Hoppa till sidinnehåll

Spanska

Webbkonferens

Spanska

Välkommen till Skolportens webbfortbildning för dig som undervisar i spanska! Här kan du ta del av den senaste forskningen, få praktiska verktyg för undervisningen och utvecklas i din yrkesroll.

Konferensen vänder sig främst till lärare från åk 6 till gymnasiet, men kan även passa för vuxenutbildningen.

Med deltagarlicensen för webbkonferens tar du del av åtta spännande föreläsningar när det passar dig under konferensens öppettid. Föreläsningarna är cirka 60 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning. 

Jag är så nöjd och så inspirerad! Fick med mig mycket konkreta arbetssätt och metoder som jag kan börja arbeta med direkt i min undervisning och dessutom tankar om större utvecklingsområden som man kan arbeta fram på sikt.

Sagt av tidigare deltagare

Konferensen berör:

 • Låt elever samtala med AI för att öva spanska muntligt.
 • Rapport från Latinamerika med SR:s korrespondent.
 • Vad är kommunikativa övningar och hur kan vi låta muntliga färdigheter stå i centrum?
 • Kroppsspråk och gester ’som en viktig dimension av språk- och realiaundervisning.
 • Rollspel och kreativa sätt att öva grammatiska moment.
 • Nya perspektiv på skönlitteratur i spanskklassrummet – inte bara romaner och noveller.
 • Autentiskt material som motiverande faktor i spanska.
 • Vilken roll och plats ska grammatiken ha i språkundervisningen?

Medverkande:

Berit Aronsson

UNIVERSITETSLEKTOR

Elin Ericsson

LEKTOR, UTVECKLINGSLEDARE

Ivan Garcia

JOURNALIST

Berta González Guarro

SPANSKLÄRARE

Klara Hansson

SPANSKLÄRARE

Birgitta Hellqvist

UNIVERSITETSLEKTOR

Nicolas Manuguerra

LÄRARUTBILDARE

Sofía García Nespereira 

SPANSKLÄRARE

Fernando López Serrano

SPANSKLÄRARE, LEKTOR

Pilar Álvarez

UNIVERSITETSLEKTOR

Föreläsningar

Logga in via länken som mejlas kl 08.00 på konferensens första dag. Du kan välja fritt bland föreläsningarna och titta när du vill samt så många gånger du vill.

1. Tala spanska – vad innebär kommunikativa övningar i språkundervisning? 

Det står sedan länge står i styrdokumenten att undervisningen i moderna språk i Sverige ska vara kommunikativt inriktad. Studier visar att såväl övningar i läromedel som klassrumsaktiviteter tenderar att baseras på skrivet språk, även när syftet är att öva på att prata. Därav är elever som läser spanska i regel bättre på att skriva än att prata och eleverna övar också mer på språkliga strukturer än på kommunikativa situationer. 

Detta bör ställas i kontrast till att den praktiska användningen av språk utanför klassrummet oftast är muntlig. Hur kan vi säkerställa att eleverna övar på det vi har tänkt?  Föreläsningen beskriver och analyserar resultaten av de studier som gjorts, samt erbjuder råd för att frigöra sig från det skrivna språket när det muntliga är i fokus. 

Berit Aronsson

UNIVERSITETSLEKTOR

Berit Aronsson är universitetslektor i spanska vid Umeå universitet och undervisar framförallt inom lärarutbildningen. Hon har tidigare undervisat i spanska på både högstadiet och gymnasiet.  

2. ¿Con libro o sin libro? Material auténtico como factor motivacional en la enseñanza 

Una de las dificultades con las que se encuentran los profesores de lenguas modernas es encontrar material auténtico que se adecúe al nivel de los alumnos. Los estudios existentes sobre motivación y material auténtico muestran que, si el material es demasiado difícil, los alumnos pierden la motivación, pero también que se desmotivan si el material es demasiado fácil. 

En esta ponencia se presentarán los resultados de un estudio sobre el uso de material auténtico y la motivación en la enseñanza del español en la escuela secundaria. Se explicará cómo se puede pensar, diseñar y planificar actividades con material auténtico, enfocando en algunos ejemplos concretos, y qué preguntas nos hemos de plantear a la hora de planificar nuestras actividades.

Berta González Guarro

SPANSKLÄRARE

Berta González Guarro es periodista y profesora de español en Almunge skola, Uppsala. 

Klara Hansson

SPANSKLÄRARE

Klara Hansson es profesora de sueco y español en Nannaskolan, Uppsala

3. Öva spanska med en virtuell konversationsagent 
För att bli bättre på att prata på spanska behöver elever få möjlighet att använda språket aktivt i verklighetsnära situationer, känna sig trygga och få individuell återkoppling. AI kan erbjuda detta genom simulerade situationer där eleven interagerar med en människoliknande konversationsagent, till exempel genom att beställa på kafé eller fråga om vägen i ett spansktalande land. Hur går det till, hur upplevs tekniken av eleverna, och hur kan du som lärare förstå deras upplevelser och dra fördel av arbetssättet?

Ta del av en föreläsning som beskriver klassrumsnära forskning om språklärande med AI-baserade dialogsystem, där vi också praktiskt provar på att interagera med en konversationsagent i en virtuell värld.

Elin Ericsson

LEKTOR, UTVECKLINGSLEDARE

Elin Ericsson är lektor och utvecklingsledare i Göteborgs Stad och har disputerat vid Göteborgs Universitet inom tillämpad IT med inriktning mot utbildningsvetenskap. Hon har 15 års erfarenhet som gymnasielärare i engelska, franska och spanska och har arbetat med att leda digitalisering inom utbildning.

4. ¡Relájate! – La comunicación no verbal y el lenguaje corporal como herramienta para enseñar español  14.30

Al mismo tiempo que enseñamos, podemos ayudar al desarrollo personal de los alumnos como miembros de una sociedad multicultural. Enseñando no solo la lengua verbal, sino también los tonos de voz, los gestos y las posturas que son similares y/o diferentes entre la cultura sueca y la de los países hispanohablantes, les ofrecemos a los alumnos otra herramienta más para comunicarse de manera eficaz y competente.  

En este encuentro vamos a identificar y practicar diferentes estrategias para motivar a nuestros alumnos a aprender español de una forma dinámica y placentera, de acuerdo con las normas de Skolverket. Veremos una serie de ejercicios no verbales con el fin de 

 • apoyar el aprendizaje y la memoria de palabras y frases 
 • ayudar a mantener el flujo de la interacción oral 
 • desarrollar la competencia intercultural y la consciencia de similitudes y diferencias culturales.  

Pilar Álvarez

UNIVERSITETSLEKTOR

Pilar Álvarez esprofesoratitular de la Universidad de Karlstad. Tambiénescoordinadora y responsable del Departamento de Español. El foco de suinvestigaciónestá en observar y analizarcómo la comunicación no verbal puedecontribuir al desarrollo de la competenciasestratégicas en la enseñanza y el aprendizaje del españolcomolenguaextranjera en uncontextonórdico. 

5. Grammatikens roll och plats i språkundervisningen

Föreläsningen diskuterar grammatikens plats i en handlingsorienterad språkundervisning med kommunikativa mål i centrum. Du får exempel för att planera för effektiv grammatikundervisning och förslag på aktiviteter som svarar mot styrdokumenten samtidigt som de stimulerar eleven att utveckla språklig säkerhet och kommunikativ kompetens.

 • Varför undervisar vi i grammatik?
 • Hur planerar vi för effektiv grammatikundervisning?
 • Vilka läraktiviteter är lämpliga för att utveckla elevernas grammatiska resurser och språkliga säkerhet?

Birgitta Hellqvist

UNIVERSITETSLEKTOR

Birgitta Hellqvist är fil.dr i romanska språk och universitetslektor i didaktik med inriktning mot franska vid Uppsala universitet. Hon har 25 års erfarenhet av undervisning i franska och svenska i grundskolan och i gymnasieskolan.

Nicolas Manuguerra

LÄRARUTBILDARE

Nicolas Manuguerra är fil.dr i romanska språk, språklärarutbildare och lärarfortbildare vid Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering vid Uppsala universitet. Han har 18 års erfarenhet av undervisning som lärare i tyska och franska i flera olika länder.

6. Juegos de rol y traducción para practicar la gramática; y el subjuntivo de postre  

Si sabemos guiar a los alumnos en cada uno de los pasos del proceso de aprender gramática, podemos conseguir que aprendan divirtiéndose y socializando entre ellos, algo que refuerza el aprendizaje a largo plazo.  

En esta charla analizaremos la recreación de situaciones comunicativas reales en el aula como elemento de aprendizaje y evaluación de los conocimientos gramaticales de nuestros alumnos. Desde el tradicional paradigma del libro de texto, hasta la creación de un divertido “reel” para la clase de español. Entre otras cosas se incluirán juegos comunicativos sobre 

 • los verbos reflexivos e irregulares 
 • los pronombres  
 • las preposiciones 

La parte final de la ponencia se dedicará a la presentación de un proyecto de didáctica del subjuntivo, cuyos resultados nos pueden hacer reflexionar sobre cómo mejorar nuestra propia didáctica de la gramática.  

Fernando López Serrano

SPANSKLÄRARE, LEKTOR

Fernando López Serranoesdoctor en lingüísticaespañola y estáespecializado en la didáctica de la gramáticaespañola para estudiantessuecos. Ha escritovariosmanuales de ELE y dos libros sobre la enseñanza y el aprendizaje de los tiempos del pasadoespañoles en contextoescolarsueco. Es fundador y coordinador del torneo de idiomas International LanguageCompetition (ILC). Trabajacomocatedrático de lenguas modernas en Malmö latinskola. Actualmentedirigeunproyecto de investigación sobre la didáctica del subjuntivo en variosinstitutos de bachillerato de la ciudad de Malmö.  

7. La literatura como herramienta de aprendizaje para todas las edades  

La literatura, la poesía y el teatro en español pueden ayudar al profesor y a los alumnos de todos los niveles y edades a familiarizarse con las culturas hispánicas. Funciona también como complemento y continuación del aprendizaje de la gramática, de la pronunciación, de la comprensión y de la producción de la lengua. 

En esta charla hablaremos sobre cómo implementar la literatura en la clase de español, tanto en la secundaria (högstadiet) como en el instituto (gymnasiet). Trataremos las ventajas de incorporar la literatura en el aula, así como algunas metodologías y ejercicios. Además, veremos ejemplos concretos de obras que se pueden tratar desde los primeros años del aprendizaje del español. 

Sofía García Nespereira 

SPANSKLÄRARE

Sofía García Nespereira esdoctora en español, especializada en literaturaespañola, por la Universidad de Gotemburgo. Ha investigado sobre la literaturaespañola del siglo XX y sobre la presencia de la literatura en español en los manualessuecos de la educaciónsecundaria y de bachillerato. Actualmente, ejerce de profesora de español en el centro IES Lund. 

8. Latinamerika: konservativt och progressivt på samma gång

I Latinamerika pågår en kraftmätning mellan konservativa och progressiva krafter inom alla områden, och det kan vara svårt att ge en allsidig och nyanserad bild av exempelvis politik, religion och minoritetsgrupper till svenska elever. Föreläsningen syftar till att närma sig och beskriva en svårfångad verklighet i några latinamerikanska länder.

 • Vad röstar latinamerikaner på och varför? 
 • Hur stark är religionens ställning och vilka inriktningar dominerar? 
 • Hur ser den feministiska rörelsen och kvinnors situation ut? 
 • Hur är situationen för några av kontinentens urbefolkningar?

Ivan Garcia

JOURNALIST

Ivan Garcia är journalist med 35 års yrkeserfarenhet. Sedan 2006 arbetar han på Sveriges Radios Ekoredaktion och de senaste fyra åren har han varit radions korrespondent i Latinamerika. Ivan är född i Chile och flyttade till Sverige tillsammans med sina föräldrar i mitten av 1970-talet.

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret på din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Ytterligare information skickas ut via e-post cirka 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på den första dagen.

  Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: kompetens@skolporten.se. Notera att utbildningsplattformen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

 • Licensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega. För att underlätta kommunikationen på vår utbildningsplattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

  Om tillfället ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • Cirka en vecka innan föreläsningen/föreläsningarna startar får du ett informationsmejl. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.

   

  Kl. 08.00 på den första dagen får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är InvitePeople. Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare. Du kan inte logga in från flera olika enheter med samma lösenord. Föreläsningen/föreläsningarna finns tillgänglig senast kl. 08.00 den första dagen och stänger kl. 24.00 den sista dagen.

   

  Föreläsningen/föreläsningarna är förinspelad och finns publicerad under hela perioden. Du kan stoppa filmen/filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se dem flera gånger om. Föreläsningen/föreläsningarna finns tillgänglig dygnet runt och du kan titta när det passar dig.

   

  Åhörarkopior och diskussionsfrågor finns på din inloggning och kan skrivas ut. Du kan kommunicera med andra deltagare och talare via en chatt samt en meddelandefunktionen. Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.

   

  Utvärdera föreläsningen/föreläsningarna direkt på webbplattformen.

   

 • Ja, programmet är detsamma på webbkonferensen som på den fysiska konferensen. Vissa undantag kan förekomma, exempelvis om en föreläsning innehåller bilder eller material som inte får riskera att spridas. Information om detta anges i dessa fall i programmet.

 • Nej, vi spelar in föreläsningarna under den fysiska konferensen och redigerar dem innan vi publicerar dem på webbportalen. Därför öppnar webbkonferensen någon vecka senare. Du kan se filmerna när det passar dig under hela webbkonferensens öppettid.

 • Licensen är individuell och gäller för en deltagare. Det är inte möjligt att logga in från flera enheter samtidigt på samma lösenord.

 • I mån av plats kan vi flytta dig till den fysiska konferensen. Då mat och fika ingår i det fysiska evenemanget tillkommer en kostnad för detta, samt en administrativ avgift på 500 kr. 

 • Kl 08.00 på webbkonferensens första dag får du ett mejl med en inloggningslänk. Notera att mejlet kommer från avsändaren InvitePeople, inte från Skolporten. Du väljer själv lösenord när du loggar in första gången.

 • Webbkonferensen stänger kl 24.00 på konferensens sista dag.

 • Skolporten skriver ett avtal med talarna som ger oss tillåtelse att visa deras föreläsningar under en begränsad tid. Vi kan inte förlänga konferensens öppettid utan talarnas godkännande.

 • Nej, filmerna är inte textade. Eftersom vi vill ha ett aktuellt innehåll även för webbpubliken, är tiden mellan fysisk konferens och webbkonferens för kort för att hinna lägga text på alla föreläsningar.

 • Du kan kommunicera med talare och övriga deltagare via en chatt eller privata meddelanden. I undantagsfall kan talaren ha avböjt att svara på frågor på grund av tidsbrist.

 • Om du inte gör några ändringar i dina inställningar syns ditt namn i deltagarlistan, men du kan enkelt gå in under Mina Verktyg och ändra så att du blir anonym.

 • Chrome fungerar bäst för att spela upp filmerna. Om du har någon annan webbläsare, exempelvis Safari, föreslår vi att du byter till Chrome inför konferensen.

 • Titta i skräpposten – ibland hamnar utskicket där. Hittar du det inte där kan du kontakta konferensens projektledare, så skickar vi ett nytt mejl.

 • Du väljer själv lösenord när du loggar in första gången. Om du glömmer bort det, hör av dig till projektledaren, så skickar vi en ny länk.

 • Ja, det går bra att pausa och spola.

 • Ja, du kan se föreläsningarna så många gånger du vill under perioden.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Datum
  24 okt – 15 nov 2024
 • Tid
  08:00–23:59
 • Pris (exkl. moms)
  3 795,00 kr

Prisnivåer

 • Boka-tidigt-pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-09-17
  3 795,00 kr
 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-11-15
  4 495,00 kr

I priset ingår 8 föreläsningar samt dokumentation.

 

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev