Religionskunskap

10 november 2021

Stockholm


Religionsundervisning idag är komplext, både ifråga om det innehåll som ska behandlas och på vilket vis det bäst ska göras. Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i religionskunskap på högstadiet och gymnasiet! Här kan du ta del av den senaste forskningen och få praktiska verktyg för att utvecklas i din yrkesroll.


Konferensen riktar sig till lärare i religionskunskap på högstadiet och gymnasiet, men kan även passa dig som undervisar inom vuxenutbildningen.

Vi planerar att genomföra fortbildningen på plats. Observera att lokalen är ändrad till Wenner-Gren Center, Sveavägen 166. Läs gärna mer under fliken ”Anpassningar gällande covid 19”, eller fråga projektledare Åsa Gustafsson.

 • Plats
  Stockholm
 • Datum
  10 november 2021
 • Tid
  09:00–15:50
 • Pris
  3295 kr

Konferensen berör:

 • Utmaningar och möjligheter i undervisning om relationen mellan naturvetenskap och religion.
 • Utveckla elevernas etiska kompetens och egna existentiella reflektion.
 • Klimat, genus, fattigdom, rasism och pandemi – så påverkas världsreligionerna av den globala utvecklingen.
 • Leder hänsynsfullhet till undvikande? Underlätta samtalet om kontroversiella ämnen och känsliga frågor inom religionskunskapen.

På konferensen medverkar:

Mattias Gardell, professor, vetenskaplig ledare, Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism

Christina Osbeck, professor, Göteborgs universitet

Fredrik Jahnke, fil.dr, Stockholms universitet, Högskolan Dalarna

Mikael Stenmark, professor, Uppsala universitet 

08.40 Registrering med kaffe och smörgås

 

09.15 Skolporten hälsar välkommen

 

09.2010.20

Om etik, etisk kompetens och livsförståelse i undervisningen

Religionskunskap i svensk skola är ett brett ämne, som förutom kunskap om tros- och livsåskådningar även innefattar etik och uppgiften att utveckla de ungas egen existentiella reflektion. Men vad är det då för etikkunskap och etisk kompetens som skolan bör och kan utveckla? Vad kan vara fruktbara former för sådant lärande? Och hur relaterar undervisningen till de existentiella frågor och etiska behov som unga själva uttrycker? Frågor som dessa aktualiseras under föreläsningen som bygger på tre forskningsprojekt.

 

Christina Osbeck är docent i religionsvetenskap och professor i ämnesdidaktik med inriktning mot de samhällsorienterande ämnena vid Göteborgs universitet. Christina leder forskningsprojekten EthiCo I, EthiCo II samt deltar i Child & Curriculum. Hon är också författare till åtskilliga artiklar och böcker inom det religionsdidaktiska fältet.

 

10.2010.50 Förmiddagskaffe

 

10.5011.50

Tolerans och undvikande – elevers inställning till samtal om religion 

Som en följd av den förändrade religiösa mångfalden i samhället har våra elever idag betydligt fler erfarenheter och förståelser av religion än för bara några decennier sedan. Trots att ungdomar förhåller sig till religion på olika, parallella och pragmatiska sätt och ofta har ett intresse för ämnet, visar forskning att de ogärna talar om religion med varandra i skolan. 

Vad beror tystnaden på? Hur kan vi, trots att det ibland uppstår kontroversiella och känsliga frågor, entusiasmera elever att prata mer om religion med varandra? Kan vi, genom att underlätta samtalet, öka förståelsen för olika sätt att förhålla sig till religion?

 

Fredrik Jahnke är filosofie doktor i religionsvetenskap med inriktning mot religionsdidaktik. Han disputerade nyligen vid Södertörns högskola med avhandlingen Toleransens altare och undvikandets hänsynsfullhet. Religion och meningsskapande bland svenska grundskoleelever. För närvarande undervisar Fredrik vid Stockholms universitet och Högskolan Dalarna. Han har en bakgrund som gymnasielärare i religionskunskap och historia.

 

11.5012.50 Lunch

 

12.50–13.50 

Vetenskap eller religion? Religionsfilosofiska perspektiv på ”den stora frågan”

Det är en vanlig uppfattning bland elever att religion och vetenskap är varandras motsatser och att de därmed står i konflikt med varandra. Den svartvita synen leder ofta till att det är svårt att få elever att känna sig bekväma med att prata om de här frågorna. Ta del av en föreläsning som ger fördjupade kunskaper och förslag på hur så kallade ”tro- och vetande”-frågor kan utformas för ett konstruktivt samtal. 

 • Generella teorier om hur vetenskap och religion förhåller sig till varandra.
 • Evolutionsteorins relevans för olika typer av gudstro och ateism.
 • Vetenskapens (eventuella) roll i människors val av livsåskådning.

 

Mikael Stenmark är professor i religionsfilosofi vid Uppsala universitet. Han har bland annat publicerat böckerna ”Scientism: Science, ethics and religion” och “How to relate science and religion”. På svenska har han tillsammans med Olof Franck varit redaktör för böckerna ”Att undervisa om religion och vetenskap”, ”Att undervisa om människosyner och gudsuppfattningar” och ”Konstruktiv religionskritik”.

 

13.50-14.20 Eftermiddagsfika

 

14.20–15.50

Vart är vi på väg? Globaliseringens påverkan på världsreligionerna

Globalisering rör konstruktionen av världen och mänskligheten som helhet, vilket just nu ställer teologiska frågeställningar om vart vi är på väg på sin spets. Genom att utforska spänningen mellan globalisering och religion får du i denna föreläsning verktyg för att bena upp problematiken. Du får också ingångar till att undersöka och diskutera några av vår samtids svårare frågor med dina elever.

 • Enligt världsreligionerna, går människan och världen mot sin undergång eller sin perfektion?
 • Hur förhåller sig religiösa ledare till globala problem som klassmotsättningar, genusfrågor, fattigdom, klimatförändringar, pandemier, rasism och radikalnationalism?
 • Hur reagerar de religiösa ledarna på konkurrens från andra religioner och på sekulariseringen?

 

Mattias Gardell är professor i jämförande religionsvetenskap och vetenskaplig ledare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism. Hans forskning rör sig i spänningsfältet religion, politik, rasism och våld och har bland annat fokuserat på svart och vit religiös nationalism, religion och rasism, fascism, politisk islam, islamofobi, tortyr och politiskt våld. Hans senaste bok är ”Lone Wolf Race Warriors and White Genocide”.

 

15.50 Konferensen avslutas

Föredrar du att delta på webbkonferensen?
Boka här


Avbokning och byte fram till 30 dagar före konferensstart!*

*Administrationsavgift 500 kr


Pris: 3 295 kr exkl. moms

Missa inte! Undervisar du i både historia och religion? 15% rabatt på konferenserna 9–10 november. Bokningskod: HisRel
(Koden anges på båda bokningarna)

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

I dagsläget planerar vi för att kunna arrangera konferensen på ett coronasäkert sätt, med deltagare på plats. På grund av rådande läge reserverar vi oss dock för eventuella förändringar. Det betyder att delar av programmet kan ändras eller bytas ut. Vid restriktioner som begränsar antalet deltagare på plats tillämpar vi först-till-kvarn-principen, vilket innebär att anmälda deltagare istället kan erbjudas att delta på webbkonferensen. Konferensen kan även helt övergå till webbkonferens. Om något av detta sker, behåller du givetvis din plats och meddelas omgående. Vår ambition är att informera med god marginal, men förändrade restriktioner kan göra att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt. Har du frågor, kontakta asa.gustafsson@skolporten.se.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: asa.gustafsson@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

 

Du kan avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt på grund av restriktioner gällande corona. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas.

Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att t ex frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

Wenner-Gren Center Sveavägen 166, Stockholm

Kommunikationer: Närmaste T-banestation är Odenplan (grön linje). Det tar ca 30 minuter att promenera från centralen.


Frågor om programmet
Åsa Gustafsson: 070-384 44 25
asa.gustafsson@skolporten.se