Specialpedagogik i förskolan

22–23 november 2021

Stockholm

Välkommen till en konferens för dig som möter barn i behov av särskilt stöd i förskolan! Konferensen berör aktuell forskning och praktiska metoder, med fokus på möjligheter. Under två dagar får du möjlighet att utbyta erfarenheter och nätverka med kollegor från hela Sverige!

Observera att lokalen är ändrad till Essinge konferenscenter, Segelbåtsvägen 15.

 • Plats
  Stockholm
 • Datum
  22–23 november 2021
 • Tid
  09:00–15:00
 • Pris
  5595 kr

Konferensen berör:

 • Så kan vi hjälpa barn med autism att öka sin sociala motivation.
 • Kommunikation som balansgång – att verka på gränsen mellan förskola och hem
 • Våld mot barn – förskolans viktiga roll att upptäcka och agera.
 • Ätsvårigheter hos barn – så kan förskolan stötta.
 • Lär av hur döva föräldrar interagerar med sina små barn.
 • Förskolan som skyddsfaktor vid kris och trauma.
 • Barnkonventionen – så synliggörs den i förskolans verksamhet.

På konferensen medverkar:

Lars Klintwall, leg. psykolog

Linn Eckeskog, fil.dr

Kajsa Lamm, logoped och doktorand

Carin Roos, senior professor

Anna Hellberg Björklund, leg. psykolog

Åsa Ekman, författare och konsult

Anna Jinghede, kriminaltekniker, rättsodontolog och doktorand

8.15 Registreringen öppnar. Kaffe och smörgås.

 

09.00 Skolporten hälsar välkommen

 

9.05 Social motivation hos barn med autism

Barn med autismdiagnoser uppvisar brister i sociala färdigheter, som de flesta andra barn har lärt sig utan synbar ansträngning. Forskning visar att en möjlig förklaring till detta ligger i den sociala motivationen, som antas vara medfött lägre hos vissa barn. Över tid leder detta till att barnet övar upp andra färdigheter än just de sociala. Genom att fokusera på underskottsbeteenden (vad barnet behöver bli bättre på) snarare än överskottsbeteenden (exempelvis försöka minska specialintressen), kan vi hjälpa barnet att öka sin sociala motivation och därmed utveckla samspelet med andra.

 

Lars Klintwall är leg. psykolog, PhD, och undervisar vid Karolinska Institutet. Tillsammans med Liv Svirsky driver han podden ”Barnpsykologerna”, och han har skrivit böckerna Veterinären som var rädd för hundar (2020) och Leka, prata, äta – övningar för barn med särskilda behov (2020).

 

10.00 Kaffe

 

10.30 Barn som utsätts för våld i hemmet

Förskolepersonal möter barn under en stor och betydelsefull period i barnets liv. De följer ofta barnet över en längre tid, möter vårdnadshavarna och får inblick i barnets livssituation. Numera uppmärksammas barn som far illa oftare, men fortfarande är det många som lider i det tysta. Ta del av en föreläsning som hjälper dig att upptäcka och agera vid missförhållanden och våld i hemmet.

 • På vilka sätt kan barn utsättas för våld i hemmet, och vilka är konsekvenserna?
 • Vilka fysiska kännetecken kan indikera våld och hur kan man skilja dessa från olycksfall?
 • Hur påverkas ett barns anpassningsmönster och vilka är riskerna när ett barn upplever våld i sin hemmiljö?
 • Hur kan slarv med tandborstning vara del av ett större och ibland livsfarligt våld?
 • Är dödligt våld mot barn slutstadiet av ett systematiskt upprepat våld eller en enskild våldshändelse?

 

Anna Jinghede Sundwall är rättstandläkare, polis/kriminaltekniker och doktorand i våldsforskning vid Karolinska Institutet. Anna är för närvarande anställd vid Polismyndigheten. Hon skriver också böcker, poddar och föreläser om våld och våldsutsatthet för en rad olika yrkesgrupper.

 

12.00 Lunch

 

13.00 Kommunikation som balansgång – att verka på gränsen mellan förskola och hem

Få söker in på förskollärarprogrammet med en dröm om att få samverka med vårdnadshavarna. Tvärtom tenderar såväl yrkespraktiker som forskare att förhålla sig till samverkansuppdrag som något vid sidan av det egentliga arbetet. Ändå utgör kontakten med vårdnadshavarna en stor del av arbetet och är – i ärlighetens namn – orsak till en hel del tandagnisslan.

I den här föreläsningen sätter kommunikationsvetaren Linn Eckeskog föräldrarelationen under lupp och närmar sig med utforskande blick specialpedagogens särskilda utmaningar.

 • Vad säger forskningen om föräldrasamverkan i förskolan?
 • Vilka områden är minerad mark och hur navigerar personalen i terrängen?
 • Vilka balansakter och gränsdragningar sker i kommunikationen?
 • Och kanske viktigast av allt: Vilka lärdomar finns att hämta från improvisationsjazzen, när vi tar oss an föräldrasamverkan som professionell kompetens?

 

Linn Eckeskog är fil.dr i medie- och kommunikationsvetenskap och forskar om förskolors kommunikation med vårdnadshavare. Hon är också verksam som konsult och författare till boken Kommunikation med vårdnadshavare – En professionell kompetens i förskolan (Studentlitteratur 2020).

 

 

14.00 Eftermiddagsfika

 

14.30 Ätsvårigheter hos barn – så kan förskolan stötta

Barn med ätsvårigheter finns i alla förskolor i varierande grad. Att hantera barn som äter på ett annorlunda sätt, eller inte alls, hör till personalens vardag. Pediatric Feeding Disorder (PFD) är en ny samlande diagnos för dessa barn, som kan ha stora svårigheter att äta varierat och tillräckligt mycket. För att stötta barnen på bästa sätt behövs fördjupad kunskap om tillståndet samt konkreta verktyg och metoder.

 • Vad är PFD och hur yttrar det sig hos det enskilda barnet?
 • Hur hanterar man bäst oralmotoriska och sensoriska svårigheter?
 • Går det att ha roligt runt bordet med barn som inte äter?
 • Hur kommunicerar vi på bästa sätt med föräldrarna?

 

Kajsa Lamm är logoped och doktorand vid Lunds universitet, samt författare till flera böcker om barn med ätsvårigheter. Kajsa har lång erfarenhet av kliniskt arbete som logoped, och utbildar personal inom sjukvården, förskolor samt föräldrar.

 

16.00 Avslutning av konferensens första dag

9.00 Lär av döva föräldrar för arbetet med alla barn

Ta del av forskning där teckenspråkiga familjer studerats med syfte att öka kunskapen om hur döva föräldrar interagerar med sina små barn. Vilka förväntningar har de på sina barn, och hur visar de det? Begreppet ”visuellt inriktad didaktik” presenteras, och du får exempel på vad det kan innebära för det pedagogiska bemötandet av döva barn och barn med hörselnedsättning i förskolan, och och för övriga barn i gruppen.

Carin Roos är senior professor i specialpedagogik, med en bakgrund som förskollärare och speciallärare för döva barn och barn med hörselnedsättning. Hennes forskning har bland annat handlat om döva barns läs- och skrivlärande, utveckling av social kognition och mentaliseringsprocesser. Hon har varit verksam på lärarutbildningar och specialpedagogutbildningar vid bland annat Karlstads universitet och Högskolan Kristianstad.

 

10.30 Kaffe med smörgås

 

11.00 Förskolan som skyddsfaktor vid kris och trauma hos barn

I förskolan möter vi barn som är med om olika typer av påfrestningar. Det kan handla om olyckor, förluster och stora förändringar, men även försummelse, våld i hemmet och upplevelser av krig och flykt. Kriser och trauman skapar känslomässiga behov hos barn och förskolan har en viktig roll i att möta dessa behov för att utgöra en skyddsfaktor och ett stöd för barnet. När förskolan lyckas ger vi barnet möjlighet till återhämtning och läkning och skapar förutsättningar för utveckling, hälsa och lärande. Specialpedagogen är central utifrån sitt uppdrag att handleda och stötta pedagogerna i detta arbete. I denna föreläsning fördjupar vi oss kring:

 • Hur känner vi igen kris och trauma hos barn?
 • Vad ska vi satsa på i verksamheten för att förskolan ska utgöra en skyddsfaktor för barn i kris och med trauma?
 • Vilken betydelse har ett specialpedagogiskt perspektiv vid kris och trauma?

Anna Hellberg Björklund är leg. psykolog och ST-psykolog i pedagogisk psykologi. Anna arbetar med handledning, fortbildning och skrivande i sitt eget företag (www.forskolepsykologi.se) och har bland annat skrivit böckerna Traumamedvetenhet i förskolan (2017) och När krisen drabbar förskolan (2018). Anna har tidigare arbetat som utbildare i Traumamedveten omsorg (TMO) för Rädda Barnen.

 

12.30 Lunch

 

13.30 Att synliggöra barnets rättigheter i förskolan

FN:s konvention om barnets rättigheter har funnits i över 30 år, och sedan 1 januari 2020 är den lag i Sverige. Vad innebär det för förskolan och dig som arbetar där? Ta del av en föreläsning som redogör för de krav som ställs på verksamheten och hur barnkonventionen kan synliggöras i det dagliga arbetet.

 • Vad betyder det egentligen att barn har egna rättigheter?
 • Hur kan vi arbeta med barnkonventionen tillsammans med barnen i förskolan?
 • I vilka sammanhang blir konventionen viktig för barnet?
 • Vad innebär barnkonventionen för dig som specialpedagog?

Åsa Ekman har närmare 20 års erfarenhet av arbete med FN:s konvention om barnets rättigheter. Hon har varit ungdomssamordnare, demokratiutvecklare och barnstrateg. Åsa har varit styrelseledamot i Rädda Barnens riksförbund, sitter i styrelsen för Bris och driver podden Barnrättssnack. Hon skriver även böcker och arbetar som barnrättskonsult.

 

15.00 Konferensen avslutas

Föredrar du att gå på webbkonferens? Boka här!

Avbokning och byte fram till 30 dagar innan konferensstart!*

* Administrativ avgift 500 krPris: 5595 kr exkl. moms

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Lokal
Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15, Stockholm

I dagsläget planerar vi för att kunna arrangera konferensen på ett coronasäkert sätt, med deltagare på plats. På grund av rådande läge reserverar vi oss dock för eventuella förändringar. Det betyder att delar av programmet kan ändras eller bytas ut. Vid restriktioner som begränsar antalet deltagare på plats tillämpar vi först-till-kvarn-principen, vilket kan innebära att redan anmälda deltagare istället erbjuds att delta på webbkonferensen. Konferensen kan även helt övergå till webbkonferens. Om något av detta sker, behåller du givetvis din plats och meddelas omgående. Vår ambition är att informera med god marginal, men förändrade restriktioner kan göra att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt. Har du frågor, kontakta nina.fahlen@skolporten.se.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: nina.fahlen@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Du kan avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt på grund av restriktioner gällande corona. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas.

Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att t ex frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.


Frågor om programmet
Nina Fahlén: 076 – 32 16 299
nina.fahlen@skolporten.se