Hoppa till sidinnehåll

Religionskunskap

Konferens i Stockholm

Religionskunskap

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i religionskunskap! Under en heldag kan du ta del av den senaste forskningen som rör religionsdidaktik, samt få ämnesfördjupning, praktiska verktyg och utvecklas i din yrkesroll. Dessutom kommer du att möta och nätverka med kollegor från hela landet. Konferensen vänder sig främst till lärare på högstadiet och gymnasiet men kan även passa för vuxenutbildningen.

Missa inte! Undervisar du i både historia och religion? 20% rabatt om du bokar båda konferenserna. Bokningskod: RelHis (Koden anges på båda bokningarna). Programmet för Historia hittar du här!

Bra arrangerat och framför allt uppskattade vi att det inte enbart var engagerade lärare med erfarenhet som föreläste utan forskare med publicerade arbeten. Det ger tyngd till innehållet på ett annat sätt.

Sagt av tidigare deltagare

Konferensen berör:

 • Religion och vetenskap i klassrummet – motiverande arbetssätt och metoder.
 • Ämnesfördjupning om religiösa samfund och nyandlighet i Sverige.
 • Skapa konstruktiva diskussioner och interkulturellt förhållningssätt i undervisningen.
 • Verktyg för att motverka antisemitism och antidemokratiska värderingar.
 • Aktualiserad bild av intern religionskritik och moderna rörelser inom islam.

På konferensen medverkar:

Meriam Chatty

PROJEKTLEDARE FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA

Mohammad Fazlhashemi

PROFESSOR

Malin Löfstedt

UNIVERSITETSLEKTOR, LÄRARE

Frederik Wallenstein

FORSKARE, LÄRARE

Peter Åkerbäck

STUDIEREKTOR

Program

08.00 Registrering med kaffe och smörgås

08.50 Skolporten hälsar välkommen

09.00 Att undervisa om religion och vetenskap – didaktiska och religionsvetenskapliga perspektiv

Alltsedan området ”religion och vetenskap” gjorde sitt (åter-)inträde i kursplanerna för religionskunskap med Gy11-reformen, har det betraktats som särskilt utmanande av många lärare och elever. Vad är det egentligen eleverna ska lära sig? Vilken kompetens behöver en lärare för att kunna göra ämnesområdet intressant och stimulerande? Och hur kan det bedömas?

Föreläsningen kommer att diskutera och problematisera några tendenser i undervisning och läromedel, men framför allt ligger fokus på den stora didaktiska potential som – rätt utnyttjad – ligger i ämnesområdet. Ta del av en föreläsning som stimulerar till att tänka kritiskt och kreativt kring religion och vetenskap, och som inspirerar till eget vidare utforskande.

Frederik Wallenstein

FORSKARE, LÄRARE

Frederik Wallenstein är religionsvetare och ämnesdidaktiker. Han forskar och undervisar i religionshistoria och religionsdidaktik vid Stockholms universitet, samt arbetar som lärare i religionskunskap och filosofi på Blackebergs gymnasium i Stockholm.

10.00 Kaffe

10.30 Intern religionskritik och moderna rörelser inom islam 

Uppfattningen att religionskritik inte är möjlig inom islam har länge haft ett grepp om muslimskt tänkande, särskilt inom teologi och rättstolkning. Genom idéhistorien har det dock förekommit, och förekommer, kritiska synpunkter vars syfte är att modifiera eller helt förändra föreställningar eller sharialagar som inte är förenliga med ett rättighetscentrerat och individbaserat samhällssystem. 

Föreläsningen beskriver sådan intern kritik, samt moderna förändringsrörelser som är intressanta att lyfta i klassrummet, till exempel: 

 • feminism och jämställdhet 
 • synen på sexualitet 
 • ekoteologi 

Mohammad Fazlhashemi

PROFESSOR

Mohammad Fazlhashemi är professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet och har tidigare varit professor i idéhistoria vid Umeå universitet. Hans forskningsintressen rör bland annat teologiska och filosofiska idéströmningar fram till modern tid, med ett särskilt intresse för politiska idétraditioner med kopplingar till islamisk teologi, filosofi och rättstolkning. Mohammads senaste bok Shiʿite Salafism? (2022) rör den salafistiska idétraditionens inflytande över shiʿitiskt teologiskt tänkande. 

11.30 Gemensam lunch

12.30 Religionsundervisning för alla? Metoder och perspektiv för en inkluderande religionsundervisning

Att undervisa om religioner och livsåskådningar kan vara utmanande, då tiden är knapp och ämnet innefattar komplexa frågor. I många undervisningsgrupper finns dessutom både elever som har en starkreligiös förankring och de som saknar uttalad erfarenhet av religion. Hur kan dessa utmaningar hanteras på ett konstruktivt sätt, och hur kan vi väcka nyfikenhet snarare än konfrontation? 

I föreläsningen, som baseras på aktuell forskning och lärarpraktik, diskuteras religionsämnets komplexitet och vikten av att eleverna uppfattar nyanser i tolkningar och utövande av religion. Du får också förslag på konkreta metoder och perspektiv för att göra undervisningen angelägen för alla elever, oavsett bakgrund.

