Rektor i förskolan Webbkonferens

1–14 februari 2021

Webbkonferens

På grund av rådande omständigheter övergår Rektor i förskolan helt till webbkonferens. Du som är anmäld till den fysiska konferensen behåller din plats och blir kontaktad personligen.

Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som är rektor i förskolan. Under två dagar fokuserar vi på din roll som ledare med föreläsningar som belyser din yrkesroll från olika perspektiv. 


Med deltagarlicens och lösenord kan du ta del av konferensens 7 föreläsningar när det passar dig, under 14 dagar. Föreläsningarna är 40-60 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning.
Har du frågor? Kontakta gärna Nina Fahlén

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  1–14 februari 2021
 • Tid
  09:00–00:00
 • Pris
  3995 kr

Konferensen berör:

 • Hur kan du som rektor få dina medarbetare att vara sina bästa jag? 
 • Budget i balans och kvalitet i förskolan – går det att förena?
 • Så vände Vivalla utvecklingen och skapade en attraktiv arbetsplats!
 • Vad händer när förskola och neurovetenskap möts?
 • Hur kan man hantera utmanande medarbetarsamtal som chef?
 • Praktiskt jämställdhetsarbete i förskolan – hur kan vi ge barnen fler möjligheter?
 • Funktionell delat ledarskap – erfarenheter från Huddinge.

På konferensen medverkar:

Siv Sagerberg, utbildare ledarskapsfrågor
Christian Eidevald, docent i förskoledidaktik och utvecklingschef
Maria Lilja, rektor
Maria Hulth, genusvetare och etnolog

Lena Aronsson, fil.dr. i förskoledidaktik
Janette Örning Alm, rektor
Anette Johansson, rektor
Jakob Carlander, leg. psykoterapeut

Föreläsningarna publiceras senast kl 09.00. Logga in via länken och lösenordet som du får klockan 8.00 på konferensens första dag.

 

1. Rektor i förskolan – ett komplext och viktigt uppdrag!
Att vara rektor i förskolan är ett komplext och viktigt uppdrag med många ansvarsområden. Ett gott ledarskap ger medarbetarna möjlighet att göra sitt allra bästa vilket skapar förutsättningar för en trygg och meningsfull vardag för barnen i förskolan. Ta del av en föreläsning som lyfter framgångsfaktorer i ett väl fungerande ledarskap.

 • Hur kan du som ledare inspirera och vägleda dina medarbetare så att de i sin tur vägleder och inspirerar barnen?
 • Hur kan du som rektor få dina medarbetare att vara sina bästa jag?
 • Praktiska exempel, handfasta tips och verktyg för att leda med framgång.

 

Siv Sagerberg har arbetat som pedagog, skolledare och verksamhetschef och har mångårig erfarenhet som utbildare inom ledarskapsfrågor. Hon har skrivit boken Rektor i förskolan – bli en bra ledare (Gothia Fortbildning 2019).

 

2. Budget i balans och kvalitet i förskolan – går det att förena?
Uppdraget i förskolan omfattas av allt högre krav, samtidigt som det är många förskolor som har en ansträngd ekonomi, höga sjukskrivningstal och en sjunkande andel utbildad personal. Förskollärare ska leda och bedriva undervisning i förskolan, men det finns samtidigt förskolor som fortsätter arbeta i arbetslag med gemensamt ansvar, utan hänsyn till olika personalkategoriers olika ansvar. För att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan förskollärare, barnskötare och annan personal, även i tider av stora utmaningar, behövs en genomtänkt bemanningsplanering, stödorganisation och styrning. 

Ta del av Göteborgs stads arbete med att bygga en verksamhetsstyrning och inre organisation med fokus på både budget i balans och kvalitet i förskolan.

 

Christian Eidevald är docent i förskoledidaktik vid Göteborgs universitet och utvecklingschef för Göteborgs stads förskoleförvaltning med närmare 400 förskolor och 175 rektorer.

 

3. Vivalla vände utvecklingen och skapade en attraktiv arbetsplats
Vivalla förskoleområde i Örebro har haft stora utmaningar med hög sjukfrånvaro och hög personalomsättning de senaste åren. Det har varit svårt att rekrytera utbildad personal och endast ett fåtal förskollärare i förskoleområdet var legitimerade. Men tack vare ett systematiskt arbetsmiljöarbete har sjukfrånvaron minskat till hälften på tre år och idag arbetar fler legitimerade förskollärare i Vivalla. Dessutom har undervisningens kvalitet blivit högre. Ta del av erfarenheterna från deras utvecklingsresa som resulterat i en mer attraktiv arbetsplats där lärande och utveckling står i fokus.

 

Maria Lilja är en av fyra rektorer i Vivalla, Örebro kommun. Hon har varit i Vivalla sedan 2017 och nominerades till Årets rektor vid Skolledargalan 2020. Vivalla förskoleområde vann Kvalitetspriset för sitt systematiska arbetsmiljöarbete 2019.

 

4. Gör det jämställt – praktiskt jämställdhetsarbete i förskolan
Hur kan vi förstå de mekanismer som ligger bakom och skapar ojämställdhet? Ta del av en föreläsning där genusteori varvas med vardagsnära exempel på hur ojämställdhet tar sig uttryck och skapas på förskolan, samt hur man tar sig an arbetet med att öka jämställdheten.

 • I vilka situationer är det vanligt att vi bemöter barn ojämställt?
 • Hur påverkar ojämställdhet barnens utveckling och identitetsskapande?
 • Hur kan vi ge barnen fler möjligheter?
 • Presentation av Jämställdhetshjulet – en modell för  praktiskt jämställdhetsarbete.

 

Maria Hulth är expert på jämställdhet och normkritik och är utbildad genusvetare och etnolog. Hon är en av grundarna av Jämställt som i mer än tio år har arbetat med utbildning för förskolor, skolor, företag, organisationer, kommuner och myndigheter kring jämställdhet och normkritik.

 

5. Neuropedagogik i förskolan
Eftersom förskolan ska undervisa både gruppen och individen behövs en mångfald av teorier om barns lärande och utveckling. Här kan neuropedagogik fylla en viktig funktion för att bredda perspektiven. Neurovetenskaplig forskning bidrar med kunskap om exempelvis hur minnet fungerar, hur uppmärksamhet och impulskontroll utvecklas och hur sömn och stress har betydelse för barns utveckling och lärande, vilket kan påverka utformningen av undervisningen i förskolan. Ta del av en föreläsning om vad som uppstår i mötet mellan förskoledidaktik och neurovetenskap. 

 • Vad händer när man sammanför neurovetenskaplig forskning med förskolans redan etablerade teorier och praktiker?
 • På vilket sätt kan neuropedagogiken möjliggöra en individualiserad gruppedagogik?

 

Lena Aronsson, är fil.dr. i förskoledidaktik och arbetar på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet, avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning. Hon disputerade i september 2019 vid Stockholms universitet på avhandlingen När förskolan möter neurovetenskap. Kunskapsteoretiska möten i teori och i praktik. Lena har en bakgrund i förskolan där hon arbetat många år som förskollärare, förskolechef och med pedagogisk utveckling.

 

6. Delat ledarskap – erfarenheter från Huddinge
Från och med årsskiftet 2020 delar Janette Örning Alm och Anette Johansson på chefsansvaret i det som kallas ett funktionellt delat ledarskap. Tillsammans leder de fem förskolor i Huddinge. Ta del av deras erfarenheter från det första året som chefskollegor.

 • Så gick det till när arbetet med ett funktionellt delat ledarskap startades.
 • Vilka förväntningar fanns hos medarbetarna och cheferna själva?
 • Hur ser ansvarsfördelningen ut?
 • Vilka utmaningar har man stött på i arbetet?
 • På vilket sätt gynnar arbetssättet pedagoger och barnen i förskolan?

 

Janette Örning Alm är rektor och Anette Johansson är enhetschef för fem förskolor i Huddinge kommun.

 

7. Att hantera utmanande medarbetarsamtal som chef
Att leda personal inom förskolan innebär en unik möjlighet att möta behov och ge utvecklingsmöjligheter hos såväl personal, förskolans barn och dess vårdnadshavare. Det är också ett uppdrag med många utmaningar. Vad kan du som chef göra och inte göra i komplicerade situationer? Många chefer upplever en ensamhet i konfliktfyllda samtal. Det kan till exempel handla om samtal vid omorganisationer, anställningsintervjuer eller samtal som upplevs hotfulla. Ta del av en föreläsning om hur du som chef kan hantera dessa utmanande samtal och bemöta dina anställda på bästa sätt. 

 • När ska du reagera på ett beteende som inte är ok?
 • Hur kan man skapa ett bra samtalsklimat där dina budskap når fram?
 • Hur kan du förklara utan att argumentera?
 • Vilka fallgropar bör du undvika?
 • När är det läge att avbryta ett utmanande samtal?
 • Att inte dras in i samtalspartnerns beteende – när kan en svalkande likgiltighet gynna ett samtal?
 • Att lyssna och ta emot kritik – hur skapar du förutsättningar så att alla känner sig lyssnade på?
 • Praktiska råd och redskap som du kan använda för att underlätta förståelse.

 

Jakob Carlander är leg psykoterapeut, handledare och författare till bland annat Utmanande samtal – handbok för chefer (Gothia Fortbildning 2020).

 

 


Avbokning fram till 30 dagar före konferensstart!*

* Administrativ avgift 500 kr


Pris: 3 995 kr exkl. moms.
I priset ingår 7 föreläsningar á 40-60 minuter samt dokumentation.

Den rådande situationen innebär att talare kan bli sjuka eller få reseförbud. Det betyder att delar av programmet kan förändras eller bytas ut. Vår ambition är att informera med god marginal, men förändrade restriktioner kan göra att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Ytterligare information om konferensen skickas ut via mail ca 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på konferensens första dag.

För att underlätta kommunikationen på konferensens plattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: nina.fahlen@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Licensen för webbkonferensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Du kan byta eller avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning.

Om konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Cirka en vecka innan konferensen startar får du ett informationsmail. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.
 • 8.00 på konferensens första dag får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är Invite people.
 • Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga senast kl. 9.00 konferensens första dag och stänger kl. 24.00 konferensens sista dag.
 • Föreläsningarna är förinspelade och finns publicerade under 14 dagar.
 • Konferenserna innehåller 4-8 föreläsningar á 40-60 minuter. Tillsammans med tid för reflektion motsvarar detta 1-2 dagars fortbildning.
 • Du kan stoppa filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se samma film flera gånger.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga dygnet runt och du kan se dem när det passar dig.
 • Åhörarkopior och annat material finns på konferensens webbsida och kan skrivas ut.
 • Du kan kommunicera med andra deltagare, utställare och talare via en chatt samt en meddelandefunktion.
 • Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.
 • Utvärdera föreläsningarna direkt på webbplattformen.
Jakob Carlander, leg psykoterapeut, handledare och författare. Foto: Göran Billeson

Träffa föreläsaren

Jakob Carlander, leg psykoterapeut, handledare och författare ska föreläsa på Skolportens konferens Rektor i förskolan. ”Jag kommer att tala om strategier för rektorer som kan underlätta hanteringen av svåra personalsamtal”, säger han.


Läs mer


Frågor om programmet
Nina Fahlén: 076-321 62 99
nina.fahlen@skolporten.se