Religionskunskap Webbkonferens

15–29 november 2021

Webbkonferens


Religionsundervisning idag är komplext, både ifråga om det innehåll som ska behandlas och på vilket vis det bäst ska göras. Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i religionskunskap på högstadiet och gymnasiet! Här kan du ta del av den senaste forskningen och få praktiska verktyg för att utvecklas i din yrkesroll.


Konferensen riktar sig främst till lärare på högstadiet och gymnasiet men kan även vara intressant för dig som undervisar vuxna. Med deltagarlicens och lösenord kan du ta del av konferensens fyra föreläsningar när det passar dig, under två veckor. Föreläsningarna är 60-90 minuter långa. Totalt motsvarar detta en dags fortbildning. Har du frågor, kontakta projektledare Åsa Gustafsson.

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  15–29 november 2021
 • Tid
  08:00–00:00
 • Pris
  2895 kr

Konferensen berör:

 • Utmaningar och möjligheter i undervisning om relationen mellan naturvetenskap och religion.
 • Utveckla elevernas etiska kompetens och egna existentiella reflektion.
 • Klimat, genus, fattigdom, rasism och pandemi – så påverkas världsreligionerna av den globala utvecklingen.
 • Leder hänsynsfullhet till undvikande? Underlätta samtalet om kontroversiella ämnen och känsliga frågor inom religionskunskapen.   

På konferensen medverkar:

Mattias Gardell, professor, vetenskaplig ledare, Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism

Christina Osbeck, professor, Göteborgs universitet

Fredrik Jahnke, fil.dr, Stockholms universitet, Högskolan Dalarna

Mikael Stenmark, professor, Uppsala universitet

Cirka en vecka innan konferensen får du ett informationsmail och kl. 8.00 på konferensens första dag får du inloggningsuppgifter. Föreläsningarna finns tillgängliga senast 09.00.

 

1. Om etik, etisk kompetens och livsförståelse i undervisningen

Religionskunskap i svensk skola är ett brett ämne, som förutom kunskap om tros- och livsåskådningar även innefattar etik och uppgiften att utveckla de ungas egen existentiella reflektion. Men vad är det då för etikkunskap och etisk kompetens som skolan bör och kan utveckla? Vad kan vara fruktbara former för sådant lärande? Och hur relaterar undervisningen till de existentiella frågor och etiska behov som unga själva uttrycker? Frågor som dessa aktualiseras under föreläsningen som bygger på tre forskningsprojekt.

 

Christina Osbeck är docent i religionsvetenskap och professor i ämnesdidaktik med inriktning mot de samhällsorienterande ämnena vid Göteborgs universitet. Christina leder och deltar i forskningsprojekten EthiCo I, EthiCo II samt Child & Curriculum. Hon är också författare till åtskilliga artiklar och böcker inom det religionsdidaktiska fältet.

 

2. Tolerans och undvikande – elevers inställning till samtal om religion 

Som en följd av den förändrade religiösa mångfalden i samhället har våra elever idag betydligt fler erfarenheter och förståelser av religion än för bara några decennier sedan. Trots att ungdomar förhåller sig till religion på olika, parallella och pragmatiska sätt och ofta har ett intresse för ämnet, visar forskning att de ogärna talar om religion med varandra i skolan. 

Vad beror tystnaden på? Hur kan vi, trots att det ibland uppstår kontroversiella och känsliga frågor, entusiasmera elever att prata mer om religion med varandra? Kan vi, genom att underlätta samtalet, öka förståelsen för olika sätt att förhålla sig till religion?

 

Fredrik Jahnke är filosofie doktor i religionsvetenskap med inriktning mot religionsdidaktik. Han disputerade nyligen vid Södertörns högskola med avhandlingen Toleransens altare och undvikandets hänsynsfullhet. Religion och meningsskapande bland svenska grundskoleelever. För närvarande undervisar Fredrik vid Stockholms universitet och Högskolan Dalarna. Han har en bakgrund som gymnasielärare i religionskunskap och historia.

 

3. Vetenskap eller religion? Religionsfilosofiska perspektiv på ”den stora frågan”

Det är en vanlig uppfattning bland elever att religion och vetenskap är varandras motsatser och att de därmed står i konflikt med varandra. Den svartvita synen leder ofta till att det är svårt att få elever att känna sig bekväma med att prata om de här frågorna. Ta del av en föreläsning som ger fördjupade kunskaper och förslag på hur så kallade ”tro- och vetande”-frågor kan utformas för ett konstruktivt samtal. 

 • Generella teorier om hur vetenskap och religion förhåller sig till varandra.
 • Evolutionsteorins relevans för olika typer av gudstro och ateism.
 • Vetenskapens (eventuella) roll i människors val av livsåskådning.

 

Mikael Stenmark är professor i religionsfilosofi vid Uppsala universitet. Han har bland annat publicerat böckerna ”Scientism: Science, ethics and religion” och “How to relate science and religion”. På svenska har han tillsammans med Olof Franck varit redaktör för böckerna ”Att undervisa om religion och vetenskap”, ”Att undervisa om människosyner och gudsuppfattningar” och ”Konstruktiv religionskritik”.

 

4. Vart är vi på väg? Globaliseringens påverkan på världsreligionerna

Globalisering rör konstruktionen av världen och mänskligheten som helhet, vilket just nu ställer teologiska frågeställningar om vart vi är på väg på sin spets. Genom att utforska spänningen mellan globalisering och religion får du i denna föreläsning verktyg för att bena upp problematiken. Du får också ingångar till att undersöka och diskutera några av vår samtids svårare frågor med dina elever.

 • Enligt världsreligionerna, går människan och världen mot sin undergång eller sin perfektion?
 • Hur förhåller sig religiösa ledare till globala problem som klassmotsättningar, genusfrågor, fattigdom, klimatförändringar, pandemier, rasism och radikalnationalism?
 • Hur reagerar de religiösa ledarna på konkurrens från andra religioner och på sekulariseringen?

 

Mattias Gardell är professor i jämförande religionsvetenskap och vetenskaplig ledare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism. Hans forskning rör sig i spänningsfältet religion, politik, rasism och våld och har bland annat fokuserat på svart och vit religiös nationalism, religion och rasism, fascism, politisk islam, islamofobi, tortyr och politiskt våld. Hans senaste bok är Lone Wolf Race Warriors and White Genocide (Cambridge, 2021).


Föredrar du att delta på plats i Stockholm? Boka här!

Avbokning fram till 30 dagar före konferensstart!*

*Administrationsavgift 500 kr


Pris: 2 895 kr exkl. moms

Missa inte! Undervisar du i både historia och religion? 15% rabatt på konferenserna 9–10 november. Bokningskod: HisRel
(Koden anges på båda bokningarna)

I priset ingår dokumentation.

Den rådande situationen innebär att talare kan bli sjuka eller få reseförbud. Det betyder att delar av programmet kan förändras eller bytas ut. Vår ambition är att informera med god marginal, men förändrade restriktioner kan göra att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Ytterligare information om konferensen skickas ut via mail ca 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på konferensens första dag.

För att underlätta kommunikationen på konferensens plattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: asa.gustafsson@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Licensen för webbkonferensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens och den kan enbart användas för att logga in på 1 enhet.

Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Du kan byta eller avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning.

Om konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Cirka en vecka innan konferensen startar får du ett informationsmail. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.
8.00 på konferensens första dag får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är Invite people.
Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare.
Föreläsningarna finns tillgängliga senast kl. 9.00 konferensens första dag och stänger kl. 24.00 konferensens sista dag.
Föreläsningarna är förinspelade och finns publicerade under 14 dagar.
Konferenserna innehåller 4-8 föreläsningar á 40-60 minuter. Tillsammans med tid för reflektion motsvarar detta 1-2 dagars fortbildning.
Du kan stoppa filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se samma film flera gånger.
Föreläsningarna finns tillgängliga dygnet runt och du kan se dem när det passar dig.
Åhörarkopior och annat material finns på konferensens webbsida och kan skrivas ut.
Du kan kommunicera med andra deltagare, utställare och talare via en chatt samt en meddelandefunktion.
Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.
Utvärdera föreläsningarna direkt på webbplattformen.


Frågor om programmet
Åsa Gustafsson: 070-384 44 25
asa.gustafsson@skolporten.se