Hoppa till sidinnehåll

Studie- och yrkesvägledare

Webbkonferens

Studie- och yrkesvägledare

Välkommen till Skolportens digitala konferens för studie- och yrkesvägledare! Ta del av aktuell forskning och praktiska exempel som kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll. Dessutom kan du kommunicera med föreläsarna och nätverka med kollegor från hela landet.

Med deltagarlicens och lösenord kan du ta del av 8 föreläsningar när det passar dig under konferensperioden. Föreläsningarna är cirka 60 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning.

Mycket lättare att hitta tid för fortbildning när man slipper restid och inte behöver närvara en specifik tid

Sagt av tidigare deltagare

Programmet berör

 • Ämnesbetygsreformen och dimensionering av gymnasieutbildningen –
  så påverkas studie- och yrkesvägledningen.
 • Hur kan vi förbättra beslutsfattande hos unga vuxna?
 • Så påverkar AI framtidens arbetsmarknad.
 • Så kan du använda AI och digitala verktyg i studie- och yrkesvägledning.
 • Att stödja unga på problemfyllda utbildningsbanor.
 •  Hur kan vi få fler flickor att välja tekniska utbildningar?
 • Socialt arbete i våldets skugga.
 • Entreprenörskap som verktyg för vägledning och motivation.

På konferensen medverkar:

Joakim Cao

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE

Mia Carlén

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Magnus Lodefalk

LEKTOR

Nicolas Lunabba. Fotograf: Jesper Klemedsson Sotomayor

Nicolas Lunabba

FÖRFATTARE

Lisbeth Lundahl

PROFESSOR

Ulrika Sultan

DOKTORAND

Linnea Karlsson Wirebring

UNIVERSITETSLEKTOR

Mikaela Zelmerlööw

UNDERVISNINGSRÅD

Föreläsningar

Logga in via länken som mejlas kl 08.00 på konferensens första dag. Du kan välja fritt bland föreläsningarna och titta när du vill samt så många gånger du vill.Föreläsningarna presenteras under våren.

1. Ämnesbetygsreformen och dimensionering av gymnasieutbildningen – så påverkas studie- och yrkesvägledningen

Vikten av studie- och yrkesvägledning lyfts fram i flera sammanhang, inte minst när det gäller kompetensförsörjning, planering och dimensionering av gymnasieutbildning. Studie- och yrkesvägledarens roll är även viktig i den kommande ämnesbetygsreformen samt när det gäller vägledning för elever inom gymnasieskolans introduktionsprogram. Ta del av en föreläsning där Skolverket presenterar:

 • på vilket sätt ämnesbetygsreformen och andra reformer påverkar vägledningen 
 • vilket stöd som finns för att stärka studie- och yrkesvägledningen.

Mikaela Zelmerlööw

UNDERVISNINGSRÅD

Mikaela Zelmerlööw arbetar som undervisningsråd på Skolverket och har övergripande ansvar för vägledningsfrågor. Hon var också sekreterare i den statliga utredningen om att stärka studie- och yrkesvägledningen i skolan, Framtidsval, SOU 2019:4.

2. Entreprenörskap som verktyg för vägledning och motivation

Entreprenörskap i skolan har visat sig ha positiva effekter på elevers självkänsla, motivation och förståelse för sitt eget lärande. Det ger dessutom lärare och vägledare en möjlighet att se helt andra sidor hos eleverna, som sällan kommer fram i mer traditionell undervisning. I den här föreläsningen får ni inblick i hur entreprenöriellt lärande kan se ut i skolan med utgångspunkt i utbildningskonceptet Entreprenörskampens (E-kampen) metodik och aktiviteter. 

Mia Carlén

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Mia Carlén är studie- och yrkesvägledare och har i 20 års tid arbetat med utveckling av entreprenöriellt lärande i skolan, ofta kopplat till SYV som hela skolans ansvar. Tillsammans med sina kollegor på START centrum Social Impact driver hon utbildning, koncept och events som främjar det entreprenöriella samhället. Hon är en anlitad processledare i förändringsarbete med fokus på kreativa processer inom såväl det privata, offentliga som det ideella.

3. Att välja väg – möjligheter och utmaningar vid unga människors beslutsfattande

Som studie- och yrkesvägledare stöttar man ungdomar i att göra olika val och fatta beslut inför framtiden. Att fatta beslut kan vara utmanande, och sällan får man tillräcklig återkoppling på sina beslut. Lägg också till att tonårshjärnan är i en känslig fas och ännu inte helt färdigutvecklad. I ett aktuellt forskningsprojekt vid Umeå universitet undersöker man med hjälp av ett digitalt spel huruvida unga människors beslutsfattandeförmåga går att träna upp. Föreläsningen belyser projektet men också människans förmåga till bedömningar och beslutsfattande i stort, och de fallgropar man bör försöka undvika.

Linnea Karlsson Wirebring

UNIVERSITETSLEKTOR

 

Linnea Karlsson Wirebring är fil.dr i psykologi och universitetslektor vid Umeå universitet där hon forskar om kognition och neuropsykologi. Linnea har i sin forskning specialiserat sig på mekanismer vid bedömningar och beslutsfattande, samt på kognitiva strategier för lärande.

4. Att stödja unga på problemfyllda utbildningsbanor

De lokala skillnaderna är stora för unga som går på introduktionsprogram, både vad gäller utbildningens förutsättningar och stödet den ger för att den unge ska komma vidare i livet. Vad kan ett gott stöd bestå av för unga som saknar gymnasiebehörighet, eller som riskerar att göra det? Föreläsningen bygger både på internationell forskning och på resultat från ett aktuellt forskningsprojekt som innefattar elever och personal i grundskolan och på introduktionsprogrammen individuellt alternativ samt språkintroduktion.

Lisbeth Lundahl

PROFESSOR

Lisbeth Lundahl är professor vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet. Hon har framför allt forskat om ungas utbildningsbanor och övergångar – inom och från skolan – samt om utbildningspolicy.

5. Så påverkar AI framtidens arbetsmarknad

Digitaliseringen och artificiell intelligens (AI) håller på att förändra arbetsmarknaden. Forskning visar att de flesta yrken kommer att påverkas av AI – vad innebär det för ungdomar som ska börja studera eller som är på väg att ta klivet från skolan ut i arbetslivet? Ta del av en föreläsning om hur AI kommer att påverka framtidens arbetsmarknad och utbildningar.

 • Vilka yrken och branscher kommer att påverkas i större utsträckning? 
 • Vilka kompetenser kommer att efterfrågas?

Magnus Lodefalk

LEKTOR

Magnus Lodefalk är docent och lektor i nationalekonomi vid Örebro universitet, samt knuten till forskningsinstitutet Ratio och Global Labor Organization. Han har initierat forskningslaboratoriet AI-Econ Lab vid Örebro universitet, som fokuserar på AI och arbetsmarknaden.

6. Så kan du använda AI och digitala verktyg i studie- och yrkesvägledning

Är du nyfiken på AI och chatrobotar och på hur du kan använda digitala verktyg i ditt arbete? Eller på hur eleverna du möter kan få nytta av verktygen? Digital vägledning är numera en naturlig och viktig del av studie- och yrkesvägledningen och ett komplement till de traditionella vägledningssamtalen. Under föreläsningen kommer vi tillsammans att diskutera och prova flera olika digitala verktyg. Du kommer att få konkreta råd och idéer för nya sätt att arbeta och inspiration till hur digitala verktyg kan samverka med dina analoga arbetssätt.

Joakim Cao

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE

 

Joakim Cao är verksam studie- och karriärvägledare på Lunds tekniska högskola. Han är utbildad studie- och yrkesvägledare och har en fil.mag. i pedagogik med inriktning mot karriärutveckling. Sedan 2020 driver Joakim ett digitaliseringsprojekt via www.digicao.nu.

7. Hur kan vi få fler flickor att välja tekniska utbildningar?

Det lyfts ofta fram både i den allmänna debatten och i utbildningssammanhang att flickor inte är intresserade av teknik och att de därför väljer bort tekniska utbildningar. Men vad händer om vi börjar prata om flickor som teknikintresserade? En viktig pusselbit i arbetet med att locka flickor till tekniska utbildningar är att bryta elevernas ofta negativa bild om sin egen tekniska förmåga. Ta del av en föreläsning som utgår från ett pågående forskningsprojekt.

 • Varför är det viktigt att locka fler flickor till teknikområdet?
 • Varför skiljer sig flickors och pojkars teknikintresse?
 • Hur kan vi öka flickors teknikintresse och få det att hålla i sig till vuxen ålder?

Ulrika Sultan

DOKTORAND

Ulrika Sultan är doktorand och utbildare av framtidens tekniklärare. Hon har själv en bakgrund som lärare och det var i skolvärlden som forskningsintresset väcktes. Passionen för teknikämnet, utbildning och nya möjligheter genomsyrar Ulrikas arbete.

8. Socialt arbete i våldets skugga

Skolan har en viktig roll i att se, bekräfta och fånga upp elever i socioekonomiskt utsatta områden, där fattigdom och kriminalitet är en del av vardagen. Hur ser förutsättningarna ut för den här elevgruppen? Hur kan vi stötta ungdomarna att bryta negativa mönster? Hur når vi social rättvisa i praktiken? Med avstamp i sina egna erfarenheter av arbete med utsatta ungdomar ger Nicholas Lunabba en fördjupad förståelse för våldets mekanismer och konsekvenser, och lägger stort fokus på lösningar för att få bukt med ett av våra största samhällsproblem.

