Hoppa till sidinnehåll

Studie- och yrkesvägledare

Konferens i Göteborg

Studie- och yrkesvägledare

Välkommen till Skolportens konferens för studie- och yrkesvägledare! Under två dagar får du ta del av aktuell forskning och praktiska exempel som kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll. Du får också möjlighet att nätverka med kollegor från hela landet! Välj att delta på plats i Göteborg eller på distans.

Skolporten höll måttet som vanligt! Är alltid nöjd med era konferenser.

Sagt av tidigare deltagare

Programmet berör:

 • Ämnesbetygsreformen och dimensionering av gymnasieutbildningen –
  så påverkas studie- och yrkesvägledningen.
 • Hur kan vi förbättra beslutsfattande hos unga vuxna?
 • Så påverkar AI framtidens arbetsmarknad.
 • Så kan du använda AI och digitala verktyg i studie- och yrkesvägledning.
 • Att stödja unga på problemfyllda utbildningsbanor.
 •  Hur kan vi få fler flickor att välja tekniska utbildningar?
 • Socialt arbete i våldets skugga.
 • Entreprenörskap som verktyg för vägledning och motivation.

På konferensen medverkar:

Joakim Cao

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE

Mia Carlén

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Magnus Lodefalk

LEKTOR

Nicolas Lunabba. Fotograf: Jesper Klemedsson Sotomayor

Nicolas Lunabba

FÖRFATTARE

Lisbeth Lundahl

PROFESSOR

Ulrika Sultan

DOKTORAND

Linnea Karlsson Wirebring

UNIVERSITETSLEKTOR

Mikaela Zelmerlööw

UNDERVISNINGSRÅD

Program, dag 1

08.40 Registrering med kaffe och smörgås

09.20 Skolporten hälsar välkommen

09.30Ämnesbetygsreformen och dimensionering av gymnasieutbildningen – så påverkas studie- och yrkesvägledningen

Vikten av studie- och yrkesvägledning lyfts fram i flera sammanhang, inte minst när det gäller kompetensförsörjning, planering och dimensionering av gymnasieutbildning. Studie- och yrkesvägledarens roll är även viktig i den kommande ämnesbetygsreformen samt när det gäller vägledning för elever inom gymnasieskolans introduktionsprogram. Ta del av en föreläsning där Skolverket presenterar:

 • på vilket sätt ämnesbetygsreformen och andra reformer påverkar vägledningen 
 • vilket stöd som finns för att stärka studie- och yrkesvägledningen.

Mikaela Zelmerlööw

UNDERVISNINGSRÅD

Mikaela Zelmerlööw arbetar som undervisningsråd på Skolverket och har övergripande ansvar för vägledningsfrågor. Hon var också sekreterare i den statliga utredningen om att stärka studie- och yrkesvägledningen i skolan, Framtidsval, SOU 2019:4.

10.30 Kaffe

11.00 Entreprenörskap som verktyg för vägledning och motivation

Entreprenörskap i skolan har visat sig ha positiva effekter på elevers självkänsla, motivation och förståelse för sitt eget lärande. Det ger dessutom lärare och vägledare en möjlighet att se helt andra sidor hos eleverna, som sällan kommer fram i mer traditionell undervisning. I den här föreläsningen får ni inblick i hur entreprenöriellt lärande kan se ut i skolan med utgångspunkt i utbildningskonceptet Entreprenörskampens (E-kampen) metodik och aktiviteter. 

Mia Carlén

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Mia Carlén är studie- och yrkesvägledare och har i 20 års tid arbetat med utveckling av entreprenöriellt lärande i skolan, ofta kopplat till SYV som hela skolans ansvar. Tillsammans med sina kollegor på START centrum Social Impact driver hon utbildning, koncept och events som främjar det entreprenöriella samhället. Hon är en anlitad processledare i förändringsarbete med fokus på kreativa processer inom såväl det privata, offentliga som det ideella.

12.00 Gemensam lunch

13.00 Att välja väg – möjligheter och utmaningar vid unga människors beslutsfattande

Som studie- och yrkesvägledare stöttar man ungdomar i att göra olika val och fatta beslut inför framtiden. Att fatta beslut kan vara utmanande, och sällan får man tillräcklig återkoppling på sina beslut. Lägg också till att tonårshjärnan är i en känslig fas och ännu inte helt färdigutvecklad. I ett aktuellt forskningsprojekt vid Umeå universitet undersöker man med hjälp av ett digitalt spel huruvida unga människors beslutsfattandeförmåga går att träna upp. Föreläsningen belyser projektet men också människans förmåga till bedömningar och beslutsfattande i stort, och de fallgropar man bör försöka undvika.

Linnea Karlsson Wirebring

UNIVERSITETSLEKTOR

 

Linnea Karlsson Wirebring är fil.dr i psykologi och universitetslektor vid Umeå universitet där hon forskar om kognition och neuropsykologi. Linnea har i sin forskning specialiserat sig på mekanismer vid bedömningar och beslutsfattande, samt på kognitiva strategier för lärande.

14.00 Eftermiddagsfika

14.30 Att stödja unga på problemfyllda utbildningsbanor

De lokala skillnaderna är stora för unga som går på introduktionsprogram, både vad gäller utbildningens förutsättningar och stödet den ger för att den unge ska komma vidare i livet. Vad kan ett gott stöd bestå av för unga som saknar gymnasiebehörighet, eller som riskerar att göra det? Föreläsningen bygger både på internationell forskning och på resultat från ett aktuellt forskningsprojekt som innefattar elever och personal i grundskolan och på introduktionsprogrammen individuellt alternativ samt språkintroduktion.

Lisbeth Lundahl

PROFESSOR

Lisbeth Lundahl är professor vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet. Hon har framför allt forskat om ungas utbildningsbanor och övergångar – inom och från skolan – samt om utbildningspolicy.

15.30 Avslutning dag 1

Program, dag 2

09.00 Så påverkar AI framtidens arbetsmarknad
Digitaliseringen och artificiell intelligens (AI) håller på att förändra arbetsmarknaden. Forskning visar att de flesta yrken kommer att påverkas av AI – vad innebär det för ungdomar som ska börja studera eller som är på väg att ta klivet från skolan ut i arbetslivet? Ta del av en föreläsning om hur AI kommer att påverka framtidens arbetsmarknad och utbildningar.

 • Vilka yrken och branscher kommer att påverkas i större utsträckning? 
 • Vilka kompetenser kommer att efterfrågas?

Magnus Lodefalk

LEKTOR

Magnus Lodefalk är docent och lektor i nationalekonomi vid Örebro universitet, samt knuten till forskningsinstitutet Ratio och Global Labor Organization. Han har initierat forskningslaboratoriet AI-Econ Lab vid Örebro universitet, som fokuserar på AI och arbetsmarknaden.

10.00 Kaffe och smörgås

10.30 Så kan du använda AI och digitala verktyg i studie- och yrkesvägledning

Är du nyfiken på AI och chatrobotar och på hur du kan använda digitala verktyg i ditt arbete? Eller på hur eleverna du möter kan få nytta av verktygen? Digital vägledning är numera en naturlig och viktig del av studie- och yrkesvägledningen och ett komplement till de traditionella vägledningssamtalen. Under föreläsningen kommer vi tillsammans att diskutera och prova flera olika digitala verktyg. Du kommer att få konkreta råd och idéer för nya sätt att arbeta och inspiration till hur digitala verktyg kan samverka med dina analoga arbetssätt.

Joakim Cao

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE

 

Joakim Cao är verksam studie- och karriärvägledare på Lunds tekniska högskola. Han är utbildad studie- och yrkesvägledare och har en fil.mag. i pedagogik med inriktning mot karriärutveckling. Sedan 2020 driver Joakim ett digitaliseringsprojekt via www.digicao.nu.

12.00 Gemensam lunch

13.00 Hur kan vi få fler flickor att välja tekniska utbildningar?

Det lyfts ofta fram både i den allmänna debatten och i utbildningssammanhang att flickor inte är intresserade av teknik och att de därför väljer bort tekniska utbildningar. Men vad händer om vi börjar prata om flickor som teknikintresserade? En viktig pusselbit i arbetet med att locka flickor till tekniska utbildningar är att bryta elevernas ofta negativa bild om sin egen tekniska förmåga. Ta del av en föreläsning som utgår från ett pågående forskningsprojekt.

 • Varför är det viktigt att locka fler flickor till teknikområdet?
 • Varför skiljer sig flickors och pojkars teknikintresse?
 • Hur kan vi öka flickors teknikintresse och få det att hålla i sig till vuxen ålder?

Ulrika Sultan

DOKTORAND

Ulrika Sultan är doktorand och utbildare av framtidens tekniklärare. Hon har själv en bakgrund som lärare och det var i skolvärlden som forskningsintresset väcktes. Passionen för teknikämnet, utbildning och nya möjligheter genomsyrar Ulrikas arbete.

14.00 Eftermiddagsfika

14.30 Socialt arbete i våldets skugga

Skolan har en viktig roll i att se, bekräfta och fånga upp elever i socioekonomiskt utsatta områden, där fattigdom och kriminalitet är en del av vardagen. Hur ser förutsättningarna ut för den här elevgruppen? Hur kan vi stötta ungdomarna att bryta negativa mönster? Hur når vi social rättvisa i praktiken? Med avstamp i sina egna erfarenheter av arbete med utsatta ungdomar ger Nicholas Lunabba en fördjupad förståelse för våldets mekanismer och konsekvenser, och lägger stort fokus på lösningar för att få bukt med ett av våra största samhällsproblem.

Nicolas Lunabba. Fotograf: Jesper Klemedsson Sotomayor

Nicolas Lunabba

FÖRFATTARE

Nicolas Lunabba har över 20 års erfarenhet av socialt arbete med utsatta ungdomar och är verksam inom organisationen Helamalmö. Han har skrivit böckerna Blir du ledsen om jag dör? (2022) och Dagbok från 20-talet (2023). Nicolas är mångfaldigt prisad för sitt arbete med unga människor och blev 2022 hedersdoktor vid Malmö universitet.

15.30 Konferensen avslutas

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret på din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post kompetens@skolporten.se.

 • Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas. Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

  Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

 • Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan komma på den fysiska konferensen flyttar vi över dig till webbkonferensen utan kostnad, om du vill. Kontakta konferensens projektledare!

 • Ja, det går bra att en kollega ersätter. Ange namnet på den person som står på bokningen vid registreringen på plats och uppge namn och e-post för ersättaren.

 • På en tvådagarskonferens går det bra att du och kollega deltar var sin dag. Bokningen sker då i namnet på den deltagare som deltar dag 1. Kom ihåg att anmäla om ersättaren önskar specialkost!

 • Nej, webbkonferensen är ett separat evenemang. För att få tillgång till de inspelade föreläsningarna behöver du boka plats på webbkonferensen.

 • Alla fysiska konferenser filmas för att kunna erbjudas som webbkonferens. Kamerorna är riktade mot scenen, så du kommer inte att synas i bild. Däremot kan din röst höras på filmen om du ställer en fråga under föreläsningen. Efter varje föreläsning erbjuds en frågestund som klipps bort från filmen.

 • Cirka en vecka innan konferensen får du ett mejl med åhörarkopior för presentationerna, som du själv kan skriva ut och ta med till konferensen. Vi delar inte ut kopior på plats.

 • Ja, du anger önskemål om specialkost vid bokning. Specialkost betyder kost som är medicinskt motiverad, exempelvis gluten, laktos, fisk- och nötallergi eller annan överkänslighet, samt vegetarisk/vegankost och religiöst/etisk motiverad specialkost. Vi kan inte erbjuda alternativ för olika former av dieter, exempelvis LCHF, GI, Atkins, etc. Senast två dagar före konferensen behöver vi ha din anmälan om specialkost.

 • Skolportens konferenser äger rum i olika lokaler i Stockholm, Göteborg och Malmö. Hör av dig till konferensens projektledare för att få information om vilka anpassningar som finns i den lokal du ska besöka.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Plats
  Göteborg
 • Lokal
  Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20, Göteborg
  Hitta hit
 • Datum
  19–20 mar 2024
 • Tid
  09:00–16:00
 • Pris (exkl. moms)
  5 795,00 kr

Prisnivåer

 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-03-19
  5 795,00 kr

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe i två dagar samt dokumentation.

 

Intervju med en föreläsare

Läs Skolportens intervju med författaren Nicolas Lunabba. Han ska föreläsa på Skolportens konferens Studie- och yrkesvägledare och kommer att tala om orsakerna till gängkriminaliteten och möjliga lösningar.

Nicolas Lunabba. Foto: Jesper Klemedsson Sotomayor

Skolportens intervju med föreläsaren hittar du här.

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev