Religionskunskap Webbkonferens

28 november – 19 december 2023

Webbkonferens


Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i religionskunskap! Under en heldag kan du ta del av den senaste forskningen, få ämnesfördjupning, pedagogiska verktyg och utvecklas i din yrkesroll. Dessutom kommer du att möta och nätverka med kollegor från hela landet. Konferensen vänder sig främst till högstadiet och gymnasiet, men kan även passa för vuxenutbildningen.


Med deltagarlicensen för webbkonferens tar du del av 5 spännande föreläsningar när det passar dig, under tre veckor. Föreläsningarna är 40–60 minuter långa. Totalt motsvarar detta en dags fortbildning.

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  28 november – 19 december 2023
 • Tid
  00:00–00:00
 • Pris
  2455 kr

Konferensens föreläsare:

Mohammad Fazlhashemi, Uppsala universitet

Peter Åkerbäck, Stockholms universitet

Meriam Chatty, Forum för levande historia

Frederik Wallenstein, Stockholms universitet

Malin Löfstedt, Uppsala universitet

Konferensen berör:

 • Religion och vetenskap i klassrummet – motiverande arbetssätt och metoder.
 • Ämnesfördjupning om religiösa samfund och nyandlighet i Sverige.
 • Skapa konstruktiva diskussioner och ett interkulturellt förhållningssätt i undervisningen.
 • Verktyg för att motverka antisemitism och antidemokratiska värderingar.
 • Aktualiserad bild av intern religionskritik och moderna rörelser inom islam.

 Logga in via länken som mailas kl 08.00 på konferensens första dag. Föreläsningarna publiceras kl 08.00. Du kan välja fritt bland föreläsningarna och titta när du vill samt så många gånger du vill.

 

1. Att undervisa om religion och vetenskap – didaktiska och religionsvetenskapliga perspektiv

Alltsedan området ”religion och vetenskap” gjorde sitt (åter-)inträde i kursplanerna för religionskunskap med Gy11-reformen, har det betraktats som särskilt utmanande av många lärare och elever. Vad är det egentligen eleverna ska lära sig? Vilken kompetens behöver en lärare för att kunna göra ämnesområdet intressant och stimulerande? Och hur kan det bedömas?

Föreläsningen kommer att diskutera och problematisera några tendenser i undervisning och läromedel, men framför allt ligger fokus på den stora didaktiska potential som – rätt utnyttjad – ligger i ämnesområdet. Ta del av en föreläsning som stimulerar till att tänka kritiskt och kreativt kring religion och vetenskap, och som inspirerar till eget vidare utforskande.

 

Frederik Wallenstein forskar och undervisar i religionshistoria och religionsdidaktik vid Stockholms universitet, samt arbetar som lärare i religionskunskap och filosofi på Blackebergs gymnasium i Stockholm.

 

2. Intern religionskritik och moderna rörelser inom islam 

Uppfattningen att religionskritik inte är möjlig inom islam har länge haft ett grepp om muslimskt tänkande, särskilt inom teologi och rättstolkning. Genom idéhistorien har det dock förekommit, och förekommer, kritiska synpunkter vars syfte är att modifiera eller helt förändra föreställningar eller sharialagar som inte är förenliga med ett rättighetscentrerat och individbaserat samhällssystem. 

Föreläsningen beskriver sådan intern kritik, samt moderna förändringsrörelser som är intressanta att lyfta i klassrummet, till exempel: 

 • feminism och jämställdhet 
 • synen på sexualitet 
 • ekoteologi 

  

Mohammad Fazlhashemi är professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet och har tidigare varit professor i idéhistoria vid Umeå universitet. Hans forskningsintressen rör bland annat teologiska och filosofiska idéströmningar fram till  modern tid, med ett särskilt intresse för politiska idétraditioner med kopplingar till islamisk teologi, filosofi och rättstolkning. Mohammads senaste bok Shiʿite Salafism? (2022) rör den salafistiska idétraditionens inflytande över shiʿitiskt teologiskt tänkande. 

 

3Religionsundervisning för alla? Metoder och perspektiv för en inkluderande religionsundervisning

Att undervisa om religioner och livsåskådningar kan vara utmanande, då tiden är knapp och ämnet innefattar komplexa frågor. I många undervisningsgrupper finns dessutom både elever som har en stark religiös förankring och de som saknar uttalad erfarenhet av religion. Hur kan dessa utmaningar hanteras på ett konstruktivt sätt, och hur kan vi väcka nyfikenhet snarare än konfrontation? 

I föreläsningen, som baseras på aktuell forskning och lärarpraktik, diskuteras religionsämnets komplexitet och vikten av att eleverna uppfattar nyanser i tolkningar och utövande av religion. Du får också förslag på konkreta metoder och perspektiv för att göra undervisningen angelägen för alla elever, oavsett bakgrund.

 

Malin Löfstedt är verksam som gymnasielärare och som lektor i religionsdidaktik vid Uppsala universitet. Hon forskar bland annat om religionslärarrollen, inkluderande religionsundervisning, livsåskådningsfrågor i religionsämnet, samt frågor om konstruktiv religionskritik i undervisning.

 

4.Identifiera och motverka antisemitism i skolan

Antisemitiska konspirationsteorier sprids öppet av kända artister, och extrema politiska grupper göder hat på digitala plattformar. Förintelsen kan förnekas av vissa och förvanskas av andra och det är ett faktum att hot och våld mot judar i Sverige växer. I undersökningar uppger skolpersonal att det kan vara svårt att hantera frågor kopplade till antisemitism, och även andra ämnen som uppfattas som känsliga, utmanande eller potentiellt konfliktfyllda. 

Ta del av en föreläsning om antisemitiska konspirationsteorier och förintelseförvanskning. Vilka typer av antisemitism kan identifieras och hur bör dessa tendenser bemötas i skolan och i religionsundervisningen? Vilka konkreta material och verktyg erbjuder Forum för levande historia?

 

Meriam Chatty är fil. dr i statsvetenskap och arbetar med kunskapshöjande insatser mot antisemitism på Forum för levande historia. Hon är även svensk delegat i International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

 

5. Det svenska nyandliga fältet och några aktuella rörelsers utveckling

Begreppet sekularisering kan leda till missuppfattningar om att människor inte är andliga eller religiösa, när det egentligen innebär avståndstagande från etablerade offentliga religioner. I ett starkt sekulariserat samhälle som Sverige ser vi idag ett ökat andligt sökande på egen hand. 

Ta del av en föreläsning som beskriver det samtida svenska nyandliga och religiösa fältet, där privatreligiositet, sekularisering, nya religiösa rörelser och aktuella strömningar sätts i perspektiv. Vi tittar också på äldre kristna rörelser som till exempel Jehovas vittnen, Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga och Scientologerna och du får uppdaterad information om rörelsernas aktuella status och utveckling i Sverige.

 

Peter Åkerbäck är doktor i religionshistoria och arbetar som studierektor på sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. Tillsammans med Liselotte Frisk skrev han Den mediterande dalahästen. Religion på nya arenor i samtidens Sverige (2013). Han har även skrivit Guds nya barnbarn. Att växa upp i kontroversiella religiösa grupper (2017) och Children in Minority Religions. Growing up in Controversial Religious Groups (2018), båda tillsammans med Liselotte Frisk och Sanja Nilsson. Just nu är Peters forskningsområde den tantriska samtida miljön.

Sagt av tidigare deltagare:

”Den här typen av fortbildning är ovärderlig. Snälla fortsätt i samma stil!”

”Fantastiska föreläsare med ett mycket intressant och åhöraranpassat innehåll.”

”Låg kostnad till mycket innehåll. Behöver inte vikarier och kan titta när man vill.”Föredrar du att delta på plats i Stockholm? Boka här!


Missa inte! Undervisar du i både historia och religion? 20% rabatt om du bokar båda konferenserna 22–23 november.
Bokningskod: RelHis
(Koden anges på båda bokningarna)

Programmet för Historia hittar du här!


Boka tidigt-pris: 2 455 kr ex moms, gäller t.o.m. 22 oktober 2023

Ordinarie pris: 3 095 kr exkl. moms

I priset ingår 5 föreläsningar à 40–60 minuter samt dokumentation.

Avbokning fram till 30 dagar före konferensstart!
Administrationsavgift 500 kr

Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Ytterligare information om konferensen skickas ut via mail ca 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på konferensens första dag.

För att underlätta kommunikationen på konferensens plattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: asa.gustafsson@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Licensen för webbkonferensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens och licensen kan enbart användas på 1 enhet.

Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Du kan byta eller avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning.

Om konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Cirka en vecka innan konferensen startar får du ett informationsmail. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.
 • 8.00 på konferensens första dag får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är Invite people.
 • Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga kl. 8.00 konferensens första dag och stänger kl. 24.00 konferensens sista dag.
 • Föreläsningarna är förinspelade och finns publicerade under 14 dagar.
 • Konferenserna innehåller 4-8 föreläsningar á 40-60 minuter. Tillsammans med tid för reflektion motsvarar detta 1-2 dagars fortbildning.
 • Du kan stoppa filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se samma film flera gånger.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga dygnet runt och du kan se dem när det passar dig.
 • Åhörarkopior och annat material finns på konferensens webbsida och kan skrivas ut.
 • Du kan kommunicera med andra deltagare, utställare och talare via en chatt samt en meddelandefunktion.
 • Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.
 • Utvärdera föreläsningarna direkt på webbplattformen.


Frågor om programmet
Åsa Gustafsson: 070-384 44 25
asa.gustafsson@skolporten.se