Slöjd Webbkonferens

28 september – 12 oktober 2022

Webbkonferens


Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i slöjd! Via filmade föreläsningar får du ta del av aktuell forskning och praktiska exempel som kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll. Dessutom kan du kommunicera med föreläsarna och nätverka med kollegor från hela landet. 

Med deltagarlicensen för webbkonferens tar du del av åtta intressanta föreläsningar när det passar dig, under två veckor. Föreläsningarna är 40–60 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning.

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  28 september – 12 oktober 2022
 • Tid
  00:00–00:00
 • Pris
  3995 kr

Konferensen berör:

 • Slöjdämnets kursplan i Lgr22 – vad innebär förändringarna?
 • Slöjd som ett ämne – undervisning i helklass med två pedagoger.
 • Slöjddidaktik möter specialpedagogik.
 • Kommunikation i slöjdundervisningen – instruktionens betydelse för lärandet.
 • Estetiska dimensioner som didaktiskt verktyg i slöjd.
 • Hur kan vi motivera och inspirera elever i slöjden?
 • Slöjdundervisning med nyanlända elever.
 • Hållbar utveckling i slöjdämnet.
På konferensen medverkar:

Peter Hasselskog, Göteborgs universitet

Joakim Andersson, Göteborgs universitet

Edvin Thörnholm, Adolfsbergsskolan

Åsa Ehrnström, Adolfsbergsskolan

Karolin Wagner, Skönadalsskolan

Anna Sjöqvist, Karlstads universitet

Emma Gyllerfelt, Göteborgs universitet

Stina Billing, Midgårds skola

Elisabet Jagell, Uppsala universitet och Konstfack

Logga in via länken som mailas kl 08.00 på konferensens första dag. Föreläsningarna publiceras kl 08.00. Du kan välja fritt bland föreläsningarna och titta när du vill samt så många gånger du vill.

 

1. Slöjdämnets kursplan i Lgr22
Från höstterminen 2022 undervisas grundskolans slöjdämne utifrån en reviderad kursplan. Men vad har egentligen förändrats och vad innebär förändringarna ​​– för elevernas slöjdundervisning, för slöjdlärares planering, genomförande och betygssättning eller för synen på slöjdämnet? I föreläsningen gör vi nedslag i förändringarna och tankarna bakom dem. Olika tolkningar och frågor som diskuterats sedan kursplanen presenterades lyfts också fram.

 

Peter Hasselskog har utbildat slöjdlärare vid Göteborgs universitet i mer än 20 år. Som ämnesdidaktiker och slöjdforskare har Peter också haft flera uppdrag för Skolverket, bland annat med nationella ämnesutvärderingar, kursplaner och stödmaterial.

 

Skicka gärna in frågor kring slöjdämnets nya kursplan inför konferensen. Frågorna mailas till asa.lasson@skolporten.se senast 12 september.

 

2. Kommunikation i slöjdundervisningen ​​​​
Att ge en instruktion kring exempelvis en hantverksteknik kan göras på en mängd olika sätt. Instruktionen kan ges verbalt, visas i handling eller med en blandning av olika kommunikationsformer. Vilka konsekvenser får lärarens val sett till möjligheter och omöjligheter för den enskilde eleven att ta till sig det läraren avser? Ta del av en föreläsning som går igenom:

 

 • Val av kommunikationsform i förhållande till elevens lärande och görande.
 • Förförståelsens betydelse för val av kommunikationsform.
 • Att visa ”på riktigt” eller ”som om ”.

 

Joakim Andersson är universitetslektor vid slöjdlärarutbildningen på HDK-Valand, Göteborgs universitet. Han disputerade 2021 med avhandlingen Kommunikation i slöjd och hantverksbaserad undervisning.

 

3. Slöjd som ett ämne – undervisning i helklass med två pedagoger

Slöjdlärarna på Adolfsbergsskolan i Örebro startade ett fördjupat samarbete, för flera år sedan, för att utveckla slöjdundervisningen, med målet att eleverna på ett tydligare sätt skulle uppfatta slöjd som ett sammanhållet ämne. Nu undervisar de tillsammans i helklass i en gemensam slöjdsal. Ta del av deras erfarenheter kring planering, arbetssätt och bedömning och få förslag på konkreta slöjduppgifter som kombinerar hårda och mjuka material.

 

Edvin Thörnholm är utbildad slöjdlärare och Åsa Ehrnström är utbildad textilslöjdslärare. De arbetar båda på Adolfsbergsskolan i Örebro, i årskurs F-6.

 

4. Att inspirera och motivera elever i slöjden
För att få eleverna att bli nyfikna, vilja lösa olika uppgifter och utmana sig själva behöver vi inspirera och motivera dem. Ta del av en föreläsning om hur vi kan väcka elevernas intresse genom att använda oss av verklighetsbaserade uppgifter och andra inspirerande arbetssätt i slöjdundervisningen.

 

 • Olika arbetssätt som väcker elevernas intresse.
 • Verklighetsbaserade uppgifter där samhället bjuds in.
 • Konkreta samverkansuppgifter för slöjdämnet.
 • Digitala verktyg som en naturlig del av undervisningen.

 

Karolin Wagner är slöjd- och hantverkslärare och undervisar i slöjd på Skönadalsskolan i Kävlinge. Hon är sedan 2018 kopplad till Göteborgs universitets slöjdlärarutbildning och undervisar blivande slöjdlärare i pedagogik, didaktik och metodik. 2021 blev hon andrapristagare i Guldäpplet.

 

5. Slöjddidaktik möter specialpedagogik
Många slöjdlärare får i uppdrag att undervisa elever i grundsärskolan trots att de saknar behörighetsgivande specialpedagogisk kompetens. Detta skapar ofta osäkerhet och väcker många frågor, inte minst om slöjdundervisningens vad, hur och varför. Sådana frågor berörs i denna föreläsning, som tar avstamp i en aktuell avhandling om slöjdundervisning i grundsärskolan.

 

 • Vad skiljer slöjd i grundsärskolan från slöjd i grundskolan? 
 • Om styrdokument, lärares utbildning och organisatoriska förutsättningar.
 • Specialpedagogisk slöjd – finns det? I så fall, vad innebär det? 
 • Att anpassa undervisning i slöjd till elever med olika förmågor.

 

Anna Sjöqvist är doktorand i pedagogiskt arbete, inriktning specialpedagogik, vid Karlstads universitet. Anna har en bakgrund som textilslöjdslärare, bildlärare och speciallärare med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning.

 

 

6. Slöjdundervisning med nyanlända elever
Skolor har under senare år valt att organisera skolgången för nyanlända elever genom att låta eleverna delta i slöjdundervisning, men forskning som synliggör nyanlända elever och slöjdundervisning är bristfällig. Under den här föreläsningen presenteras och diskuteras resultat från pågående avhandlingsarbete som rör slöjdundervisning med nyanlända elever.

 

Emma Gyllerfelt är universitetsadjunkt och doktorand vid slöjdlärarutbildningen, HDK-Valand, Göteborgs universitet. Hon har en bakgrund som slöjd- och svensklärare.

 

7. Hållbar utveckling i slöjdämnet
En hållbar värld kräver slöjdkunskaper! Hur kan vi slöjdlärare undervisa för att eleverna ska lära sig de kunskaper, och utveckla de färdigheter som de behöver för att kunna vara aktiva i att skapa en hållbar framtid? I denna föreläsning tas följande områden upp:

 

 

 • betydelsen av kunskap om hållbar utveckling för såväl lärare som elever
 • hållbara material och resurshushållning
 • arbetsområden med konkreta exempel
 • möjligheterna med ämnesöverskridande samarbeten i och utanför skolan
 • reflektionens betydelse.

 

Stina Billing är legitimerad slöjdlärare och arbetar på Midgårdskolan i Röstånga, Svalövs kommun. Stina skrev sitt examensarbete om slöjddidaktik för hållbar utveckling, och 2020 fick hon och en kollega stipendium från Margareta och Ingemar Ingemarssons stiftelse för att göra ett utvecklingsarbete om ämnesöverskridande samarbete med hållbar utveckling som tema, och slöjden i fokus.

 

8. Estetiska dimensioner som didaktiskt verktyg i slöjd
Allt vi skapar och allt vi har runt omkring oss har estetiska dimensioner som påverkar oss. Samtidigt visar forskning samstämmigt att både elever och lärare tycker att det är svårt att tala om estetiska dimensioner i slöjd. Hur kommer det sig att det är så svårt och vad får det för konsekvenser för undervisningen? Hur påverkas elevernas idéutveckling och motivation om vi slöjdlärare inte kan tala om de estetiska uttrycken? I den reviderade kursplanen ska estetiska kunskaper få ett tydligare fokus, men hur ska det gå till? 

 

 • Vad kan estetiska dimensioner bidra med i slöjden?
 • Varför är det så svårt att prata om de estetiska dimensionerna i slöjd?
 • Hur kan vi använda det estetiska som en resurs i undervisningen?

 

Elisabet Jagell är doktorand i slöjd på forskarskolan Fobos med placering på Konstfack. Hennes forskningsintresset är estetiska dimensioner i slöjd kopplat till lärande. Hon har en bakgrund som grundskollärare och slöjdlärare och arbetar vid sidan av doktorandstudierna som lärarutbildare vid Uppsala universitet. 

 

 

Föredrar du att delta på plats i Stockholm? Boka här!

Avbokning fram till 30 dagar före konferensstart!*

*Administrationsavgift 500 kr

Pris: 3 995 kr exkl. moms

I priset ingår 8 föreläsningar à 40–60 minuter samt dokumentation.

Läs Intervjun med föreläsaren!

Slöjdläraren Karolin Wagner ska föreläsa på Skolportens konferens Slöjd. Hon kommer att tala om hur man kan få eleverna mer intresserade av slöjdämnet.

Karolin Wagner

Läs vår intervju med Karolin Wagner!

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Ytterligare information om konferensen skickas ut via mail ca 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på konferensens första dag.

För att underlätta kommunikationen på konferensens plattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: asa.lasson@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Licensen för webbkonferensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens och licensen kan enbart användas på 1 enhet.

Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Du kan byta eller avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning.

Om konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Cirka en vecka innan konferensen startar får du ett informationsmail. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.
 • 8.00 på konferensens första dag får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är Invite people.
 • Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga senast kl. 9.00 konferensens första dag och stänger kl. 24.00 konferensens sista dag.
 • Föreläsningarna är förinspelade och finns publicerade under 14 dagar.
 • Konferenserna innehåller 4-8 föreläsningar à 40-60 minuter. Tillsammans med tid för reflektion motsvarar detta 1-2 dagars fortbildning.
 • Du kan stoppa filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se samma film flera gånger.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga dygnet runt och du kan se dem när det passar dig.
 • Åhörarkopior och annat material finns på konferensens webbsida och kan skrivas ut.
 • Du kan kommunicera med andra deltagare, utställare och talare via en chatt samt en meddelandefunktion.
 • Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.
 • Utvärdera föreläsningarna direkt på webbplattformen.


Frågor om programmet
Åsa Lasson: 070-426 28 27
asa.lasson@skolporten.se