Slöjd Webbkonferens

30 november – 14 december 2020

Webbkonferens

På grund av rådande omständigheter övergår denna konferens helt till webbkonferens. Du som är anmäld till den fysiska konferensen behåller din plats och blir kontaktad personligen. Har du frågor? Kontakta gärna Nina Fahlén


Välkommen till Skolportens årliga konferens för slöjdlärareTa del av föreläsningar som bjuder på aktuell forskning och exempel från praktiken som vi hoppas ska inspirera och ge ämnesfördjupning till din undervisning.

Konferensen vänder sig till dig som undervisar i slöjd. Med deltagarlicens och lösenord kan du ta del av konferensens 8 föreläsningar när det passar dig, under 14 dagar. Föreläsningarna är 40-60 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning.

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  30 november – 14 december 2020
 • Tid
  09:00–00:00
 • Pris
  4995 kr

Konferensen berör:

 • Reviderad kursplan – vad har förändrats och vilka följder kan förändringarna få för slöjdlärares undervisning, bedömning och arbete med betygssättning?
 • Att slöjda en hållbar utveckling – om didaktik, innehåll och samhällsutmaningar i slöjden.
 • Hur hantera och förebygga problemskapande beteenden i slöjdsalen?
 • Utveckla språket hos nyanlända elever utifrån slöjdämnet!
 • Nordisk slöjdforskning – vad finns det för forskning och vad är på gång?
 • Sex och samlevnad + slöjd = sant!
 • Hur kan det specialpedagogiska stödet se ut i slöjden?
 • Varning för tillplattad slöjd!
 • Vilka utmaningar och möjligheter finns det för slöjden i dagens samhälle och skola?

På konferensen medverkar:

Mia Porko-Hudd, professor
Peter Hasselskog, universitetslektor
Ulf Ståhlgren, slöjdlärare
Elisabeth Karlsson, mellanstadielärare och sva-lärare
David Edfelt, psykolog
Ingvill Gjerdrum Maus, fil.dr

Erik Sigurdson, universitetslektor
Lars Lindkvist, slöjdlärare
Veronica Skorsdal, slöjdlärare
Ulrika Johansson Staffans, rådgivare i textilslöjd
Anders Nilsson, rådgivare i trä- och metallslöjd

Cirka en vecka innan konferensen får du ett informationsmail. Kl 8.00 den 30 november får du ett mail med en länk där du kan logga in och skapa ditt eget lösenord. Föreläsningarna publiceras senast kl 09.00. 

 

1. Slöjdforskning i fokus
Vad forskas det om i ämnet slöjd i våra nordiska grannländer? Och vilken relation finns det mellan den forskning som pågår och slöjden i skolan och samhället? Ta del av en föreläsning som ger en överblick av forskningen på området och som diskuterar slöjdens roll i dagens alltmer digitala samhälle och skola.

 • Att forska i slöjd – vad, hur, varför?
 • Nordisk slöjdforskning – vad finns det för forskning och vad är på gång?
 • Vilka utmaningar och möjligheter finns det för slöjden i dagens samhälle och skola?

 

Mia Porko-Hudd är professor i slöjdpedagogik vid Åbo Akademi i Vasa, Finland, och textillärare i grunden. Mia har 25 års erfarenhet av slöjdlärarutbildning, är aktivt engagerad i nordisk samarbete inom slöjdområdet och huvudredaktör för den nordiska vetenskapliga journalen Techne Serien. Hon är en av författarna till boken Slöjdfröjd – Didaktiska diskussioner om och idéer för slöjdundervisningens upplägg (2015).

 

2. Reviderad nationell kursplan – hur, vad och med vilka följder?
Slöjdämnets kursplan är under revidering. Skolverket har lämnat sitt förslag till regeringen. Efter att regeringen beslutat om nya kursplaner kommer de nya kursplanerna att träda i kraft tidigast under 2021. Ta del av en föreläsning där förslaget till reviderad kursplan för slöjdämnet står i fokus.

 • Varför en revidering och hur?
 • Vad har förändrats?
 • Vilka följder kan, bör eller förväntas förändringarna få för slöjdlärares undervisning, bedömning och arbete med betygssättning?

 

Peter Hasselskog är universitetslektor vid slöjdlärarutbildningen på HDK, Göteborgs universitet, där han arbetar som lärarutbildare och slöjdforskare. Peter har också haft flera uppdrag för Skolverket, bland annat med nationella ämnesutvärderingar. Han disputerade år 2010 med avhandlingen Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen.

 

3. Samarbete som stärker språkutvecklingen hos nyanlända elever
På Lindblomskolan i Hultsfred har nästan hälften av de 530 eleverna ett annat modersmål än svenska och det talas 38 olika språk. På skolan har en slöjdlärare och en lärare i svenska som andraspråk startat ett samarbete för att stärka språkutvecklingen hos elever i förberedelseklass. Ta del av en föreläsning om deras erfarenheter av att utveckla ordförråd och förståelse, samt muntlig och skriftlig kommunikation hos nyanlända elever utifrån slöjdämnet.

Elisabeth Karlsson är utbildad mellanstadielärare och lärare i svenska som andraspråk. Hon har arbetat med förberedelseklass både på mellan- och högstadiet, och jobbar delvis även med svenska som andraspråk i ordinarie klasser.
Ulf Ståhlgren är utbildad slöjdlärare 1-9. Han är också förstelärare i Hultsfreds kommun.

 

4. Att hantera och förebygga problemskapande beteenden i slöjdsalen
För en del elever är vardagen i skolan fylld av utmaningar och misslyckanden. Slöjdämnet kan innebära en extra utmaning i och med tillgången till “farliga” maskiner, redskap och vassa verktyg. Konflikter och frustration kan uppstå i många situationer – ibland är det lätt att se vad det är som upprör och när, men ibland upplevs det omöjligt. Ibland stiger ilskan till en nivå där eleven förlorar kontrollen över sig själv. Hur kan du göra för att hantera dessa situationer, men framförallt förebygga så att de inte uppstår igen?

 • Frustration, ilska och självstyrning – hur hör det ihop?
 • Affektsmitta – om affekter och behovet av att bevara sitt lugn.
 • Att hantera utbrott och utagerande beteenden – vad kan du göra i varje steg?
 • Ett praktiskt arbetssätt för att utvärdera stressiga och kaotiska situationer för att de inte ska uppstå igen.

 

David Edfelt är leg. psykolog och författare. Han arbetar med handledning och utbildning för pedagogisk personal i såväl förskolor som skolor och fritidshem. David undervisar på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet och har skrivit ett antal böcker om att hantera och förebygga problemskapande beteenden.

 

5. Hantverksbaserad design för hållbarhet i skolan

Unga människor står idag inför stora miljöutmaningar, och deras förmåga att bidra till en hållbar utveckling är av stor betydelse för miljö och samhälle, både lokalt och globalt. Genom utbildning ska barn och unga utveckla kunskap, färdigheter och värderingar för att bidra till denna utveckling. Men hur kan lärare främja detta i praktiskt design- och hantverksarbete i skolan? Föreläsningen tar utgångspunkt i en aktuell avhandling och diskuterar frågor som:

 • Hur kan design- och hantverksundervisning utvecklas, så att den inkluderar temat design för hållbar utveckling?
 • Hur kan hantverksbaserad undervisning stärka elevens kompetens gällande designkompetens för hållbarhet?

 

Föreläsningen presenteras på engelska.


Ingvill Gjerdrum Maus
 har en masterutbildning i formgivning, konst och hantverk och är fil.dr i designdidaktik. Våren 2020 disputerade hon med avhandlingen Enhancing design literacy for sustainability: Craft-based design for sustainability in lower secondary education in Norway. Idag arbetar hon med undervisning och forskning som docent vid Institutt for estetiske fag, Fakultet for teknologi, kunst og design vid OsloMet―Storbyuniversitetet.

 

6. Göra och röra eller sitta och titta? Varning för tillplattad slöjd!
Slöjdkunskaper diskuteras ofta oberoende av de sinnen som är förutsättningen för kunskaperna. Slöjdbegrepp som ”framställa”, ”tolka” och ”estetiskt uttryck” är inte direkt knutna till kroppsliga förmågor. Ändå vet vi alla att vi använder synsinnet för att ”tolka” ett foto eller en text, och hörselsinnet för att ”tolka” ett ord eller ett läte. När vi tolkar tredimensionella material använder vi framförallt känselsinnena, men kanske också synen. Ändå diskuteras tredimensionalitet ofta såsom något för synsinnet snarare än känselsinnena, och det kan ställa till med en del problem för slöjdlärare och elever i skolan. Någon kanske tror att det går att ersätta det tredimensionella med en bild eller ett ord. Men att ”sitta och titta” förutsätter att du först har fått ”röra och göra”. Missa inte denna föreläsning om du vill ha vattentäta argument för tredimensionella material i slöjd!

 

Erik Sigurdson är slöjdlärare, lärarutbildare och slöjdforskare. Han arbetar som lärarutbildare i slöjd på Konstfack i Stockholm, på Linköpings universitet och Umeå universitet.

 

7. Sex och samlevnad + slöjd = sant

Elevernas frågor och funderingar om sex och samlevnad blev startskottet på ett projekt med ämnesövergripande undervisning i slöjd och biologi på Ankarskolan i Varberg, där eleverna fick tillverka könsorgan i olika material och tekniker. Föreläsningen presenterar projektet och ger dig inspiration till i din egen slöjdundervisning.

 • Hur kan sex och samlevnad integreras i slöjden?
 • Vilka problem och utmaningar kan uppstå?
 • Vilka vinster finns med sex och samlevnad på slöjdlektionerna?
 • Så kan du planera ett liknande projekt. 

Veronica Skorsdal och Lars Lindkvist är legitimerade slöjdlärare åk 3-9 och arbetar på Ankarskolan, Varbergs kommun. 

 

8. Hur kan det specialpedagogiska stödet se ut i slöjden?
I slöjden möter lärare idag elever som är i behov av olika sorts stöd. Det är inte alltid lätt att få planeringstiden att räcka till för att göra undervisningen tillgänglig i slöjdsalen. Små justeringar och olika anpassningar, både fysiska som pedagogiska, kan göra stor skillnad och är användbara för många elever.

 • Går det att få externt stöd i slöjdundervisningen?
 • Vilka specifika hjälpmedel finns i slöjden?

 

Ulrika Johansson Staffans är rådgivare i textilslöjd på Specialpedagogiska skolmyndigheten

Anders Nilsson är rådgivare i trä- och metallslöjd på Specialpedagogiska skolmyndigheten

 

Fri avbokning fram till 30 dagar före konferensstart!

Kampanj! 20% rabatt på ord. pris. Ange bokningskod SISTAMINUTEN
Ord. pris 4 995 kr exkl. moms
I priset ingår 8 föreläsningar á 40-60 minuter samt dokumentation.

Boka din individuella licens, betala mot faktura och få inloggningsuppgifter, åhörarkopior och instruktioner per mail i god tid före konferensen. Du kan byta eller avboka fritt fram till 30 dagar före konferensstart.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Om du inte kan boka en plats på någon av våra konferenser eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: kompetens@skolporten.se så hjälper vi dig. Notera gärna att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Vi reserverar oss för eventuella programändringar.

Träffa föreläsaren

Peter Hasselskog, universitetslektor vid slöjdlärarutbildningen på HDK, Göteborgs Universitet, som ska föreläsa om den reviderade kursplanen för slöjdämnet på Skolportens konferens för slöjdlärare. 

Läs mer


Frågor om programmet
Nina Fahlén:
076-321 62 99
nina.fahlen@skolporten.se