Studie- och yrkesvägledare Webbkonferens

24 mars – 6 april 2021

Webbkonferens

På grund av rådande omständigheter övergår Studie- och yrkesvägledare helt till webbkonferens. Du som är anmäld till den fysiska konferensen behåller din plats och blir kontaktad personligen.

Som studie- och yrkesvägledare spelar du en betydande roll för många elever. Samtidigt är det en utmaning att, på begränsad tid, ge eleverna kunskap för att göra välgrundade val. Därtill utvecklas omvärlden och arbetslivet snabbt och nya utbildningar skapas för att möta framtidens krav på arbetskraft. Välkommen till en konferens som belyser studie- och yrkesvägledningens viktiga uppdrag!

Med deltagarlicens och lösenord kan du ta del av konferensens 7 föreläsningar när det passar dig, under 14 dagar. Föreläsningarna är 40-60 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning.

Har du frågor kring programmet, kontakta Åsa Gustafsson

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  24 mars – 6 april 2021
 • Tid
  00:00–00:00
 • Pris
  3995 kr

Konferensen berör:

 • Så förbereder du och skapar goda vägledningsmöten med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
 • Senaste nytt kring studie- och yrkesvägledning från Skolverket.
 • Framtidskortet.se – ett attraktivt digitalt kartläggningsverktyg för vägledning och validering.
 • Vägledningssamtal med nyanlända elever – hur möter du elever med begränsad skoltid i Sverige?
 • Den nya gymnasielagens inverkan på studie- och yrkesvägledning i praktiken.
 • Studie-och yrkesvägledning i alla årskurser – går det?
 • Fler vägar till högskolan med nationellt behörighetsprov – aktuell information från UHR.

På konferensen medverkar:

Mikaela Zelmerlööw, undervisningsråd 

Eva Minten, senior rådgivare

Lars Hugsén, studie- och yrkesvägledare

Lena Samuelsson, rådgivare

Börje Lindqvist, studie- och yrkesvägledare

Agneta Andersson, studie- och yrkesvägledare 

Lillemor Malmbo, sfi-lärare

Jonna Linde, doktorand i pedagogiskt arbete

Volkan Serengi, studie- och yrkesvägledare

Cirka en vecka innan konferensen får du ett informationsmail och kl. 8.00 på konferensens första dag får du inloggningsuppgifter. Föreläsningarna finns tillgängliga senast 09.00.

 

1. Aktuellt om studie- och yrkesvägledning från Skolverket 

Ta del av en föreläsning från Skolverket om aktuella frågor som rör studie- och yrkesvägledning.

 • Framtidsval karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4). Aktuell status för utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning.
 • Skolverkets satsningar på studie- och yrkesvägledning 2013-2019 – utmaningar och goda erfarenheter.
 • Vad gör Skolverket för att stärka vägledningsfrågorna i dagsläget?

 

Mikaela Zelmerlööw är undervisningsråd på Skolverket.

 

2. Fler vägar till högskolan med nationellt behörighetsprov – aktuell information från UHR Regeringen har gett Universitets- och högskolerådet i uppdrag att utveckla ett prov som ska ge grundläggande nationell behörighet för högskolestudier. Uppdraget påbörjades under 2020 och innefattar utöver framtagande av prov även att genomföra en försöksverksamhet under åren 2022 och 2023. Ta del av en föreläsning med information om UHRs uppdrag.

 • Behörighetsprovets syfte – för vem och varför?
 • Provens innehåll – vad är det som ska testas?
 • Hur anmäler man sig och vad kommer det att kosta?
 • Vad händer nu?

Eva Minten är senior rådgivare på Universitets- och högskolerådet och ansvarar för arbetet med det nationella behörighetsprovet.

 

3.Samtal och vägledning av elever med neuropsykiatriska funktionshinder

Att samtala med elever som har svårare än andra att koncentrera sig eller som har svårt att mentalisera för sig själv vad ett framtida val kan innebära för dem kan vara en utmaning. Ta del av en föreläsning som ger dig råd kring hur du planerar och genomför vägledande samtal med elever med neuropsykiatriska funktionshinder.

 • Hur kan du förbereda dig själv inför mötet för att skapa förutsättningar för ett bra samtal?
 • Hur kan du förbereda elever inför mötet?
 • Vad kan du tänka på under mötet?
 • Kan du arbeta med olika hjälpmedel för att klargöra syftet med mötet och tydliggöra de olika valens innebörd?

Lena Samuelsson är rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

 

4. Framtidskortet – ett attraktivt digitalt kartläggningsverktyg för vägledning och validering.

Framtidskortet är ett molnbaserat system för att skapa samtalsunderlag att använda i olika vägledande möten. Samtalsunderlaget skapar vägledaren själv i systemet genom digitala kortlekar och formulärfrågor som kan vara färdiga eller egna. Materialet som skapas kan även delas med andra användare i systemet. 

 
Börje Lindqvist, Lars Hugsén och Agneta Andersson är studie- och karriärvägledare med mångårig erfarenhet av e-vägledning. För närvarande arbetar de som projektledare i Framtidskortet, ett projekt med syfte att utveckla ett kartläggningsverktyg för olika former av självskattningar med hjälp av digitala kort. Projektet är ett samarbete mellan Region Norrbotten, Region Blekinge, Arbetsmarknadsförvaltningen i Luleå kommun, Norrtälje vuxenutbildning samt Vuxenutbildningen i Karlshamn.

 

5. Andraspråksperspektiv på studie- och yrkesvägledning

Vägledningssamtal med nyanlända elever kan bjuda på extra utmaningar. Hur kan dessa mötas och vad är viktigt att tänka på i såväl enskilda vägledningssamtal som gruppsamtal?

 • Hur kan en modell för stöttning och utmaning hjälpa till att planera samtal med nyanlända?
 • Vilka strategier kan man använda sig för att göra sig förstådd över språk- och kulturgränser?

Ta del av en föreläsning med fokus på hur modeller från andraspråksforskning kan vara till stöd i vägledning av nyanlända elever.

 

Lillemor Malmbo arbetar som sfi-lärare och har tidigare varit projektledare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC). Hon är styrelsemedlem i Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk (SVARIKS) och ledamot i Lärarförbundets referensorgan för vuxenutbildning. Frågor om kvalitet och likvärdighet för nyanländas lärande är drivkraften för henne.

 

6. Vägledning med höga insatser – den nya gymnasielagens inverkan på studie- och yrkesvägledning i praktiken

Arbetet som studie- och yrkesvägledare har alltid påverkats av olika lagar, regleringar och myndigheter. Men vad händer när asylprocessen smyger sig in i skolan och på vägledarkontoret? Den nya gymnasielagen har inneburit förändringar för innehållet och utförandet av studie- och yrkesvägledares praktik till något som vi benämner som ”vägledning med höga insatser” eller ”high-stakes counselling”.

 

Ta del av den senaste forskningen kring hur motstridiga diskurser påverkar studie- och yrkesvägledning och vilka konsekvenser den nya gymnasielagen har för förutsättningar, innehåll och utförande av studie- och yrkesvägledning i praktiken.

 

Jonna Linde är doktorand i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Hennes forskningsintresse är studie- och yrkesvägledning och nyanlända ungdomar som går på språkintroduktionsprogrammet. Jonna är också medlem i ”Nordic Research Network on Transitions, Career and Guidance” samt forskningsnätverket ”Efter krisen. Migration, utbildning och arbetsliv i tvärvetenskaplig belysning”. Tidigare har Jonna arbetat som studie- och yrkesvägledare på såväl grundskola, gymnasium som vuxenutbildning.

 

7. Tidiga yrkesdrömmar möter det systematiska kvalitetsarbetet

Är tidiga studie- och yrkesvägledande insatser berättigade? Och hur vet man om insatserna verkligen får effekt? Ta del av en föreläsning som guidar dig i frågeställningarna med hjälp av empiri, forskning, policy – och givetvis relevant yrkespraktik.

 • Vad är det som säger att vägledning i de tidiga årskurserna behövs?
 • Hur vet man om vägledning får effekt, långt- såväl som kortsiktigt?
 • Ta del av praktiska råd gällande vägledningsinsatser och systematiska mätmetoder.

 

Volkan Serengil är studie- och yrkesvägledare som jobbat med tidiga vägledande insatser från förskoleklass till årskurs nio. Han arbetar idag på Internationella Engelska Skolan i Liljeholmen, Stockholm. Volkans arbete har bl.a. uppmärksammats av Utbildningsradions program Lärlabbet. Volkan har ett stort intresse för forskning inom de tidiga skeendena i karriärutvecklingsprocesserna såväl som policy som rör studie- och yrkesvägledning.

 

 


Avbokning fram till 30 dagar före konferensstart!*

*Administrationsavgift 500 krPris: 3 995 kr exkl. moms.


I priset ingår 7 föreläsningar à 40-60 minuter samt dokumentation

Den rådande situationen innebär att talare kan bli sjuka eller få reseförbud. Det betyder att delar av programmet kan förändras eller bytas ut. Vår ambition är att informera med god marginal, men förändrade restriktioner kan göra att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Ytterligare information om konferensen skickas ut via mail ca 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på konferensens första dag.

För att underlätta kommunikationen på konferensens plattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: asa.gustafsson@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Licensen för webbkonferensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Du kan byta eller avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning.

Om konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Cirka en vecka innan konferensen startar får du ett informationsmail. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.
8.00 på konferensens första dag får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är Invite people.
Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare.
Föreläsningarna finns tillgängliga senast kl. 9.00 konferensens första dag och stänger kl. 24.00 konferensens sista dag.
Föreläsningarna är förinspelade och finns publicerade under 14 dagar.
Konferenserna innehåller 4-8 föreläsningar á 40-60 minuter. Tillsammans med tid för reflektion motsvarar detta 1-2 dagars fortbildning.
Du kan stoppa filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se samma film flera gånger.
Föreläsningarna finns tillgängliga dygnet runt och du kan se dem när det passar dig.
Åhörarkopior och annat material finns på konferensens webbsida och kan skrivas ut.
Du kan kommunicera med andra deltagare, utställare och talare via en chatt samt en meddelandefunktion.
Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.
Utvärdera föreläsningarna direkt på webbplattformen.Frågor om programmet
Åsa Gustafsson: 0703- 84 44 25
asa.gustafsson@skolporten.se