Hoppa till sidinnehåll

Svenska för högstadiet och gymnasiet

Konferens i Stockholm

Svenska för högstadiet och gymnasiet

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i svenska på högstadiet eller gymnasiet! Under två dagar kan du ta del av den senaste forskningen som rör svenskundervisning, få ämnesfördjupning och utvecklas i din yrkesroll. Dessutom kommer du att möta och nätverka med kollegor från hela landet. Programmet kan även passa dig som arbetar inom vuxenutbildningen.

Jag är otroligt glad att jag var där! Kan fortfarande tänka på känslan av att få mingla med 149 andra svensklärare!

Sagt av tidigare deltagare

Konferensen berör:

 • Vad kännetecknar god svenskundervisning? Resultat från aktuell forskningsstudie.
 • Digitalisering av nationella prov – Skolverket informerar.
 • Kontextualiserad grammatikundervisning för ökad meningsfullhet.
 • Twice exceptional – elever med både särskild begåvning och begränsande funktionsnedsättning.
 • AI-litteracitet – utmaningar och lösningar i den digitala skolan.
 • Plagiera eller referera? Undervisa för bättre källanvändning.
 • Skönlitteratur i undervisningen – strategier för högstadiet och gymnasiet.
 • Skapa egna undervisningsfilmer för ökat lärande.

På konferensen medverkar:

Liza Björck

UNDERVISNINGSRÅD

Wendel Carlsson

LÄRARE

Lovisa Gardell

UNDERVISNINGSRÅD

Josefin Hellman

DOKTORAND I SVENSKA

Thomas Nygren

PROFESSOR I DIDAKTIK

Lotta Ramqvist

UNDERVISNINGSRÅD

Pia Rehn

VERKSAMHETSSTÖDJARE

Peter Sandberg

UNDERVISNINGSRÅD

Fredrik Sandström

LÄRARE

Agnes Strandberg

DOKTORAND I SVENSKA

Michael Tengberg

PROFESSOR I PEDAGOGISKT ARBETE

Program, dag 1

08.45 Registrering med kaffe och smörgås

09.20 Skolporten hälsar välkommen

09.30 Undervisningskvalitet i svenskämnet

Kvaliteten på lärares undervisning är avgörande för vad och hur mycket elever lär sig i skolan, men vad kännetecknar egentligen god undervisning? Inom ramen för ett aktuellt forskningsprojekt har forskare vid Karlstads universitet undersökt hur undervisningen ser ut i drygt 80 svenska högstadieklassrum, på olika skolor och i olika kommuner. Observationer i klassrummen har kopplats till elevers kunskapsutveckling och deras uppfattning om lektionerna. Föreläsningen beskriver vilka kvalitetsskillnader och framgångsfaktorer som har identifierats i svenskundervisningen.

Michael Tengberg

PROFESSOR I PEDAGOGISKT ARBETE

Michael Tengberg är professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, där han i första hand forskar om läsning och läsundervisning, men också om undervisningskvalitet i vidare mening. Han har en bakgrund som högstadielärare i matematik, fysik, biologi och svenska. Michael är redaktör för boken Undervisningskvalitet i svenska klassrum (2022).

10.30 Kaffe

11.00 Kontextualiserad grammatikundervisning i praktiken

Hur kan man hjälpa elever att upptäcka grammatiska strukturer och samtidigt göra grammatiken meningsfull och funktionell? I en praktiknära studie har forskare och lärare i samverkan skapat och genomfört kontextualiserad grammatikundervisning med målet att utveckla elevers språkliga medvetenhet. Föreläsningen presenterar studien och ger dig konkreta förslag på hur grammatikundervisningen kan få ett sammanhang i arbetet med andra områden i svenskundervisningen, såsom skönlitteratur och retorik.

Agnes Strandberg

DOKTORAND I SVENSKA

Agnes Strandberg är doktorand i svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet. Hennes forskning handlar främst om grammatikundervisning i förstaspråksämnet, men också om svenskämnesdidaktik i allmänhet. Agnes har en bakgrund som gymnasielärare i svenska, historia och svenska som andraspråk.

12.00 Gemensam lunch

13.00 Den digitala läraren – undervisningsfilmer för ökat lärande

Under pandemin fick många lärare utmaningar genom att undervisa på distans. Nu är eleverna tillbaka i klassrummet, men finns det delar av det digitala arbetssättet som vi kan behålla? Föreläsningen beskriver hur du med hjälp av egna undervisningsfilmer kan spara tid, samtidigt som filmerna främjar elevernas lärande och underlättar individanpassningen. Ta del av en engagerad kollegas goda exempel, och få handfasta förslag på hur du kan skapa dina egna inspelade lektioner.

Wendel Carlsson

LÄRARE

Wendel Carlsson är legitimerad lärare i svenska och historia för högstadiet och gymnasiet och arbetar på Strömstiernaskolan i Strömstad. Med hjälp av YouTube-kanalen Hemläxa har Wendel under tre år arbetat med att spela in undervisningsfilmer till sina elever. Han tilldelades Svenska Akademiens svensklärarpris 2023.

