver vi välja vilka musikaliska uttryck och kulturer vi ska ta upp i undervisningen, och varför. I föreläsningen får du handfasta förslag på hur du kan undervisa om folk- och världsmusik på mellan- och högstadiet. Du får också med dig material att använda direkt i undervisningen. 

Hannah Sundkvist

MUSIKLÄRARE, MUSIKER OCH FÖRFATTARE

Hannah Sundkvist arbetar som musiklärare på en SiS-skola. Hon är också musiker och sjunger och spelar i flera olika folk- och världsmusikgrupper, samt arrangerar folk- och världsmusik för både band och körer. Hannah är även författare till de digitala läromedlen Digilär Musik 7–9 (2022) samt Digilär Musik 4–6 (2023). Hennes nya läromedel Musik för högstadiet kommer våren 2024.

 

3. Gruppstorlekens betydelse för musikundervisning

För många musiklärare är det viktigt att undervisa i halvklass, medan andra hävdar att det går utmärkt att ha helklasser i musik. I en pågående, kvantitativ forskningsstudie undersöks vilken betydelse elevgruppens storlek har för musikundervisningen. Syftet med studien är att ge lärare, rektorer och beslutsfattare ett underlag som kan användas vid planering och organisation av musikundervisning. Ta del av studiens preliminära resultat.

 • Hur påverkar gruppstorleken musiklärares arbetsmiljö och hälsa?
 • Har gruppstorleken betydelse för lärarens relation med eleverna?
 • Har antalet elever i klassrummet någon inverkan på måluppfyllelsen?
 • Finns det aktiviteter som lämpar sig bättre för helklass eller halvklass, och i så fall vilka?

Annette Mars

UNIVERSITETSLEKTOR

Annette Mars är universitetslektor i musikpedagogik vid Malmö universitet. Hon har lång erfarenhet som musiklärare i skolans samtliga stadier och arbetar nu som lärarutbildare och forskare.

 

Ketil Thorgersen

DOCENT

Ketil Thorgersen är docent i musikpedagogik vid Stockholms universitet. Han har lång erfarenhet som musiklärare i skolans samtliga stadier och arbetar nu som lärarutbildare och forskare.

4. Rytmik i grundskolans musikundervisning

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt (Lgr 22). Så inleds grundskolans kursplan i musik, och även i det centrala innehållet lyfts kopplingen mellan musik och kropp fram som ett sätt att arbeta med imitation, improvisation, komposition och gestaltning.

Föreläsningen visar hur rytmikpedagogik i musikundervisningen kan bli ett verktyg för elevernas musikaliska skapande, där deras egna upplevelser och uttryck står i centrum. Vi diskuterar hur undervisningen kan bjuda in till en dialog mellan musik och rörelse, och du får förslag på hur rytmik kan användas i olika åldersgrupper.

Alexandra Myllenberg

UNIVERSITETSADJUNKT OCH RYTMIKLÄRARE

Alexandra Myllenberg är rytmiklärare och adjunkt i musik vid Malmö universitet, med lång erfarenhet av att undervisa i grundskolans olika skolformer. Alexandra medverkade i revideringen av kursplanen i musik i Lgr22, samt i framtagandet av kommentarmaterialet.

5. Ämnesövergripande musikundervisning 

I läroplanen står att läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjlighet att arbeta ämnesövergripande (Lgr 22). Genom att planera delar av musikundervisningen tillsammans med kollegor som undervisar i andra ämnen, kan du erbjuda en mer holistisk och sammanhängande lärandesituation. Föreläsningen ger praktiska råd och konkreta förslag på ämnesövergripande projekt i grundskolans olika stadier.

 • Så strukturerar du förarbete, genomförande och efterarbete.
 • Detta bör du tänka på vid feedback i ämnesövergripande projekt.
 • Tankar kring NPF-anpassningar vid projektarbeten.

Carolina DiMaria

MUSIKLÄRARE OCH LÄROMEDELSFÖRFATTARE

Foto: Johan Strindberg/Ämnesläraren

Carolina DiMaria arbetar som musiklärare på en F-9 skola där hon även är förstelärare i Estetiska lärprocesser. Hon har lång erfarenhet av musikundervisning, både i grundskolan och inom högre utbildning där hon undervisat blivande lågstadielärare i musik. Utöver undervisningen är Carolina läromedelsförfattare och krönikör i tidningen Ämnesläraren.

6. Svensk gangsterrap i skolan – en fråga för vuxna?

Hiphopen är en av Sveriges största ungdomskulturer. Samtidigt verkar den i ett helt eget ekosystem av producenter, managers och fans på sociala medier, och kopplingarna till den eskalerande gängkriminaliteten blir allt tydligare. Ta del av en föreläsning som ger dig fördjupad kunskap om gangsterrap och diskuterar hur vi förhåller oss till genren i klassrummet.

 • Hur gick det till när rappande tonåringar började beskriva landets största politiska fråga inifrån? 
 • Är det möjligt att älska musiken och samtidigt ta avstånd från det våld den är förknippad med? 
 • Hur hanterar vi hiphopkulturen i skolans värld? 
 • Hur kan musiken vara en utgångspunkt för samtal?
 • Hur tar vi som lärare avstånd från våldet och språket som musiken förknippas med, utan att komma med pekpinnar och moralkakor?

Emil Arvidsson

JOURNALIST OCH FÖRFATTARE

Emil Arvidsson är journalist och författare. I boken Svensk gangsterrap (2023) skriver han om den svenska hiphopgeneration som har vuxit upp nära gängvåldet. I sin roll som journalist har Emil i tjugofem år bevakat frågor som rör hiphopkulturen och samhället.

7. AI i musikundervisningen

Många nya plattformar och verktyg för musikskapande med hjälp av AI har lanserats den senaste tiden. Åsikterna om AI-genererade låtar går isär, men en styrka med den nya tekniken är att den kan underlätta för många elever att närma sig musiken. Föreläsningen ger förslag på hur du kan integrera AI i musikundervisningen, och du får svar på följande frågor:

 • Generativ AI och AI-baserade verktyg – vad är skillnaden?
 • På vilket sätt kan AI i musikundervisningen anpassas för olika åldersgrupper?
 • Hur kan AI underlätta kopplingen mellan musik och andra skolämnen?
 • Vad behöver du tänka på när det gäller AI och upphovsrätt?
 • Hur kan examinationer anpassas till AI-utvecklingen?

Daniel Johansson

MUSIKBRANSCHFORSKARE

Daniel Johansson är forskare och lärare vid Högskolan i Innlandet i Norge och Linnéuniversitet i Sverige. Han bevakar området musik och teknologi på uppdrag av den svenska musikbranschen på www.musikindustrin.se, och har en bakgrund som musiklärare.

8. Att leda kör – utmanande och roligt!

Vi avslutar konferensen med en medryckande workshop i körsång, där du får inspiration och nycklar till hur du som körledare snabbt kan få sången att låta bättre, även i ovana grupper. Vi sjunger tillsammans, med fokus på sångglädje och gemenskap!

Putte Nelsson är professionell pianist och kapellmästare. Han är känd från TV-programmen Så ska det låta och Körslaget, och leder ett flertal körer.

Putte Nelsson

KÖRLEDARE

Putte Nelsson är professionell pianist och kapellmästare. Han är känd från TV-programmen Så ska det låta och Körslaget, och leder ett flertal körer.

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret på din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Ytterligare information skickas ut via e-post cirka 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på den första dagen.

  Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: kompetens@skolporten.se. Notera att utbildningsplattformen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

 • Licensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega. För att underlätta kommunikationen på vår utbildningsplattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

  Om tillfället ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • Cirka en vecka innan föreläsningen/föreläsningarna startar får du ett informationsmejl. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.

   

  Kl. 08.00 på den första dagen får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är InvitePeople. Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare. Du kan inte logga in från flera olika enheter med samma lösenord. Föreläsningen/föreläsningarna finns tillgänglig senast kl. 08.00 den första dagen och stänger kl. 24.00 den sista dagen.

   

  Föreläsningen/föreläsningarna är förinspelad och finns publicerad under hela perioden. Du kan stoppa filmen/filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se dem flera gånger om. Föreläsningen/föreläsningarna finns tillgänglig dygnet runt och du kan titta när det passar dig.

   

  Åhörarkopior och diskussionsfrågor finns på din inloggning och kan skrivas ut. Du kan kommunicera med andra deltagare och talare via en chatt samt en meddelandefunktionen. Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.

   

  Utvärdera föreläsningen/föreläsningarna direkt på webbplattformen.

   

 • Ja, programmet är detsamma på webbkonferensen som på den fysiska konferensen. Vissa undantag kan förekomma, exempelvis om en föreläsning innehåller bilder eller material som inte får riskera att spridas. Information om detta anges i dessa fall i programmet.

 • Nej, vi spelar in föreläsningarna under den fysiska konferensen och redigerar dem innan vi publicerar dem på webbportalen. Därför öppnar webbkonferensen någon vecka senare. Du kan se filmerna när det passar dig under hela webbkonferensens öppettid.

 • Licensen är individuell och gäller för en deltagare. Det är inte möjligt att logga in från flera enheter samtidigt på samma lösenord.

 • I mån av plats kan vi flytta dig till den fysiska konferensen. Då mat och fika ingår i det fysiska evenemanget tillkommer en kostnad för detta, samt en administrativ avgift på 500 kr. 

 • Kl 08.00 på webbkonferensens första dag får du ett mejl med en inloggningslänk. Notera att mejlet kommer från avsändaren InvitePeople, inte från Skolporten. Du väljer själv lösenord när du loggar in första gången.

 • Webbkonferensen stänger kl 24.00 på konferensens sista dag.

 • Skolporten skriver ett avtal med talarna som ger oss tillåtelse att visa deras föreläsningar under en begränsad tid. Vi kan inte förlänga konferensens öppettid utan talarnas godkännande.

 • Nej, filmerna är inte textade. Eftersom vi vill ha ett aktuellt innehåll även för webbpubliken, är tiden mellan fysisk konferens och webbkonferens för kort för att hinna lägga text på alla föreläsningar.

 • Du kan kommunicera med talare och övriga deltagare via en chatt eller privata meddelanden. I undantagsfall kan talaren ha avböjt att svara på frågor på grund av tidsbrist.

 • Om du inte gör några ändringar i dina inställningar syns ditt namn i deltagarlistan, men du kan enkelt gå in under Mina Verktyg och ändra så att du blir anonym.

 • Chrome fungerar bäst för att spela upp filmerna. Om du har någon annan webbläsare, exempelvis Safari, föreslår vi att du byter till Chrome inför konferensen.

 • Titta i skräpposten – ibland hamnar utskicket där. Hittar du det inte där kan du kontakta konferensens projektledare, så skickar vi ett nytt mejl.

 • Du väljer själv lösenord när du loggar in första gången. Om du glömmer bort det, hör av dig till projektledaren, så skickar vi en ny länk.

 • Ja, det går bra att pausa och spola.

 • Ja, du kan se föreläsningarna så många gånger du vill under perioden.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Datum
  2–23 maj 2024
 • Tid
  08:00–23:59
 • Pris (exkl. moms)
  3 645,00 kr

Prisnivåer

 • Boka-tidigt-pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-03-24
  3 645,00 kr
 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-05-23
  4 295,00 kr

I priset ingår 8 föreläsningar à 60 minuter samt dokumentation.

 

 

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev