Hoppa till sidinnehåll

Religionskunskap

Webbkonferens

Religionskunskap

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i religionskunskap! Här kan du ta del av den senaste forskningen, få ämnesfördjupning och pedagogiska verktyg samt utvecklas i din yrkesroll. Konferensen vänder sig främst till högstadiet och gymnasiet, men kan även passa för vuxenutbildningen.

Med deltagarlicensen för webbkonferens tar du del av 5 föreläsningar när det passar dig under konferensens öppettid. Föreläsningarna är ca 60 minuter långa. Totalt motsvarar detta en dags fortbildning. 

Missa inte! Undervisar du i både historia och religion? 20% rabatt om du bokar båda konferenserna. Bokningskod: RelHis (Koden anges på båda bokningarna). Programmet för Historia hittar du här!

Det bästa jag någonsin varit på, toppbetyg från mig.

Sagt av tidigare deltagare

Konferensen berör:

 • Religion och vetenskap i klassrummet – motiverande arbetssätt och metoder.
 • Ämnesfördjupning om religiösa samfund och nyandlighet i Sverige.
 • Skapa konstruktiva diskussioner och interkulturellt förhållningssätt i undervisningen.
 • Verktyg för att motverka antisemitism och antidemokratiska värderingar.
 • Aktualiserad bild av intern religionskritik och moderna rörelser inom islam.

På konferensen medverkar:

Meriam Chatty

PROJEKTLEDARE FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA

Mohammad Fazlhashemi

PROFESSOR

Malin Löfstedt

UNIVERSITETSLEKTOR, LÄRARE

Frederik Wallenstein

FORSKARE, LÄRARE

Peter Åkerbäck

STUDIEREKTOR

Föreläsningar

Logga in via länken som mejlas kl 08.00 på konferensens första dag. Du kan välja fritt bland föreläsningarna och titta när du vill samt så många gånger du vill.

1. Att undervisa om religion och vetenskap – didaktiska och religionsvetenskapliga perspektiv (ca 60 min)

Alltsedan området ”religion och vetenskap” gjorde sitt (åter-)inträde i kursplanerna för religionskunskap med Gy11-reformen, har det betraktats som särskilt utmanande av många lärare och elever. Vad är det egentligen eleverna ska lära sig? Vilken kompetens behöver en lärare för att kunna göra ämnesområdet intressant och stimulerande? Och hur kan det bedömas?

Föreläsningen kommer att diskutera och problematisera några tendenser i undervisning och läromedel, men framför allt ligger fokus på den stora didaktiska potential som – rätt utnyttjad – ligger i ämnesområdet. Ta del av en föreläsning som stimulerar till att tänka kritiskt och kreativt kring religion och vetenskap, och som inspirerar till eget vidare utforskande.

Frederik Wallenstein

FORSKARE, LÄRARE

Frederik Wallenstein är religionsvetare och ämnesdidaktiker. Han forskar och undervisar i religionshistoria och religionsdidaktik vid Stockholms universitet, samt arbetar som lärare i religionskunskap och filosofi på Blackebergs gymnasium i Stockholm.

2. Intern religionskritik och moderna rörelser inom islam (ca 60 min)

Uppfattningen att religionskritik inte är möjlig inom islam har länge haft ett grepp om muslimskt tänkande, särskilt inom teologi och rättstolkning. Genom idéhistorien har det dock förekommit, och förekommer, kritiska synpunkter vars syfte är att modifiera eller helt förändra föreställningar eller sharialagar som inte är förenliga med ett rättighetscentrerat och individbaserat samhällssystem. 

Föreläsningen beskriver sådan intern kritik, samt moderna förändringsrörelser som är intressanta att lyfta i klassrummet, till exempel: 

 • feminism och jämställdhet 
 • synen på sexualitet 
 • ekoteologi  

Mohammad Fazlhashemi

PROFESSOR

Mohammad Fazlhashemi är professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet och har tidigare varit professor i idéhistoria vid Umeå universitet. Hans forskningsintressen rör bland annat teologiska och filosofiska idéströmningar fram till modern tid, med ett särskilt intresse för politiska idétraditioner med kopplingar till islamisk teologi, filosofi och rättstolkning. Mohammads senaste bok Shiʿite Salafism? (2022) rör den salafistiska idétraditionens inflytande över shiʿitiskt teologiskt tänkande. 

3. Religionsundervisning för alla? Metoder och perspektiv för en inkluderande religionsundervisning (ca 60 min)

Att undervisa om religioner och livsåskådningar kan vara utmanande, då tiden är knapp och ämnet innefattar komplexa frågor. I många undervisningsgrupper finns dessutom både elever som har en stark religiös förankring och de som saknar uttalad erfarenhet av religion. Hur kan dessa utmaningar hanteras på ett konstruktivt sätt, och hur kan vi väcka nyfikenhet snarare än konfrontation? 

I föreläsningen, som baseras på aktuell forskning och lärarpraktik, diskuteras religionsämnets komplexitet och vikten av att eleverna uppfattar nyanser i tolkningar och utövande av religion. Du får också förslag på konkreta metoder och perspektiv för att göra undervisningen angelägen för alla elever, oavsett bakgrund.

Malin Löfstedt

UNIVERSITETSLEKTOR, LÄRARE

Malin Löfstedt är verksam som gymnasielärare och som lektor i religionsdidaktik vid Uppsala universitet. Hon forskar bland annat om religionslärarrollen, inkluderande religionsundervisning, livsåskådningsfrågor i religionsämnet, samt frågor om konstruktiv religionskritik i undervisning.

4. Identifiera och motverka antisemitism i skolan (ca 45 min)

Antisemitiska konspirationsteorier sprids öppet av kända artister, och extrema politiska grupper göder hat på digitala plattformar. Förintelsen kan förnekas av vissa och förvanskas av andra och det är ett faktum att hot och våld mot judar i Sverige växer. I undersökningar uppger skolpersonal att det kan vara svårt att hantera frågor kopplade till antisemitism, och även andra ämnen som uppfattas som känsliga, utmanande eller potentiellt konfliktfyllda. 

Ta del av en föreläsning om antisemitiska konspirationsteorier och förintelseförvanskning. Vilka typer av antisemitism kan identifieras och hur bör dessa tendenser bemötas i skolan och i religionsundervisningen? Vilka konkreta material och verktyg erbjuder Forum för levande historia?

Meriam Chatty

PROJEKTLEDARE FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA

Meriam Chatty är fil. dr i statsvetenskap och arbetar som projektledare med kunskapshöjande insatser mot antisemitism på Forum för levande historia. Hon är även svensk delegat i International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

5. Det svenska nyandliga fältet och några aktuella rörelsers utveckling (ca 60 min)

Begreppet sekularisering kan leda till missuppfattningar om att människor inte är andliga eller religiösa, när det egentligen innebär avståndstagande från etablerade offentliga religioner. I ett starkt sekulariserat samhälle som Sverige ser vi idag ett ökat andligt sökande på egen hand. 

Ta del av en föreläsning som beskriver det samtida svenska nyandliga och religiösa fältet, där privatreligiositet, sekularisering, nya religiösa rörelser och aktuella strömningar sätts i perspektiv. Vi tittar också på äldre kristna rörelser som till exempel Jehovas vittnen, Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga och Scientologerna och du får uppdaterad information om rörelsernas aktuella status och utveckling i Sverige.

Peter Åkerbäck

STUDIEREKTOR

Peter Åkerbäck är fil. dr i religionshistoria och arbetar som studierektor på sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. Tillsammans med Liselotte Frisk skrev han Den mediterande dalahästen. Religion på nya arenor i samtidens Sverige (2013). Han har även skrivit Guds nya barnbarn. Att växa upp i kontroversiella religiösa grupper (2017) och Children in Minority Religions. Growing up in Controversial Religious Groups (2018), båda tillsammans med Liselotte Frisk och Sanja Nilsson. Just nu är Peters forskningsområde den tantriska samtida miljön.

16.00 Avslutning

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret på din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Ytterligare information skickas ut via e-post cirka 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på den första dagen.

  Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: kompetens@skolporten.se. Notera att utbildningsplattformen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

 • Licensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega. För att underlätta kommunikationen på vår utbildningsplattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

  Om tillfället ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • Cirka en vecka innan föreläsningen/föreläsningarna startar får du ett informationsmejl. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.

   

  Kl. 08.00 på den första dagen får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är InvitePeople. Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare. Du kan inte logga in från flera olika enheter med samma lösenord. Föreläsningen/föreläsningarna finns tillgänglig senast kl. 08.00 den första dagen och stänger kl. 24.00 den sista dagen.

   

  Föreläsningen/föreläsningarna är förinspelad och finns publicerad under hela perioden. Du kan stoppa filmen/filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se dem flera gånger om. Föreläsningen/föreläsningarna finns tillgänglig dygnet runt och du kan titta när det passar dig.

   

  Åhörarkopior och diskussionsfrågor finns på din inloggning och kan skrivas ut. Du kan kommunicera med andra deltagare och talare via en chatt samt en meddelandefunktionen. Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.

   

  Utvärdera föreläsningen/föreläsningarna direkt på webbplattformen.

   

 • Ja, programmet är detsamma på webbkonferensen som på den fysiska konferensen. Vissa undantag kan förekomma, exempelvis om en föreläsning innehåller bilder eller material som inte får riskera att spridas. Information om detta anges i dessa fall i programmet.

 • Nej, vi spelar in föreläsningarna under den fysiska konferensen och redigerar dem innan vi publicerar dem på webbportalen. Därför öppnar webbkonferensen någon vecka senare. Du kan se filmerna när det passar dig under hela webbkonferensens öppettid.

 • Licensen är individuell och gäller för en deltagare. Det är inte möjligt att logga in från flera enheter samtidigt på samma lösenord.

 • I mån av plats kan vi flytta dig till den fysiska konferensen. Då mat och fika ingår i det fysiska evenemanget tillkommer en kostnad för detta, samt en administrativ avgift på 500 kr. 

 • Kl 08.00 på webbkonferensens första dag får du ett mejl med en inloggningslänk. Notera att mejlet kommer från avsändaren InvitePeople, inte från Skolporten. Du väljer själv lösenord när du loggar in första gången.

 • Webbkonferensen stänger kl 24.00 på konferensens sista dag.

 • Skolporten skriver ett avtal med talarna som ger oss tillåtelse att visa deras föreläsningar under en begränsad tid. Vi kan inte förlänga konferensens öppettid utan talarnas godkännande.

 • Nej, filmerna är inte textade. Eftersom vi vill ha ett aktuellt innehåll även för webbpubliken, är tiden mellan fysisk konferens och webbkonferens för kort för att hinna lägga text på alla föreläsningar.

 • Du kan kommunicera med talare och övriga deltagare via en chatt eller privata meddelanden. I undantagsfall kan talaren ha avböjt att svara på frågor på grund av tidsbrist.

 • Om du inte gör några ändringar i dina inställningar syns ditt namn i deltagarlistan, men du kan enkelt gå in under Mina Verktyg och ändra så att du blir anonym.

 • Chrome fungerar bäst för att spela upp filmerna. Om du har någon annan webbläsare, exempelvis Safari, föreslår vi att du byter till Chrome inför konferensen.

 • Titta i skräpposten – ibland hamnar utskicket där. Hittar du det inte där kan du kontakta konferensens projektledare, så skickar vi ett nytt mejl.

 • Du väljer själv lösenord när du loggar in första gången. Om du glömmer bort det, hör av dig till projektledaren, så skickar vi en ny länk.

 • Ja, det går bra att pausa och spola.

 • Ja, du kan se föreläsningarna så många gånger du vill under perioden.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Datum
  28 nov – 19 dec 2023
 • Tid
  08:00–23:59
 • Pris (exkl. moms)
  2 455,00 kr

Prisnivåer

 • Boka-tidigt-pris (exkl. moms)
  Till och med 2023-10-22
  2 455,00 kr
 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2023-12-19
  3 095,00 kr

I priset ingår 5 föreläsningar à 40–60 minuter samt dokumentation.

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev