Studie- och yrkesvägledare

18–19 mars 2021

Göteborg

Som studie- och yrkesvägledare spelar du en betydande roll för många elever. Samtidigt är det en utmaning att, på begränsad tid, ge eleverna kunskap för att göra välgrundade val. Därtill utvecklas omvärlden och arbetslivet snabbt och nya utbildningar skapas för att möta framtidens krav på arbetskraft. Välkommen till två dagar som belyser studie- och yrkesvägledningens viktiga uppdrag!

Vi hoppas kunna genomföra fortbildningen på plats, och annars kan du ta del av den digitalt. Läs mer under fliken Anpassningar gällande covid 19, eller fråga projektledare

Har du frågor kring detta, kontakta Åsa Gustafsson

 • Plats
  Göteborg
 • Datum
  18–19 mars 2021
 • Tid
  10:00–14:00
 • Pris
  3795 kr

Konferensen berör:

 • Så förbereder du och skapar goda vägledningsmöten med elever med neuropsykiatriska funktionshinder
 • Senaste nytt kring studie- och yrkesvägledning från Skolverket.
 • Framtidskortet.se – ett attraktivt digitalt kartläggningsverktyg för vägledning och validering.
 • Vägledningssamtal med nyanlända elever – hur möter du elever med begränsad skoltid i Sverige?
 • Den nya gymnasielagens inverkan på studie- och yrkesvägledning i praktiken.
 • Studie-och yrkesvägledning i alla årskurser – går det?
 • Fler vägar till högskolan med nationellt behörighetsprov – aktuell information från UHR.


På konferensen medverkar:

Mikaela Zelmerlööw, undervisningsråd 

Eva Minten, senior rådgivare

Lena Samuelsson, rådgivare

Börje Lindqvist, studie- och yrkesvägledare

Lars Hugsén, studie- och yrkesvägledare

Volkan Serengi, studie- och yrkesvägledare

Agneta Andersson, studie- och yrkesvägledare 

Lillemor Malmbo, sfi-lärare

Jonna Linde, doktorand i pedagogiskt arbete


09.15 Registrering med kaffe och smörgås


10.00 Skolporten hälsar välkommen


10.10 Aktuellt om studie- och yrkesvägledning från Skolverket 

Ta del av en föreläsning från Skolverket om aktuella frågor som rör studie- och yrkesvägledning.

 • Framtidsval karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4). Aktuell status för utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning.
 • Skolverkets satsningar på studie- och yrkesvägledning 2013-2019 – utmaningar och goda erfarenheter.
 • Vad gör Skolverket för att stärka vägledningsfrågorna i dagsläget?

 

Mikaela Zelmerlööw är undervisningsråd på Skolverket.

 

11.15 Fler vägar till högskolan med nationellt behörighetsprov – aktuell information från UHR Regeringen har gett Universitets- och högskolerådet i uppdrag att utveckla ett prov som ska ge grundläggande nationell behörighet för högskolestudier. Uppdraget påbörjades under 2020 och innefattar utöver framtagande av prov även att genomföra en försöksverksamhet under åren 2022 och 2023. Ta del av en föreläsning med information om UHRs uppdrag.

 • Behörighetsprovets syfte – för vem och varför?
 • Provens innehåll – vad är det som ska testas?
 • Hur anmäler man sig och vad kommer det att kosta?
 • Vad händer nu?

Eva Minten är senior rådgivare på Universitets- och högskolerådet och ansvarar för arbetet med det nationella behörighetsprovet.

 

12.15 Lunch

 

13.15 Samtal och vägledning av elever med neuropsykiatriska funktionshinder

Att samtala med elever som har svårare än andra att koncentrera sig eller som har svårt att mentalisera för sig själv vad ett framtida val kan innebära för dem kan vara en utmaning. Ta del av en föreläsning som ger dig råd kring hur du planerar och genomför vägledande samtal med elever med neuropsykiatriska funktionshinder.

 • Hur kan du förbereda dig själv inför mötet för att skapa förutsättningar för ett bra samtal?
 • Hur kan du förbereda elever inför mötet?
 • Vad kan du tänka på under mötet?
 • Kan du arbeta med olika hjälpmedel för att klargöra syftet med mötet och tydliggöra de olika valens innebörd?

 

Lena Samuelsson är rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

 

14.15 Eftermiddagskaffe

 

15.15 Framtidskortet – ett attraktivt digitalt kartläggningsverktyg för vägledning och validering.

Framtidskortet är ett molnbaserat system för att skapa samtalsunderlag att använda i olika vägledande möten. Samtalsunderlaget skapar vägledaren själv i systemet genom digitala kortlekar och formulärfrågor som kan vara färdiga eller egna. Materialet som skapas kan även delas med andra användare i systemet. 

 
Börje Lindqvist, Lars Hugsén och Agneta Andersson är studie- och karriärvägledare med mångårig erfarenhet av e-vägledning. För närvarande arbetar de som projektledare i Framtidskortet, ett projekt med syfte att utveckla ett kartläggningsverktyg för olika former av självskattningar med hjälp av digitala kort. Projektet är ett samarbete mellan Region Norrbotten, Region Blekinge, Arbetsmarknadsförvaltningen i Luleå kommun, Norrtälje vuxenutbildning samt Vuxenutbildningen i Karlshamn.

16.15 Konferensens första dag avslutas

 

 

09.00 Andraspråksperspektiv på studie- och yrkesvägledning

Vägledningssamtal med nyanlända elever kan bjuda på extra utmaningar. Hur kan dessa mötas och vad är viktigt att tänka på i såväl enskilda vägledningssamtal som gruppsamtal?

 • Hur kan en modell för stöttning och utmaning hjälpa till att planera samtal med nyanlända?
 • Vilka strategier kan man använda sig för att göra sig förstådd över språk- och kulturgränser?


Ta del av en föreläsning med fokus på hur modeller från andraspråksforskning kan vara till stöd i vägledning av nyanlända elever.

 

Lillemor Malmbo arbetar som sfi-lärare och har tidigare varit projektledare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC). Hon är styrelsemedlem i Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk (SVARIKS) och ledamot i Lärarförbundets referensorgan för vuxenutbildning. Frågor om kvalitet och likvärdighet för nyanländas lärande är drivkraften för henne.

 

10.00 Förmiddagskaffe

 

10.30 Vägledning med höga insatser – den nya gymnasielagens inverkan på studie- och yrkesvägledning i praktiken

Arbetet som studie- och yrkesvägledare har alltid påverkats av olika lagar, regleringar och myndigheter. Men vad händer när asylprocessen smyger sig in i skolan och på vägledarkontoret? Den nya gymnasielagen har inneburit förändringar för innehållet och utförandet av studie- och yrkesvägledares praktik till något som vi benämner som ”vägledning med höga insatser” eller ”high-stakes counselling”.

Ta del av den senaste forskningen kring hur motstridiga diskurser påverkar studie- och yrkesvägledning och vilka konsekvenser den nya gymnasielagen har för förutsättningar, innehåll och utförande av studie- och yrkesvägledning i praktiken.

 

Jonna Linde är doktorand i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Hennes forskningsintresse är studie- och yrkesvägledning och nyanlända ungdomar som går på språkintroduktionsprogrammet. Jonna är också medlem i ”Nordic Research Network on Transitions, Career and Guidance” samt forskningsnätverket ”Efter krisen. Migration, utbildning och arbetsliv i tvärvetenskaplig belysning”. Tidigare har Jonna arbetat som studie- och yrkesvägledare på såväl grundskola, gymnasium som vuxenutbildning.

 

12.00 Lunch

 

13.00 Tidiga yrkesdrömmar möter det systematiska kvalitetsarbetet

Är tidiga studie- och yrkesvägledande insatser berättigade? Och hur vet man om insatserna verkligen får effekt? Ta del av en föreläsning som guidar dig i frågeställningarna med hjälp av empiri, forskning, policy – och givetvis relevant yrkespraktik.

 • Vad är det som säger att vägledning i de tidiga årskurserna behövs?
 • Hur vet man om vägledning får effekt, långt- såväl som kortsiktigt?
 • Ta del av praktiska råd gällande vägledningsinsatser och systematiska mätmetoder.

 

Volkan Serengil är studie- och yrkesvägledare som jobbat med tidiga vägledande insatser från förskoleklass till årskurs nio. Han arbetar idag på Internationella Engelska Skolan i Liljeholmen, Stockholm. Volkans arbete har bl.a. uppmärksammats av Utbildningsradions program Lärlabbet. Volkan har ett stort intresse för forskning inom de tidiga skeendena i karriärutvecklingsprocesserna såväl som policy som rör studie- och yrkesvägledning.

 

14.00 Konferensen avslutas

 

Föredrar du att delta på webbkonferensen?
Boka här!

Avbokning fram till 30 dagar före konferensstart!*

*Administrationsavgift 500 kr

Boka-nu-pris: 3795 kr exkl. moms (gäller t.o.m. 31 december 2020)
Boka-tidigt-pris:
3 995 kr exkl. moms
(gäller t.o.m. 28 februari 2021)
Ord. pris: 5 595 kr exkl. moms.
Välj faktura 2020 eller 2021.

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe i två dagar samt dokumentation.

I dagsläget planerar vi för att kunna arrangera denna konferens på ett coronasäkert sätt, med deltagare på plats. På grund av rådande läge reserverar vi oss dock för eventuella förändringar. Det betyder att delar av programmet kan förändras eller bytas ut. Konferensen kan även övergå till webbkonferens. Om detta sker, behåller du givetvis din plats och meddelas omgående. Vår ambition är att informera med god marginal, men förändrade restriktioner kan göra att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt. Har du frågor kring detta, kontakta asa.gustafsson@skolporten.se.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: asa.gustafsson@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Du kan avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt på grund av restriktioner gällande corona. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas.

Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att t ex frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20
413 90 Göteborg

Webbplats

Vägbeskrivning

 Frågor om programmet:
Åsa Gustafsson: 0703- 84 44 25
asa.gustafsson@skolporten.se