Psykologi Webbkonferens

17–31 oktober 2022

Webbkonferens


Välkommen till Skolportens webbfortbildning för dig som undervisar i psykologi på gymnasiet eller inom vuxenutbildningen! Här kan du ta del av forskning som rör psykologiämnet och få praktiska verktyg för att utvecklas i din yrkesroll. 

Med deltagarlicens och lösenord kan du ta del av konferensens 5 föreläsningar när det passar dig, under 14 dagar. Föreläsningarna är cirka 60 minuter långa. Totalt motsvarar detta en dags fortbildning. Har du frågor? Kontakta gärna Nina Fahlén

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  17–31 oktober 2022
 • Tid
  00:00–00:00
 • Pris
  2895 kr

Konferensen berör:

 • Ämnesbetygsreformen – hur påverkas psykologiämnet?
 • Att planera psykologikurserna – fokus, upplägg och examinationer.
 • Varför mår vi så dåligt när allt är så bra? Reflektion kring den psykiska ohälsan i Sverige.
 • Tydliggörande pedagogik i psykologiklassrummet – så kan lärmiljön anpassas för alla elever.
 • Psykopati – verkligheten bortom myten.

På konferensen medverkar:

Iaa Hedin, leg. gymnasielärare

Eva Ekstedt Salzmann, undervisningsråd

Christian Rück, professor i psykiatri

David Edfeldt, leg. psykolog

Karolina Sörman, med.dr

Marianne Kristiansson, professor i rättspsykiatri

Föreläsningarna publiceras senast kl 09.00. Logga in via länken och lösenordet som du får klockan 08.00 på konferensens första dag.

 

1. Revidering av ämnesplanen i psykologi och ämnesbetygsreformen –   Skolverket informerar
Skolverket har fått i uppdrag att förbereda ett införande av ämnesbetyg, som ska tillämpas från 1 juli 2025. Det gäller alla ämnesplaner för alla skolformer inom gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå. En övergång till ämnesbetyg kräver att Skolverket ser över ämnesplanerna, och det arbetet pågår just nu. Ta del av en föreläsning där Skolverkets undervisningsråd i psykologi berättar om de behov av förändringar som har identifierats i psykologiämnet, och passa på att ställa dina frågor om revideringen innan den går på remiss i slutet av 2022.

 

Eva Ekstedt Salzmann är en av två uppdragsledare för Skolverkets arbete med ämnesbetygsreformen. Hon är också undervisningsråd för vård- och omsorgsprogrammet samt ämnet psykologi.

 

2. Från Freud till FOMO – psykologiundervisning i dagens klassrum

Varje år publiceras otaliga vetenskapliga rapporter om psykologi. I vårt dagliga nyhetsflöde får vi också ta del av mängder av pseudovetenskap. Som psykologilärare ska du hjälpa eleverna att navigera i psykologins värld, och du har en innehållsrik kursplan med ett begränsat antal lektionstimmar att förhålla dig till. Ta del av en föreläsning där en erfaren psykologilärare och läromedelsförfattare berättar om sin syn på upplägg och bedömning av gymnasiets psykologikurser.

 • Hur kan du skapa en teoretisk förankring kring undervisningens upplägg?
 • Vad bör du fokusera på i undervisningen?
 • Hur hjälper du eleverna att bli kritiska tänkare?
 • Hur formulerar du frågor för en korrekt och rättvis bedömning?

 

Iaa Hedin är gymnasielärare och har undervisat i psykologi i 28 år. För närvarande undervisar hon på nationella program och på det internationella IB-programmet på Malmö Borgarskola. Hon är även ansvarig för skolans motivations- och livskunskapsprojekt. Iaa har skrivit läromedlet Tankar, känslor och beteenden för psykologi 1, 2a och 2b på gymnasiet, och hon är en ofta anlitad föreläsare för såväl SISU som Svenska Gymnastikförbundet i ledarskap och idrottspsykologi.

 

3. Olyckliga i paradiset – varför mår vi inte bättre och bättre?

Mer än en miljon svenskar tar antidepressiva läkemedel, och psykiatriska diagnoser ligger bakom hälften av alla sjukskrivningar. Samtidigt har vi de senaste hundra åren fått ökad livslängd, mer frihet samt ökad jämställdhet och välfärd. Föreläsningen ifrågasätter vedertagna sanningar och bjuder in till reflektion och debatt kring den psykiska ohälsan i Sverige.

 • Varför mår vi så dåligt när allt är så bra?
 • Har vi flyttat gränsen mellan friskt och sjukt?
 • Har stressen verkligen ökat?
 • Hur har den psykiatriska diagnosen fått en så framträdande plats för att förklara lidande, och vad hände med andra förklaringar?

 

Christian Rück är psykiater och professor vid Karolinska Institutet. Han svarar på läsarfrågor i Dagens Nyheter och är författare till Olyckliga i paradiset – varför mår vi dåligt när allt är så bra? (2020).

 

4. Tydliggörande pedagogik i psykologiundervisningen – så kan lärmiljön och undervisningen anpassas

Psykologikurserna på gymnasiet har få timmar och ett omfattande innehåll. Tempot på undervisningen är därmed ofta högt, med mycket fakta som ska läras in på kort tid. För vissa elever är det svårt att hänga med i föreläsningar och klara av självständiga uppgifter med höga krav på analys och reflektion. En del av dessa ungdomar har diagnoser såsom adhd, autism eller dyslexi, men andra uppfyller inte diagnoskriterierna även om de har stora svårigheter. Vad kan du göra i förebyggande syfte för att ge alla elever en chans att utvecklas så mycket som möjligt i psykologikurserna? Föreläsningen visar hur du med hjälp av konkreta metoder kan göra lektionerna begripliga, hanterbara och meningsfulla för alla elever, med eller utan diagnos.

 • ”Isbergsmodellen” – vad innebär den?
 • Den tydliggörande pedagogikens nyckelfrågor.
 • Vikten av visuellt stöd.
 • Hur kan du stötta vid självständiga arbeten?
 • Vad bör du tänka på vid grupparbeten?
 • Hur kan examinationer anpassas så att alla elever får förutsättningar att lyckas?

 

David Edfelt är leg. psykolog och författare. Han arbetar med handledning och utbildning till lärare och pedagogisk personal från förskolor upp till vuxenutbildning. David undervisar på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet och är medförfattare till flera böcker, bland annat Autism och ADHD i gymnasiet – tydliggörande pedagogik (2019).

 

5. Psykopati – analys utifrån fiktiva karaktärer

Psykopati är ett mytomspunnet begrepp som det finns många föreställningar om. Föreläsningen fördjupar dina kunskaper om hur psykopatiska drag kan yttra sig hos kriminella personer, men även i vardagsmiljöer och i arbetslivet. Du får också inspiration till hur du, med hjälp av fiktiva personlighetstyper från olika samhällsmiljöer, kan skapa intresse och engagemang för klinisk psykologi i klassrummet.

 • Hur kan ungdomar med känslokyla utvecklas över tid, och vad spelar hjärnans mognad för roll?
 • Vad innebär det att vara extremt orädd och hur kan dålig impulskontroll yttra sig?
 • Varför kan psykopatiska drag väcka så mycket attraktion?
 • Vem är den mytologiska karaktären trickstern?

 

Karolina Sörman är med.dr, forskare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI och enhetschef för Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning. Hennes forskningsintresse rör bland annat känslokyla och psykopatiska drag i ungdomsgrupper.

Marianne Kristiansson är leg. läkare och specialist inom rättspsykiatri. Hon är överläkare på Rättsmedicinalverket samt adjungerad professor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI. Hon forskar bland annat om riskbeteende i samhället. Tillsammans har Karolina och Marianne skrivit boken Psykopaten – verkligheten bortom myten (2019).

 

 

 

 

Föredrar du att delta på plats i Stockholm? Boka här!

Avboka fram till 30 dagar före konferensstart!*

* Administrativ avgift 500 krPris: 2 895 kr exkl. moms

I priset ingår 5 föreläsningar à 60 minuter samt dokumentation.

Varför mår allt fler barn och ungdomar sämre?

Christian Rück ska föreläsa på Skolportens konferens Psykologi . Han kommer att tala om varför vi mår så dåligt när allt är så bra.

Christian Rück

Läs vår intervju med Christian Rück!

Den rådande situationen innebär att talare kan bli sjuka eller få reseförbud. Det betyder att delar av programmet kan förändras eller bytas ut. Vår ambition är att informera med god marginal, men förändrade restriktioner kan göra att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Ytterligare information om konferensen skickas ut via mail ca 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på konferensens första dag.

För att underlätta kommunikationen på konferensens plattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: nina.fahlen@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Licensen för webbkonferensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Du kan byta eller avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning.

Om konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Cirka en vecka innan konferensen startar får du ett informationsmail. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.
 • 8.00 på konferensens första dag får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är Invite people.
 • Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare. Du kan inte logga in från flera olika enheter med samma lösenord.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga senast kl. 9.00 konferensens första dag och stänger kl. 24.00 konferensens sista dag.
 • Föreläsningarna är förinspelade och finns publicerade under 14 dagar.
 • Konferenserna innehåller 4-8 föreläsningar á 40-60 minuter. Tillsammans med tid för reflektion motsvarar detta 1-2 dagars fortbildning.
 • Du kan stoppa filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se samma film flera gånger.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga dygnet runt och du kan se dem när det passar dig.
 • Åhörarkopior och annat material finns på konferensens webbsida och kan skrivas ut.
 • Du kan kommunicera med andra deltagare, utställare och talare via en chatt samt en meddelandefunktion.
 • Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.
 • Utvärdera föreläsningarna direkt på webbplattformen.


Frågor om programmet
Nina Fahlén: 076-321 62 99
nina.fahlen@skolporten.se