14.00 Fika

14.30 Extra lätt och extra svårt – och ibland på samma gång 

I svenskämnet möter vi både de elever som upplever stora svårigheter med kommunikation och samspel, och de med ovanligt hög förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter i text och tal. En del elever befinner sig dessutom i båda lägren samtidigt, och ingår då i gruppen 2E. 2E är en förkortning av ”twice exceptional” och syftar på en individ som både har starka resurser på det intellektuella planet och en funktionsnedsättning som inverkar begränsande. Ta del av en föreläsning om hur du kan bemöta elever med npf-diagnos, särskilt begåvade elever och elever med 2E, i ditt ämne.

Pia Rehn

VERKSAMHETSSTÖDJARE

Pia Rehn har en magister i pedagogik vid Åbo Akademi, med biämnesstudier i specialpedagogik. Hon har lång erfarenhet från skolverksamhet som bland annat lärare, specialpedagog och rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten. Idag arbetar hon som verksamhetsstödjare inom utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun. Pia har skrivit boken När det enkla ändå blir svårt (2021).

.

15.30 Avslutning dag 1

Program, dag 2

09.00 AI-litteracitet i skolan

Artificiell intelligens är en revolutionerande teknologi som påverkar alla delar av samhället, även skolan. Vad krävs för att lärare och elever ska kunna hantera den mängd information som idag skapas med hjälp av AI? Hur kan digitala resurser och AI användas på ett kritiskt och konstruktivt sätt i svenskundervisningen? Föreläsningen presenterar det som kallas AI-litteracitet och mer specifikt hur olika AI-tekniker för att skapa texter och bilder kan och bör hanteras i skolan. Utifrån den senaste forskningen presenteras utmaningar med den digitala skolan, men också konstruktiva lösningar som visar hur AI genom lärares medvetna val kan fungera som en resurs snarare än en källa till fusk.

Thomas Nygren

PROFESSOR I DIDAKTIK

Thomas Nygren är professor i didaktik med inriktning mot historia och samhällskunskap vid Uppsala universitet. Han leder flera forskningsprojektet om digitala möjligheter och problem i skolans undervisning i olika ämnen. Genom samarbeten med lärare, designers, psykologer och forskare från bland annat Cambridge, Stanford och Sorbonne har Thomas tagit fram evidensbaserade metoder och ny teknik för att stimulera digital källkritik i skolan. Han är expert i EU-kommissionens arbetsgrupp för digital litteracitet mot desinformation samt mottagare av utmärkelserna Gyllene förstoringsglaset och Fria pedagogiska priset år 2022.

 

10.00 Kaffe och smörgås
10.30 Undervisa för bättre källanvändning

Att skriva egna texter som refererar till andra källor är en viktig del av det vetenskapliga skrivandet som ska förbereda eleverna för högre studier. Redan innan chatbottarna gjorde entré var källhantering utmanande för både elever och lärare, och i den digitala skolan ställs vi inför än fler frågor. Vad är det egentligen eleverna behöver kunna för att skriva utifrån källor på högstadiet, gymnasiet och i högre utbildning? Var går gränsen för plagiering? Föreläsningen presenterar aktuell, praktiknära forskning om referenshantering i skolan och du får konkreta förslag på hur lärare på högstadiet och gymnasiet kan undervisa i källbaserat skrivande.

Josefin Hellman

DOKTORAND I SVENSKA

Josefin Hellman är legitimerad lärare i svenska, engelska och psykologi och har arbetat många år som lärare på högstadiet och gymnasiet samt som språkverkstadspedagog i högre utbildning. Nu är hon doktorand i svenska vid Södertörns högskola och ägnar sig åt undervisningsutvecklande forskning. Josefin har bland annat publicerat artikeln ”Plagiera eller referera vetenskapligt?” (Hellman & Thorsten, 2021).

11.30 Gemensam lunch

12.30 Digitala nationella prov – utmaningar och möjligheter

Snart kommer de första digitala nationella proven! Redan hösten 2024 genomförs proven i svenska och svenska som andraspråk i gymnasieskolans kurs 3 digitalt, och omställningen innebär både utmaningar och möjligheter. Hur kommer proven se ut och hur går bedömningen till? Hur långt har frågan om central rättning egentligen kommit? Ta del av en föreläsning där Skolverket informerar om vilka förändringar som kommer och hur du som lärare kan förbereda dig och dina elever. Passa också på att ställa dina frågor till undervisningsråden.

Liza Björck

UNDERVISNINGSRÅD

Liza Björck är undervisningsråd på Skolverket.

Lovisa Gardell

UNDERVISNINGSRÅD

Lovisa Gardell är undervisningsråd på Skolverket

Peter Sandberg

UNDERVISNINGSRÅD

Peter Sandberg är undervisningsråd på Skolverket

Lotta Ramqvist

UNDERVISNINGSRÅD

Lotta Ramqvist är undervisningsråd på Skolverket.

13.30 Fika

14.00 Skönlitteratur i undervisningen – strategier för högstadiet och gymnasiet

I svenskämnet kan skönlitteratur ge möjlighet till tänkande och utforskande av inre och yttre världar, men ganska ofta präglas läsningen i stället av strategier och form. Eleverna förväntas enskilt ”träna på läsförståelse” och lektionstiden räcker inte alltid till för gemensamma läsupplevelser när de kommer upp i tonåren. Ta del av en praktiknära föreläsning, där en erfaren lärare delar med sig av sina bästa tips på hur arbetet med skönlitteratur kan ske tillsammans i elevgruppen och utgöra en grund för en stor del av läsårsplaneringen.

 • Går det att få alla elever engagerade i läsningen och hur når du dit?
 • Hur hanterar du elevernas olika läsförmåga?
 • Individanpassning på bekostnad av gruppen – hur undviker du det?
 • Hur kan du som lärare ge aktivt stöd i läsundervisningen?

Fredrik Sandström

LÄRARE

Fredrik Sandström är leg. lärare i svenska, redaktör för Lektionsbanken och krönikör på Vi lärare. Han har delat med sig av många läs- och skrividéer på sin blogg och i sociala medier. Fredrik har skrivit läromedel i svenska och är aktuell med boken Undervisa med skönlitteratur – 99 aktiviteter (2023). Fredrik har varit redaktör för antologierna I Läslyftets spår och 2017 fick han Svenska Akademiens svensklärarpris.

15.00 Konferensen avslutas

PRAKTISK INFORMATION

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svaret på din fråga eller vill ha personlig kontakt, kontakta oss här.

 • Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk eller byte av lokal. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

 • När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mejl fastnar i spamfilter.

  Om du inte kan boka en plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post kompetens@skolporten.se.

 • Konferensen kan övergå till att arrangeras enbart digitalt. Du behåller då din plats och meddelas omgående. Mellanskillnaden i pris återbetalas. Om både den fysiska och webbaserade konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

  Skolporten förbehåller sig rätten att filma konferensen på plats. Det innebär att frågor som ställs kan komma att höras på filmerna och dessa filmer kan användas i Skolportens regi.

  Du kan avboka fram till 30 dagar före start. Vid avbokning fram till 30 dagar före start återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före start sker ingen återbetalning.

 • Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan komma på den fysiska konferensen flyttar vi över dig till webbkonferensen utan kostnad, om du vill. Kontakta konferensens projektledare!

 • Ja, det går bra att en kollega ersätter. Ange namnet på den person som står på bokningen vid registreringen på plats och uppge namn och e-post för ersättaren.

 • På en tvådagarskonferens går det bra att du och kollega deltar var sin dag. Bokningen sker då i namnet på den deltagare som deltar dag 1. Kom ihåg att anmäla om ersättaren önskar specialkost!

 • Nej, webbkonferensen är ett separat evenemang. För att få tillgång till de inspelade föreläsningarna behöver du boka plats på webbkonferensen.

 • Alla fysiska konferenser filmas för att kunna erbjudas som webbkonferens. Kamerorna är riktade mot scenen, så du kommer inte att synas i bild. Däremot kan din röst höras på filmen om du ställer en fråga under föreläsningen. Efter varje föreläsning erbjuds en frågestund som klipps bort från filmen.

 • Cirka en vecka innan konferensen får du ett mejl med åhörarkopior för presentationerna, som du själv kan skriva ut och ta med till konferensen. Vi delar inte ut kopior på plats.

 • Ja, du anger önskemål om specialkost vid bokning. Specialkost betyder kost som är medicinskt motiverad, exempelvis gluten, laktos, fisk- och nötallergi eller annan överkänslighet, samt vegetarisk/vegankost och religiöst/etisk motiverad specialkost. Vi kan inte erbjuda alternativ för olika former av dieter, exempelvis LCHF, GI, Atkins, etc. Senast två dagar före konferensen behöver vi ha din anmälan om specialkost.

 • Skolportens konferenser äger rum i olika lokaler i Stockholm, Göteborg och Malmö. Hör av dig till konferensens projektledare för att få information om vilka anpassningar som finns i den lokal du ska besöka.

Dela via: 

Bokningsinfo

 • Plats
  Stockholm
 • Lokal
  ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
  Hitta hit
 • Datum
  6–7 feb 2024
 • Tid
  09:20–15:00
 • Pris (exkl. moms)
  4 295,00 kr

Prisnivåer

 • Boka-tidigt-pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-01-06
  4 295,00 kr
 • Ordinarie pris (exkl. moms)
  Till och med 2024-01-07
  5 795,00 kr

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe i två dagar samt dokumentation.

Frågor om konferensen?

Relaterat innehåll

Nyhetsbrev