Nicolas Lunabba. Fotograf: Jesper Klemedsson Sotomayor

Nicolas Lunabba

FÖRFATTARE

Nicolas Lunabba har över 20 års erfarenhet av socialt arbete med utsatta ungdomar och är verksam inom organisationen Helamalmö. Han har skrivit böckerna Blir du ledsen om jag dör? (2022) och Dagbok från 20-talet (2023). Nicolas är mångfaldigt prisad för sitt arbete med unga människor och blev 2022 hedersdoktor vid Malmö universitet.

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret på din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Ytterligare information skickas ut via e-post cirka 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på den första dagen.

  Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: kompetens@skolporten.se. Notera att utbildningsplattformen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

 • Licensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega. För att underlätta kommunikationen på vår utbildningsplattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

  Om tillfället ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • Cirka en vecka innan föreläsningen/föreläsningarna startar får du ett informationsmejl. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.

   

  Kl. 08.00 på den första dagen får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är InvitePeople. Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare. Du kan inte logga in från flera olika enheter med samma lösenord. Föreläsningen/föreläsningarna finns tillgänglig senast kl. 08.00 den första dagen och stänger kl. 24.00 den sista dagen.

   

  Föreläsningen/föreläsningarna är förinspelad och finns publicerad under hela perioden. Du kan stoppa filmen/filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se dem flera gånger om. Föreläsningen/föreläsningarna finns tillgänglig dygnet runt och du kan titta när det passar dig.

   

  Åhörarkopior och diskussionsfrågor finns på din inloggning och kan skrivas ut. Du kan kommunicera med andra deltagare och talare via en chatt samt en meddelandefunktionen. Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.

   

  Utvärdera föreläsningen/föreläsningarna direkt på webbplattformen.

   

 • Ja, programmet är detsamma på webbkonferensen som på den fysiska konferensen. Vissa undantag kan förekomma, exempelvis om en föreläsning innehåller bilder eller material som inte får riskera att spridas. Information om detta anges i dessa fall i programmet.

 • Nej, vi spelar in föreläsningarna under den fysiska konferensen och redigerar dem innan vi publicerar dem på webbportalen. Därför öppnar webbkonferensen någon vecka senare. Du kan se filmerna när det passar dig under hela webbkonferensens öppettid.

 • Licensen är individuell och gäller för en deltagare. Det är inte möjligt att logga in från flera enheter samtidigt på samma lösenord.

 • I mån av plats kan vi flytta dig till den fysiska konferensen. Då mat och fika ingår i det fysiska evenemanget tillkommer en kostnad för detta, samt en administrativ avgift på 500 kr. 

 • Kl 08.00 på webbkonferensens första dag får du ett mejl med en inloggningslänk. Notera att mejlet kommer från avsändaren InvitePeople, inte från Skolporten. Du väljer själv lösenord när du loggar in första gången.

 • Webbkonferensen stänger kl 24.00 på konferensens sista dag.

 • Skolporten skriver ett avtal med talarna som ger oss tillåtelse att visa deras föreläsningar under en begränsad tid. Vi kan inte förlänga konferensens öppettid utan talarnas godkännande.

 • Nej, filmerna är inte textade. Eftersom vi vill ha ett aktuellt innehåll även för webbpubliken, är tiden mellan fysisk konferens och webbkonferens för kort för att hinna lägga text på alla föreläsningar.

 • Du kan kommunicera med talare och övriga deltagare via en chatt eller privata meddelanden. I undantagsfall kan talaren ha avböjt att svara på frågor på grund av tidsbrist.

 • Om du inte gör några ändringar i dina inställningar syns ditt namn i deltagarlistan, men du kan enkelt gå in under Mina Verktyg och ändra så att du blir anonym.

 • Chrome fungerar bäst för att spela upp filmerna. Om du har någon annan webbläsare, exempelvis Safari, föreslår vi att du byter till Chrome inför konferensen.

 • Titta i skräpposten – ibland hamnar utskicket där. Hittar du det inte där kan du kontakta konferensens projektledare, så skickar vi ett nytt mejl.

 • Du väljer själv lösenord när du loggar in första gången. Om du glömmer bort det, hör av dig till projektledaren, så skickar vi en ny länk.

 • Ja, det går bra att pausa och spola.

 • Ja, du kan se föreläsningarna så många gånger du vill under perioden.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Datum
  27 mar – 24 apr 2024
 • Tid
  08:00–23:59
 • Pris (exkl. moms)
  4 295,00 kr

Prisnivåer

 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-04-24
  4 295,00 kr

I priset ingår 8 föreläsningar à 60 minuter samt dokumentation.

 

 

Intervju med en föreläsare

Läs Skolportens intervju med författaren Nicolas Lunabba. Han ska föreläsa på Skolportens konferens Studie- och yrkesvägledare och kommer att tala om orsakerna till gängkriminaliteten och möjliga lösningar.

Nicolas Lunabba. Foto: Jesper Klemedsson Sotomayor

Skolportens intervju med föreläsaren hittar du här.

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev