Svenska som andraspråk för vuxna Webbkonferens

19–28 oktober 2020

Webbkonferens

På grund av rådande omständigheter övergår denna konferens helt till webbkonferens. Du som är anmäld till den fysiska konferensen behåller din plats och blir kontaktad personligen. Har du frågor? Kontakta gärna Nina Fahlén


Välkommen till en webbkonferens som riktar sig till dig som undervisar vuxna elever i svenska som andraspråk på grundläggande eller gymnasial nivå! Vi fokuserar på den elevgrupp som inte är nyanländ till Sverige, utan har kommit en bit på väg i sina kunskaper i svenska språket. Föreläsningarna kommer att beröra den senaste forskningen inom andraspråksundervisningen, liksom konkreta verktyg till din undervisning. 

Konferensen riktar sig till dig som undervisar vuxna i svenska som andraspråk på grundläggande eller gymnasial nivå. Föreläsningarna kan vara av intresse även för dig som undervisar i svenska som andraspråk på gymnasiet. Med deltagarlicens och lösenord kan du ta del av konferensens 7 föreläsningar när det passar dig, under 10 dagar. Föreläsningarna är 40-70 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning.

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  19–28 oktober 2020
 • Tid
  09:00–00:00
 • Pris
  4995 kr

Konferensen berör bland annat:

Konferensen berör:

 • Så kan du stärka elevernas förmåga till kritisk läsning.
 • Att sammanfatta – hur undervisar du bäst om denna lässtrategi?
 • Bedömning av skrivkompetens – nationella prov och aktuell forskning.
 • Lustfylld grammatikundervisning i svenska som andraspråk.
 • Individanpassad undervisning – handfasta verktyg för ökad effektivitet.
 • Undervisning i svenskt uttal – övningar och klassrumsnära exempel.
 • De viktigaste trenderna i svenskan just nu – så påverkar de din roll som lärare i svenska som andraspråk.

På konferensen medverkar:

Anne Palmér, docent
Sofia Löwenhielm, leg. lärare och författare
Patrik Hadenius, språkvetare, journalist och författare
Josefin Schygge, författare och leg. lärare
Sara Lövestam, författare, leg. lärare och språkvetare

Johan Hedberg, leg. lärare
Victoria Steen, leg. lärare
David Haas, leg. lärare och utvecklingsledare 
Elisabeth Zetterholm, bitr. professor
Maria Fohlin, leg. lärare och författare

Föreläsningarna publiceras senast kl 09.00. Logga in via länken och lösenordet i det informationsmail du får cirka 10 dagar före konferensen.

 

1. Med egna ord, men hur? Om konsten att sammanfatta en text.

I svenska som andraspråk inom den grundläggande vuxenutbildningen ska eleverna, enligt kursplanens centrala innehåll, få möta olika typer av lässtrategier i undervisningen. En vanlig lässtrategi är att sammanfatta text, någonting eleverna har stor nytta av att behärska inför framtida studier och yrkesliv. Hur undervisar du på bästa sätt om denna strategi? Föreläsningen presenterar praktiska undervisningsupplägg som ger dig verktyg att arbeta med att sammanfatta olika sorters texter i klassrummet på ett effektivt sätt.

 

 • Så kan olika delar av kursplanens innehåll kombineras i samband med strategin att sammanfatta.
 • Olika texter kräver olika strategier för sammanfattning − så guidar du eleverna rätt.
 • Så kan du koppla ihop övningar i att sammanfatta med olika grammatiska moment.

 

Maria Fohlin är leg. lärare i svenska som andraspråk, svenska och franska och medförfattare till läromedlet Nå målen för svenska som andraspråk på grundläggande nivå, delkurs 3 och 4. Maria har varit delaktig i Skolverkets arbete med kursplanen och det nationella bedömningsstödet i svenska som andraspråk för den grundläggande vuxenutbildningen.

 

2. Kritisk läsning i svenska som andraspråk – flippat, multimodalt och engagerande

Kritisk läsning är en viktig förmåga för att vara en aktiv samhällsmedborgare i dagens informationssamhälle, och har sedan 2017 blivit en tydligare en del av kursplanen i svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Inom ramen för ett FoU-projekt i samarbete med Stockholm Teaching and Learning Studies, har tre lärare på vuxenutbildningen undersökt effekter av undervisning som syftat till att stärka förmågan till kritisk läsning. Föreläsningen presenterar studiens resultat med fokus på hur det konkret kan användas i ditt klassrum.

Johan Hedberg och Victoria Steen är lärare i svenska som andraspråk på Stockholms intensivsvenska för akademiker. David Haas är utvecklingsledare inom Vuxenutbildning Stockholm.

 

3. Bedömning av skrivkompetens i svenska som andraspråk – nationella prov och aktuell forskning 

Bedömning av kunskaper i svenska som andraspråk är utmanande, inte minst att bedöma skrivkompetens. Ta del av en föreläsning om nationella prov och närliggande frågor som skrivutveckling, automatisk textanalys och bedömarsamstämmighet. Vi kommer bland annat att diskutera bedömning av autentiska elevtexter från nationella prov i kursen svenska som andraspråk 1, med fokus på svåra gränsdragningar gällande aspekten ”Språk och stil”.


Anne Palmér
 är docent i svenska vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, och vetenskaplig ledare för de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk. Vid sidan av detta arbetar Anne med lärarutbildning och forskning. Tidigare var hon lärare i svenska och svenska som andraspråk, bland annat inom gymnasial vuxenutbildning.

Sofia Löwenhielm är provkonstruktör för de nationella proven i svenska 1 och svenska som andraspråk 1. Hon är gymnasielärare i svenska, historia och svenska som andraspråk och har även skrivit läromedel för svenska som andraspråk 1 i gymnasiet.


4. Lustfylld grammatikundervisning i svenska som andraspråk

En effektiv grammatikundervisning stimulerar eleven att inte bara begripa, utan även applicera grammatiska regler i sin egen språkanvändning. Vad behöver du som lärare veta för att utforma en kreativ, produktionsorienterad grammatikundervisning? Här får du kunskap och konkreta tips om hur du kan locka elever till att förstå, träna, införliva och förhoppningsvis älska det snåriga system som är vår svenska grammatik.

 

Sara Lövestam är språkvetare och författare med bakgrund som sfi-lärare. Utöver skönlitteratur har hon gett ut sex böcker om grammatik, bland annat Grammatikundervisning för sfi och sva. Sara är också känd som språkexpert i TV4 och som domare i Lantzkampen i P1. Hon skriver för språkspalten i Svenska Dagbladet och är krönikör i Språktidningen.5. Undervisning i svenskt uttal
Genom aktivt lyssnande kan du göra eleverna medvetna om de delar av uttalet som är av betydelse för att erövra ett funktionellt svenskt språk. Med ett nyfiket förhållningssätt till elevens tidigare språkkunskaper kan du hjälpa dem att uppmärksamma likheter och skillnader mellan språken. De svenska språkljuden med främre rundade vokaler och konsonantkluster liksom svenska språkets prosodi är ibland en utmaning. Genom explicit undervisning och feedback är det möjligt att förbättra uttalet, även om eleven har bott i Sverige en längre tid. Ta del av övningar och klassrumsnära, praktiska exempel att använda i din uttalsundervisning.

 

Elisabeth Zetterholm är biträdande professor och lektor i svenska som andraspråk vid Linköpings universitet. Hon undervisar på lärarutbildningen och håller fortbildningskurser för verksamma lärare, framför allt inom uttalsundervisning i svenska som andraspråk.

 

6. Individanpassad undervisning för vuxna i svenska som andraspråk

Att undervisa vuxna ställer höga krav på flexibilitet och individanpassning. Eleverna har olika ålder, bakgrund, modersmål och förkunskaper, och din uppgift som lärare är att åstadkomma största möjliga utveckling i och om svenska språket på så kort tid som möjligt för varje individ. Föreläsningen erbjuder handfasta verktyg som hjälper dig att utforma din undervisning för ökad individanpassning och effektivitet.

 • Stöd eleverna att bli ägare av sitt eget lärande.
 • Verktyg för att komma runt yttre hinder såsom få lektionstimmar och krav på kostnadseffektiv undervisning.
 • Så hjälper du eleverna att ha det livslånga lärandet i fokus, trots att de vill bli klara med studierna så snabbt som möjligt.


Josefin Schygge
 är leg. lärare i svenska som andraspråk och har lång erfarenhet av att undervisa vuxna, både i klassrum och på distans. Hon är författare till boken Vuxenutbildning – allt du behöver veta för att undervisa vuxna och har skrivit flera lättlästa skönlitterära verk. Josefin är också medförfattare till läromedel i SFI.

 

7. Shit, nu exploderar språket!

Språket står förstås aldrig stilla, men nog kan det verka som om det går extra snabbt just nu. Är det en språkexplosion vi bevittnar? Som lärare i svenska som andraspråk är det viktigt att följa med i utvecklingen!

 • Vad är det som händer med svenskt talat och skrivet språk och varför händer det?
 • Vilka är de viktigaste trenderna inom svenskan just nu?
 • Hur påverkar trenderna din roll som lärare i svenska som andraspråk?

 

Patrik Hadenius är språkvetare, journalist och författare. Han grundade Språktidningen och var tidigare dess chefredaktör. Patrik skriver om språk i Dagens Nyheter och medverkar regelbundet som språkexpert i TV4. Till vardags är han förlagschef på Norstedts.

 

 

 

 

Fri avbokning fram till 30 dagar före konferensstart!


Kampanj! Boka med 20% rabatt, ange bokningskod SISTAMINUTEN
Ordinarie pris 4995 kr exkl. moms

I priset ingår 7 föreläsningar á 40-70 minuter samt dokumentation.

Boka din individuella licens, betala mot faktura och få inloggningsuppgifter, åhörarkopior och instruktioner via mail i god tid före konferensen. Du kan byta eller avboka fritt fram till 30 dagar före konferensstart.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Om du inte kan boka en plats på någon av våra konferenser eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: kompetens@skolporten.se så hjälper vi dig. Notera gärna att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

Vi reserverar oss för eventuella programändringar.


Frågor om programmet:
Nina Fahlén: 076 – 32 16 299
nina.fahlen@skolporten.se