Hoppa till sidinnehåll

Rektor i fokus

Webbkonferens

Rektor i fokus

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som är rektor i grundskolan, på gymnasiet eller inom vuxenutbildningen! Ta del av aktuell forskning och praktiska exempel som kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll. Dessutom kan du kommunicera med föreläsarna och nätverka med kollegor från hela landet.

Med deltagarlicens och lösenord kan du ta del av konferensens föreläsningar när det passar dig, under hela perioden. Föreläsningarna är 60-75 minuter långa.Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning.

Skolporten höll måttet som vanligt! Är alltid nöjd med era konferenser!

Sagt av tidigare deltagare

Konferensen berör:

 • Förhindra våldsdåd och motverka brott i skolan – aktuell utredning.
 • Hur kan tillit etableras och stärkas i relationen till lärare?
 • Hedersrelaterat våld och förtryck i skolan – rektors ansvar och möjligheter.
 • Hur kan man undervisa om och med AI på kritiska och konstruktiva sätt?
 • Att organisera för lärares forskningsanvändning.
 • Att hantera utmanande medarbetarsamtal som chef – konkreta verktyg.
 • Så skapar du ett hållbart ledarskap!
 • En skola för alla – med eller utan diagnos? 

På konferensen medverkar:

Marianne Björklund

REKTOR

Thomas Blom

UTBILDNINGSLEDARE

Jakob Carlander

PSYKOTERAPEUT

Zandra Christiansen

PSYKOLOG

Issis Melin

F.D. SAKKUNNIG

Thomas Nygren

PROFESSOR

Karin Stolpe

UNIVERSITETSLEKTOR

Jonas Trolle

CHEF FÖR CVE

Heléne Lind Wallerstedt

KONSULT OCH F.D. REKTOR

Föreläsningar

Logga in via länken som mejlas kl 08.00 på konferensens första dag. Du kan välja fritt bland föreläsningarna och titta när du vill samt så många gånger du vill.

1. Rektors ledarskap i ljuset av tillit

Ledarskap i skolan handlar inte bara om att tillsammans med lärare skapa förutsättningar för elevers lärande och utveckling. Det handlar också om hur dessa ledarhandlingar påverkar och utvecklar den relation som finns mellan rektor och lärare. I fokus för den här föreläsningen står rektorers ledarskap i vardagliga situationer som präglats av tillit. Med utgångspunkt i en aktuell forskningsstudie diskuteras olika handlingar som rektorer och lärare lyfter fram som betydelsefulla för upplevelsen av tillit.

 • På vilket sätt kan rektors hållning ha en inverkan på ett tillitsfullt ledarskap?
 • Hur kan tillit etableras och stärkas i relationen till lärare?
 • Vad kan tillit vara och hur kan olika former av tillit påverka arbetet i skolan?

Thomas Blom

UTBILDNINGSLEDARE

Thomas Blom är doktor i pedagogiskt arbete och verksam vid Karlstads universitet. Han disputerade 2022 med avhandlingen Tid för tillit. Kritiska ögonblick i rektorers vardagsarbete. Thomas har arbetat som rektor och är verksam inom Rektorsprogrammet och Samverkan för bästa skola (SBS).

2. En skola för alla – med eller utan diagnos?

I dag har pedagoger en hög medvetenhet om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hur man möter elever med särskilda behov. Som rektor behöver du förhålla dig till omgivningens förväntningar avseende remisser och utredningar. Men kan det bli för mycket av det goda? Hur kan du stärka ditt ledarskap och synliggöra processer i syfte att öka pedagogernas förmåga att se elever med andra ögon?

Ta del av en reflekterande föreläsning som belyser hur neuropsykiatriska ”gissningar” ibland definierar elever för tidigt och för snävt. Föreläsarna problematiserar strukturer och visar med konkreta exempel hur elever kan bli en diagnos och hur elevens lärandemiljö och sammanhang då ofta läggs åt sidan.

Zandra Christiansen

PSYKOLOG

Zandra Christiansen är leg. psykolog och specialist i pedagogisk psykologi. Zandra har drygt 20 års erfarenhet från skolans värld. Idag driver hon Zeropointpsychology och arbetar med chefsstöd, personalhandledning, elevhälsoutvecklande insatser och ledarskapsutveckling.

Heléne Lind Wallerstedt

KONSULT OCH F.D. REKTOR

Heléne Lind Wallerstedt har lång erfarenhet som skolledare i grundskolan och arbetar idag som konsult med skolledarstöd och verksamhetsutredningar. Heléne har skrivit tre böcker i Natur & Kulturs serie Lärpocket samt Lärarassistentens handbok på Gleerups.

3. Hur kan man undervisa om och med AI på kritiska och konstruktiva sätt?

Ny föreläsning! Thomas Nygren ersätter Kristina Bähr som har fått förhinder.

Hur kan man undervisa om och med AI på kritiska och konstruktiva sätt? Den frågan besvaras i den här föreläsningen som ger en översikt över de digitala utmaningarna och möjligheterna i dagens utbildningssystem, och även en lättillgänglig förklaring av vad AI faktiskt är. Föreläsningen handlar om mycket mer än AI och fusk i skolan. Den behandlar ämnen som AI-litteracitet, sökkritik, källmedvetenhet och ämnesspecifika möjligheter och problem, allt för att ge konkreta verktyg för att framgångsrikt hantera tekniken i skolan.

Thomas Nygren

PROFESSOR

Thomas Nygren är professor i didaktik med inriktning mot historia och samhällskunskap vid Uppsala universitet. Han leder forskningsprojekten GÄCKA och SEGA:D som handlar om undervisning för digital källkritik mot desinformation.

4. Så skapar du ett hållbart ledarskap!

För att skapa förutsättningar för ett hållbart ledarskap är det viktigt att hålla kvar vid den nyfikenhet, entusiasm och energi du kände inför ditt första rektorsuppdrag. Andra viktiga delar i ett hållbart ledarskap är balans mellan arbete och fritid, att kunna prioritera samt att ha en plan för sitt självledarskap som ger effekt i verksamheten. Det kräver att du har förmågan att kontinuerligt reflektera över dig själv och ditt ledarskap i relation till verksamhetens behov. Det krävs mod och stark vilja att utvecklas i sin ledarroll så att inte energitjuvar och tanketroll tar över och du fastnar i “jag hinner inte-fällan”! Föreläsningen bygger på teorier, verksamhetsnära exempel och tips som du som ledare kan omsätta i din verksamhet redan imorgon för att skapa ett mer hållbart ledarskap.

Marianne Björklund

REKTOR

Marianne Björklund är rektor sedan 20 år tillbaka och har erfarenhet både från förskola och skola. Hon är behörig förskollärare, specialpedagog, gymnasielärare, rektor samt ICF-certifierad coach och ledarskapscoach.

5. Att organisera för lärares forskningsanvändning

Skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad innebär det i praktiken? Föreläsningen tar sin utgångspunkt i aktuell forskning om hur lärare använder sig av forskning i sitt dagliga arbete. Dessutom berörs vilka organisatoriska förutsättningar som behövs för att lyckas med forskningsanvändning. Följande frågeställningar kommer bland annat att beröras:

 • Vad innebär forskningsanvändning och forskningslitteracitet?
 • Vad motiverar lärare att ta del av och använda sig av forskning?
 • Hur kan man organisera arbetet för att forskningsanvändning ska bli en naturlig del av lärares arbete?

Karin Stolpe

UNIVERSITETSLEKTOR

Karin Stolpe är doktor i naturvetenskapernas didaktik och universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet. Hon forskar bland annat om lärares forskningsanvändning och vilka förutsättningar som är viktiga för att forskningen också ska komma till användning i klassrummet.

6. Att förhindra våldsdåd och motverka brott i skolan – utredning för en bättre skolsäkerhet

Under de senaste åren har ett antal fall av grövre våld inträffat i grund- och gymnasieskolor, i några fall med dödlig utgång. Under 2022 tillsatte regeringen en utredning med syfte att komma med förslag på hur skolan ska arbeta för att förebygga skolattacker, hur man kan agera vid misstanke om planerat våldsdåd samt hur beredskapen ska förbättras så att skolan kan hantera en eventuell attack. Våren 2023 fick skolsäkerhetsutredningen ett tilläggsdirektiv och ska bland annat även lägga förslag på hur man kan motverka andra typer av brott inom eller i anslutning till skolan, samt hur det arbetet kan lagregleras. Arbetet ska vara klart i början av 2024 och under föreläsningen presenteras utredningens direktiv och resultat hittills.

Jonas Trolle

CHEF FÖR CVE

Jonas Trolle är chef för Center mot våldsbejakande extremism och tidigare polis. Han leder regeringens utredning om hur säkerheten på skolor kan förbättras.

7. Att hantera utmanande medarbetarsamtal som chef

Många chefer upplever en ensamhet i konfliktfyllda samtal, vid exempelvis omorganisationer, anställningsintervjuer, eller i samtal som upplevs hotfulla. Ta del av en föreläsning om hur du som chef kan hantera dessa utmanande samtal på bästa sätt, och få praktiska råd och redskap som du kan använda för att underlätta förståelse.

 • När ska du reagera på ett beteende som inte är acceptabelt?
 • Hur kan du skapa ett bra samtalsklimat där dina budskap når fram?
 • Hur kan du förklara utan att argumentera?
 • Hur hantera hot om anmälan och kränkande särbehandling?
 • Hur samtalar jag med den som långvarigt framställer krav jag inte kan tillmötesgå?
 • Vilka fallgropar bör du undvika?
 • När är det läge att avbryta ett utmanande samtal?
 • När kan en svalkande likgiltighet gynna ett samtal?
 • Hur skapar du förutsättningar så att alla känner sig lyssnade på?

Jakob Carlander

PSYKOTERAPEUT

Jakob Carlander är leg. psykoterapeut och författare till böckerna Utmanande samtal – handbok för chefer, Möta människor med rättshaveristiskt beteende, Handbok för yrkesverksamma samt Att förstå sin egen utsatthet – stöd för professionella i människovårdande yrken.

8. Att arbeta med frågor om hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Ett liv fritt från förtryck, våld, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning är en rättighetsfråga och en demokratifråga. Det är viktigt att upptäcka de som är utsatta, för att samhället ska kunna hjälpa dem att tillvarata sina rättigheter. Personal som arbetar i skolan och träffar barn och deras vårdnadshavare dagligen har en unik möjlighet när det gäller att upptäcka utsatta barn och hjälpa dem att komma i kontakt med ansvariga myndigheter. Ta del av en föreläsning med fokus på rektors ansvar och möjligheter att arbeta med frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck i skolan.

Issis Melin

F.D. SAKKUNNIG

Issis Melin har tidigare varit sakkunnig på Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, som arbetar med genomförande av regeringens uppdrag att motverka och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post kompetens@skolporten.se.

 • Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas. Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

  Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

 • Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan komma på den fysiska konferensen flyttar vi över dig till webbkonferensen utan kostnad, om du vill. Kontakta konferensens projektledare!

 • Ja, det går bra att en kollega ersätter. Ange namnet på den person som står på bokningen vid registreringen på plats och uppge namn och e-post för ersättaren.

 • På en tvådagarskonferens går det bra att du och kollega deltar var sin dag. Bokningen sker då i namnet på den deltagare som deltar dag 1. Kom ihåg att anmäla om ersättaren önskar specialkost!

 • Nej, webbkonferensen är ett separat evenemang. För att få tillgång till de inspelade föreläsningarna behöver du boka plats på webbkonferensen.

 • Alla fysiska konferenser filmas för att kunna erbjudas som webbkonferens. Kamerorna är riktade mot scenen, så du kommer inte att synas i bild. Däremot kan din röst höras på filmen om du ställer en fråga under föreläsningen. Efter varje föreläsning erbjuds en frågestund som klipps bort från filmen.

 • Cirka en vecka innan konferensen får du ett mejl med åhörarkopior för presentationerna, som du själv kan skriva ut och ta med till konferensen. Vi delar inte ut kopior på plats.

 • Ja, du anger önskemål om specialkost vid bokning. Specialkost betyder kost som är medicinskt motiverad, exempelvis gluten, laktos, fisk- och nötallergi eller annan överkänslighet, samt vegetarisk/vegankost och religiöst/etisk motiverad specialkost. Vi kan inte erbjuda alternativ för olika former av dieter, exempelvis LCHF, GI, Atkins, etc. Senast två dagar före konferensen behöver vi ha din anmälan om specialkost.

 • Skolportens konferenser äger rum i olika lokaler i Stockholm, Göteborg och Malmö. Hör av dig till konferensens projektledare för att få information om vilka anpassningar som finns i den lokal du ska besöka.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Datum
  19 okt – 16 nov 2023
 • Tid
  08:00–23:59
 • Pris (exkl. moms)
  4 295,00 kr

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev