Spanska Webbkonferens

12–22 oktober 2020

Webbkonferens

På grund av rådande omständigheter övergår konferensen i Spanska helt till webbkonferens. Du som är anmäld till den fysiska konferensen behåller din plats och blir kontaktad personligen. Har du frågor? Kontakta gärna Åsa Gustafsson

Konferens på distans – med deltagarlicens och lösenord kan du ta del av konferensens föreläsningar när du vill, under tio dagar.


Hur kan vi motivera, stötta och utmana alla elever i spanska? Hur håller vi undervisningen modern och relevant? Svenska och utländska föreläsare bjuder på aktuell forskning och praktiska verktyg samt ämnesfördjupning och språklig input för egen del. Välkommen!

Konferensen riktar sig till dig som undervisar i spanska från årskurs 6 till gymnasiet/komvux.

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  12–22 oktober 2020
 • Tid
  09:00–17:00
 • Pris
  3795 kr

Konferensen berör:

 • Skolverket om reviderade styrdokument i spanska, åk 6 till gymnasiet.
 • En studie om motivation och attityder som nyckel till lyckade språkstudier.
 • Skönlitteratur för alla åldrar – så får du det att fungera i klassrummet.
 • Fördjupad analys av dagens Latinamerika.
 • Kollaborativt lärande och medveten användning av teknologiska resurser.
 • Grammatik på ett kommunikativt sätt.
 • Så kan vi lära ut interkulturell kommunikativ kompetens.
 • Europeisk och latinamerikansk spanska – historiska och aktuella skillnader.       

På konferensen medverkar:

Natalia Morollón Martí, forskare, lärarutbildare

Anders Kompass, svensk ambassadör

Lola Pons Rodríguez, språkhistoriker, universitetslektor

Daniel Rosén, undervisningsråd

Lisa Källermark Haya, undervisningsråd

Roger Persson, undervisningsråd

Monica Cardozo, lärare i spanska 

Rakel Österberg, universitetslektor

Ainoa Polo Sánchez, pedagogisk utvecklare, författare

Débora Rottenberg, docent, universitetslektor

Föreläsningarna publiceras senast kl 09.00. Logga in via länken och lösenordet i det informationsbrev du fått ca 10 dagar före konferensen.

 

1. Att undervisa och studera spanska som modernt språk – attityder och motivationsfaktorer 

Moderna språk är ett omdebatterat ämne där inställningen till språkstudier, nivån på studieprestationerna samt tillgången på behöriga lärare står i centrum. Ta del av en nulägesanalys av skolämnet spanska och en forskningsöversikt av attityder och motivationsfaktorer för att studera främmande språk i Sverige. Dessutom får du konkreta förslag på hur du kan arbeta för att höja dina elevers språkliga motivation.

 • Underlag – hur ser tillgången på lärare och elever ut i spanska och vilka faktorer påverkar?
 • Attityder – vad tänker lärare och elever i Sverige och i våra grannländer om spanskämnet?
 • Forskningsläget – vad vet vi om motivation att lära sig ett främmande språk?
 • Klassrumsarbete – förslag på arbetssätt som ökar motivationen att studera spanska.

Rakel Österberg är universitetslektor i spanska vid Stockholms universitet. Hennes undervisningsområden är bland annat spansk grammatik och språkvetenskap, mediering, språkdidaktik och andraspråksinlärning. Rakels forskning rör spanska som främmande språk i svensk inlärningskontext, andraspråksinlärningsforskning, flerspråkighet, samt tvåspråkiga personers språkanvändning.

 

2. Cómo hacer mejor uso de la literatura en la clase de ELE

¿Es posible trabajar con textos literarios en las clases de ELE en Suecia cuando los alumnos son principiantes o tienen muy pocos conocimientos? ¡Sí, es posible! En esta presentación, veremos de qué manera se puede seleccionar material literario adecuado para el trabajo en el aula y haremos sugerencias de posibles actividades. También mostraremos que el trabajo con textos literarios en la clase ayuda a un mejor alcance de varios de los objetivos que se plantean en el plan de estudios de la materia Moderna språk, tanto a nivel de educación básica como secundaria. 

 • ¿Por qué trabajar con textos literarios en clase? Razones y objetivos.
 • ¿Qué materiales son aptos para diferentes niveles y edades?
 • ¿Qué actividades de comprensión lectora funcionan y cómo pueden adaptarse a diferentes grupos?

Débora Rottenberg es profesora titular de Español con especialización en Ciencias de la Educación en la Universidad de Uppsala. Es profesora autorizada de Español en el nivel de educación secundaria con experiencia de trabajo en gymnasiet y komvux. Investiga en literatura argentina y en ciencias de la educación, especialmente en la materia Español.

 

3. Teknologi, problemlösning och emotionell intelligens i det kreativa språkklassrummet

All språkforskning pekar på att användning av flera sinnen, emotionell stimulans och växling mellan olika arbetssätt främjar lärande. Med hjälp av målmedveten och strukturerad användning av dina digitala och manuella resurser kan du skapa en undervisning med tydliga ramar, som också ger utrymme för frihet, kreativitet och enskilda behov. Föreläsningen beskriver hur vetenskapliga rön kan tolkas och tillämpas i spanskklassrummet. Ta del av praktiska erfarenheter och få konkreta verktyg för:

 • Ett strukturerat växelspel mellan manuellt och digitalt arbete.
 • Kollaborativa och kreativa arbetssätt.
 • En klassrumsmiljö som inkluderar och ger utrymme för alla elever.

Monica Cardozo arbetar på Skytteholmsskolan i Solna. Hon är leg. lärare i spanska och förstelärare med inriktning mot digitalisering och formativ bedömning. Monica har också utsetts till Apple Distinguished Educator och Microsoft Innovative Teacher.

 

4. La diversidad del español: perfiles dialectales en la gramática del español europeo y americano

En la situación actual, el español europeo y el español de América son dos variedades diatópicas del español. Rasgos fundamentales de la gramática difieren de una variedad a otra y, dentro de una de ellas, internamente. No impiden la mutua inteligibilidad pero algunos fenómenos dan lugar a percepciones y discusiones que es valioso detenerse a examinar.

En esta ponencia se presentarán los datos actuales de estos fenómenos, estudiaremos por qué el español de Andalucía, el de Canarias y el de América se parecen entre sí y se indagará sobre la antigüedad de estos cambios. Hablaremos también sobre corrección idiomática y dialectología del español.

Lola Pons Rodríguez es historiadora de la lengua y ejerce como catedrática en la Universidad de Sevilla. Su especialidad investigadora es el castellano bajomedieval y la sintaxis histórica. Ha trabajado también sobre la dialectología del español de Andalucía. Hace divulgación sobre lengua en el periódico El País y la revista Archiletras.

 

5. Moderna språk: Skolverket informerar om styrdokument, stödmaterial och bedömning

Styrdokumenten för ämnet moderna språk revideras under 2020 i syfte att ännu tydligare fungera som stöd för lärares planering av undervisning och bedömning av elevers kunskaper. Ta del av en föreläsning där Skolverkets representanter beskriver och förklarar de förändringar som kommer att genomföras i centralt innehåll och kunskapskrav för moderna språk, årskurs 6–9 och steg 1–7, samt vilket stödmaterial som finns att tillgå i fråga om bedömning.

Lisa Källermark Haya och Daniel Rosén arbetar som undervisningsråd på Skolverket med ansvar för Språksprånget, Att leda kollegialt lärande och nätverk för karriärlärare. Roger Persson arbetar som undervisningsråd på Skolverket med ansvar för revidering av kursplanerna i språk.

 

6. Desarrollo de la conciencia intercultural y sociopragmática: diseño, implementación y evaluación

La promoción del desarrollo de la competencia comunicativa intercultural es importante en el área de segundas lenguas, pero también supone un reto para los profesores, quienes no siempre consideran disponer de los recursos necesarios. 

En esta presentación se mostrarán métodos didácticos y herramientas para desarrollar la conciencia intercultural de los alumnos, poniendo el foco de atención en los aspectos sociopragmáticos del uso de la lengua. 

Natalia Morollón Martí es doctora en Didáctica de Lenguas Extranjeras. Ejerce como profesora externa en los estudios de español en la Universidad de Copenhague y en la escuela universitaria Absalon en Roskilde. Además, colabora con la escuela universitaria de Østfold en Noruega.

 

7. Ideas creActivas para trabajar la gramática y poner a tus alumnos a hablar

Un tema que preocupa y ocupa a muchos profesores de ELE es, sin duda, cómo abordar la presentación y sistematización de la gramática. A pesar de los años de experiencia, muchos nos seguimos preguntando cómo hacer que los estudiantes la entiendan fácilmente, la vean como una herramienta y no como un problema y, sobre todo, sean capaces de incorporarla en su lengua y usarla en situaciones comunicativas. 

 • Reflexiones sobre cómo enseñar la gramática de una forma práctica.
 • Nuevos recursos para llevar una gramática más atractiva y comprensible al aula.
 • Cómo crear entornos comunicativos donde los estudiantes se sientan verdaderamente motivados y cómodos para usar la lengua.

Ainoa Polo Sánchez es licenciada en Filología Hispánica y tiene un Máster en ELE. Ha trabajado como formadora de profesores y ha sido profesora de español en las universidades de Río de Janeiro y Ciudad del Cabo y en el Centro de Lenguas de la ONU. Ainoa es autora de libros de ELE y ha sido asesora didáctica para manuales de ELE. En la actualidad dirige una empresa que organiza experiencias lingüísticas en España.

 

8. Hur går det för Latinamerika? En ambassadörs analys av historia, nuläge och utmaningar inför framtiden

De latinamerikanska ländernas historia, interna konflikter och relationer med omgivande länder är utmanande att sätta sig in och beskriva för elever. Möt ambassadören Anders Kompass som har bott i regionen och arbetat med latinamerikanska frågor under snart 45 år, bland annat genom att stödja utsatta människor och genomföra fredsfrämjande insatser under flera inbördeskrig. I föreläsningen delar Anders med sig av sina personliga erfarenheter, samt beskriver och analyserar Latinamerikas utveckling vad gäller freds- och konfliktfrågor, migration och mänskliga rättigheter.

Anders Kompass är Sveriges ambassadör i Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica och Panama. Under tio år arbetade han för FN i Latinamerika. Anders Kompass har också varit chef inom Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och år 2017 tilldelades han Stig Dagermanpriset, med motiveringen: ”för sitt mod att utan tvekan larma och ta ställning för de barn som utsattes för omänskligt övervåld i Centralafrikanska republiken och därmed tillämpa de överenskommelser världssamfundet antagit (…)”.

Fri avbokning fram till 30 dagar innan konferensstart!

Boka-tidigt-pris!
3 795 kr exkl. moms (gäller t.o.m. 7 september).
Ord. pris 4 995 kr exkl. moms (fr.o.m 8 september).
I priset ingår dokumentation.

Boka din individuella licens, betala mot faktura och få inloggningsuppgifter, åhörarkopior och instruktioner per mail i god tid före konferensen.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Om du inte kan boka en plats på någon av våra konferenser eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: kompetens@skolporten.se så hjälper vi dig. Notera gärna att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Du kan byta eller avboka fritt fram till 30 dagar före konferensstart. Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Vi reserverar oss för eventuella programändringar.


Frågor om programmet
Åsa Gustafsson: 070 – 3844425
asa.gustafsson@skolporten.se