TEMA: Att möta förskolebarn som flytt Webbkonferens

16 oktober – 23 november 2023

Webbkonferens

Välkommen till Skolportens digitala TEMA-föreläsningar för dig som vill lära dig mer om förskolans roll för barn som flytt från sina hemländer. Förskolans personal har med sina olika kompetenser en viktig roll för dessa barn, och kan utgöra en skyddsfaktor. Föreläsningarna spelades in på Skolportens konferenser Specialpedagogik i förskolan 2022 samt Rektor i förskolan 2023, och är av intresse för alla som arbetar i förskolan.

Ta del av två digitala föreläsningar som ger stöd till både ledning och pedagoger stöd i bemötandet av barn som har flytt. Föreläsningarna är 60 minuter långa, och du kan se dem när det passar dig under sex veckor, mellan 16 oktober och 23 november. Under hela perioden kan du chatta med andra deltagare och ställa frågor till talarna via vår webbportal. Du får också reflektions- och diskussionsfrågor, som kan underlätta i det fortsatta arbetet med kollegor.

 • Plats
  Webbkonferens
 • Datum
  16 oktober – 23 november 2023
 • Tid
  00:00–00:00
 • Pris
  1195 kr

Temat berör:

1. Barn på flykt – så kan förskolan ta emot
Vi lever i en orolig tid, och många förskolor får ta emot barn som har flytt från sina hemländer. Hur påverkas barns utveckling av krig och konflikt, och hur kan förskolan på bästa sätt hjälpa dessa barn? Föreläsningen ger dig konkreta råd baserade på forskning om hur pedagoger bäst bemöter barn på flykt.

 • Hur ser den dagsaktuella situationen ut för barn på flykt?
 • Vilka konsekvenser kan erfarenheter av krig och flykt få för barn?
 • Vilka uttryck tar sig trauma/PTSD och vilka likheter och skillnader finns det med neuropsykiatriska svårigheter som adhd?
 • Hur kan förskolans personal på bästa sätt bemöta barn som nyligen flytt?

Erica Mattelin är leg. psykolog och doktorand på Barnafrid, Linköpings Universitet där hon forskar om barn på flykt.

2. Att möta barn som flytt
Barn som utsatts för påfrestningar och stress i samband med krig och flykt kan få traumarelaterade behov. Det finns potential för förskolans pedagoger att ge ett barn i kris, som upplevt svåra saker, gott stöd samt bidra till ett utsatt barns möjlighet till återhämtning och läkning. Samtidigt är det ett uppdrag som fordrar kunskap och förståelse och som många gånger är känslomässigt krävande för pedagoger. Det krävs därför att det finns både organisation och förutsättningar för att pedagoger ska kunna praktisera en traumamedveten pedagogik. I detta arbete är rektor och ledningsgruppens medverkan ovärderlig!

Anna Hellberg Björklund är leg. psykolog och specialist i pedagogisk psykologi. Anna arbetar med handledning, fortbildning och skrivande i sitt eget företag (www.forskolepsykologi.se) och har bland annat skrivit böckerna Traumamedvetenhet i förskolan (2017) och När krisen drabbar förskolan (2018). Anna har tidigare arbetat som utbildare i Traumamedveten omsorg (TMO) för Rädda Barnen.

”Mycket lättare att hitta tid för fortbildning när man slipper restid och inte behöver närvara en specifik tid”

Sagt av tidigare deltagare

Se mer fortbildning för förskolan här!

Boka-tidigt-pris: 1 195 kr exkl. moms (Gäller till och med 16 september 2023)

Ordinarie pris: 1 395 kr exkl. moms

I priset ingår 2 föreläsningar à 60 minuter, dokumentation samt diskussionsunderlag.

Avboka fram till 30 dagar före konferensstart!*
* Administrativ avgift 500 kr

Vi reserverar oss för programändringar, t.ex. ändringar av innehåll på grund av att en talare blivit sjuk. Vår ambition är att informera med god marginal, men det kan ske med kort varsel. Vi ber om förståelse för detta. Vårt mål är alltid att presentera ett kvalitativt innehåll på bästa möjliga sätt.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Ytterligare information om konferensen skickas ut via mail ca 10 dagar före start. Inloggningsuppgifter skickas ut kl 08.00 på konferensens första dag.

För att underlätta kommunikationen på konferensens plattform kommer ditt namn att vara synligt för övriga deltagare och talare i en deltagarlista. Du kan enkelt själv ändra på detta när du loggat in.

Om du inte kan boka plats eller har frågor i övrigt, kontakta oss gärna via e-post: nina.fahlen@skolporten.se. Notera att webbplatsen kräver den senaste versionen av Chrome, Firefox eller Edge för att fungera som den ska.

Licensen för webbkonferensen är individuell och gäller för 1 deltagare. Det är inte tillåtet att dela på en licens. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Du kan avboka fram till 30 dagar före konferensstart.

Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensstart sker ingen återbetalning.

Om konferensen ställs in, återbetalas hela beloppet.

 • Cirka en vecka innan konferensen startar får du ett informationsmail. Titta gärna i din skräppost om du inte hittar det. Hör annars av dig till oss.
 • 08.00 på konferensens första dag får du din inloggningslänk. Obs! Länkens avsändare är Invite people.
 • Inloggningen är personlig och gäller för 1 deltagare. Du kan inte logga in från flera olika enheter med samma lösenord.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga senast kl. 08.00 konferensens första dag och stänger kl. 24.00 konferensens sista dag.
 • Föreläsningarna är förinspelade och finns publicerade under hela konferensperioden.
 • Konferensen innehåller 2 föreläsningar som båda är 90 minuter långa. Tillsammans med tid för reflektion motsvarar detta en halv dags fortbildning.
 • Du kan stoppa filmerna när du behöver ta en paus. Det går också bra att se samma film flera gånger.
 • Föreläsningarna finns tillgängliga dygnet runt och du kan se dem när det passar dig.
 • Åhörarkopior och diskussionsfrågor finns på konferensens webbsida och kan skrivas ut.
 • Du kan kommunicera med andra deltagare, utställare och talare via en chatt samt en meddelandefunktion
 • Vill du inte vara synlig i deltagarlistan kan du välja att vara anonym.
 • Utvärdera föreläsningarna direkt på webbplattformen.


Frågor om programmet
Nina Fahlén: 076-321 62 99
nina.fahlen@skolporten.se