Studie- och yrkesvägledare Webbkonferens

29 mars – 19 april 2022

Webbkonferens


Välkommen till Skolportens konferens för studie- och yrkesvägledare! Via filmade föreläsningar får du ta del av aktuell forskning och praktiska exempel som kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll. Dessutom kan du kommunicera med föreläsarna och nätverka med kollegor från hela landet. 

Med deltagarlicensen för webbkonferens tar du del av sju spännande föreläsningar när det passar dig, under två veckor. Föreläsningarna är 40-60 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning.

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  29 mars – 19 april 2022
 • Tid
  00:00–00:00
 • Pris
  3995 kr

Konferensen berör:

 • Vägledning och karriärlärande – strategier för framtiden
 • Könsbundna utbildningsval – orsaker och konsekvenser
 • Nya krav och förväntningar i arbetslivet post-corona
 • Övergången skola – arbetsliv för unga med funktionsnedsättning
 • Elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet
 • Motiverande samtal för motivation och förändring
 • En mall som stämmer bättre – om kommunikation med elever med NPF

På konferensen medverkar:

Anders Lovén, tidigare vid Malmö universitet

Kenth Hedevåg, Hedevåg Pedagogik

Christian Skoog, Arbetsförmedlingen

Jessika Rahm, Arbetsförmedlingen

Johanna Mellén, Högskolan i Borås

Åsa Sundelin, Stockholms universitet

Sofia Rasmussen, Rasmussen Analys

Sophie Dixelius, Karolinska Institutet

Logga in via länken som mailas kl 08.00 på konferensens första dag. Föreläsningarna publiceras kl 08.00. Du kan välja fritt bland föreläsningarna och titta när du vill samt så många gånger du vill.

 

1.Vägledning och karriärlärande – strategier för framtiden
Att vara vägledare innebär att inneha många kompetenser och välja olika förhållningssätt i sin yrkesroll. Samtidigt förändras landskapet för vägledning och karriärlärande fortlöpande. Forskningen visar att vägledare arbetar med olika frihetsgrader och väljer handlingsstrategier utifrån dessa. Ta del av en föreläsning som med utgångspunkt i forskning på området diskuterar tänkbara roller och handlingsstrategier för vägledning och karriärlärande i framtiden.

 

Anders Lovén är fil.doktor och tidigare universitetslektor vid Malmö universitet. Han har under flera decennier forskat och medverkat i många utvecklingsprojekt kring karriärlärande, vägledning och frågor rörande samverkan skola-arbetsliv. Han har under senare år varit medförfattare till Framtiden i sikte (Studentlitteratur) och Skolverkets forskningsöversikt Att välja för framtiden.

 

2. Övergången skola – arbetsliv för unga med funktionsnedsättning
Samstart är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen och kommuner, med syfte att förbättra övergången från skola till arbetsliv för unga med en funktionsnedsättning. Projektet ska utveckla metoder och strukturer för att stärka kopplingen mellan skola, myndigheter och arbetsliv. Ta del av en föreläsning om projektet och vilka möjligheter och utmaningar som finns i arbetet med att underlätta ungdomars etablering i arbetslivet.

 

Christian Skoog är nationell projektledare och Jessika Rahm är nationell projektkoordinator för Samstart. Projektet drivs i samarbete med kommuner och finns i Malmö, Kronoberg, Göteborg, Sörmland och Umeå.

 

3. En mall som stämmer bättre om kommunikation med elever med NPF 

OBS! Ingela Bergmo-Prvulovics föreläsning utgår, ersätts av Kenth Hedevåg.

Kenth Hedevåg har lång erfarenhet som pedagog i skolan och i ett neuropsykiatriskt utredningsteam på BUP. Han arbetar nu med utbildningar och föreläsningar om elever med NPF-diagnoser.

 

4. Könsbundna utbildningsval – förklaringar utifrån ett forskningsperspektiv
Under åren har flera insatser i skolor och arbetsliv genomförts för att till exempel locka fler flickor till teknikstudier eller pojkar till omvårdande professioner. Trots detta är det svenska utbildningssystemet från gymnasieskolan och uppåt fortfarande tydligt uppdelat efter kön, vilket även avspeglar sig i en könsbunden arbetsmarknad. Vad beror det på? I mer än 40 år har forskning i olika discipliner riktat fokus mot frågan om könsbundna utbildningsval, dess orsaker och konsekvenser. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i denna forskning och belyser de olika förklaringsmodeller som har presenterats.

De deltagare som önskar har möjlighet att skicka in korta beskrivningar av hur könsbundna utbildningsval tar sig till uttryck i er egen praktik. Beskrivningarna kommer att analyseras och inkluderas i föreläsningen. Maila beskrivning till asa.lasson@skolporten.se

 

Johanna Mellén är doktor i pedagogik och arbetar som lektor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås. Johanna har, både i sin avhandling och i senare arbeten, specialiserat sig på frågor om utbildningsval och vilken betydelse sociala bakgrundsfaktorer har för individens utbildningsmöjligheter. 

 

5. Om stödet till elever som riskerar att bli obehöriga till gymnasiet
Att inte bli behörig till gymnasiet är i flera avseenden en kritisk situation, och studier understryker betydelsen av stöd till dessa elever inför övergången till gymnasiet. Hur ser skolors stöd ut till dessa elever och vilka villkor påverkar arbetet? Ta del av en föreläsning som utgår från en intervjustudie med studie- och yrkesvägledare och lärare, om deras arbete med elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet.

 

Åsa Sundelin arbetar som lärare och forskare vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms Universitet. Hon är också programansvarig för studie- och yrkesvägledarprogrammet och har mångårig erfarenhet av att utbilda blivande vägledare. Hennes forskningsintresse är studie- och yrkesvägledningens praktik och hon medverkar för närvarande i två forskningsprojekt som båda handlar om skolors arbete med stödet till unga inför framtiden vad gäller utbildning och arbetsliv.

 

6. En ny tideräkning i arbetslivet – om nya krav och förväntningar post-corona
AI, gig-ekonomi, hållbarhet, digitalisering och självledarskap. De är några av trenderna som omformade arbetsmarknaden redan innan krisåret 2020. Så kom coronapandemin och förändrade förutsättningarna i arbetslivet över en natt. In på arbetsmarknaden träder samtidigt en ung generation som är snabbrörlig, uppkopplad och van vid att få omedelbar återkoppling på prestationer. En grupp som ställer nya krav på arbetsliv och ledarskap samtidigt som de främst längtar efter gemenskap, meningsfullhet, balans i livet och ett psykiskt välmående. 

Utifrån färska undersökningar om arbetslivet och ledarskapet post-corona, bjuder föreläsningen på en rad värdefulla insikter om: 

 

 • Hur människors arbetslivsvärderingar har förändrats som en följd av pandemin.
 • Vilka nya krav som kommer att ställas på framtidens arbetsgivare.
 • Vilka kompetenser som blir viktigare i framtidens arbetsliv.
 • Vad vi kan vänta oss av framtidens medarbetare.

 

Sofia Rasmussen är omvärldsanalytiker, författare, föreläsare och VD för Rasmussen Analys. Hon är utsedd till en av Veckans Affärers 101 supertalanger 2019, under kategorin Samhällsbyggare. År 2018 ingick Sofia i listan över de tio mest anlitade kvinnliga föreläsarna under året, av Kvinnliga Talare. Hon har en magisterexamen i statsvetenskap och har i 15 år arbetat med att undersöka arbetsmarknaden och människors arbetslivsvärderingar.

 

7. Motiverande samtal för motivation och förändring

Motiverande samtal, MI, är en evidensbaserad samtalsmetod som används inom flera områden vid motivationsarbete samt för att stimulera människor att förändra sitt beteende. Ta del av en föreläsning som går igenom

 

 • samtalsmetodens bakgrund
 • områden där det finns evidens för metoden
 • motivationshöjande aktiviteter
 • verksamma komponenter i samtalet.

 

Sophie Dixelius är adjunkt i psykologi och medlem i det internationella MI-nätverket Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT). Sophie är medförfattare till boken Motiverande Samtal med kodning som verktyg (2019) och är kursansvarig för kurser i Motiverande samtal vid Karolinska Institutet.

 

 

Avbokning fram till 30 dagar före konferensstart!*

*Administrationsavgift 500 kr

Pris: 3 995 kr exkl. moms

I priset ingår 7 föreläsningar à 40-60 minuter samt dokumentation.

Den rådande situationen innebär att talare kan bli sjuka eller få reseförbud. Det betyder att delar av programmet kan förändras eller bytas ut. Vår ambition är att informera med god marginal, men förändrade restriktioner kan göra att det sker med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Ytterligare information om konferensen skickas ut via mail ca 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på konferensens första dag.

För att underlätta kommunikationen på konferensens plattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: asa.lasson@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Licensen för webbkonferensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens och licensen kan enbart användas på 1 enhet.

Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Du kan byta eller avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning.

Om konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Cirka en vecka innan konferensen startar får du ett informationsmail. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.
 • 8.00 på konferensens första dag får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är Invite people.
 • Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga senast kl. 9.00 konferensens första dag och stänger kl. 24.00 konferensens sista dag.
 • Föreläsningarna är förinspelade och finns publicerade under 14 dagar.
 • Konferenserna innehåller 4-8 föreläsningar á 40-60 minuter. Tillsammans med tid för reflektion motsvarar detta 1-2 dagars fortbildning.
 • Du kan stoppa filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se samma film flera gånger.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga dygnet runt och du kan se dem när det passar dig.
 • Åhörarkopior och annat material finns på konferensens webbsida och kan skrivas ut.
 • Du kan kommunicera med andra deltagare, utställare och talare via en chatt samt en meddelandefunktion.
 • Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.
 • Utvärdera föreläsningarna direkt på webbplattformen.


Frågor om programmet
Åsa Lasson: 070-426 28 27
asa.lasson@skolporten.se