Rektor i förskolan Webbkonferens

9 februari – 2 mars 2023

Webbkonferens


Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som arbetar som rektor i förskolan. Via filmade föreläsningar får du ta del av forskning som rör förskolan, och en möjlighet att utvecklas i din roll som ledare. Dessutom kan du kommunicera med föreläsarna och nätverka med kollegor från hela landet. 


Med deltagarlicensen för webbkonferens tar du del av sju spännande föreläsningar när det passar dig, under tre veckor. Föreläsningarna är 40–60 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning.

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  9 februari – 2 mars 2023
 • Tid
  00:00–00:00
 • Pris
  4295 kr

Konferensen berör:

 • Barn som flytt – hur kan förskolan ge ett gott stöd?
 • Juridiken i förskolan – så kan du hantera rättsliga dilemman
 • Lärande för hållbar utveckling – börja med maten!
 • Hedersrelaterat våld och förtryck i förskolan – rektors ansvar och möjligheter
 • Så skapar du ett hållbart ledarskap!
 • Att leda digitalisering i förskolan
 • Pedagogiska möjligheter i mångfaldens förskola


På konferensen medverkar:

Åsa Delblanc fil.dr och universitetsadjunkt

Anna Hellberg Björklund leg. psykolog och specialist i pedagogisk psykologi

Issis Melin sakkunnig

Petra Blom, handläggare

Johanna Björklund docent och universitetslektor

Maria Refors Legge jur.dr.

Emelie Johansson doktorand och utbildningsledare

Marianne Björklund rektor

Programmet presenteras inom kort.

 

Logga in via länken som mailas kl 08.00 på konferensens första dag. Föreläsningarna publiceras kl 08.00. Du kan välja fritt bland föreläsningarna och titta när du vill samt så många gånger du vill.

 

1. Pedagogiska möjligheter i mångfaldens förskola
Förskolan idag präglas av mångfald där barn från väldigt olika hemförhållanden och med vitt skilda erfarenheter möts. Ofta har de dessutom olika modersmål. I de möten som uppstår skapas många möjligheter att undervisa och lära. Men kanske är det så att vi egentligen är vana att se dessa möten som hinder? Ta del av en föreläsning med fokus på pedagogiska möjligheter i flerspråkiga förskolor.

 

 • Vilka hinder ligger i vägen för pedagogiska möjligheter kopplade till flerspråkighet?
 • Hur gör barn med olika modersmål för att kommunicera med varandra, och vad öppnar eller stänger möjligheter för kommunikation?
 • Hur kan förskolan i samarbete med vårdnadshavare utveckla och bygga en flerspråkig miljö i förskolan?
 • Konkreta strategier för förskolans mottagande av nyanlända familjer.

 

Åsa Delblanc är fil.dr i pedagogik och arbetar som universitetsadjunkt vid Malmö universitet. Hon disputerade 2022 med avhandlingen Pedagogiska möjligheter i mångfaldens förskola.

 

2. Att möta barn som flytt
Barn som utsatts för påfrestningar och stress i samband med krig och flykt kan få traumarelaterade behov. Det finns potential för förskolans pedagoger att ge ett barn i kris, som upplevt svåra saker, gott stöd samt bidra till ett utsatt barns möjlighet till återhämtning och läkning. Samtidigt är det ett uppdrag som fordrar kunskap och förståelse och som många gånger är känslomässigt krävande för pedagoger. Det krävs därför att det finns både organisation och förutsättningar för att pedagoger ska kunna praktisera en traumamedveten pedagogik. I detta arbete är rektor och ledningsgruppens medverkan ovärderlig!

 

Anna Hellberg Björklund är leg. psykolog och specialist i pedagogisk psykologi. Anna arbetar med handledning, fortbildning och skrivande i sitt eget företag (www.forskolepsykologi.se) och har bland annat skrivit böckerna Traumamedvetenhet i förskolan (2017) och När krisen drabbar förskolan (2018). Anna har tidigare arbetat som utbildare i Traumamedveten omsorg (TMO) för Rädda Barnen.

 

3. Att arbeta med frågor om hedersrelaterat våld och förtryck i förskolan
Ett liv fritt från förtryck, våld, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning är en rättighetsfråga och en demokratifråga. Det är viktigt att upptäcka de som är utsatta, för att samhället ska kunna hjälpa dem att tillvarata sina rättigheter. Personal som arbetar i förskolan och träffar barn och deras vårdnadshavare dagligen har en unik möjlighet när det gäller att upptäcka utsatta barn och hjälpa dem att komma i kontakt med ansvariga myndigheter. Ta del av en föreläsning med fokus på rektors ansvar och möjligheter att arbeta med frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck i förskolan.

 

Issis Melin är sakkunnig och Petra Blom är handläggare på Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, som arbetar med genomförande av regeringens uppdrag att motverka och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.

 

 

4. Lärande för hållbar utveckling – börja med maten!
Måltider i förskolan är en arena där kunskap, demokratiska arbetssätt och en mångfald av pedagogiska metoder kan användas för att rusta barn med handlingskompetens för hållbar utveckling. Måltiderna kan också underlätta det uppdrag som förskolan har när det gäller inflytande, medborgarkompetens och hållbar utveckling utifrån skollag och läroplan. Ett sådant arbete kan ge många mervärden, till exempel barn som äter bättre, mår bättre och presterar bättre. Ta del av en föreläsning om hur din förskola kan arbeta med lärande för hållbar utveckling med utgångspunkt i maten.

 

 • Hur kan man organisera arbetet så att det bidrar till verksamheten utan att skapa merarbete?
 • Hur man koppla arbetet till förskolans läroplan?
 • Vad behöver du som rektor göra för att underlätta arbetet?

 

Johanna Björklund är docent i miljövetenskap och arbetar som forskare och lärare kring frågor om mat, miljö och pedagogik i lärande för hållbar vid Örebro universitet. Hon har skrivit boken Hållbar utveckling – Börja med maten! (2021).

 

5. Juridiken i förskolan
Juridiken präglar och påverkar förskolepersonalens vardag. Den styr hanteringen av särskilt stöd, arbetsmiljö, samt vuxnas och barns skydd mot kränkande behandling och diskriminering. Den här föreläsningen ger dig en lättillgänglig juridisk introduktion till ett antal rättsliga dilemman som kan uppstå i förskolan och hur du som rektor bör hantera dem. Till exempel:

 

 • Får en förskolas rektor införa barnanpassade matsalsmöbler med hänvisning till pedagogisk hänsyn?
 • Har en separerad förälder rätt att hindra den andra vårdnadshavaren från att hämta deras gemensamma barn när det inte är hens ”vecka”?
 • Hur ska rektor agera om ett barn blir kränkt under sin tid i förskolan?

 

Maria Refors Legge är jur.dr. i utbildningsrätt (offentlig rätt) och har tidigare undervisat på lärar- och rektorsutbildningen vid både Uppsala och Stockholms universitet. Hon disputerade i oktober 2021 vid Stockholms universitet med avhandlingen Skolans ansvar för kränkande behandling och har nyligen kommit ut med böckerna Juridik i förskolan – En handbok för pedagoger (2022) och Juridik i skolan – En handbok för lärare (2021).

  

6. Att leda digitalisering i förskolan – erfarenheter från ett aktionsforskningsprojekt
Begreppet digital kompetens introducerades i förskolans reviderade läroplan 2018. I den tydliggjordes rektorers ansvar att leda utveckling och skapa förutsättningar för lärare att implementera de nya styrdokumenten i praktiken. Men hur kan rektorer förstå digitalisering i relation till förskolans utbildning och hur leder man ett sådant förbättringsarbete? Med utgångspunkt i dessa frågor startades ett aktionsforskningsprojekt med forskare och rektorer. Under föreläsningen får ni ta del av hur rektorernas förståelse för digitalisering förändrats genom aktionsforskning, och hur den förändringen i sin tur påverkat hur rektorerna förhåller sig till förskollärarna i förbättringsarbetet.

 

Emelie Johansson är doktorand i pedagogiskt arbete och utbildningsledare på Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet. Emelies forskning fokuserar på skolutveckling, organisation och ledarskap.

 

7. Så skapar du ett hållbart ledarskap!
För att skapa förutsättningar för ett hållbart ledarskap är det viktigt att hålla kvar vid den nyfikenhet, entusiasm och energi du kände inför ditt första rektorsuppdrag. Andra viktiga delar i ett hållbart ledarskap är balans mellan arbete och fritid, att kunna prioritera samt att ha en plan för sitt självledarskap som ger effekt i verksamheten. Det kräver att du har förmågan att kontinuerligt reflektera över dig själv och ditt ledarskap i relation till verksamhetens behov. Det krävs mod och stark vilja att utvecklas i sin ledarroll så att inte energitjuvar och tanketroll tar över och du fastnar i “jag hinner inte-fällan”! Föreläsningen bygger på teorier, verksamhetsnära exempel och tips som du som ledare kan omsätta i din verksamhet redan imorgon för att skapa ett mer hållbart ledarskap.

 

Marianne Björklund är rektor sedan 20 år tillbaka och har erfarenhet både från förskola och skola. Hon är behörig förskollärare, specialpedagog, gymnasielärare, rektor samt ICF certifierad coach och ledarskapscoach.

 

 


Föredrar du att delta på plats i Stockholm? Boka här!

Avbokning fram till 30 dagar före konferensstart!*

*Administrationsavgift 500 kr

Pris: 4 295 kr ex moms

I priset ingår 7 föreläsningar à 40–60 minuter samt dokumentation.

Läs intervju med föreläsare!

Läs vår intervju med Maria Refors Legge, jur.dr. som ska föreläsa på Skolportens konferens Rektor i förskolan. Hon kommer att tala om juridik i förskolan.

Maria Refors Legge

Skolportens intervju hittar du här!

Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Ytterligare information om konferensen skickas ut via mail ca 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på konferensens första dag.

För att underlätta kommunikationen på konferensens plattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: asa.lasson@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Licensen för webbkonferensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens och licensen kan enbart användas på 1 enhet.

Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Du kan byta eller avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning.

Om konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Cirka en vecka innan konferensen startar får du ett informationsmail. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.
 • 8.00 på konferensens första dag får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är Invite people.
 • Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga senast kl. 9.00 konferensens första dag och stänger kl. 24.00 konferensens sista dag.
 • Föreläsningarna är förinspelade och finns publicerade under 14 dagar.
 • Konferenserna innehåller 4-8 föreläsningar á 40-60 minuter. Tillsammans med tid för reflektion motsvarar detta 1-2 dagars fortbildning.
 • Du kan stoppa filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se samma film flera gånger.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga dygnet runt och du kan se dem när det passar dig.
 • Åhörarkopior och annat material finns på konferensens webbsida och kan skrivas ut.
 • Du kan kommunicera med andra deltagare, utställare och talare via en chatt samt en meddelandefunktion.
 • Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.
 • Utvärdera föreläsningarna direkt på webbplattformen.


Frågor om programmet
Åsa Lasson: 0704- 26 28 27
asa.lasson@skolporten.se