Malin Löfstedt

UNIVERSITETSLEKTOR, LÄRARE

Malin Löfstedt är verksam som gymnasielärare och som lektor i religionsdidaktik vid Uppsala universitet. Hon forskar bland annat om religionslärarrollen, inkluderande religionsundervisning, livsåskådningsfrågor i religionsämnet, samt frågor om konstruktiv religionskritik i undervisning.

13.30 Fika

14.00 Identifiera och motverka antisemitism i skolan

Antisemitiska konspirationsteorier sprids öppet av kända artister, och extrema politiska grupper göder hat på digitala plattformar. Förintelsen kan förnekas av vissa och förvanskas av andra och det är ett faktum att hot och våld mot judar i Sverige växer. I undersökningar uppger skolpersonal att det kan vara svårt att hantera frågor kopplade till antisemitism, och även andra ämnen som uppfattas som känsliga, utmanande eller potentiellt konfliktfyllda. 

Ta del av en föreläsning om antisemitiska konspirationsteorier och förintelseförvanskning. Vilka typer av antisemitism kan identifieras och hur bör dessa tendenser bemötas i skolan och religionsundervisningen? Vilka konkreta material och verktyg erbjuder Forum för levande historia?

Meriam Chatty

PROJEKTLEDARE FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA

Meriam Chatty är fil. dr i statsvetenskap och arbetar som projektledare med kunskapshöjande insatser mot antisemitism på Forum för levande historia. Hon är även svensk delegat i International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

14.45 Paus

15.00 Det svenska nyandliga fältet och några aktuella rörelsers utveckling

Begreppet sekularisering kan leda till missuppfattningar om att människor inte är andliga eller religiösa, när det egentligen innebär avståndstagande från etablerade offentliga religioner. I ett starkt sekulariserat samhälle som Sverige ser vi idag ett ökat andligt sökande på egen hand. 

Ta del av en föreläsning som beskriver det samtida svenska nyandliga och religiösa fältet, där privatreligiositet, sekularisering, nya religiösa rörelser och aktuella strömningar sätts i perspektiv. Vi tittar också på äldre kristna rörelser som till exempel Jehovas vittnen, Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga och Scientologerna och du får uppdaterad information om rörelsernas aktuella status och utveckling i Sverige.

Peter Åkerbäck

STUDIEREKTOR

Peter Åkerbäck är fil. dr i religionshistoria och arbetar som studierektor på sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. Tillsammans med Liselotte Frisk skrev han Den mediterande dalahästen. Religion på nya arenor i samtidens Sverige (2013). Han har även skrivit Guds nya barnbarn. Att växa upp i kontroversiella religiösa grupper (2017) och Children in Minority Religions. Growing up in Controversial Religious Groups (2018), båda tillsammans med Liselotte Frisk och Sanja Nilsson. Just nu är Peters forskningsområde den tantriska samtida miljön.

16.00 Konferensen avslutas

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post kompetens@skolporten.se.

 • Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas. Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

  Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

 • Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan komma på den fysiska konferensen flyttar vi över dig till webbkonferensen utan kostnad, om du vill. Kontakta konferensens projektledare!

 • Ja, det går bra att en kollega ersätter. Ange namnet på den person som står på bokningen vid registreringen på plats och uppge namn och e-post för ersättaren.

 • På en tvådagarskonferens går det bra att du och kollega deltar var sin dag. Bokningen sker då i namnet på den deltagare som deltar dag 1. Kom ihåg att anmäla om ersättaren önskar specialkost!

 • Nej, webbkonferensen är ett separat evenemang. För att få tillgång till de inspelade föreläsningarna behöver du boka plats på webbkonferensen.

 • Alla fysiska konferenser filmas för att kunna erbjudas som webbkonferens. Kamerorna är riktade mot scenen, så du kommer inte att synas i bild. Däremot kan din röst höras på filmen om du ställer en fråga under föreläsningen. Efter varje föreläsning erbjuds en frågestund som klipps bort från filmen.

 • Cirka en vecka innan konferensen får du ett mejl med åhörarkopior för presentationerna, som du själv kan skriva ut och ta med till konferensen. Vi delar inte ut kopior på plats.

 • Ja, du anger önskemål om specialkost vid bokning. Specialkost betyder kost som är medicinskt motiverad, exempelvis gluten, laktos, fisk- och nötallergi eller annan överkänslighet, samt vegetarisk/vegankost och religiöst/etisk motiverad specialkost. Vi kan inte erbjuda alternativ för olika former av dieter, exempelvis LCHF, GI, Atkins, etc. Senast två dagar före konferensen behöver vi ha din anmälan om specialkost.

 • Skolportens konferenser äger rum i olika lokaler i Stockholm, Göteborg och Malmö. Hör av dig till konferensens projektledare för att få information om vilka anpassningar som finns i den lokal du ska besöka.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Plats
  Stockholm
 • Lokal
  IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
  Hitta hit
 • Datum
  22 nov 2023
 • Tid
  08:50–16:00
 • Pris (exkl. moms)
  2 895,00 kr

Prisnivåer

 • Boka-tidigt-pris (exkl. moms)
  Till och med 2023-10-22
  2 895,00 kr
 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2023-11-22
  3 495,00 kr

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev