Slöjd

20–21 september 2022

Stockholm

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i slöjd! Under två dagar får du ta del av aktuell forskning och praktiska exempel som kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll. Du får också möjlighet att nätverka med kollegor från hela landet!

 • Plats
  Stockholm
 • Datum
  20–21 september 2022
 • Tid
  09:30–16:00
 • Pris
  5595 kr
Fullbokad

Konferensen berör bland annat:

 • Slöjdämnets kursplan i Lgr22 – vad innebär förändringarna?
 • Slöjd som ett ämne – undervisning i helklass med två pedagoger.
 • Slöjddidaktik möter specialpedagogik.
 • Kommunikation i slöjdundervisningen – instruktionens betydelse för lärandet.
 • Estetiska dimensioner som didaktiskt verktyg i slöjd.
 • Hur kan vi motivera och inspirera elever i slöjden?
 • Slöjdundervisning med nyanlända elever.
 • Hållbar utveckling i slöjdämnet.

På konferensen medverkar:

Peter Hasselskog, Göteborgs universitet

Joakim Andersson, Göteborgs universitet

Edvin Thörnholm, Adolfsbergsskolan

Åsa Ehrnström, Adolfsbergsskolan

Karolin Wagner, Skönadalsskolan

Anna Sjöqvist, Karlstads universitet

Emma Gyllerfelt, Göteborgs universitet

Stina Billing, Midgårds skola

Elisabet Jagell, Uppsala universitet och Konstfack

08.45 Registrering med kaffe och smörgås

 

09.30 Skolporten hälsar välkommen

 

09.35 Slöjdämnets kursplan i Lgr22
Från höstterminen 2022 undervisas grundskolans slöjdämne utifrån en reviderad kursplan. Men vad har egentligen förändrats och vad innebär förändringarna ​​– för elevernas slöjdundervisning, för slöjdlärares planering, genomförande och betygssättning eller för synen på slöjdämnet? I föreläsningen gör vi nedslag i förändringarna och tankarna bakom dem. Olika tolkningar och frågor som diskuterats sedan kursplanen presenterades lyfts också fram.

 

Peter Hasselskog har utbildat slöjdlärare vid Göteborgs universitet i mer än 20 år. Som ämnesdidaktiker och slöjdforskare har Peter också haft flera uppdrag för Skolverket, bland annat med nationella ämnesutvärderingar, kursplaner och stödmaterial.

 

Skicka gärna in frågor kring slöjdämnets nya kursplan inför konferensen. Frågorna mailas till asa.lasson@skolporten.se senast 12 september.

 

11.00 Förmiddagskaffe

 

11.30 Kommunikation i slöjdundervisningen ​​​​
Att ge en instruktion kring exempelvis en hantverksteknik kan göras på en mängd olika sätt. Instruktionen kan ges verbalt, visas i handling eller med en blandning av olika kommunikationsformer. Vilka konsekvenser får lärarens val sett till möjligheter och omöjligheter för den enskilde eleven att ta till sig det läraren avser? Ta del av en föreläsning som går igenom:

 

 • Val av kommunikationsform i förhållande till elevens lärande och görande.
 • Förförståelsens betydelse för val av kommunikationsform.
 • Att visa ”på riktigt” eller ”som om ”.

 

Joakim Andersson är universitetslektor vid slöjdlärarutbildningen på HDK-Valand, Göteborgs universitet. Han disputerade 2021 med avhandlingen Kommunikation i slöjd och hantverksbaserad undervisning.

 

12.30 Lunch

 

13.30 Slöjd som ett ämne – undervisning i helklass med två pedagoger

Slöjdlärarna på Adolfsbergsskolan i Örebro startade ett fördjupat samarbete, för flera år sedan, för att utveckla slöjdundervisningen, med målet att eleverna på ett tydligare sätt skulle uppfatta slöjd som ett sammanhållet ämne. Nu undervisar de tillsammans i helklass i en gemensam slöjdsal. Ta del av deras erfarenheter kring planering, arbetssätt och bedömning och få förslag på konkreta slöjduppgifter som kombinerar hårda och mjuka material.

 

Edvin Thörnholm är utbildad slöjdlärare och Åsa Ehrnström är utbildad textilslöjdslärare. De arbetar båda på Adolfsbergsskolan i Örebro, i årskurs F-6.

 

14.15 Kaffe

 

14.45 Att inspirera och motivera elever i slöjden

För att få eleverna att bli nyfikna, vilja lösa olika uppgifter och utmana sig själva behöver vi inspirera och motivera dem. Ta del av en föreläsning om hur vi kan väcka elevernas intresse genom att använda oss av verklighetsbaserade uppgifter och andra inspirerande arbetssätt i slöjdundervisningen.

 

 • Olika arbetssätt som väcker elevernas intresse.
 • Verklighetsbaserade uppgifter där samhället bjuds in.
 • Konkreta samverkansuppgifter för slöjdämnet.
 • Digitala verktyg som en naturlig del av undervisningen.

 

Karolin Wagner är slöjd- och hantverkslärare och undervisar i slöjd på Skönadalsskolan i Kävlinge. Hon är sedan 2018 kopplad till Göteborgs universitets slöjdlärarutbildning och undervisar blivande slöjdlärare i pedagogik, didaktik och metodik. 2021 blev hon andrapristagare i Guldäpplet.

 

15.45 Avslutning konferensens första dag

09.00 Slöjddidaktik möter specialpedagogik
Många slöjdlärare får i uppdrag att undervisa elever i grundsärskolan trots att de saknar behörighetsgivande specialpedagogisk kompetens. Detta skapar ofta osäkerhet och väcker många frågor, inte minst om slöjdundervisningens vad, hur och varför. Sådana frågor berörs i denna föreläsning, som tar avstamp i en aktuell avhandling om slöjdundervisning i grundsärskolan.

 

 • Vad skiljer slöjd i grundsärskolan från slöjd i grundskolan? 
 • Om styrdokument, lärares utbildning och organisatoriska förutsättningar.
 • Specialpedagogisk slöjd – finns det? I så fall, vad innebär det? 
 • Att anpassa undervisning i slöjd till elever med olika förmågor.

 

Anna Sjöqvist är doktorand i pedagogiskt arbete, inriktning specialpedagogik, vid Karlstads universitet. Anna har en bakgrund som textilslöjdslärare, bildlärare och speciallärare med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning.

 

10.15 Kaffe

 

10.45 Slöjdundervisning med nyanlända elever
Skolor har under senare år valt att organisera skolgången för nyanlända elever genom att låta eleverna delta i slöjdundervisning, men forskning som synliggör nyanlända elever och slöjdundervisning är bristfällig. Under den här föreläsningen presenteras och diskuteras resultat från pågående avhandlingsarbete som rör slöjdundervisning med nyanlända elever.

 

Emma Gyllerfelt är universitetsadjunkt och doktorand vid slöjdlärarutbildningen, HDK-Valand, Göteborgs universitet. Hon har en bakgrund som slöjd- och svensklärare.

 

11.45 Lunch 

 

12.45 Hållbar utveckling i slöjdämnet
En hållbar värld kräver slöjdkunskaper! Hur kan vi slöjdlärare undervisa för att eleverna ska lära sig de kunskaper, och utveckla de färdigheter som de behöver för att kunna vara aktiva i att skapa en hållbar framtid? I denna föreläsning tas följande områden upp:

 

 • betydelsen av kunskap om hållbar utveckling för såväl lärare som elever
 • hållbara material och resurshushållning
 • arbetsområden med konkreta exempel
 • möjligheterna med ämnesöverskridande samarbeten i och utanför skolan
 • reflektionens betydelse.

 

Stina Billing är legitimerad slöjdlärare och arbetar på Midgårdskolan i Röstånga, Svalövs kommun. Stina skrev sitt examensarbete om slöjddidaktik för hållbar utveckling, och 2020 fick hon och en kollega stipendium från Margareta och Ingemar Ingemarssons stiftelse för att göra ett utvecklingsarbete om ämnesöverskridande samarbete med hållbar utveckling som tema, och slöjden i fokus.

 

13.45 Kaffe

 

14.15 Estetiska dimensioner som didaktiskt verktyg i slöjd
Allt vi skapar och allt vi har runt omkring oss har estetiska dimensioner som påverkar oss. Samtidigt visar forskning samstämmigt att både elever och lärare tycker att det är svårt att tala om estetiska dimensioner i slöjd. Hur kommer det sig att det är så svårt och vad får det för konsekvenser för undervisningen? Hur påverkas elevernas idéutveckling och motivation om vi slöjdlärare inte kan tala om de estetiska uttrycken? I den reviderade kursplanen ska estetiska kunskaper få ett tydligare fokus, men hur ska det gå till? 

 

 • Vad kan estetiska dimensioner bidra med i slöjden?
 • Varför är det så svårt att prata om de estetiska dimensionerna i slöjd?
 • Hur kan vi använda det estetiska som en resurs i undervisningen?

 

Elisabet Jagell är doktorand i slöjd på forskarskolan Fobos med placering på Konstfack. Hennes forskningsintresset är estetiska dimensioner i slöjd kopplat till lärande. Hon har en bakgrund som grundskollärare och slöjdlärare och arbetar vid sidan av doktorandstudierna som lärarutbildare vid Uppsala universitet.

 

15.15 Konferensen avslutas

Föredrar du att delta på webbkonferensen?
Boka här!

Avbokning fram till 30 dagar före konferensstart *

*Administrationsavgift 500 kr

Pris: 5 595 kr exkl. moms.

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe i två dagar samt dokumentation.

Läs Intervjun med föreläsaren!

Slöjdläraren Karolin Wagner ska föreläsa på Skolportens konferens Slöjd. Hon kommer att tala om hur man kan få eleverna mer intresserade av slöjdämnet.

Karolin Wagner

Läs vår intervju med Karolin Wagner!

Skolporten anpassar sig efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande de fysiska konferenserna. I nuläget finns inga restriktioner, men vi reserverar oss för förändringar.

Vår ambition är att informera i god tid, men en förändrad situation kan innebära att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta.

Vid sjukdomssymptom uppmanar vi dig att byta till webbkonferens. Vid sjukdomssymptom hos föreläsare kan delar av programmet behöva ändras eller bytas ut.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: asa.lasson@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Du kan avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt på grund av restriktioner gällande corona. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas.

Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att till exempel frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

IVA Konferenscenter Grev Turegatan 16, Stockholm

Kommunikationer: Närmaste T-banestation är Östermalmstorg (röd linje). Det tar cirka 15 minuter att promenera från centralen.


Frågor om programmet:
Åsa Lasson: 070-426 28 27
asa.lasson@skolporten.se